Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11247/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Adrienn Katalin
Telefon: +36 99537640
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszterhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagycenki Széchenyi-kast. turisz. célú fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000398862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó generál-kivitelezési feladatok ellátása (projekt azonosító: GINOP-7.1.1-15-2016-00011)
A projekt helyszíne: H-9485 Nagycenk, Kiscenki út 3., hrsz. 658/1, 658/5, 658/6, 660
A kivitelezési terület: Öreg-kastély, Széchenyi szárny, Virágház, Pandúrházak, Kert
Műemléki törzsszám: M I. 3848
Projekt összefoglaló leírása:
A kivitelezéssel érintett területen a műemlék épületek (terek, térkapcsolatok, közlekedési útvonalak, nyílásrendszerek) tudományos kutatásokkal alátámasztott felújítása, helyreállítása a cél, figyelembe véve és kielégítve a mai korszerű igényeket, létrehozva egy gazdaságosan és biztonságosan üzemeltethető múzeum együttest. A pénzügyi keretnek megfelelően ez alapvetően épületgépészeti, épületvillamossági rendszerek felújítását, műszaki korszerűsítést jelenti, a kiszolgáló területeket racionalizálva. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4 pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009516 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 104 - 249713
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Módosítás keretében az alapdokumentációval összhangban további dokumentumok kerülnek kiadásra, amelynek része a módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetű költségvetések is, továbbá a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződés tervezet is módosult.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ