Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11220/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU321, HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EuroAszfalt Ép ítő és Szolgáltató Kft. - az E-B 2020 Konzorcium vezető tagja;Betonútépítő Z rt.- az E-B 2020 Konzorcium tagja
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megval
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megval
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Balkány település
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Balkány település
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma: 542 d b
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 7069 LE
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma:
Hajdúnánáson: 366 db
Hajdúnánás-Tedej telep ülésrészen: 137 db
Hajdúdorogon: 48 db
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
A hajdúnánási telep jelenlegi névleges terhelése 21 000 LE. A tervezett fejlesztések miatt hidraulikai kapacitásbővítés nem
várható.
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma:
Tunyogmatolcs: 764 db
Fülpösdaróc: 20 db
Géberjén: 106 db
Győrtelek: 325 db
Meglévő szennyvíz tisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 3 972 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1080
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 089 - 173882

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megval
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EuroAszfalt Ép ítő és Szolgáltató Kft. - az E-B 2020 Konzorcium vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület h rsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 145 61646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561646
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Betonútépítő Z rt.- az E-B 2020 Konzorcium tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jász u. 156 -158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: snagy@betonutepito.hu
Telefon: +36 145 61646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561646
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4992464080 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 13125811-2-44
Betonútépítő Zrt. 23041565-2-41
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. E-B 2020 Konzorcium
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, belterület hrsz 3753. 131 25811-2-44
Betonútépítő Zrt.
1131 Budapest, J ász u. 156-158. 23041565-2-41
2. Colas Alterra Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73. 13961149-2-44
3. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 10452556-2-44
4. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-2 0. B. ép. V. em. 14300327-2-44
VII.2.2) és VII.2.1) ponthoz:
A KORÁBBI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI
2.1 A Vállalkozó Balkány település szennyvízcsatornázása projekt vonatkozásában a kiadott árazatlan költségvetésben
szereplőknek megfelelően 6 darab átemelő építésére tett ajánlatot. A dokumentáció részeként kiadott szennyvízcsatorna hálózat
tervei alapján azonban csak 5 darab új átemelő létesítése szükséges.
2.2 Felek a 2. sz. szerződésmódosítással a fenti eltérést a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pont alapján kívánják kezelni.
2.3 A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pont alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül
- új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Mivel a szerződés módosításaként az ellenérték változása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt egyik
korlátot sem, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez, módosítható a szerződés.
A változtatási javaslat szerint a Toldi Miklós utcai 7-0-0 jelű gravitációs csatorna esése megfordul a Táncsics utca felé.
A Toldi Miklós utca mélyen fekvő alsó végén, az 542 hrsz. önkormányzati tulajdonú területen egy új, #1,40 m-es szennyvízátemelő (29,9 m3/d = 2,99 m3/h) épül. Az átemelőből a nyomóvezeték a Toldi Miklós utcai meglévő nyomóvezetékbe
nyomja a szennyvizet.
A régi szennyvízátemelő (M10) szanálásra kerül.
Felek jelen 3. sz. szerződésmódosítással a fenti eltérést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kívánják kezelni.
Az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki megoldástól eltérő üzemeltetői előírást a felek egyike sem láthatta
előre a szerződés megkötését megelőzően, e módosított igényre a dokumentumok áttanulmányozásával és a helyszín
megtekintésével sem lehetett következtetni. Az Üzemeltetői nyilatkozat alapján felmerülő munkákat az ajánlatkérési
dokumentáció nem azért nem tartalmazta, mert az hibás, illetve mert a kivitelező a terv megvizsgálásakor nem volt kellően
gondos, hanem azért, mert ezen utólagos igényeket előre látni nem lehetett, mivel erre az Üzemeltető szerződéskötés előtti
nyilatkozatai nem utaltak.
A Felek által előre nem látható Változás - az üzemeltetési tapasztalatok alapján megváltozott Üzemeltetői igények -
következtében az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki tartalom módosítása válik szükségessé, ami azonban
nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A műszaki tartalom változás az elkészült Létesítmény hatékonyságát és értékét növeli (az ellenérték növekedése nem haladja
meg az eredeti szerződés értékének 50%-át) a Megrendelő számára, kisebb üzemeltetési kockázatot hordoz magában.
A Változtatási javaslat alapján meghatározható pótköltség nettó 17 411 780.- forint, mely költséget a Vállalkozó érvényesíteni kívánja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Balkány település
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 3. számú szerződésmódosításban foglalt tartalomhoz képest nem történt változás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1080
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5002530499
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EuroAszfalt Ép ítő és Szolgáltató Kft. - az E-B 2020 Konzorcium vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület h rsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 145 61646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Betonútépítő Z rt.- az E-B 2020 Konzorcium tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jász u. 156 -158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: snagy@betonutepito.hu
Telefon: +36 145 61646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Korábbi módosítás:
Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom az átemelők vonatkozásában (Balkány település vonatkozásában) csökken (6-ról 5- re), és ez az ellenérték csökkenésével jár, a szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint változik.
Eredeti:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.992.464.080.- forint, azaz nettó négymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmilliónégyszázhatvannégyezernyolcvan forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
Módosított:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.985.118.719.- forint, azaz nettó négymilliárd kilencszáznyolcvanötmillió-száztizennyolcezerhétszáztizenkilenc forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban
megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
A szerződés módosítás időpontja: 2018. január 31.
Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom az átemelők vonatkozásában eggyel növekszik, és ez az ellenérték
növekedésével jár a szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint változik:
Eredeti:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.992.464.080.- forint, azaz nettó négymilliárd-kilencszázkilencvenkettőmilliónégyszázhatvannégyezernyolcvan
forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
Módosított:
3.2. A Szerződéses Ár nettó 5.002.530.499.- forint, azaz nettó ötmilliárd-kétmillió-ötszázharmincezer-négyszázkilencvenkilenc
forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban
megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével, csökkentve a 2018. január 31. napján kelt 2. számú szerződésmódosításban
szereplő összeggel és növelve a jelen 3. számú szerződésmódosításban szereplő összeggel.
A szerződés módosítás időpontja: 2019. január 29.
Jelenlegi módosítás:
Tekintettel arra, hogy a projekt kapcsán az Irányító Hatóság a 2020. március 25. napján kelt, „KÖZÖS ÉRTELMEZÉS” elnevezésű dokumentumban foglaltakat szerződésmódosításnak tekinti, a Felek a 2020. március 25. napján kelt „Közös Értelmezés”-ben foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződésmódosításnak tekintik, különös tekintettel arra, hogy az abban foglaltak:
a) Nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
b) Mivel a Szerződés 3. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak, az alapszerződés 6.22. pontja szerinti hatályba lépés feltételeit a szerződés módosításra is alkalmazni kell, a módosítás tehát a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg.
c) A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A szerződés módosítás időpontja: 2020. június 19.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy a projekt kapcsán az Irányító Hatóság a 2020. március 25. napján kelt, „KÖZÖS ÉRTELMEZÉS” elnevezésű dokumentumban foglaltakat szerződésmódosításnak tekinti, a Felek a 2020. március 25. napján kelt „Közös Értelmezés”-ben foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződésmódosításnak tekintik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4992464080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5002530499 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben