Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11171/2020
CPV Kód:14450000-0
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei.;A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei.;A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei.;A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000539672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CaCl2 beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000539672020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14450000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CaCl2 beszerzése 2020
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kelet-Magyarország CaCl2 oldat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14450000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldatot késztermékként vásárolja Társaságunk. Keretmennyiség: 9 100 000 liter. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Készletbiztonság (%)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Készletbiztonság (%): nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés napján rendelkeznie kell Magyarország területén elhelyezett, az adott részben megajánlott termék készlettel; az irányadó keretmennyiség felét (12 hónap várható felhasználási mennyiségét) alapul véve legalább 10%-nak, legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű megajánlást fogad el Ajánlatkérő. Ár: Nettó ajánlati ár (HUF)

II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-Magyarország CaCl2 oldat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14450000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldatot késztermékként vásárolja Társaságunk. Keretmennyiség: 6 170 000 liter. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Készletbiztonság (%)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Készletbiztonság (%): nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés napján rendelkeznie kell Magyarország területén elhelyezett, az adott részben megajánlott termék készlettel; az irányadó keretmennyiség felét (12 hónap várható felhasználási mennyiségét) alapul véve legalább 10%-nak, legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű megajánlást fogad el Ajánlatkérő. Ár: Nettó ajánlati ár (HUF)

II.2.1)
Elnevezés: Kelet-Magyarország CaCl2 granulátum
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14320000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU3 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldathoz szükséges granulátumot szerzi be Társaságunk, a granulátumból saját eszközökkel állítjuk elő az oldatot. Keretmennyiség: 2 200 000 kg. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.
Értékelés: Készletbiztonság (%): nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés napján rendelkeznie kell Magyarország területén elhelyezett, az adott részben megajánlott termék készlettel; az irányadó keretmennyiség felét (12 hónap várható felhasználási mennyiségét) alapul véve legalább 10%-nak, legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű megajánlást fogad el Ajánlatkérő. Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%): a megajánlott termék minimális CaCl2 tartalmának legalább 77%-ot fogad el Ajánlatkérő. A legkedvezőbb megajánlási érték 98 %, mely megegyezik a termék gyártási technológiája által elérhető maximális értékkel. Ár: Nettó ajánlati ár (HUF)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Készletbiztonság (%)  20
2 Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)  21
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 59
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-Magyarország CaCl2 granulátum
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14320000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az országos közúthálózat üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata az utak téli síkosságmentesítése és hóeltakarítása. A síkosságmentesítés egyik fő alapanyaga a CaCl2 vizes oldata. Használata a száraz sószórás nedvesítésére (a tapadás és a preventív védekezés elérése érdekében), és a nagy hidegben történő síkosság elleni védekezésre terjed ki. Jelen rész tárgyaként a vizes oldathoz szükséges granulátumot szerzi be Társaságunk, a granulátumból saját eszközökkel állítjuk elő az oldatot. Keretmennyiség: 1 600 000 kg. Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 % -ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden, az anyagnak Magyarországra/on történő behozatalához, forgalmazásához, szállításához szükséges engedéllyel. Az anyagnak meg kell felelnie minden hatályos Európai Uniós és magyar előírásnak, jogszabálynak különösen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK számú Európai Parlament és a Tanács rendeletének.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megyei igazgatóságainak mérnökségei, a Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eredeti határidő lejártát megelőző legalább 10 nappal. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretmennyiség megváltoztatását.
Értékelés: Készletbiztonság (%): nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés napján rendelkeznie kell Magyarország területén elhelyezett, az adott részben megajánlott termék készlettel; az irányadó keretmennyiség felét (12 hónap várható felhasználási mennyiségét) alapul véve legalább 10%-nak, legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű megajánlást fogad el Ajánlatkérő. Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%): a megajánlott termék minimális CaCl2 tartalmának legalább 77%-ot fogad el Ajánlatkérő. A legkedvezőbb megajánlási érték 98 %, mely megegyezik a termék gyártási technológiája által elérhető maximális értékkel. Ár: Nettó ajánlati ár (HUF)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Készletbiztonság (%)  20
2 Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)  21
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 59
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ld. II.2.4. pontban foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD, EKR űrlap) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a fentiek szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321 Kr. 8. §, 10. §, 12. § - 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321 Kr. 1. § (7)-(8) bek., valamint a Kbt. 64. §-ban és a 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321 Kr. 1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével megtett egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321 Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás (Felhívás) feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a minimumkövetelmény alapján a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozatában kevesebb, mint 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet mutat be, azonban a nyilatkozatból megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321 Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek., és a 321 Kr. 1. § (6)-(8) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem érte el
az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 220.000.000- Ft-ot,
a 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 150.000.000- Ft-ot,
a 3. rész tekintetében összesen legalább a nettó 150.000.000- Ft-ot,
a 4. rész tekintetében összesen legalább a nettó 110.000.000- Ft-ot.
Ajánlatkérő a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett részekre vonatkozó minimumkövetelmények közül a magasabb értékű előírásnak való megfelelést igazolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321 Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével megtett egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321 Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás (Felhívás) feladásának időpontjától visszafelé számított, a minimumkövetelmény szerinti időtartamra vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb teljesítéseinek ismertetését, amelyet a 321 Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél nevét, a referencia tárgyát, valamint a teljesítés mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciában a teljesítésre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy a referenciával szemben támasztott valamennyi követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.1-2. részek tekintetében:
M2. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő áru leírását (CaCl2 oldat), amely alapján a megajánlott terméknek meg kell felelnie az előírt követelményeknek, műszaki paramétereknek. A termékleírásnak minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia a megadott mértékegységekkel: -garantált jégoldó képesség (Celsius fok); -a termék összetétele: CaCl2 tartalom (m/m%), egyéb fém tartalom (mg/dm3), ezen belül legalább Pb, Cd, Hg, Cr, Mn tartalom (egyenként), Zn, Ni, Cu, Sn tartalom (összesen), Na, Mg, Fe tartalom (összesen); -a termék sűrűsége (g/cm3); -üledékképződés (m/m%); -kémhatás (pH); halmazállapot.
3-4. részek tekintetében
M3. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő áru leírását (CaCl2 granulátum), amely alapján a megajánlott terméknek meg kell felelnie az előírt követelményeknek, műszaki paramétereknek. A termékleírásnak minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia a megadott mértékegységekkel: -garantált jégoldó képesség (Celsius fok)- halmazállapot; - csomagolás: kg / zsák; kg / raklap.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., 65. § (7)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek., és a 321 Kr. 1. § (6)-(8) bek. is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, az alábbiak szerint:
1. rész tekintetében: összesen legalább 4 000 000 liter CaCl2 oldat szállítása;
2. rész tekintetében összesen legalább 3 000 000 liter CaCl2 oldat szállítása;
3. rész tekintetében összesen legalább 1 100 000 kg CaCl2 granulátum szállítása;
4. rész tekintetében összesen legalább 800 000 kg CaCl2 granulátum szállítása.
Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Több részre történő ajánlattétel esetén az azonos tárgyú részekre vonatkozóan elegendő az ajánlattétellel érintett részekre vonatkozó minimumkövetelmények közül a magasabb értékű előírásnak való megfelelést igazolni.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1-2. rész tekintetében, ha a megajánlott termék nem teljesíti az alábbi követelményeket:
Garantált jégoldó képesség: mínusz 25 Celsius fokig; Összetétel: Kalcium-klorid tartalom min. 25 m/m%; Egyéb fém tartalom (szennyezők): -Pb, Cd, Hg egyenként: max. 0,1 mg/dm3 ; -Cr, Mn egyenként: max. 10,0 mg/dm3; -Zn, Ni, Cu, Sn összesen max. 10,0 mg/dm3; -Na, Mg, Fe összesen max. 1000 mg/dm3. Egyéb fémszennyeződést a termék nem tartalmazhat!; Sűrűség: min. 1,22 g/cm3; Üledékképződés: max. 2,5 m/m%; Kémhatás: pH nagyobb, mint 7. Halmazállapot: folyékony.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a 3-4. rész tekintetében, ha a megajánlott termék nem teljesíti az alábbi követelményeket: Garantált jégoldó képesség: mínusz 25 Celsius fokig; halmazállapot: szilárd; csomagolás: 25 kg-os zsákokban (max. 1.250 kg/raklap).
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., Art., ÁFA tv. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmi kötbér, mértéke: eseti megrendelés 5 %-a / nap, max. 15 %-a.
Eseti meghiúsulási kötbér, mértéke: a le nem szállított termék ellenértékének 30 %-a.
Szerződés meghiúsulási kötbére: a keretmennyiség le nem hívott részére irányadó ellenérték 30 %-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR portálon történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR használatára vonatkozóan irányadóak a Kbt. 41/A.§ (3)-(5) bek. rendelkezései is.
2. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap (Kbt. 81. § (11) bek. alapján).
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontjai szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is.
8. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is.
9. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat, egyik részben sem.
11. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontkiosztás módszere: arányosítás. A módszer részletes ismertetése az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban szerepel.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, az alábbiak szerint: Felolvasólap (EKR űrlap); Ártáblázat.
13. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti a legkedvezőbb, ill. legkedvezőtlenebb lehetséges megajánlásokat: Készletbiztonságra vonatkozó értékelési szempont, valamennyi rész tekintetében: legkedvezőtlenebb megajánlás: 10 %, legkedvezőbb megajánlás: 30 %. A 3-4. részek tekintetében: Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%): legkedvezőtlenebb megajánlás: 77 %, legkedvezőbb megajánlás: 98 %. Ajánlatkérő rögzíti, hogyha ajánlattevő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlást tesz, nem kap többletpontot. Jelen pontban meghatározott legkedvezőtlenebb megajánlás szintjét el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelennek minősül – ez az előírás valamennyi részben, és valamennyi, jelen pontban szereplő értékelési szempontra vonatkozik.
14. A 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.
15. FAKSZ: Juhász Dániel, (lajstromszám: 01032)
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.3. pont folytatása:
16. Nyertes Ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés Ajánlattevők részére történő megküldését követően köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt a helyszíni ellenőrzés és mintavétel javasolt időpontjáról és helyszínéről. A helyszíni ellenőrzés és mintavétel célja, hogy Ajánlatkérő megbizonyosodhasson a készletbiztonság értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztottságáról és a megajánlott termék minőségéről. A helyszíni ellenőrzésen Ajánlatkérő felméri az Ajánlattevő által eltárolt készlet mennyiségét és jegyzőkönyvben rögzíti a mennyiségi ellenőrzés előzetes eredményét. Ajánlatkérő minden egyes tárolási egységből mintát vesz (CaCl2 granulátum esetén Ajánlatkérő azonos típusú csomagoló egységbe, pl.: zsákba csomagolt, azonos kivitelű és feliratozású terméket egy tárolási egységnek tekint). A tárolási egységenként vett minták Ajánlattevő költségén bevizsgálásra kerülnek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált vizsgálólaboratóriumban – a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készül. A vizsgálólaboratórium akkreditációjának legalább az e-UT 08.03.11:2010 Útügyi Műszaki Előírás szerinti klorid tartalom meghatározásra kell vonatkoznia. A készletbiztonsági értékelési szempontra tett megajánlás ellenőrzése során csak azok a termékmennyiségek kerülnek figyelembe vételre, melyek a laborvizsgálati eredmények által a műszaki leírásnak megfelelőnek minősíthetőek.
Ajánlatkérő a mennyiségi és minőségi ellenőrzés jegyzőkönyveinek összegzésével állapítja meg, hogy a nyertesnek kihirdetett Ajánlattevő megajánlása alátámasztott-e. Amennyiben a jegyzőkönyvek alapján nem alátámasztott nyertes Ajánlattevő megajánlása, Ajánlatkérő azt a nyertes visszalépésének tekinti és a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. A nyertes visszalépéséről Ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőt, hogy a második helyezett biztosítson lehetőséget Ajánlatkérőnek a helyszíni ellenőrzésre és mintavételre. A második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő Ajánlatkérő értesítését követő legfeljebb 2 napon belül köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt a helyszíni ellenőrzés és mintavétel időpontjáról és helyszínéről.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák