Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11232/2020
CPV Kód:80310000-0
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:A Központot a Z-ONE PARK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, HRSZ: 0788/90) épületében kell kialakítani.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:nfokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Dániel
Telefon: +36 17955572
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kifu.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000129912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nfokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élményközpont 3 - Zalaegerszeg
Hivatkozási szám: EKR000129912020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IT pályára terelést segítő demonstrációs- és élményközpontok létrehozása (Központ)
A pillér keretében olyan bemutató- és élményközpont kerül kialakításra, amely a diákok, családok számára az IT szakma élményszerű bemutatást szolgálja. A szerződés hatályba lépését követő első 90 nap (a II.2.7 pontban 3 hónapként került beszámításra) az infrastrukturális és szakmai előkészítés és projektszakasz időszaka, majd a Központ a szerződés hatályba lépésétől számított 91. naptól 14 hónapig fog működni. A teljesítés ideje a szerződés hatályba lépésétől összesen 17 hónap. A Központ olyan szemléletformáló, élményközpontú foglalkozásokat bonyolít le, melyek során bemutatva az elérhető legújabb technológiákat, illetve azokat kipróbálva, segíti a pályaorientációt, a pályaválasztást, valamint az intézményválasztást.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élményközpont 3 - Zalaegerszeg
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A Központot a Z-ONE PARK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, HRSZ: 0788/90) épületében kell kialakítani.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projektben, vállalkozási szerződés alapján az IT pályára terelést segítő demonstrációs-és élményközponthoz(továbbiakban: Központ) kapcsolódó előkészítési, üzemeltetési (szakmai) szolgáltatások nyújtása az egységes módszertani és technológiai koncepció, valamint e koncepció mentén kidolgozott szakmai tervajánlásai alapján. Részletesen:
1. Előkészítő szolgáltatások:
1.1. belsőtér kialakítása az AK által bérelt helyszínen a mellékelt elrendezési tervfigyelembe vételével;
1.2. működési rend részletes szabályozásának kidolgozása, amely tartalmazza az AK által bérelt helyszín üzemeltetőivel történő együttműködés részletei(takarítás, karbantartás, rendkívüli események kezelése, tűzvédelem);
1.3. házirend kidolgozása;
1.4. működéshez szükséges eszközök és segédanyagok biztosítása és üzembe helyezése a Központ mindennapi működéséhez, a személyzet munkavégzéséhez és a látogatók fogadásához kapcsolódóan (mellékelt eszközspecifikáció szerint); (Amennyiben az eszközlista bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.)
1.5. demonstrációs eszközök és segédanyagok biztosítása és üzembe helyezése az attrakciókhoz és foglalkozásokhoz kapcsolódóan (rendelkezésre bocsátott eszközspecifikáció szerint);
1.6. emberi erőforrások toborzása és kiválasztása az előírt üzemeltetési, szakmai pozíciókra (6 fő);
2. Üzemeltetési szolgáltatások:
2.1. interaktív kiállítás működtetése az Ajánlatkérő által biztosított foglalkozástervek, leírások, majd az Ajánlattevő által kidolgozandó foglalkozások alapján, tárlatvezetések biztosítása
2.2. csoportos foglalkozások szervezése és megtartása:
A 2.2.1. iskolai csoportok számára (heti 4 alkalom,megközelítőleg 208 alkalom,max látogatószám 8320 fő)
2.2.2. szakkörök (heti 5 alkalom megközelítőleg 260 alkalom, max látogatószám 5200 fő)
2.2.3. családok számára (heti 2 alkalom megközelítőleg 104 alkalom,max látogatószám 2496 fő)
2.2.4. 14 év feletti diákok számára (heti 1 alkalom megközelítőleg 52 alkalom,max látogatószám 2184 fő)
2.3. nyári táborok lebonyolítása (heti 5 alkalom megközelítőleg 60 alkalom,max látogatószám 240 fő):
2.3.1. szervezés és megvalósítás,
2.3.2. étkezés biztosítása a résztvevők számára;
2.4. iskolai csoportok helyszínre szállításának biztosítása:
2.4.1. iskolai csoportos foglalkozásokhoz,
2.4.2. nyári táborokhoz;
2.5. adminisztrációs és együttműködési tevékenységek:
2.5.1. az élményközpont működtetésével kapcsolatos, előírt adminisztráció biztosítása,
2.5.2. együttműködések biztosítása általános és középiskolákkal, helyi IKT vállalatokkal, hazai felsőoktatási intézménnyel, más IT élmény- és demonstrációs központokkal,
2.5.3. AK által biztosított monitoringcsoport szolgáltatásainak igénybevétele a Központ indulásától számított 6 hónapon keresztül
2.6. takarítás az AK által bérelt helyszínen.
A mennyiségi előírások a mellékletként csatolt műszaki leírás vonatkozó részeiben megtalálhatók.
Ajánlatkérő által biztosított paraméterei a következők:
a. 214,7 m2-es helyiség kizárólagos használata, mely 3 elkülöníthető részből áll:
i. Ideiglenes kiállítótér
ii. Konferencia terem/Előadó és oktatótér
iii. Konferencia terem/Előadó és oktatótér
b. a Bérleményre jellemző technikai felszereltség:
• 12 db 230v csatlakozó -C16A kismegszakítóval biztosítva,
• 6 db UTP Cat5e csatlakozó;
i. 2 db fali tűzcsap;
ii. hűtés-fűtés
iii. tűzjelző diszpécser központba bekötve
iv. riasztó diszpécser központba bekötve
v. WIFI hálózat
c. a Bérlemény albérletbe adásának lehetősége;
d. közös használatú helyiségek használata;
e. belső tér átalakításának lehetősége;
f. a közüzemi díjak;
g. legalább 100Mbit/s letöltési sávszélességű internet korlátlan használata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  A III.1.3.M2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2  A III.1.3.M3. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
3  A III.1.3.M4. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK legfeljebb 10 hónapos opciós időtartam lehívására jogosult, az opció konkrét időtartamának meghatározása és lehívása Ak kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik. AK a szerződés hatályának lejárta előtti 90. napig dönt arról, hogy hív-e le opcióként további üzemeltetési hónapokat, és dönt arról, hogy a meghatározott 10 hónapból hány hónap további folyamatos üzemeltetést hív le.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. Foglalkozástervek kidolgozása projektszakasz (opció) : Ahhoz, hogy a Központ elnyerje teljes működési képét, az Ajánlattevőnek feladata foglalkozások és tevékenységek kidolgozása, amiben segítséget nyújt az Ajánlatkérő által térítésmentesen a Központ indulásától számított havi egy alkalommal az Ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott tanácsadó- és monitoringcsoport. A Központ a működését az Ajánlatkérő által átadott tevékenység- és foglalkozástervek használatával kezdi meg, azonban a tesztüzem sikeres lezárását követően ki kell dolgozni a fennmaradó időszakra vonatkozó terveket a minták és a tapasztalatok felhasználásával. A feladat-kidolgozás érinti a kiállítótérben zajló tevékenységeket és az alkotóműhely foglalkozásait is. A tevékenységek és foglalkozások kidolgozásának ki kell terjednie az interaktív kiállítási tevékenységekre, a csoportos foglalkozásokra, a felkészítő és utánkövető foglalkozásokra, a nyári táborok foglalkozásaira, valamint a csoportos foglalkozások tanórai felhasználására is.
Az opció lehívásának feltétele:
- Ajánlatkérői döntés az opció lehívásáról
Az opciós tétel a szerződés hatályának lejárta előtti 90. napig lehívható.
Az opcióra a szerződés további előírásai érvényesek.
1.7. tevékenységek és foglalkozások kidolgozása a tesztüzem sikeres lezárását követően (opció) részletesen:
1.7.1. Interaktív kiállítási tevékenységek kidolgozása ,
1.7.2. Csoportos foglalkozások kidolgozása,
1.7.3. Felkészítő- és utánkövető foglalkozások szakmai, módszertani kidolgozása,
1.7.4. Nyári tábori foglalkozások kidolgozása,
1.7.5. A tanórai felhasználásra készült csoportos foglalkozások köznevelésbe illesztése.
Opcionális mennyiség
Projekttermék Mennyiség (db)
Attrakcióhoz kapcsolódó tevékenység 42 db
Iskolai csoportok számára oktatócsomag 6 db
Szakkör 4 db
Családok számára oktatócsomag 4 db
Fiatalok (14+) számára oktatócsomag 4 db
Pedagógus oktatócsomag 6 db
Nyári tábori oktatócsomag 2 db
Attrakcióhoz kapcsolódó tevékenység 2 db
Iskolai csoportok számára oktatócsomag 1 db
Családok számára oktatócsomag 1 db
Fiatalok (14+) számára oktatócsomag 1 db
összesen 73 db
2. Szerződés meghosszabbítás opció: AK legfeljebb 10 hónapos opciós időtartam lehívására jogosult, az opció konkrét időtartamának meghatározása és lehívása Ak kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik. AK a szerződés hatályának lejárta előtti 90. napig dönt arról, hogy hív-e le opcióként további üzemeltetési hónapokat, és dönt arról, hogy a meghatározott 10 hónapból hány hónap további folyamatos üzemeltetést hív le.
Az opcióra a szerződés további előírásai érvényesek.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 00,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ár vonatkozásában ajánlatkérő az alapajánlatot, a foglalkozástervek kidolgozása projektszakaszhoz kapcsolódó valamennyi opciós tételt, és a folyamatos üzemeltetés 10 hónap opciós időszak nettó vállalási díjakat együttesen értékeli. Ajánlati ár (nettó forintban) értékelési szempontban mindezeket együttesen értékeli ajánlatkérő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) b) szerint Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód
M.1 - M.4. A Kbt. 67. § (1) bek.ben, vmint a Kr. 1. § (1) bek.ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bek.e szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
M1:
A Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb referenciájának ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, szerződés tárgyát, és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), teljesítés idejét(kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal)továbbá ,nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő. Ajánlatkérő hivatkozik a 321.Kr.22.§(5) bek-re.
Ajánlatkérő interaktív kiállítás alatt olyan szemléletformáló elemek bemutatását érti, melyek kölcsönös, közvetlen aktív kapcsolaton alapuló oktató, nevelő, pályaorientációs funkció betöltésére szolgálnak.
M2-M4: A Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, a minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. (azaz a párhuzamos szakmai gyakorlatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe)
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákkal az alábbiak szerint:
- összesen legalább 1 db, összesen min.1000 fő látogatószámmal rendelkező interaktív kiállítás és/vagy ismeretterjesztő játszóház szervezésére és/vagy működtetésére vonatkozó referenciával
- összesen. minimum 100 db foglalkozás és/vagy tábor szervezésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmény igazolható egy, vagy több szerződéssel.
M2 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő:
- felsőfokú pedagógus végzettségű, minimum 24 hónap, közoktatási és/vagy felsőoktatási területen, oktatási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (vezető oktató).
Az M2. alk. minimumkövetelményt vonatkozásában AK. alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdést: nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M3 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő:
- felsőfokú művelődésszervező és/vagy művelődési és felnőttképzési menedzser és/vagy pedagógus és/vagy bölcsész és/vagy műszaki és/vagy informatikai végzettségű, minimum 24 hónap, interaktív kiállítás és/vagy ismeretterjesztő játszóház lebonyolításában és/vagy koordinálásában szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel (szervező).
M4 Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő:
- felsőfokú pedagógus végzettségű, minimum 24 hónap közoktatási és/vagy felsőoktatási területen, oktatási szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (oktató).
A szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ajánlattevőnek három szakembert kell megajánlania.
Ajánlatkérő pedagógusi, és/vagy művelődésszervező és/vagy művelődési és felnőttképzési menedzser és/vagy pedagógus és/vagy bölcsész és/vagy műszaki és/vagy informatikai felsőfokú végzettséggel egyenértékű végzettséget elfogad. Egyenértékű végzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlattevőknek.
Igazolási mód folytatása:
. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Ajánlatkérő alkalmazza: Kbt. 65. § (6) bek-ben, , 65. § (7) és (9) - (11) bek-ekben, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek-ben megfogalmazottakat.
M1. M3. M4. A Kbt.65. § (12) bek.e alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről Kbt. 65.§(7)bek. szerint (a feladás napján hatályos előírások szerint) csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra,hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az M2. alk. min.követelmény vonatkozásában AK. alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bek-t: nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó, tekintettel arra, hogy a feladat ellátása heti 40 órás munkaviszonyban látható el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számlák kézhezvételétől 30napon belül figyelembe véve a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltakat, a Kbt.135.§ (1),(4)-(6) és (9) bek-i alapján 100,000000%-ban utófinanszírozással történik.
Előleget ajánlatkérő nem biztosít.
Számlák:szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme:HUF.
Kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Ahol a Szerződés mérföldkövek szerinti teljesítést tesz lehetővé a kötbér alapja a kötbér alkalmazását megalapozó körülménnyel érintett mérföldkőre eső nettó vállalkozói díj.
Késedelmi kötbér mértéke naptári naponta a kötbéralap 1 %-a. A Késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes kötbéralap 20%-a.
Folytatás: IV.4.3. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése,amellyel az AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
AK a KH útmutatója alapján az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa.) a 2.-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. ab.) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. AK a 0 hónapot tartalmazó megajánlásokat is érvényesnek tekinti, ua. a minimális pontszámban részesíti.
Azon értékelési részszempont esetében,amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott AK a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).AK a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Az alapajánlat ajánlati árának számításakor ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a rendelkezésre bocsátandó eszközök árát is (melynek részletes listáját AK rendelkezésre bocsátja).
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. A szakember megnevezésének hiánya nem hiánypótoltatható, azaz érvénytelenséget eredményez.
2.AK ajánlati biztosítékot nem kér.
3.AK a Kbt.35.§(8)-(9) bek.ében foglaltakra való tekintettel rögzíti,hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.
4.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek az(oka)t a részeit, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alváll.-kat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt.66.§(6) bek.).
5.AK valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.-e).
6.AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
7.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.
8. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 naptári napként értelmezendő.
9. AT-nek űrlapon nyilatkoznia kell a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt.134.§ (5)bek),és Kbt.73.§(4)-(5)szerint nyilatkozatát.
A II.2.7 p. meghatározott telj-i határidő:A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba,legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének időpontjaként megjelölt időpontig marad hatályban(2022.02.28.)A szerződés hatályba lépését követő első 90 nap az infrastrukturális és szakmai előkészítés és projektszakasz időszaka, majd a Központ a szerződés hatályba lépésétől számított 91.naptól 14hónapig fog működni. A teljesítés ideje összesen 90nap+14 hónap. Amennyiben a szerződés hatályba lépésétől, 2022.02.28-ig már 90nap + 14 hónap nem áll rendelkezésre a teljesítéshez, és a támogatási szerződésben foglalt projekt fizikai befejezési határideje nem hosszabbodik meg annyival, hogy a fenti teljesítési idő rendelkezésre álljon, akkor a teljesítési határidő a projekt fizikai bef. határideje (2022.02.28), mely időpontig arányosan számolnak el a Felek.AK legfeljebb 10 hónapos opciós időtartam lehívására jogosult, az opció konkrét időtartamának meghatározása és lehívása Megrendelő kizárólagos döntési kompetenciájába tartozik. AK a szerződés hatályának lejárta előtti 90. napig dönt arról, hogy hív-e le opcióként további üzemeltetési hónapokat, és dönt arról, hogy a meghatározott 10 hónapból hány hó további folyamatos üzemeltetést hív le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja. Ajánlatkérő hangsúlyozottan felhívja a figyelmet a következőkre: Kbt. 71. § (9) be szerint, ha
a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;
b) a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
III.2.2. folytatása:
Hibás teljesítési kötbér Amennyiben Vállalkozó a szerződés keretében megvalósítandó valamely feladatot nem megfelelően, nem a Műszaki leírásban foglalt követelmények szerint teljesíti, hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbér alkalmazását megalapozó körülménnyel érintett mérföldkőre eső kötbéralap 20 %-a. A Késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes kötbéralap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó vállalkozói díj, mértéke: 30 %)
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték (alapja: nettó vállalkozói díj, mértéke: 5 %)
Tételes kötbér a szerződésben:
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdésekben foglalt közzétételi kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. Erre tekintettel Vállalkozó – abban az esetben, ha Szerződés aláírására nem a KIFÜ telephelyén vagy székhelyén kerül sor – köteles a mindkét Fél által aláírt Szerződés szkennelt változatát az aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb az aláírást követő munkanapon a KIFÜ Szerződésben megjelölt kapcsolattartója e-mail címére megküldeni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja, és ezért a KIFÜ a közzététel iránt határidőben nem tud a szerződés közzétételével kapcsolatban intézkedni, 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint késedelmi kötbért köteles a KIFÜ részére megfizetni. A Vállalkozó a Szerződés szkennelt változatának megküldése mellett a köteles a papír alapú, aláírt példányt is eljuttatnia KIFÜ részére
Jótállás 12 hónap a szerződésszerű teljesítéstől
AK az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
- 2013. évi V. tv;
- 272/2014. (XI.05.) Kr.;
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2017. évi CL. tv;
- 2000. évi C. tv.
- 2015. évi CXLIII. tv;
A szerződést biztosító mellékkötelezettséget és részletes fizetési feltételeket a KD tartalmazza.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: Varga Tímea/dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00413/00314 / 001040
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák