Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11176/2020
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Füzéri Várgondnokság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAKI Épületszobrász Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Füzéri Várgondnokság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10336614
Postai cím: Petőfi Út 3/A
Város: Füzér
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3996
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tompa-Vida Márta intézményvezető
Telefon: +36 47540048
E-mail: vargondnoksag@fuzer.hu
Fax: +36 47540047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzervara.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Füzér Vára gazdasági épületek rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000355142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Füzér Vára gazdasági épületek rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45262300-4
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7
45421140-7
45430000-0
45450000-6
45451000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Füzér község 0161/2 hrsz. ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Füzér vára Felsővár gazdasági épületek műemléki rekonstrukciójának kivitelezése:
Alapmennyiség:
II.1 ütem: Gazdasági épületek – a földszinten Konyha, Sütőház és ecetesház, az emeleten 2 db közlekedő, 3 db Darabontház, a tetőtérben teakonyha, lépcső-előtér, gyengeáramú elektromos helyiség, közlekedő és gyümölcsaszaló-gyógynövényszárító helyiségekkel -, nettó 279,70 m2 (bruttó 467,37 m2) alapterülettel, várfalak statikai megerősítésével (398,8 m3) , várudvaron víz-, szennyvíz-, távfűtési vezetékekkel, elektromos és optikai kábelekkel.
Opciós tételek:
II.2 ütem: Virágoskert szökőkútja.
II.3 ütem: Virágkert felett való torony - tornác emelete, loggia, Tihamér szobája, kamarája és padlástere helyiségekkel -, nettó 58,3 m2 (bruttó 98,97 m2) alapterülettel.
Az opciós tételek részletes előírását a II.2.11) pontban közöljük.
A meglévő Sütőház és Konyha felújításra kerül, felette új emeleti szinten Darabontházak kialakítása történik, majd a tetőtérben a gyümölcsaszaló tér rekonstrukciója valósul meg. A Virágoskertben kőszobor talapzaton álló szökőkút készül, a talált kőtöredékek azonosítása alapján. A Virágkert tornáca (I. ütemben rekonstruált lépcsőház) felett megépül a legújabb kutatások szerint azonosított torony, emeletráépítéssel és tetőtér beépítéssel. Építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építményvillamossági (erős- és gyengeáramú rendszer, tűzjelzés), közműépítési feladatok megvalósítása szükséges, melyek részletes ismertetését és a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: ezek között csatoltuk Füzér, REG-ÉLŐ vár; Felsővár rekonstrukciója – II. ütem kiviteli tervdokumentációját, a hatályos, jogerős építési engedélyt és a költségvetés kiírást.
Műemléki törzsszám: 1290.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 217 - 531820

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Füzér Vára gazdasági épületek rekonstrukció
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 811448668 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45262300-4
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7
45421140-7
45430000-0
45450000-6
45451000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Füzér község 0161/2 hrsz. ingatlan.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Füzér vára Felsővár gazdasági épületek műemléki rekonstrukciójának kivitelezése:
Alapmennyiség:
II.1 ütem: Gazdasági épületek – a földszinten Konyha, Sütőház és ecetesház, az emeleten 2 db közlekedő, 3 db Darabontház, a tetőtérben teakonyha, lépcső-előtér, gyengeáramú elektromos helyiség, közlekedő és gyümölcsaszaló-gyógynövényszárító helyiségekkel -, nettó 279,70 m2 (bruttó 467,37 m2) alapterülettel, várfalak statikai megerősítésével (398,8 m3) , várudvaron víz-, szennyvíz-, távfűtési vezetékekkel, elektromos és optikai kábelekkel.
Opciós tételek:
II.2 ütem: Virágoskert szökőkútja.
II.3 ütem: Virágkert felett való torony - tornác emelete, loggia, Tihamér szobája, kamarája és padlástere helyiségekkel -, nettó 58,3 m2 (bruttó 98,97 m2) alapterülettel.
Az opciós tételek részletes előírását a II.2.11) pontban közöljük.
A meglévő Sütőház és Konyha felújításra kerül, felette új emeleti szinten Darabontházak kialakítása történik, majd a tetőtérben a gyümölcsaszaló tér rekonstrukciója valósul meg. A Virágoskertben kőszobor talapzaton álló szökőkút készül, a talált kőtöredékek azonosítása alapján. A Virágkert tornáca (I. ütemben rekonstruált lépcsőház) felett megépül a legújabb kutatások szerint azonosított torony, emeletráépítéssel és tetőtér beépítéssel. Építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építményvillamossági (erős- és gyengeáramú rendszer, tűzjelzés), közműépítési feladatok megvalósítása szükséges, melyek részletes ismertetését és a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: ezek között csatoltuk Füzér, REG-ÉLŐ vár; Felsővár rekonstrukciója – II. ütem kiviteli tervdokumentációját, a hatályos, jogerős építési engedélyt és a költségvetés kiírást.
Műemléki törzsszám: 1290.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 811448668
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az Opciós Mennyiségek tekintetében a Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő 2020. szeptember 20-ig jogosult gyakorolni, a szerződésben megjelölt a szerződéskötéstől számított 8 hónapon belüli időtartam helyett.•
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződés ellenértéke nem változik.
A szerződés módosításának időpontja 2020. június 11.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az opciós mennyiségek megvalósítására további forrás igénybevétele szükséges. A COVID-19 vírus által okozott veszélyhelyzetben a finanszírozás biztosítására szolgáló források igénybevétele bizonytalan volt, a döntéshozatal szünetelt. Ezért Felek az opció lehívás határidejét a veszélyhelyzet várható időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbítják:
2020. március 11. és 2020. június 20., (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hirdette ki a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet megszűnését a folyamatban lévő T/10747 számú törvényjavaslat elfogadásával és kihirdetésével feltételeztük.)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 811448668 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 811448668 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben