Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11093/2020
CPV Kód:60112000-6
Ajánlatkérő:Veresegyház Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75025241
Postai cím: Fő Út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Edit
Telefon: +36 28588628
E-mail: simon.edit@veresegyhaz.hu
Fax: +36 28588646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veresegyhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veresegyház, helyi személyszállítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000503282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közszolgáltatási szerződés Veresegyház Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosítására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9547 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 107 - 259702
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik legalább 4 fő, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt gépkocsivezetővel, akik mindegyike megfelel a következő feltételeknek:
a) érvényes “D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI).
b) legalább 2 éves autóbuszvezetői gyakorlata van.
M.2. nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel bíró alábbi minimumkövetelménnyel bíró autóbuszokkal:
a) legalább 3 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező kisbusszal amelynek befoglaló hosszúsága minimum 5.800 mm, belső szélessége minimum 2.000 mm, belső magasság minimum 2.000 mm. A forgalmi engedély bejegyzés szerinti férőhely minimum 19 fő. Az ülő utasok száma minimum 10 fő legyen. Az utastér kialakítása biztosítsa a kerekesszékkel történő egyszerű beállást és kerekesszék rögzítésének lehetőségét, továbbá rendelkezzen klímával. A midibuszok besorolása minimum: Euro4
b) legalább 2 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező nagybusszal, amelynek befoglaló hosszúsága minimum 8.500 mm, belső szélessége minimum 2.400 mm, belső magasság minimum 2.000 mm. A forgalmi engedély bejegyzés szerinti férőhely minimum 50 fő. Az ülő utasok száma minimum 25 fő legyen. Az utastér kialakítása biztosítsa a kerekesszékkel történő egyszerű beállást és kerekesszék rögzítésének lehetőségét, továbbá rendelkezzen klímával. A buszok besorolása minimum: Euro4
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év összességében nem rendelkezik legalább 24 hónap időtartamú folyamatosan teljesített, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával. Az alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. nem rendelkezik legalább 4 fő, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt gépkocsivezetővel, akik mindegyike megfelel a következő feltételeknek:
a) érvényes “D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI).
b) legalább 2 éves autóbuszvezetői gyakorlata van.
M.2. nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel bíró alábbi minimumkövetelménnyel bíró autóbuszokkal:
a) legalább 3 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező kisbusszal amelynek befoglaló hosszúsága minimum 5.800 mm,a befoglaló hosszúság maximum 7 500 mm, a hátsó tengelyen való túlnyúlás maximum 2.000 mm, belső szélessége minimum 2.000 mm, belső magasság minimum 2.000 mm. A forgalmi engedély bejegyzés szerinti férőhely minimum 19 fő. Az ülő utasok száma minimum 10 fő legyen. Az utastér kialakítása biztosítsa a kerekesszékkel történő egyszerű beállást és kerekesszék rögzítésének lehetőségét, továbbá rendelkezzen klímával. A midibuszok besorolása minimum: Euro4
b) legalább 2 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező nagybusszal, amelynek befoglaló hosszúsága minimum 8.500 mm, befoglaló hosszúsága maximum 12 000 mm, belső szélessége minimum 2.400 mm, belső magasság minimum 2.000 mm. A forgalmi engedély bejegyzés szerinti férőhely minimum 50 fő. Az ülő utasok száma minimum 25 fő legyen. Az utastér kialakítása biztosítsa a kerekesszékkel történő egyszerű beállást és kerekesszék rögzítésének lehetőségét, továbbá rendelkezzen klímával. A buszok besorolása minimum: Euro4
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év összességében nem rendelkezik legalább 24 hónap időtartamú folyamatosan teljesített, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával. Az alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.
A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folyt:
11) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Az 1.és 2. értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2020/60., 2020.03.25.) útmutatójának 1. számú melléklet B. pontja szerinti abszolút értékelési szempont szerinti pontozással történik. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint AK az alábbiakban határozza meg a legkedvezőtlenebb, valamint a legkedvezőbb értékeket az 1. értékelési szempontnál: a legkedvezőbb érték: új elektromos midibusz (legkésőbb 2021. március 1-től való üzemeltetés), legkedvezőtlenebb érték: EURO4-es midibusz (alkalmassági követelmény). A 2. értékelési szempontnál a legkedvezőbb érték: EURO6-os busszal való üzemeltetés, legkedvezőtlenebb érték: AURO4-es busz (alkalmassági követelmény)A pontozás részleteit a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlati Ár esetében az értékelés fordított arányosítással történik (Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2020/60., 2020.03.25.) útmutatójának 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerint).
12) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13) Hibás teljesítési kötbér a Közszolgáltatási szerződés szerint.
14) AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 1.000.000,- HUF értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az AK 10402991-49565452-57481014 sz. számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.
15) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja (Kbt. 47.§ (2) bek.)
16.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződés a szerződés-tervezet 12. pontjában foglaltak szerint.
17) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt a szerződés-tervezet 13.7 pontja szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
18) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. További részletek a KD -ben.
Helyesen:
A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folyt:
11) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10, ahol 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Az 1.és 2. értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2020/60., 2020.03.25.) útmutatójának 1. számú melléklet B. pontja szerinti abszolút értékelési szempont szerinti pontozással történik. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerint AK az alábbiakban határozza meg a legkedvezőtlenebb, valamint a legkedvezőbb értékeket az 1. értékelési szempontnál: a legkedvezőbb érték: új elektromos midibusz (legkésőbb 2021. március 1-től való üzemeltetés), legkedvezőtlenebb érték: EURO4-es midibusz (alkalmassági követelmény). A 2. értékelési szempontnál a legkedvezőbb érték: EURO6-os busszal való üzemeltetés, legkedvezőtlenebb érték: AURO4-es busz (alkalmassági követelmény)A pontozás részleteit a dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlati Ár esetében az értékelés fordított arányosítással történik (Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2020/60., 2020.03.25.) útmutatójának 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerint).
12) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13) Hibás teljesítési kötbér a Közszolgáltatási szerződés szerint.
14) AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 1.000.000,- HUF értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az AK 10402991-49565452-57481014 sz. számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.
15) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja (Kbt. 47.§ (2) bek.)
16.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződés a szerződés-tervezet 12. pontjában foglaltak szerint.
17) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt a szerződés-tervezet 13.7 pontja szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
18) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. További részletek a KD -ben.
19.) Ajánlatkérő a közszolgáltatási szerződés-tervezetet módosította, azt érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ