Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11251/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ Debreceni Egyetem;Pécsi Tudományegyetem;Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333;HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333;HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333;HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medys Internationale Zrt.;Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu

Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.u-szeged.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Betegágyak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000466862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében 1586 db hidraulikus kórtermi betegágy, 1013 db elektromos betegágy, 1385 db kórtermi ágy, valamint 4190 db éjjeliszekrény szállítása és üzembe helyezése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni.
Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1720130000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hidraulikus kórtermi betegágyak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33192120-9
39143112-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A hirdetményminta karakterkorlátozására tekintettel a teljesítés fő helyszínei a II.2.4) pontban kerülnek felsorolásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében 1586 db hidraulikus kórtermi betegágy szállítása és üzembe helyezése eseti megrendelések alapján az abban - a keretszerződés rendelkezései szerint - megadott teljesítési határidőre és teljesítési helyszínekre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1586 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.
Teljesítési határidő:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a nettó 200.000.000,- Ft összeg alatti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 30 napon belül leszállítani a Ajánlatkérő részére, míg a nettó 200.000.000,- Ft összeg feletti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 60 nap teljesítési határidővel köteles leszállítani az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően.
A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 20-30 fő részére, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
A II. 2.3) pont folytatásához:
A teljesítés fő helyszíne: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Bonyhád, Csorna, Debrecen, Deszk, Dombóvár, Dunaújváros, Edelény, Eger, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hatvan, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kecskemét, Keszthely, Kisbér, Kiskunhalas, Komárom, Mátészalka, Mátraháza, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány , Ózd, Pápa, Pásztó, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 4 részes fekvőfelület betétei kivehetőek (Igen/Nem) 10
2 Alsó végállás pont kisebb, mint 420 mm (Igen/Nem) 10
3 Felső végállás pont nagyobb, mint 750 mm (Igen/Nem) 10
4 Mindkét oldalról működtethető háttámla és láb dőlésszög állítás (Igen/Nem) 10
5 Antibakteriális felületkezelés minden műanyag felületen (Igen/Nem) 5
6 Központi fékkel felszerelt, antisztatikus, iránytartó kerekek. A központi fékek az ágy bármely két szemközti oldaláról működtethető (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1586 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a projektzárás időpontját megelőző 60. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon. A teljesítési határidő a Szerződésben rögzített feltételek szerinti 30 vagy 60 nap azzal, hogy az legkésőbb a projekt zárásának időpontja. Az opció gyakorlása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendeléséről a nyertes ajánlattevőként szerződő felet írásban (faxon vagy elektronikus úton) köteles tájékoztatni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az opció gyakorlására vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét válaszlevél formájában 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni, és Ajánlatkérő részéről intézett megrendelést mennyiség alapján a megadott helyszínre és időpontra teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ÁR kritériumához:
A Felolvasólapon az egy darabra eső nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely az értékelés alapját képezi!
Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos betegágyak
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33192120-9
39143112-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A hirdetményminta karakterkorlátozására tekintettel a teljesítés fő helyszínei a II.2.4) pontban kerülnek felsorolásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében 1013 db elektromos betegágy szállítása és üzembe helyezése eseti megrendelések alapján az abban - a keretszerződés rendelkezései szerint - megadott teljesítési határidőre és teljesítési helyszínekre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1013 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.
Teljesítési határidő:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a nettó 200.000.000,- Ft összeg alatti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 30 napon belül leszállítani a Ajánlatkérő részére, míg a nettó 200.000.000,- Ft összeg feletti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 60 nap teljesítési határidővel köteles leszállítani az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően.
A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 20-30 fő részére, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
A II. 2.3) pont folytatásához:
A teljesítés fő helyszíne: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Bonyhád, Csorna, Debrecen , Deszk, Dombóvár, Dunaújváros, Edelény, Eger, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hatvan, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kecskemét, Keszthely, Kisbér, Kiskunhalas, Komárom, Mátészalka, Mátraháza, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány , Ózd, Pápa, Pásztó, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A háttámla emelésekor a combrész is automatikusan emelkedik a beteg ágyon való lecsúszását megakadályozva; mértéke külön gomb használata nélkül szabályozható (Igen/Nem) 10
2 Mindkét oldalról működtethető manuális CPR funkció (Igen/Nem) 10
3 Minimum 20 cm-rel meghosszabbítható fekvőfelület (Igen/Nem) 10
4 Beépített akkumulátor áramkimaradás esetére (Igen/Nem) 10
5 Antibakteriális felületkezelés minden műanyag felületen (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1013 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a projektzárás időpontját megelőző 60. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon. A teljesítési határidő a Szerződésben rögzített feltételek szerinti 30 vagy 60 nap azzal, hogy az legkésőbb a projekt zárásának időpontja. Az opció gyakorlása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendeléséről a nyertes ajánlattevőként szerződő felet írásban (faxon vagy elektronikus úton) köteles tájékoztatni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az opció gyakorlására vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét válaszlevél formájában 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni, és Ajánlatkérő részéről intézett megrendelést mennyiség alapján a megadott helyszínre és időpontra teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ÁR kritériumához:
A Felolvasólapon az egy darabra eső nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely az értékelés alapját képezi!
Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2.1)
Elnevezés: Kórtermi ágyak
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33192120-9
39143112-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A hirdetményminta karakterkorlátozására tekintettel a teljesítés fő helyszínei a II.2.4) pontban kerülnek felsorolásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében 1385 db kórtermi ágy szállítása és üzembe helyezése eseti megrendelések alapján az abban - a keretszerződés rendelkezései szerint - megadott teljesítési határidőre és teljesítési helyszínekre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1385 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.
Teljesítési határidő:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a nettó 200.000.000,- Ft összeg alatti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 30 napon belül leszállítani a Ajánlatkérő részére, míg a nettó 200.000.000,- Ft összeg feletti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 60 nap teljesítési határidővel köteles leszállítani az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően.
A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 20-30 fő részére, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
A II. 2.3) pont folytatásához:
A teljesítés fő helyszíne: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Bonyhád, Csorna, Debrecen , Deszk, Dombóvár, Dunaújváros, Edelény, Eger, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hatvan, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kecskemét, Keszthely, Kisbér, Kiskunhalas, Komárom, Mátészalka, Mátraháza, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány , Ózd, Pápa, Pásztó, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 4 részes fekvőfelület betéttelei kivehetőek (Igen/Nem) 10
2 Mindkét oldalról működtethető háttámla és láb dőlésszög állítás (Igen/Nem) 10
3 Antibakteriális felületkezelés minden műanyag felületen (Igen/Nem) 5
4 Központi fékkel felszerelt, iránytartó, antisztatikus kerekek. A központi fékek az ágy bármely két szemközti oldaláról működtethető (Igen/Nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alap(keret)mennyiségtől – amely 1385 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a projektzárás időpontját megelőző 60. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon. A teljesítési határidő a Szerződésben rögzített feltételek szerinti 30 vagy 60 nap azzal, hogy az legkésőbb a projekt zárásának időpontja. Az opció gyakorlása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendeléséről a nyertes ajánlattevőként szerződő felet írásban (faxon vagy elektronikus úton) köteles tájékoztatni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az opció gyakorlására vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét válaszlevél formájában 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni, és Ajánlatkérő részéről intézett megrendelést mennyiség alapján a megadott helyszínre és időpontra teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok ÁR kritériumához:
A Felolvasólapon az egy darabra eső nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely az értékelés alapját képezi!
Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

II.2.1)
Elnevezés: Éjjeli szekrények
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:39143123-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A hirdetményminta karakterkorlátozására tekintettel a teljesítés fő helyszínei a II.2.4) pontban kerülnek felsorolásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében 4190 db éjjeliszekrény szállítása és üzembe helyezése eseti megrendelések alapján az abban - a keretszerződés rendelkezései szerint - megadott teljesítési határidőre és teljesítési helyszínekre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Intézményei részére, valamint a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, mint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumi partnerének, az EFOP-2.2.0-16-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében.
Az alap(keret)mennyiségtől – amely 4190 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Ajánlatkérő az alap(keret)mennyiség eseti megrendeléssel történő lehívására kötelezettséget vállal.
Az ajánlatkérő kizárólag új, korábban még használtba nem vett terméket kíván beszerezni.
Teljesítési határidő:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a nettó 200.000.000,- Ft összeg alatti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 30 napon belül leszállítani a Ajánlatkérő részére, míg a nettó 200.000.000,- Ft összeg feletti eseti megrendelések esetén az abban meghatározott Termékeket 60 nap teljesítési határidővel köteles leszállítani az eseti megrendelésben foglaltaknak megfelelően.
A nyertes ajánlattevő a műszaki specifikációkban felsorolt termékek esetén, a termékek szállítását követően, és az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni (betanítani) azok használatát intézményenként max. 20-30 fő részére, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
A Felolvasólapon az egy darabra eső nettó ajánlati árat kell feltüntetni, amely az értékelés alapját képezi! Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
A II. 2.3) pont folytatásához:
A teljesítés fő helyszíne: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Berettyóújfalu, Bonyhád, Csorna, Debrecen , Deszk, Dombóvár, Dunaújváros, Edelény, Eger, Fehérgyarmat, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hatvan, Hévíz, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaposvár, Kapuvár, Karcag, Kecskemét, Keszthely, Kisbér, Kiskunhalas, Komárom, Mátészalka, Mátraháza, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykálló, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány , Ózd, Pápa, Pásztó, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alap(keret)mennyiségtől – amely 4190 db - Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal eltérni. Az opció lehívására Ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt, de legkésőbb a projektzárás időpontját megelőző 60. napig jogosult a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában szereplő egységárakon. A teljesítési határidő a Szerződésben rögzített feltételek szerinti 30 vagy 60 nap azzal, hogy az legkésőbb a projekt zárásának időpontja. Az opció gyakorlása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak. Ajánlatkérő az opcionális rész megrendeléséről a nyertes ajánlattevőként szerződő felet írásban (faxon vagy elektronikus úton) köteles tájékoztatni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az opció gyakorlására vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét válaszlevél formájában 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni, és Ajánlatkérő részéről intézett megrendelést mennyiség alapján a megadott helyszínre és időpontra teljesíteni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00003 Egységes ápolási eszközpark kialakítása
II.2.14) További információ:
A rész tárgyát képező éjjeliszekrények a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, így Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 326468
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/41079-1/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Hidraulikus kórtermi betegágyak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medys Internationale Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49430444
Postai cím: Zápor Utca 2/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@medys.hu
Telefon: +36 204358325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 864370000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/41082-1/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Elektromos betegágyak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@avapack.hu
Telefon: +36 96410551
Internetcím(ek): (URL) www.avapack.hu
Fax: +36 96410551
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 415330000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/41084-1/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Kórtermi ágyak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@avapack.hu
Telefon: +36 96410551
Internetcím(ek): (URL) www.avapack.hu
Fax: +36 96410551
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 440430000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Éjjeli szekrények
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012676 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás 4. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az eljárás 4. részében kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
1./
Ajánlattevő neve: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
Ajánlattevő adószáma: 10361863-2-41
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 729 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (4)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 142 000
2./
Ajánlattevő neve: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 125.
Ajánlattevő adószáma: 12712698-2-08
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 368 800
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 410 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
Rész neve: (3)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 318 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
Rész neve: (4)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 74 000
3./
Ajánlattevő neve: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest, József krt. 36.
Ajánlattevő adószáma: 26520137-2-42
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 505 934 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 364 680 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
Rész neve: (3)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 484 750 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
Rész neve: (4)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 368 720 000
4./
Ajánlattevő neve: Medys Internationale Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1034 Budapest, Zápor utca 2/c.
Ajánlattevő adószáma: 24754222-2-41
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 545 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 748 500
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
5./
Ajánlattevő neve: Premier G. Med Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapest, Hidász utca 1.
Ajánlattevő adószáma: 12179295-2-41
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 485 000
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Nem
6./
Ajánlattevő neve: REX-SAN Orvostechnikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó és Javító Korlátolt Felelősségű
Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 22/A.
Ajánlattevő adószáma: 10698277-2-42
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 598 700
2. Nem
3. Nem
4. Nem
5. Nem
6. Nem
7. Nem
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 798 500
2. Nem
3. Nem
4. Nem
5. Nem
6. Nem
Rész neve: (3)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 288 500
2. Nem
3. Igen
4. Nem
5. Nem
Rész neve: (4)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 181 300
7./
Ajánlattevő neve: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Emőd utca 38.
Ajánlattevő adószáma: 10437247-2-41
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 206 389
2. Igen
3. Nem
4. Nem
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (3)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 198 389
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.3) További információk pont folytatása:
8./
Ajánlattevő neve: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13.
Ajánlattevő adószáma: 11814292-2-14
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 388 898
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 494 845
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
Rész neve: (4)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 98 486
9./
Ajánlattevő neve: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.
Ajánlattevő adószáma: 13215613-2-41
Rész neve: (1)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 671 321
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
7. Igen
Rész neve: (2)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 797 450
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
6. Igen
Rész neve: (3)
1. Nettó ajánlati egységár (nettó HUF/darab): 531 642
2. Igen
3. Igen
4. Igen
5. Igen
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)