Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11069/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Csehimindszent Község Önkormányzat
Teljesítés helye:9834 Csehimindszent, Arany J. u. 4. Hrsz: 180/48.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csehimindszent Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51460743
Postai cím: Fő 43
Város: Csehimindszent
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fukszberger Imre
Telefon: +36 302910115
E-mail: polhiv.csehimindszent@z-net.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000690892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csehimindszenti óvoda energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9834 Csehimindszent, Arany J. u. 4.
Hrsz: 180/48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda épület korszerűsítése, akadálymentességi szempontok szerinti átalakítása. nyílászáró cserékkel, homlokzat, aljzat valamint födém és tető hőszigeteléssel alakul ki a tervezett óvoda épület, az akadálymentesi előírásokat figyelembe véve.
A tervezett épület adatai: A terület nagysága: 3350 m2, Beépítettség: nem változik, Nettó alapterületek Óvoda: 377,11 m2, Gerincmagasság: 5,02 m Belmagasság: 2,26-2,68 m, 2,54-4,02 m.
Az épület tetőszerkezetén 8,50 kWp napelemes rendszer kerül kiépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20813 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csehimindszenti óvoda ebetgetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90035971
Postai cím: Dózsa György Utca 26
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.tibor@vasberzrt.hu
Telefon: +36 309466097
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94313342
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46186794
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9834 Csehimindszent, Arany J. u. 4.
Hrsz: 180/48.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda épület korszerűsítése, akadálymentességi szempontok szerinti átalakítása. nyílászáró cserékkel, homlokzat, aljzat valamint födém és tető hőszigeteléssel alakul ki a tervezett óvoda épület, az akadálymentesi előírásokat figyelembe véve.
A tervezett épület adatai: A terület nagysága: 3350 m2, Beépítettség: nem változik, Nettó alapterületek Óvoda: 377,11 m2, Gerincmagasság: 5,02 m Belmagasság: 2,26-2,68 m, 2,54-4,02 m.
Az épület tetőszerkezetén 8,50 kWp napelemes rendszer kerül kiépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51344180
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90035971
Postai cím: Dózsa György Utca 26
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.tibor@vasberzrt.hu
Telefon: +36 309466097
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94313342
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés első módosítására került sor. A szerződésben meghatározott műszaki tartalom kiegészül a villanyszerelési pótmunkákkal a szerződésmódosítás mellékletét képező tételes pótmunka költségvetés alapján.
A növekedés mértéke: nettó 5 157 386,-Ft. Az eredeti szerződéses értékhez viszonyítottan a növekedés mértéke: 11,2 %
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezés során tapasztalta, hogy az eredeti villamos hálózat állapota nem megfelelő, megtartásával a korszerűsítési munkák elvégzése után az épület biztonságos működőképessége nem garantálható. Kivitelező a szerződésmódosítás előkészítése során a szükséges munkákat felmérte, az előre nem látható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46186794 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51344180 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben