Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11090/2020
CPV Kód:55524000-9
Ajánlatkérő:Bonyhád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bonyhád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17932796
Postai cím: Széchenyi Tér 12
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskásné dr. Szeghy Petra
Telefon: +36 305206145
E-mail: jegyzo@bonyhad.hu
Fax: +36 74500200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bonyhad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000497132020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9269 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 105 - 254930
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
M/1.3. legalább 1 db tábori étkeztetésre vonatkozó referenciával, mely magában foglalta az alábbi étkezési típusokat és napi adagszámokat: reggeli 35 adag, ebéd 35 adag, vacsora 35 adag.
M/2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
M/2.1. étkezési/közétkeztetési és diétás élelmezési alkalmazási területre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal vagy nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását;
M/2.2. HACCP vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal vagy nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.
M/3. nem rendelkezik
M/3.1. min. 1 fő, legalább 60 hónap élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező, élelmezésvezető képzettségű szakemberrel;
M/3.2. min. 1 fő, legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező, dietetikus képzettségű szakemberrel. A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladásának napjáig terjedhet.
Ig: M/1. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. a), 21.§ (3a) bek., 22.§ (5) bek., 23.§; M/2. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. c); M/3. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. b), továbbá önéletrajz és rendelkezésre állási nyil.
VI.3. pont folyt.
9. A nyertes ajánlattevőnek a konyha közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalmú felújítását 2021. augusztus 31-ig be kell fejeznie.
10. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
11. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12. AK nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bender Nóra, lajstromszáma: 00999.
13.AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.
14. AK a közb-i elj-ban történő részvételt nem köti gazdálkodó szerv. alapításához.
15. Az a-k bontását az EKR 2020.06.22. 13:00-kor végzi.
16. Az ajánlatok ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
17. Ajánlatkérő a szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. Ajánlatkérő helyszínbejárást tart 2020.06.18.-án 10 órakor. Helyszín:Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Éttermének főbejárata (7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.)
Helyesen:
M/1.3. legalább 1 db tábori étkeztetésre vonatkozó referenciával, mely magában foglalta az alábbi étkezési típusokat és napi adagszámokat: reggeli 35 adag, ebéd 35 adag, vacsora 35 adag.
M/2. nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
M/2.1. étkezési/közétkeztetési és diétás élelmezési alkalmazási területre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal vagy nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását;
M/2.2. HACCP vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal vagy nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.
M/3. nem rendelkezik
M/3.1. min. 1 fő, legalább 60 hónap élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező, élelmezésvezető képzettségű szakemberrel;
M/3.2. min. 1 fő, legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező, dietetikus képzettségű szakemberrel. A szakmai gyakorlat időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladásának napjáig terjedhet.
Ig: M/1. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. a), 21.§ (3a) bek., 22.§ (5) bek., 23.§; M/2. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. c); M/3. Kbt. 114.§ (2) bek., Kr. 21.§ (3) bek. b), továbbá önéletrajz és rendelkezésre állási nyil.
VI.3. pont folyt.
9. A nyertes ajánlattevőnek a konyha közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalmú felújítását 2021. augusztus 31-ig be kell fejeznie.
10. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
11. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12. AK nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bender Nóra, lajstromszáma: 00999.
13.AT többváltozatú ajánlatot nem tehet.
14. AK a közb-i elj-ban történő részvételt nem köti gazdálkodó szerv. alapításához.
15. Az a-k bontását az EKR 2020.07.02. 13:00-kor végzi.
16. Az ajánlatok ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
17. Ajánlatkérő a szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. Ajánlatkérő helyszínbejárást tart 2020.06.18.-án 10 órakor. Helyszín:Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Éttermének főbejárata (7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a szerződéstervezet III.1. pontját az alábbiakkal egészíti ki: A Bérlő teljesítésben közreműködő személyzete a bérelt helyiségeket tanítási napokon kívül is használhatja.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között szereplő ártáblázatot módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ