Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11219/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Buják Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata;Bercel Község Önkormányzata;Jobbágyi Község Önkormányzata;Galgaguta Község Önkormányzata;Becske Község Önkormányzata;Szécsénke Község Önkormányzata;Nógrádkövesd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás Szécsénke;Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke;Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke;Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke;Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke;Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Buják Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45591732
Postai cím: Kossuth Út 9. 934/1.
Város: Buják
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3047
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Gábor
Telefon: +36 32488488
E-mail: bujak@globonet.hu
Fax: +36 32488488
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Palotás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94753750
Postai cím: Kossuth Út 1
Város: Palotás
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Mihály
Telefon: +36 32480448
E-mail: palotas@palotas.hu
Fax: +36 32480448
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16173756
Postai cím: Béke Út 1
Város: BERCEL
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batta Tibor
Telefon: +36 35535019
E-mail: hivatal@bercel.hu
Fax: +36 35535019
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Jobbágyi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61072631
Postai cím: Bencsik Utca 10.
Város: Jobbágyi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3063
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schoblocher István
Telefon: +36 32475201
E-mail: polghivjobbagyi@gmail.com
Fax: +36 32475201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Galgaguta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24800334
Postai cím: Kossuth Út 86
Város: Galgaguta
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2686
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agócs Gábor
Telefon: +36 35578015
E-mail: galgaguta@t-online.hu
Fax: +36 35578015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Becske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63531903
Postai cím: Petőfi Út 1/A.
Város: Becske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2693
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agócs Pál
Telefon: +36 35378213
E-mail: hivatal.becske@gmail.com
Fax: +36 35378213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szécsénke Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10073003
Postai cím: Rákóczi Út 18/A.
Város: Szécsénke
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2692
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hevér Boglárka
Telefon: +36 35378031
E-mail: hever.boglarka@gmail.com
Fax: +36 35378031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Nógrádkövesd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96730236
Postai cím: Madách Út 1
Város: Nógrádkövesd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2691
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurek László
Telefon: +36 35378621
E-mail: nogradkovesd.hivatal@gmail.com
Fax: +36 35378621
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Buják Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000353942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000353942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Összefogás a helyben maradókért
Hivatkozási szám: EKR000353942020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen beszerzés célja a fenti településeken történő megvalósítás keretében képzések szervezése, megvalósítása, műhelymunkák, tanácsadás szervezése, tartása, a melyek célja a helyi munkaerő-piaci integrációt és felzárkózást elősegítő oktatás, interaktív előadások, műhelyek és tanácsadás a helyi lakosság, különös tekintettel a hátrányos helyzetű felnőtt személyek részére, kiemelten az on-line megvalósítási lehetőségek kiaknázásával. További cél a térség humán szférájában dolgozó munkavállalók (polgármesteri hivatalok, művelődési házak) és az óvodapedagógusok kompetencia fejlesztése a minőségi alapszolgáltatások biztosítására.
Képzés:
1.rész:
- Kézápoló és műköröm építő képzés: min. 24 fő 2 csoport "A" típusú képzés OKJ száma: 32 815 01 350 óra célcsoport: EFT, HH lakos (adott esetben blendid képzés)
2.rész:
- Angol nyelv 1 (alapszintű) lehetőleg online képzés min.12 fő/1 csoport "C " típusú képzés 30 óra EFT, HH lakos
- Angol nyelv 2 (haladó) lehetőleg online képzés min.12 fő/1 csoport "C " típusú képzés 30 óra EFT, HH lakos
3.rész:
-Internet felhasználó (kezdő) Lehetőleg on-line képzés:min. 24 fő/2 csoport "D" típusú képzés 30 óra célcsoport: EFT, HH lakos
- Internet felhasználó (haladó szintű)-(word, tábblázatkezelés, adatbázis kezelés, prezentáció készítés)) Lehetőleg on-line képzés.: min. 12 fő/1 csoport "D" típusú képzés 30 óra célcsoport: EFT, HH lakos
4.rész:
- Csapatépítő tréning: ön-és emberismeretet nyújtson, együttműködést elősegítse, interaktív és élményalapú legyen
45 fő/3 csoport " D" típusú képzés 2 alk. X 5 óra Humán szférában dolgozók
5.rész:
Életvezetési tanácsadás műhelymunkák és közművelődési műhelymunka:
-Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztései-(álláskeresési technikák, portálok, interjúra felkészítés, önéletrajzírás, motivációs levél, együttműködési készség javítása): Résztvevők száma: 200fő/8 csoport műhely előadás 3 alk*2 óra célcsoport csak EFT-s
-Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztései-(álláskeresési technikák, portálok, interjúra felkészítés, önéletrajzírás, motivációs levél, együttműködési készség javítása): Résztvevők száma: 100fő/4 csoport műhely előadás 3 alk*2 óra célcsoport csak HH-s helyzetű
- Gazdálkodj okosan!–(tanácsadás a helyes pénzgazdálkodás tervezéshez, adósság csapdák elkerülése): 40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport: lakosság
-Életvezetési tanácsadás-(korai szülővé válás elkerülése, átgondolt családtervezés, iskolai lemorzsolódás veszélyei, hátrányai):40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport: lakosság
-. Életvezetési tanácsadás munkavállalóknak-(munkahely megőrzése, együttműködési készség erősítése, kommunikációs készség javítás):40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport: lakosság
-Kulturális - és közösségi programot szervezők részére "jó gyakorlatok" átadása-(települési kulturális programok, rendezvények, vidék megtartó képesség növelése, hagyományápolás, az innováció szerepe a kultúrában, lakossági motiváció felkeltése, PR tevékenység) 12 fő/ 1 csoport Műhely előadás 2 alk. *5 óra célcsoport: művelődési ház és könyvtárban dolgozók
6.rész:
- Konfliktus kezelés/kommunikáció tréning Lehetőleg blended képzés: 20 fő/ csoport Pedagógus Akkreditált Továbbvképzés 30 óra célcsoport: pedagógusokII.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kézápoló és műköröm építő képzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés:
- Kéz - és lábápoló műköröm építő min. 24 fő 2 csoport "A" típusú képzés OKJ száma: 32 815 01
350 óra
célcsoport: EFT, HH lakos
Alapfeltétel: az elméleti tananyag távoktatással történő oktatása is megoldható legyen amennyiben szükséges.
Megjegyzés: A hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálata és a vizsgadíj a képzés költségének része, valamint a gyakorlati oktatás megvalósítása.(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 3500 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.1050 óra) 15
2 3. Távoktatási referenciák bemutatása (min. 0 db -max. 3 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
Alapfeltétel: az elméleti tananyag távoktatással történő oktatása is megoldhatónak kell lenni.

II.2.1) Elnevezés: Angol nyelvi képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés:
- Angol nyelv 1 (alapszintű) lehetőleg online képzés min.12 fő/1 csoport "C " típusú képzés 30 óra EFT, HH lakos
- Angol nyelv 2 (haladó) lehetőleg online képzés min.12 fő/1 csoport "C " típusú képzés 30 óra EFT, HH lakos
Alapfeltétel: a képzések 50 %-a távoktatással is megoldható kell lenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 300 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.300 óra) 15
2 3. Távoktatási referenciák bemutatása (min. 0 db -max. 3 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
Alapfeltétel: a képzések 50 %-a távoktatással is megoldhatónak kel lenni.

II.2.1) Elnevezés: Internet felhasználó képzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés:
-Internet felhasználó (kezdő) Lehetőleg on-line képzés:min. 24 fő/2 csoport "D" típusú képzés 30-30 óra célcsoport: EFT, HH lakos
- Internet felhasználó (haladó szintű, word, táblázatkezelés, adatbázis kezelés, prezentáció készítés) Lehetőleg on-line képzés.: min. 12 fő/1 csoport "D" típusú képzés 30 óra célcsoport: EFT, HH lakos
Alapfeltétel: a képzések 50 %-a távoktatással is megoldhatónak kell lenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 300 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.300 óra) 15
2 3. Távoktatási referenciák bemutatása (min. 0 db -max. 3 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
Alapfeltétel: a képzések 50 %-a távoktatással is megoldható kell legyen.

II.2.1) Elnevezés: Csapatépítő tréning
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzés:
- Csapatépítő tréning: ön -és emberismeretet nyújtson, együttműködést erősítsen, interaktív és élményalapú legyen
45 fő/3 csoport " D" típusú képzés 2 alk. X 5 óra Humán szférában dolgozók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 300 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.300 óra) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
A csapatépítő tréningek megtartása csak kontaktórában valósíthatóak meg

II.2.1) Elnevezés: Tanácsadás, műhelymunka
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Életvezetési tanácsadás műhelymunkák és közművelődési műhelymunka:
Elsősorban kontakt módon történő megvalósítás, de a rendkívüli helyzetre vonatkozó szabályozók betartásának figyelembe vételével, szükség szerint, akár on-line módon is.
-Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztései-(álláskeresési technikák, portálok, interjúra felkészítés, önéletrajzírás, motivációs levél, együttműködési készség javítása): Résztvevők száma: 200fő/8 csoport műhely előadás 3 alk*2 óra célcsoport csak EFT-s
-Munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztései-(álláskeresési technikák, portálok, interjúra felkészítés, önéletrajzírás, motivációs levél, együttműködési készség javítása): Résztvevők száma: 100fő/4 csoport műhely előadás 3 alk*2 óra célcsoport csak HH-s helyzetű
- Gazdálkodj okosan!–(tanácsadás a helyes pénzgazdálkodás tervezéshez, adósság csapdák elkerülése): 40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport: lakosságnak
-Életvezetési tanácsadás-(korai szülővé válás elkerülése, átgondolt családtervezés, iskolai lemorzsolódás veszélyei, hátrányai):40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport:lakosságnak
- Életvezetési tanácsadás munkavállalóknak-(munkahely megőrzése, együttműködési készség erősítése, kommunikációs készség javítás):40 fő/2 csoport tanácsadás 4 alk.*2 óra célcsoport: munkavállalóknak
-Kulturális - és közösségi programot szervezők részére "jó gyakorlatok" átadása-(települési kulturális programok, rendezvények, vidék megtartó képesség növelése, hagyományápolás, az innováció szerepe a kultúrában, lakossági motiváció felkeltése, PR tevékenység) 12 fő/ 1 csoport Műhely előadás 2 alk. *5 óra célcsoport: művelődési ház és könyvtárban dolgozók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 300 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.300 óra) 15
2 3. On-line felületen történő tanácsadással kapcsolatos referenciák bemutatása (min. 0 db -max. 3 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
Elsősorban kontakt módon történő megvalósítás, de a rendkívüli helyzetre vonatkozó szabályozók betartásának figyelembe vételével, szükség szerint, akár on-line módon is.

II.2.1) Elnevezés: Konfliktuskezelés/kommunikáciás tréning
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérővel egyeztetett külön ütemterv alapján, a jelentkezői létszámok figyelembe vétele szerint több helyszínen. Becske, Bercel, Buják, Galgaguta, Jobbágyi, Nógrádkövesd, Palotás, Szécsénke
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Konfliktus kezelés/kommunikáció tréning képzés: 20 fő/ csoport Pedagógus Akkreditált Továbbképzés képzés 30 óra célcsoport: pedagógusok
Alapfeltétel: a képzés blended formában történő oktatása is megoldható legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) pontban előírt szakember 300 órán felüli szakmai többlettapasztalata (min.0 óra-max.300 óra) 15
2 3.Távoktatási referenciák bemutatása (min. 0 db -max. 3 db) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3.-16-2017-00117
II.2.13) További információ
Alapfeltétel: a képzés blendid formában történő oktatása is megoldhatónak kell lenni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal:
Minden rész tekintetében: az ajánlattevőnek engedélyszámmal rendelkező felnőttképző intézménynek kell lennie, azaz csak engedélyszámmal rendelkező intézmények és az adott képzési programra vonatkozó engedélyszámmal rendelkező felnőtt képző intézmények nyújthatják be ajánlatukat.
Ajánlattevőnek meg kell felelni az alábbi rendeleteknek:
- a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről rendelkezései, a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezés eljárásra és követelményrendszerre, felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról” alapján engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató szervezet.
-11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Minden rész vonatkozásban:az érvényes engedélyszámot az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során nyilvánosan elérhető adatbázisból. Az adott képzési programra vonatkozó engedélyszám megadása kötelező az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdése szerint csak olyan tartalmú nyilatkozatot kell csatolnia, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, a részletes igazoló dokumentumokat csak a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívásra kell benyújtani az alábbiakban foglaltak szerint. M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak az ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezését, szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltak alapján támaszkodhat. Közös ajánlattevők vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6) bekezdése.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b)
pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be azon szakembereknek megnevezését akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe a Nyilatkozat bemutatott szakemberekről segítségével, továbbá a szakemberek képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletraját. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. Az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia a nyilatkozatnak. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltak alapján támaszkodhat. Közös ajánlattevők vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő az 1. rész tekintetébe amennyiben nem rendelkezik -az eljárást megindító felhívás időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db szerződésszerűen teljesített az adott részajánlat tárgyát képező oktatási/képzési referenciával, amelynek keretében legalább 10 fős célcsoport volt érintett. 2. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 1 db szerződésszerűen teljesített az adott részajánlat tárgyát képező oktatási képzési és/vagy hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott képzési referenciával, amelynek keretében legalább 10 fős célcsoport volt érintett. 3. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) 1 db szerződésszerűen teljesített az adott részajánlat tárgyát képező oktatási /képzési referenciával, amelynek keretében legalább 15 fős célcsoport volt érintett. 4. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 1 db szerződésszerűen teljesített az adott részajánlat tárgyát képező oktatási/képzési referenciával, amelynek keretében legalább 20 fős célcsoport volt érintett. 5. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 1 db szerződésszerűen teljesített szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett mentorálási és/vagy tanácsadási és/vagy hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott mentorálási és/vagy tanácsadási referenciával, amelynek keretében legalább 100 fős célcsoport volt érintett. 6. rész tekintetében alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 1 db szerződésszerűen teljesített az adott részajánlat tárgyát képező oktatási/képzési referenciával és/vagy hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott képzési referenciával, amelynek keretében legalább 10 fős célcsoport volt érintett.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nincsen az alábbi részek vonatkozásában: 1. rész legalább 1 fő kézápoló és műköröm építő (33 815 02 0010 33 01) szakoktatói végzettségű, mestervizsgával rendelkező gyakorlati oktató, legalább 3500 óra szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
2. rész legalább 1 fő felsőfokú (Bsc, Msc) iskolai végzettségű, angol nyelvtanári végzettségű legalább 300 óra szakmai tapasztalattal (oktatási képzési és/vagy hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott képzés) rendelkező szakember
3. rész: legalább 1 fő felsőfokú (Bsc, Msc) iskolai végzettségű, informatika tanári vagy mérnöki, vagy felsőfokú OKJ-s informatikai végzettségű, legalább 300 óra szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
4. rész: 1 fő felsőfokú (Bsc, Msc) iskolai végzettségű, pedagógus vagy pszichológus vagy andragógus vagy mentálhigiéné vagy szociológus vagy teológus vagy emberi erőforrás tanácsadó szakképzettségű legalább 300 óra szakmai/tréneri tapasztalattal rendelkező szakember
5. rész legalább 1 fő felsőfokú (Bsc, Msc) iskolai végzettségű pedagógus vagy pszichológus vagy andragógus vagy mentálhigiéné vagy szociológus vagy teológus vagy emberi erőforrás tanácsadó vagy szociális és ifjúsági munkás vagy szociálpedagógus vagy szociális munkás vagy közművelődési szakember vagy művelődésszervező vagy közösségfejlesztő szakképzettségű legalább 300 óra szakmai/tréneri tapasztalattal rendelkező szakember
6. rész: 1 fő felsőfokú (Bsc, Msc) iskolai végzettségű pedagógus vagy pszichológus vagy andrológus vagy mentálhigiéné vagy szociológus vagy teológus vagy emberi erőforrás tanácsadó szakképzettségű legalább 300 óra szakmai/tréneri tapasztalattal (oktatási képzési és/vagy hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott képzés) rendelkező szakember
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)–(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják
azt. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan -
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában: Késedelem esetére kikötött kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési
határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó értékének az 1%-a /
késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma 15 naptári nap,az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a
meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A meghiúsulási
kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, és Megrendelő a
szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti vállalkozói
díj teljes nettó értékének 25%-a. Megrendelő elállási vagy felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. A kötbér esedékessé
válik, amikor a Megrendelő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult a hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez
fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza. A szerződés biztosítékaival kapcsolatos
előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozás az EFOP-1.5.3.-16-2017-00117 pályázatból történik utófinanszírozással. Támogatás intenzitása 100% Előleg:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződéses díj egyösszegű átalányár.1. rész tekintetében: 2 db részszámla (10% és 20%-os teljesítésnél műszaki leírásban foglalt teljesítések szerint) és 1 db végszámla bocsátható ki a dokumentációban meghatározottak szerint. 2. 3. rész tekintetében: 2 db részszámla (10% és 60%-os teljesítésnél műszaki leírásban foglalt teljesítések szerint) és 1 db végszámla bocsátható ki a dokumentációban meghatározottak szerint. 4. rész tekintetében: 2 db részszámla (10% és 40%-os teljesítésnél ) és 1 db végszámla bocsátható ki a dokumentációban meghatározottak szerint. 5. rész tekintetében: 2 db részszámla (10% és 60%-os teljesítésnél műszaki leírásban foglalt teljesítések szerint) és 1 db végszámla bocsátható ki a dokumentációban meghatározottak szerint. 6. rész tekintetében 1 db részszámla (10%-os teljesítésnél műszaki leírásban foglalt teljesítések szerint) és 1 db végszámla bocsátható ki a dokumentációban meghatározottak szerint. A teljesítés ig. alapján kiállított számlát a Vevő átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § szerint.
Fizetési határidő: Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint 30 nap. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a
közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális
tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az
ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló
ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 6. rész tekintetébe Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a 277/1997. (XII. 22.) „Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről, a felsorolt képzések megvalósítására" engedéllyel vagy nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötés idejére az engedélyt megszerzi. E feltétel elfogadásáról nyilatkozatot szükséges az ajánlat részeként benyújtania. Amennyiben ajánlattevő ezen
feltételt nem teljesíti, úgy az a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be. Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Részletezve a VI.3.12) További információk 11. pontjában
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Részletezve a VI.3.12) További információk 8. pontjában.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (
XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. A közbeszerzési
dokumentum tartalmazza a pontos műszaki leírást, teljesítéssel kapcsolatos min. követelményeket, szerződéstervezet. 2. FAKSZ:
Laczkóné Dénes Orsolya, 00488 3. Folyamatban lévő változás bejelenési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változás bejelentési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó
elektronikus űrlapként. 4. Ajánlatnak tart. kell a Kbt. 66. § (2) és (nemleges tartalom esetén is, EKR űrlapként) a (6) szerinti
nyilatkozatot. A Kbt. 66. § (4) szerint az AT az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) szerinti
nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólapot az EKR űrlapon szükséges kitölteni.
5. AT nem alkalmazza Kbt. 75.§(2)e)-t. 6. A IV.2.6) pontban a Kbt. 81. § (11) szerinti 30 nap ajánlati kötöttséget kell érteni. 7. Az
eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való
letöltése. A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz.
dokumentumokat letöltötte és megismerte. 8. Bírálat: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén
részszempontonként a tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság módszertani útmutatója (
2020.03.25.) 1. számú melléklete szerint történik. Ezen belül az 1. részszempontnál az aa) alpontnál (fordított
arányosítás), míg a 2. és 3. részszempontnál az ab) alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képleteket alkalmazza
ajánlatkérő. Nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében AK a nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb
összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a ford. arány.
módszerével kap pontszámot. 9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
10. Ajánlattevő nyilatkozni kell, hogy a meghirdetett képzéseket a részenkénti előírás szerint távoktatásban, on-line felületen biztosítani tudja.11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdésének megfelelően a 4. rész tekintetében az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A csapatépítő tréningek megtartása csak kontaktórában valósíthatóak meg. A szerződés csak és kizárólag akkor lép hatályba, amint a 70/2020. (III.26.) Korm. Rendelet illetve a rendkívüli veszélyhelyzetre hozott egyéb rendelkezések hatályon kívül kerülnek és ezzel lehetővé válik a kontaktórás képzések megtartása.
12.AK a minősített Ajánlattevők jegyzéke
tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3)
pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges