Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11151/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FESZ új épületrész és meglévő épület tervezése
Hivatkozási szám: EKR000410832020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2900 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 8358 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 094 - 224860
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2900 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni.
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2700 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4500 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2900 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4700 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése - tervezés, mely jogosultsághoz kötött
A tervezési feladat részét képezi az új épületrész és a meglévő rendelőintézet épületének felújítására vonatkozó alábbi főbb feladatok
- vázlatterv
- településképi véleményezésre benyújtandó terv
- engedélyezési és kiviteli szintű (szakrendelőkkel, kis műtőkkel ellátott rendelőintézeti tervezés a meglévő részleges felújításával együtt
- a közlekedési tervezés, kert és útépítés tervezés
- ingatlanon belüli és kívüli közmű tervezés
- terveket BIM rendszerben kell kidolgozni
Opció: Közreműködés a közbeszerzési eljárás lebonyolításában
Felújítással-átalakítással érintett összes bruttó szintterület
új épületszárny: 2700 m2
meglévő felújítás: 1800 m2
Tervezéssel érintett összes bruttó szintterület: 4500 m2
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
- Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
- A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 Ft, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3 folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel- Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.

Helyesen:
Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában a szerződésben foglaltak szerint.
- Ajánlatkérési műszaki dokumentáció elkészítése az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban,
- A Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáció elkészítése, szükséges módosítások átvezetését.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentációban szükségessé váló, felmerülő eltérések esetleges "tervhibák, tervhiányosságok" javításának átvezetése, a kiviteli terv véglegesítése.
III.2.2) folytatása:
Az opcionális mennyiségként meghatározott összesen 20 mérnökóra a Tervező által készített – és Megrendelő által jóváhagyott – tételes órakimutatás alapján kerül elszámolásra, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökórára vetített díjának alapul vételével.
Az opcionális tétel lehívása Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tétel körébe tartozó lehívás elmaradása vagy kisebb mértékben történő lehívása (Megrendelő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Tervező Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Igénybe vehető mennyiség, max.: 20 mérnökóra
Opciós részről Tervező egy darab számlát jogosult kiállítani. Részletes leírás a szerződéstervezetben.
A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke napi 100 000 Ft, de maximum a teljes nettó Tervezési díj 20 (húsz) százaléka.
VI.4.3 folytatása: cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a fentiekben megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel- Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum.
Az összesített nettó ajánlati ár a Tervezési feladatok díja (nettó HUF) és (Opció) Közreműködés az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításában (nettó HUF összesen 20 mérnökórára vetítve) összege.
A Kormány 1041/2020(II.17.)Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800.000.000.- Ft került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45-49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eljárás eredményhirdetéséig a fenti pénzügyi fedezet elvonásra kerül akkor az eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 2500 m2 (bruttó szintterület) alapterületű épületre vonatkozó építési és/vagy felújítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával, mely referencia tartalmaz tartószerkezeti o épületgépészeti o épületvillamossági (erős és gyengeáram) o tűzvédelmi o orvos/egészségügyi szakági tervezést is.
AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 2200 m2 (bruttó szintterület) alapterületű épületre vonatkozó építési és/vagy felújítási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal, mely referencia tartalmaz tartószerkezeti o épületgépészeti o épületvillamossági (erős és gyengeáram) o tűzvédelmi o orvos/egészségügyi szakági tervezést is. Fenti referencia követelmény legfeljebb 2 db referenciával teljesíthető.
AK a 321/2015.Kr.21.§(3a)bek.b)pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de legfeljebb 6éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik M/2.1)
a) 1 fő „É1” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „T” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
c) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „G” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
d) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet „V” jelölésű, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
e) 1 fő a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti építésügyi tűzvédelmi „TUÉ” jelölésű, vagy azzal egyenértékű szakági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
f) 1 fő „OT-M-T” jelölésű, kamarai tanúsítással rendelkező szakember közintézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148.§ rendelkezései szerint. 16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,Mértéke 3.000.000,-Ft. Részletes ismertetés dokumentációban.18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel.18.A Kormány 1041/2020(II.17.)Korm. határozata a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatosan egyes feladatokról döntött. A határozat 1.sz. mellékletében bruttó 800.000.000.- Ft került elkülönítésre Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata részére a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Budapest IX. ker. Mester u. 45-49. sz. alatti épületének bővítésére vonatkozóan. A tervezési szerződés a fentiekben hivatkozott támogatói okirat kiállításának napján lép hatályba, melyről Megrendelő írásban értesíti Tervezőt. 19. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) - Felolvasólap- ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. - Egységes európai közbeszerzési dokumentum- Árrészletező- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint- NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról- Nyilatkozat üzleti titokról - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás - egyenértékűség igazolása- nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról - nyilatkozat felelősségbiztosításról-
Helyesen:
Kbt. 148.§ rendelkezései szerint. 16. Szakmai alkalmasság SZ1. Kbt. 65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§(1)bek.alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):SZ1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.17. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti,Mértéke 3.000.000,-Ft. Részletes ismertetés dokumentációban.18. Nyertes ajánlattevőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell a 266/2013(VII.11.)Korm.rendelet szerinti „ KÉ-K” és „VZ-TEL” tervező jogosultsággal rendelkező szakemberekkel. 19. AK=Ajánlatkérő, AT= Ajánlattevő. Az ajánlathoz csatolni kell (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza: AT-nek a nyilatkozatokat űrlap, pdf. (vagy más képi) olvasható formátumban formátumban kell benyújtani.(részletesen leírva a Közbeszerzési Dokumentumban) - Felolvasólap- ajánlattevői nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről; továbbá Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és két tanú által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. - Egységes európai közbeszerzési dokumentum- Árrészletező- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, adott esetben változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumokat, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint- NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról- Nyilatkozat üzleti titokról - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által cégszerűen aláírt Megállapodás - egyenértékűség igazolása- nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása és nyilatkozat fordításáról - nyilatkozat felelősségbiztosításról-
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumot (építészeti szakmai programot, szerződéstervezetet, EEKD III., IV. szakasz).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ