Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11073/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Hejőszalonta Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Hejőszalonta közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Képzerdő Játszóház Szociális Szövetkezet
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hejőszalonta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61242980
Postai cím: Rákóczi utca 6
Város: Hejőszalonta
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3595
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Anderkó József
Telefon: +36 46391177
E-mail: hejoszalonta@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Humánszolgáltatások fejlesztése Hejőszalontán
Hivatkozási szám: EKR001174982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkaerőpiaci integrációs program:
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Hejőszalonta közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Célcsoport munkaerőpiaci és lakhatási felzárkózását és foglalkoztathatóságát javító képzési és kompetenciafejlesztési program megvalósítása – Hejőszalonta szegregált településrészen lakóhellyel rendelkező 16-54 éves lakosok munkaerőiaci integrációját és elhelyezkedését segítő humánszolgálatatások nyújtása, annak érdekében, hogy növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők és jobb lakhatási feltételek között élők száma.
Képesség-, készség- és kompetenciafejlesztő programok (pl. munkavállalást gátló egyéni problémák kiküszöbölése, képzésben való részvétel segítése), az érintettek felkészítése a munkavállalásra, képzés, munkaszocializációs tevékenységek
A szolgáltatás közvetlen célja: A magas munkanélküliségi mutatók és a közmunkában foglalkoztatottak magas létszáma indokolja ennek szükségességét és fontosságát. A szolgáltatás keretében segítségnyújtás az álláskeresésben, tanácsadás, felkészítés, kapcsolattartás a potenciális munkaadókkal. Álláskeresési technikák megismertetése (például önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú). A tanácsadáson résztvevők felkészítése az elsődleges munkaerő-piaci munkavállalásra.
A tanácsadás költsége tartalmazza a szükséges szakember költségeit (szakértői díj, útiköltség), szemléltető eszközöket, segédanyagok biztosítását.
Tevékenység szakmai leírása:
I. Egyéni és/vagy csoportos munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Hejőszalonta szegregált településrészen lakóhellyel rendelkező 16-54 éves lakosok részére
Az I/1-I/4. 30/200 GM rendelet szerinti szolgáltatások nyújtása során az Ajánlattevő köteles a 30/2000 (IX.15.) GM. rendelet melléklete szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember(eke)t biztosítani.
I/1. résztevékenység: Egyéni munkavállalási tanácsadás 30 fő részére
I/2. résztevékenység: Reintegráló és motivációs csoportos foglalkozás (1 napos) legalább 10 fő részére
I/3. résztevékenység: Pályaorientációs csoportos foglalkozás (3 napos) legalább 10 fő részére
I/4. résztevékenység: Álláskeresési technikák oktatása (3 napos) legalább 10 fő részére
I/5. résztevékenység Felkészítő foglalkozások biztosítása az érintett családok szegregátumon kívüli lakhatásának elősegítése érdekében 5 család részére (10 szakértői óra/család).
I/6. résztevékenység: A mentorálás keretében 5 fő mélyszegénységben élő segítését célzó innovatív program megvalósítása, melynek keretében a következő szolgáltatások biztosítása 5 fő részére
Részletes feladatleírás karakterkorlátozás miatt a KD-ban, valamint a csatolt műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00026

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02943 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Munkaerőpiaci integrációs program:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Képzerdő Játszóház Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65381360
Postai cím: Damjanich Utca 25
Város: Újszentiván
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6754
Ország: Magyarország
E-mail: szlobodan@gmail.com
Telefon: +36 703656111
Internetcím(ek): (URL) www.kepzerdo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5750000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Hejőszalonta közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Célcsoport munkaerőpiaci és lakhatási felzárkózását és foglalkoztathatóságát javító képzési és kompetenciafejlesztési program megvalósítása – Hejőszalonta szegregált településrészen lakóhellyel rendelkező 16-54 éves lakosok munkaerőiaci integrációját és elhelyezkedését segítő humánszolgálatatások nyújtása, annak érdekében, hogy növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők és jobb lakhatási feltételek között élők száma.
Képesség-, készség- és kompetenciafejlesztő programok (pl. munkavállalást gátló egyéni problémák kiküszöbölése, képzésben való részvétel segítése), az érintettek felkészítése a munkavállalásra, képzés, munkaszocializációs tevékenységek
A szolgáltatás közvetlen célja: A magas munkanélküliségi mutatók és a közmunkában foglalkoztatottak magas létszáma indokolja ennek szükségességét és fontosságát. A szolgáltatás keretében segítségnyújtás az álláskeresésben, tanácsadás, felkészítés, kapcsolattartás a potenciális munkaadókkal. Álláskeresési technikák megismertetése (például önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú). A tanácsadáson résztvevők felkészítése az elsődleges munkaerő-piaci munkavállalásra.
A tanácsadás költsége tartalmazza a szükséges szakember költségeit (szakértői díj, útiköltség), szemléltető eszközöket, segédanyagok biztosítását.
Tevékenység szakmai leírása:
I. Egyéni és/vagy csoportos munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Hejőszalonta szegregált településrészen lakóhellyel rendelkező 16-54 éves lakosok részére
Az I/1-I/4. 30/200 GM rendelet szerinti szolgáltatások nyújtása során az Ajánlattevő köteles a 30/2000 (IX.15.) GM. rendelet melléklete szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember(eke)t biztosítani.
I/1. résztevékenység: Egyéni munkavállalási tanácsadás 30 fő részére
I/2. résztevékenység: Reintegráló és motivációs csoportos foglalkozás (1 napos) legalább 10 fő részére
I/3. résztevékenység: Pályaorientációs csoportos foglalkozás (3 napos) legalább 10 fő részére
I/4. résztevékenység: Álláskeresési technikák oktatása (3 napos) legalább 10 fő részére
I/5. résztevékenység Felkészítő foglalkozások biztosítása az érintett családok szegregátumon kívüli lakhatásának elősegítése érdekében 5 család részére (10 szakértői óra/család).
I/6. résztevékenység: A mentorálás keretében 5 fő mélyszegénységben élő segítését célzó innovatív program megvalósítása, melynek keretében a következő szolgáltatások biztosítása 5 fő részére
Részletes feladatleírás karakterkorlátozás miatt a KD-ban, valamint a csatolt műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5750000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Képzerdő Játszóház Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65381360
Postai cím: Damjanich Utca 25
Város: Újszentiván
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6754
Ország: Magyarország
E-mail: szlobodan@gmail.com
Telefon: +36 703656111
Internetcím(ek): (URL) www.kepzerdo.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Alapszerződés 3. pontjűt Szerződés időbeli hatálya pontot hatályon kívül helyezik:

Jelen Szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba, de legkésőbb az EFOP-1.6.2-16-2017-00026. kódszámú projekt megvalósulásának befejezéséig, azaz 2021. április 30. tart.
A hatályon kívül helyezett pont helyébe szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
Jelen Szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba, de legkésőbb az EFOP-1.6.2-16-2017-00026. kódszámú projekt megvalósulásának befejezéséig, azaz 2021. július 30. tart.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás részletes indoklása karakterkorlátozás miatt a további információk résznél került feltüntetésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5750000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló rendeletének 4. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezett:
„Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűléshelyszínén tartózkodás tilos.”
A Magyar Közlöny 49. számában megjelent a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 19. napján az ország egész területére. Vállalkozó képviseletében eljáró Vukoszávlyev Szlobodán Petár igazgató elnök 2020.03.19. napján akadályközléssel élt az alábbiak szerint:
Tisztelt Megrendelő!
A Képzerdő Játszóház Szociális Szövetkezet és Hejőszalonta Község Önkormányzata között létrejött „Humánszolgáltatások fejlesztése Hejőszalontán az EFOP-1.6.2-16-2017-00026. számú projekt keretében” tárgyában Magyarország Kormánya a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel számos rendeletet hozott, amelynek következtében a 2020.02.12-i keltű vállalkozási szerződések teljesítését nem tudja szervezetünk teljesíteni. A járvány miatt kialakult általános veszélyhelyzet, kijárási korlátozások, és a járványügyi előírások, ajánlások miatt a vállalt szolgáltatások teljesítése lehetetlenné vált számunkra.

A fentebb ismertetett két jogszabály általános jelleggel rendelkezett a rendezvények megtartásának tilalmáról, mely rendelkezések érintik jelen Vállalkozási szerződésben foglalt feladatok teljesítését.
Megrendelő 2020.05.19. napján jelt levelében az alábbiakról tájékoztatta Vállalkozót:
Tisztelt Vállalkozó!
A Képzerdő Játszóház Szociális Szövetkezet és Hejőszalonta Község Önkormányzata között létrejött „Humánszolgáltatások fejlesztése Hejőszalontán az EFOP-1.6.2-16-2017-00026. számú projekt keretében” tárgyú, 2020.02.12-i keltű vállalkozási szerződések teljesítése kapcsán 2020. március 19-én akadályközléssel élt, tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel 2020.03.11-én veszélyhelyzetet hirdetett. A járvány miatt kialakult általános veszélyhelyzet, kijárási korlátozások, és a járványügyi előírások, ajánlások miatt a vállalt szolgáltatások teljesítése lehetetlenné vált.

Az akadályközléssel kapcsolatban értesítem, hogy Hejőszalonta településen 2020.05.19-i helyzet alapján regisztrált koronavírus fertőzöttről nincs tudomásunk. Figyelembe véve a kijárási korlátozások megszüntetését és az élet fokozatos újraindítása kapcsán hozott intézkedéseket kérjük, hogy a veszélyhelyzet hivatalos megszüntetésétől, de legkésőbb 2020. június 11-től az érvényes járványügyi előírások és ajánlások betartása és biztosítása mellett kezdje meg a vállalkozási szerződések szerinti feladatok teljesítését.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a fent leírtaknak megfelelően az előre nem látható vis maior események a teljesítési határidő módosítását tették szükségessé. és a fentebb felmerült szerződésmódosítási igényt keletkeztették.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja és (6) bekezdésének.
a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy ellenérték növekedés nem történt.
d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben