Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11075/2020
CPV Kód:71420000-8
Ajánlatkérő:Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU21,HU22,HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25740136
Postai cím: Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász György
Telefon: +36 12010611
E-mail: lovasz.gyorgy@bvh.hu
Fax: +36 12014516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami kötelezettségek teljesítése, vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bányászati célú kutak teljes körű rekultivációja
Hivatkozási szám: EKR000322432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71420000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alapmegrendelésként 8 darab, opciós megrendelésként maximum 2 darab használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljes körű rekultivációja.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 98968803 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bányászati célú kutak teljes körű rekultivációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21,HU22,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Békés, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alap megrendelés: 8 darab használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljes körű rekultivációja. A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni a 8 db kútkörzetre vonatkozóan összesen (a megadott mennyiségek becsült adatok):
- Bejáró út javítása, megerősítése (56000 m2)
- Földkitermelés akna mellől (160 m3)
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (835 tömör m3)
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (1660 laza m3)
- Betontörmelék szállítása (35450 km*laza m3)
- Betontörmelék átadása hasznosításra (1660 m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (55 m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (1025 km*m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (55 m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (40 tömör m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (9000 km*laza m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (60 laza m3)
- Termőföld utánpótlás (905 tömör m3)
- Termőföld rakodás (fel és le) (1315 laza m3)
- Termőföld szállítás (28640 km*laza m3)
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (2494 m2)
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (6700 m)
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (20 m3)
- Fakivágás, bozótirtás (0,1 ha)
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése)
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (30 db)
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (5600 m2)
- Zöldkár (6780 m2)
- talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 8 db
- A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós megrendelésként maximum 2 darab használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás teljes körű rekultivációja. A kivitelezés során az alábbi munkálatokat kell elvégezni az 2 db kútkörzetre vonatkozóan összesen (a megadott mennyiségek becsült adatok):
- Bejáró út javítása, megerősítése (480 m2)
- Földkitermelés akna mellől (40 m3)
- Térbeton, mélyalap, kútakna feltörése (316 tömör m3)
- Betontörmelék rakodása (fel és le) (570 laza m3)
- Betontörmelék szállítása (15200 km*laza m3)
- Betontörmelék átadása hasznosításra (570 m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét rakodása (fel és le) (30 m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét szállítása (300 km*m3)
- Homok, zöldhulladék, altalaj, szemét elhelyezése (30 m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap kitermelése (30 tömör m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap elszállítása engedéllyel rendelkező telephelyre (2520 km*laza m3)
- Veszélyes hulladéknak minősülő fúrási iszap ártalmatlanítása (45 laza m3)
- Termőföld utánpótlás anyagár (370 tömör m3)
- Termőföld rakodás (fel és le) (466 laza m3)
- Termőföld szállítás (11820 km*laza m3)
- Deponált termőföld planírozása, tereprendezés (715 m2)
- Agrotechnikai rekultiváció, területrendezés (4547 m)
- Nem szennyezett talaj kitermelése és visszatöltése (15 m3)
- Fakivágás, bozótirtás (0,02 ha)
- Csőfej átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése)
- Ellenőrző mintavétel laborvizsgálattal (10 db)
- A megközelítési útvonal eredeti állapotba való visszaállítása (480 m2)
- Zöldkár (2500 m2)
- Talajvédelmi terv (behordásra kerülő talaj) 2 db
A csőfej cseréje vagy átalakítás (csőelvágás, csősapka legyártás, feszmérő, tűszelep felszerelése) a tényleges mennyiség alapján kerül elszámolásra.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban írt „Ár” értékelési szempont az alábbi értékelési részszempontokból áll:
1. Nettó ajánlati ár (opcióval együtt) (HUF): – Súlyszám: 85
2. Csőfej átalakítás díja (nettó HUF/db): – Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő korábban ebben a tárgyban lefolytatott eljárása eredménytelen lett a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozását állami támogatásból biztosítja. A Kbt. 81. § foglalt 30 napos ajánlattételi határidő mellett az eljárás eredményesen nem folytatható le, tekintettel az állami támogatás felhasználhatóságának időpontjára.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 068 - 161738
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bányászati célú kutak teljes körű rekultivációja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95795274
Postai cím: Szegedi Út 4.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homokhatsagi.hu
Telefon: +36 00000000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98968803
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hulladékkezelés, környezetvédelmi tanácsadás, csőfej átalakítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
BQ Mérnöki Iroda Kft. (6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A. fszt. 1.), adószám: 11393803-2-06
Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.), adószám:24291330-2-03
Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.), adószám:12945609-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)