Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11118/2020
CPV Kód:31120000-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Mária
Telefon: +36 305912468
E-mail: takacs.maria2@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diesel motoros áramfejlesztő aggregátorok beszerzé
Hivatkozási szám: EKR000540922020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 38 darab (alapmennyiség) új, különböző teljesítményű dízelaggregátor beszerzése és beüzemelése az alábbi bontásban:
3 db 100 kVA (80 kW) (LTP*) min. teljesítmény
2 db 150 kVA (120 kW) (LTP*) min. teljesítmény
1 db 200 kVA (160 kW) (LTP*) min. teljesítmény
3 db 240 kVA (192 kW) (LTP*) min. teljesítmény
6 db 340 kVA (272 kW) (LTP*) min. teljesítmény
3 db 400 kVA (320 kW) (LTP*) min. teljesítmény
1 db 450 kVA (360 kW) (LTP*) min. teljesítmény
5 db 500 kVA (400 kW) (LTP*) min. teljesítmény
9 db 560 kVA (448 kW) (LTP*) min. teljesítmény
3 db 631 kVA (505 kW) (LTP*) min. teljesítmény
2 db 825 kVA (660 kW) (LTP*) min. teljesítmény
Összesen: 38 db
*LTP: Limited time running power, max.500 óra/év (ISO: 8528)
A megajánlásra kerülő típusok teljesítménye eltérhet az előírtaktól maximum plusz 15 % mértékben.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 010015 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 112 - 271157
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Kecskemét,Miskolc,Székesfehérvár,Kisvárda,Karcag,Kékestető,Szolnok,Nagykőrös,Kistarcsa,Győr,Nyíregyháza,Szigetvár,Szekszárd, Zegerszeg,Bp. Részletesen műszaki leírásban.Opció: Mo területe
Helyesen:
Mo területe, részletesen a műszaki leírásban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás módosításával egyidejűleg ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ