Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11234/2020
CPV Kód:45220000-5
Ajánlatkérő:Csobánka Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Csobánka, Ady u. 675. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csobánka Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88029915
Postai cím: Fő Út 1
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Völgyes József
Telefon: +36 26320020
E-mail: polgarmester@csobanka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csobanka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ady u. 675. hrsz támfal- és útkárosodás helyreáll.
Hivatkozási szám: EKR000329992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ady u. 675. hrsz támfal- és útkárosodás helyreáll.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csobánka, Ady u. 675. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: Csobánka, Ady u. 675. hrsz. támfal- és útkárosodások helyreállításának kivitelezése
A beruházás keretében a bekövetkezett károsodásoknak megfelelően alapvetően az alábbi háromféle létesítmény helyreállítása történik meg, új létesítmény nem készül:
a./ A 665. hrsz. telek mögött leomlott támfal helyreállítása 15 m hosszban, 4,0-4,5 m magas vb. hátra- és előre talpaló támfallal, horgonyokkal rögzítve ( a régi kőfal helyén épül vissza).
b./ Megmaradó régi falak felületi helyreállítása és támpilléres megerősítése 16 db pillérrel (P1,…., P16), összesen 47,10 m hosszban, a régi falak helyreállításaként, állag- megóvásaként készül.
c./ Sérült közút eredeti állapot szerinti helyreállítása 62 m hosszban, 3 m koronaszélességben, kétoldali vízterelő betonlap szegélyekkel (nem épül új létesítmény).
A veszély- elhárítási munkákra a 312/2012. (XI. 8.) korm rendelet 5.§-alapján nem szükséges építési engedély beszerzése.
A részletes feladatmeghatározást a tervdokumentáció, a műszaki leírás és a tételes költségvetési kiírás ismerteti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08618 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ady u. 675. hrsz támfal- és útkárosodás helyreáll.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64051336
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: geoszolg@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
Internetcím(ek): (URL) www.geoszolg.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48856994
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45220000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csobánka, Ady u. 675. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat: Csobánka, Ady u. 675. hrsz. támfal- és útkárosodások helyreállításának kivitelezése
A beruházás keretében a bekövetkezett károsodásoknak megfelelően alapvetően az alábbi háromféle létesítmény helyreállítása történik meg, új létesítmény nem készül:
a./ A 665. hrsz. telek mögött leomlott támfal helyreállítása 15 m hosszban, 4,0-4,5 m magas vb. hátra- és előre talpaló támfallal, horgonyokkal rögzítve ( a régi kőfal helyén épül vissza).
b./ Megmaradó régi falak felületi helyreállítása és támpilléres megerősítése 16 db pillérrel (P1,…., P16), összesen 47,10 m hosszban, a régi falak helyreállításaként, állag- megóvásaként készül.
c./ Sérült közút eredeti állapot szerinti helyreállítása 62 m hosszban, 3 m koronaszélességben, kétoldali vízterelő betonlap szegélyekkel (nem épül új létesítmény).
A veszély- elhárítási munkákra a 312/2012. (XI. 8.) korm rendelet 5.§-alapján nem szükséges építési engedély beszerzése.
A részletes feladatmeghatározást a tervdokumentáció, a műszaki leírás és a tételes költségvetési kiírás ismerteti.
FENTI FELADAT KIEGÉSZÜL AZ ALÁBBIAKKAL:
A kivitelezési feladat kiegészül – az 1-2. sz. mellékletben részletesen meghatározott – P2-P3 és a P3-P4 pillérek között egy megtámasztó szerkezet építése munkarésszel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50886579
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64051336
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: geoszolg@geoszolg.hu
Telefon: +36 26330823
Internetcím(ek): (URL) www.geoszolg.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Pótmunka megrendelés
A kivitelezési feladat kiegészül – az 1-2. sz. mellékletben részletesen meghatározott – P2-P3 és a P3-P4 pillérek között egy megtámasztó szerkezet építése munkarésszel. A megerősítő szerkezetet részletesen az 1. sz. mellékletben a tételes költségvetés, a 2. sz. mellékletben tervrajz ismerteti.
Felek rögzítik, hogy e munkarész a Vállalkozási Szerződés VIII.2 – II.) pontjába tartozó pótmunka, tekintettel arra, hogy az eredeti tervdokumentációban nem szereplő, műszaki szükségességből felmerülő munkának minősül, melyet Megrendelő tervmódosítás eredményeként jelen szerződés módosítással rendel meg.

2. Vállalkozási díj módosítása
A Vállalkozási szerződés VII/1. pontjában meghatározott vállalkozási díj összege nettó 48 856 994.- Ft + ÁFÁ-ról – a pótmunka 2 029 585 Ft értékével növekedve – 50 886 579 Ft + ÁFÁ-ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) A pótmunka megrendelés indoklása
Vállalkozó 2020.06.15–én az építési naplóban tájékoztatta megrendelőt, hogy a hétvégi nagy intenzitású esőzéseket követően a meglévő-megmaradó támfal egy szakaszon eltört és az alapozás irányába megcsúszott a P2-P3-P4 jelű pillérek között. Megállapításra került, hogy ennek következtében a terv szerinti pillérek önmagukban már nem képesek a megmozdult fal megtámasztására, így a probléma kezelésére tervező által kidolgozott megoldási javaslat szükséges.
b.) Vállalkozási díj módosítása: A vállalkozási díj módosítását az általánydíjon felül érvényesíthető pótmunka értéke indokolja.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé (kivitelezési időszakban nagy intenzitású csapadék eredményeként bekövetkezett károsodás), melyet a Felek kellő gondossággal előre nem láthattak. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s 4,15 % ellenérték növekedéssel jár.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48856994 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50886579 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben