Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11131/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:4172 Biharnagybajom
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63351622
Postai cím: Rákóczi Út 5
Város: Biharnagybajom
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szitó Sándor
Telefon: +36 54472021
E-mail: biharnagybajomonkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése Biharnagybajomban
Hivatkozási szám: EKR000014962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közvilágítás korszerűsítése Biharnagybajomban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4172 Biharnagybajom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés és bővítése a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt.
Ajánlatkérő működéséhez és feladataihoz kapcsolódó közvilágítási hálózat átépítése (korszerűsítése és bővítése) olyan műszaki megoldással, mely a jelenleg üzemelő rendszerhez képest korszerűbb megoldásként a közvilágítás során felhasznált villamos energia mértékét csökkenti, ezáltal megtakarítást tesz lehetővé az ajánlatkérőre a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatai alapján háruló költségekben. Az energia-megtakarítás környezetvédelmi szempontot is szolgál. A beruházás eredményeként létrejövő rendszer új és korszerű műszaki megoldásként az üzemelés biztonságát és megbízhatóságát szintén növeli. Ajánlatkérő a beszerzéshez végzett tervezést és építési tevékenységet, valamint annak eredményét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. szabályainak való megfelelés szerint kéri végrehajtani, a tervezés a vonatkozó kormány rendelet 2. § (1) bek. alapján az építési beruházással összekapcsolható.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a közbeszerzés eredményeként a közvilágítás megvilágítási szintje és a bevilágított felület mértéke (nagysága) a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózathoz képest ne csökkenjen.
Az Önkormányzat adatai alapján a korszerűsítés a következő összeállításban készülhet el:
Bontandó lámpatestek 616 db
Építendő led lámpatest: 616 db
További információk a csatolt műszaki leírásban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03993 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése Biharnagybajomban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78097876
Postai cím: Puskin Utca 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: mezeijo@externet.hu
Telefon: +36 309587416
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53227300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4172 Biharnagybajom
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés és bővítése a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt.
Ajánlatkérő működéséhez és feladataihoz kapcsolódó közvilágítási hálózat átépítése (korszerűsítése és bővítése) olyan műszaki megoldással, mely a jelenleg üzemelő rendszerhez képest korszerűbb megoldásként a közvilágítás során felhasznált villamos energia mértékét csökkenti, ezáltal megtakarítást tesz lehetővé az ajánlatkérőre a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatai alapján háruló költségekben. Az energia-megtakarítás környezetvédelmi szempontot is szolgál. A beruházás eredményeként létrejövő rendszer új és korszerű műszaki megoldásként az üzemelés biztonságát és megbízhatóságát szintén növeli. Ajánlatkérő a beszerzéshez végzett tervezést és építési tevékenységet, valamint annak eredményét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. szabályainak való megfelelés szerint kéri végrehajtani, a tervezés a vonatkozó kormány rendelet 2. § (1) bek. alapján az építési beruházással összekapcsolható.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a közbeszerzés eredményeként a közvilágítás megvilágítási szintje és a bevilágított felület mértéke (nagysága) a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózathoz képest ne csökkenjen.
Az Önkormányzat adatai alapján a korszerűsítés a következő összeállításban készülhet el:
Bontandó lámpatestek 616 db
Építendő led lámpatest: 616 db
További információk a csatolt műszaki leírásban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53227300
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78097876
Postai cím: Puskin Utca 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: mezeijo@externet.hu
Telefon: +36 309587416
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54500382
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás nem lényeges körülményre irányul :
- a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott előzetes műszaki leírásban nem számoltak teljesítményszabályozással
- forgalomszabályozási adatok nem álltak rendelkezésre, amely alapján a közutak megvilágítására vonatkozó terveket el lehetne készíteni és azokat a közutak üzemeltetőjével jóváhagyatni
- az oszloptávolságok, a fénypontmagasság és fénypontbenyúlás nem került megfelelően figyelembevételre, számításra, így ezek hiányában a szükséges fényerőt és beállítási szögeket nem tudtuk meghatározni
- az épületek megvilágításával kapcsolatban az előzetes műszaki leírás semmilyen információt nem tartalmaz
- nem határozható meg részletesebb számítások nélkül, hogy hogyan biztosítható a megfelelő fényerő a minden második oszlopon történő lámpatest cseréjével. Ehhez beállítási, fényerősségmérési és tervezési adatgyűjtés szükséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására az alábbi körülmények miatt vált szükségessé:
A vállalkozási szerződés teljesítési határidő módosításra kerül a beszállítói késedelmekre tekintettel, melynek indoka a:
Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Krm., „Az élet - és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Krm.” , „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Krm. melyek alapján Magyarországon veszélyhelyzet került elrendelésre, mely a zavartalan munkavégzést akadályozza, így az alapanyagok,alkatrészek beszállítása késik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 53227300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 53227300 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő mentességre jogosult az MvM rendelet 13.§(7) bekezdése alapján.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben