Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11130/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:Budapest 38086/33; 38086/12; 38086/9; 38086/7; 38086/70; hrsz. alatt található ingatlan (NUTS: HU110)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 12069781
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NAK külső távközlési hálózat átépítése
Hivatkozási szám: EKR000080392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósuló Budapesti Atlétikai Stadion- külső távközlési hálózat átépítése
A Magyar Telekom hálózatán végzendő átalakítás hármas célt szolgál: egyrészt el kell bontani az építkezés miatt feleslegessé váló hálózati elemeket, másrészt biztosítani kell a belső hálózathoz való csatlakozás lehetőségét, harmadrészt pedig biztonságba kell helyezni, ki kell váltani az építkezés által érintett hálózatrészeket.
Jelen dokumentáció a közterületen lévő hálózatrészek átalakítását tartalmazza, az ingatlanon belüli hálózatrész bontását harmadik fél elvégezte.
Az NSN TraffiCom hálózatán végzendő átalakítás több ütemben zajlik. A későbbiekben elbontandó Hajóállomás utcai közúti aluljáró és a helyette létesítendő új gyalogos aluljáró és közúti átjáró miatt a HÉV pálya valamint annak töltésének megbontása vágányzár mellett szükséges. A pálya mellett haladó felsővezeték oszlopsor, és emiatt az azon haladó NSN TraffiCom tulajdonú optikai légkábel érintettségével járnak. Ideiglenes állapotban biztosítani kell a távközlési hálózat, műtárgyépítés alatti biztonságos folyamatos üzemét, majd ezt követően végleges állapotban a hálózatot vissza kell helyezni a helyreállított vasúti tartószerkezetekre, végül a helyreállított hálózatról két irányból biztosítani kell a belső hálózathoz való csatlakozás lehetőségét. Jelen kiírás az ideiglenes állapot kiépítését tartalmazza. A munkákat a Nemzeti Média és Hírközlő (NMHH) hatóságnál előzetesen be kell jelenteni.
A Telekom és az NSN hálózatok átalakítási munkáinak összevont kivitelezési mennyiségei:
Alépítmény bontás/építés
Nehéz talaj (III,IV) kitermelése 230 m3
Oszlop vagy támfa állítása betonlábra, dupla gyámmal, szerelvényekkel 14 db
Út- és járda bontása( betonalappal,szegélykővel)helyreállítással 201m2
Sz3 típusú szekrény építése (N2 fedlappal) 3 db
110 mm-es PVC cső fektetése 2 622 fm
Kábelépítés, kábelbontás
Optikai légkábel leszerelése vagy bontása oszlopközből (1 kábel/oszlop köz = 1 db) 10db
Huzalkötél építése14 db
Árboc állítás rácsos oszlopon 3m-ig 4 db
Béléscső behúzás alépítménybe 7 286 m
Kábel kihúzás v. kibontás alépítményből (Külső átmérő 40mm-ig) 5 763 m
Optikai kábel behúzás 5 785m
Élő Qv/ Ql/ Qf/ Qvr kábel kötése (10x2-es modul technológiával) 800 db
Optikai kábelek kötése méréssel 1szál = 1db 308 db
Élő optikai kötés bontás és lezárás 8 db
Optikai légkábel építés HÉV/közös oszlopsoron 17 db
A munkálatok több ütemre bonthatók. Első ütemben a bontás és az ideiglenes megoldások kialakítása, később a végleges kiépítés és az ideiglenes megoldások elbontása, helyreállítása történik. A gyengeáramú hálózatok végleges kiépítése a 38086/78 hrsz.telken jelen eljárásban nem képezik ajánlattevő feladatát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59332589 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: NAK külső távközlési hálózat átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest 38086/33; 38086/12; 38086/9; 38086/7; 38086/70; hrsz. alatt található ingatlan
(NUTS: HU110)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alépítmény bontás/építés
Nehéz talaj (III,IV) kitermelése 230 m3
Oszlop vagy támfa állítása betonlábra, dupla gyámmal, szerelvényekkel 14 db
Út- és járda bontása( betonalappal,szegélykővel)helyreállítással 201 m2
Sz3 típusú szekrény építése (N2 fedlappal) 3 db
110 mm-es PVC cső fektetése 2 622 fm
Kábelépítés, kábelbontás
Optikai légkábel leszerelése vagy bontása oszlopközből (1 kábel/oszlop köz = 1 db) 10 db
Huzalkötél építése 14 db
Árboc állítás rácsos oszlopon 3m-ig 4 db
Béléscső behúzás alépítménybe 7 286m
Kábel kihúzás v. kibontás alépítményből (Külső átmérő 40mm-ig) 5 763 m
Optikai kábel behúzás 5 785 m
Élő Qv/ Ql/ Qf/ Qvr kábel kötése (10x2-es modul technológiával) 800 db
Optikai kábelek kötése méréssel 1szál = 1db 308 db
Élő optikai kötés bontás és lezárás 8 db
Optikai légkábel építés HÉV/közös oszlopsoron 17 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 20 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói díj (5% tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMSK-XII-0011/0030/2020 Rész száma: Elnevezés: NAK külső távközlési hálózat átépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36106787
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: info@key-telecom.hu
Telefon: +36 302372330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22761105241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59332589
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetői feladat
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Key Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36106787
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22761105241

Hivatalos név: D-Multicom Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18108611
Postai cím: Alkotmány 13
Város: Tököl
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14220847213

Hivatalos név: VaderCom Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36748693
Postai cím: Szilas Park 19. 2/11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26177375242

Hivatalos név: FÜRED-COM Távközlési, Kereskedelmi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49346013
Postai cím: Húszöles Út 111
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12528101216

Hivatalos név: Berotel Networks Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28849371
Postai cím: Szélső Utca 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23369531243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Összegezés megküldése ajánlattevők részére: 2020.04.29
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges