Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11233/2020
CPV Kód:45212222-8
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 66795243
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyula
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-Tornacsarnok építése Vésztőn
Hivatkozási szám: EKR000267502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212222-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"C" fokozatú tornacsarnok létesül, a tornaterem méretét és típusát, a hatályos magyar előszabvány alapján határoztuk meg
(MSZE 24203-2 hatályos magyar előszabvány 6.6.1. Tornaterem) .
A tornacsarnok felnyitható falszakasszal kapcsolódik a mellette levő parkos területhez, így rendezvény esetén azzal összenyitható. A létesítmény befogadóképessége max. 350 fő Az épület fűtésének-hűtésének biztosítása villamos energia forrásra van alapozva. Az osztatlan térben 15x28m-es kosárlabdapáclya, 20x40m-es kézilabdapálya, valamint egy 22,77x10,97m-es teniszpálya; az osztott térrészekben egy-egy 15x28m-es kosárlabda pálya és 9x18m-es röplabdapálya került felfestésre a padozaton. A terem hosszát így az egyterű kézilabda pálya, a szélességét az osztott terekben kialakított kosárlabda pálya helyigénye adja. Gázzal való fűtés kerül kiépítésre a tornacsarnokban - pvc sport padló 1345,81 m2 - kiszolgáló helységek 685,56 m2.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 7812 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 087 - 205953
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tájékoztatom, hogy az „EFOP-4.1.2-Tornacsarnok építése Vésztőn” tárgyú, Uniós nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt.
(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.06.05. 13:00 óra/perc


1.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.06.26. 13:00 óra/perc
2.sz. Módosított:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: 2020.07.17. 13:00 óra/perc

(ajánlattételi felhívás)
Eredeti:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.06.05. 15:00 óra/perc
1.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.06.26. 15:00 óra/perc
2.sz. Módosított:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2020.07.17 15:00 óra/perc
További módosítással érintett részek:
(közbeszerzési dokumentáció) –
- Ajánlattevőnek az 1.sz. kiegészítő tájékoztatással válaszaként megküldött „Költségvetések 1. sz.. kieg. táj.” c. tömörített mappában található árazatlan költségvetés alapján kell elkészítenie ajánlatukat. Ezen módosított költségvetéseket az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav” kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő.

Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok - a fentiekben felsoroltakon kívül - egyéb pontjai nem változtak. A módosított ajánlattételi felhívás és a módosított közbeszerzési dokumentáció az EKR-ben az 1.sz. kiegészítő tájékoztatás megküldését követően válik elérhetővé. A módosított műszaki dokumentumok, költségvetések oda is feltöltésre kerülnek. Ajánlattevő az ajánlata elkészítése során az eljárás indításakor és a kiegészítő tájékoztatás során megküldött válaszok, módosított költségvetések alapján kell elkészíteniük ajánlatukat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ