Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11272/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86252144
Postai cím: Kossuth Tér 3
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Síri Norbert
Telefon: +36 46398495
E-mail: tiszaluc@enternet.hu
Fax: +36 46398311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszaluc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000477422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Önkormányzat által végzendő kötelező ingatlangazdálkodási feladatok ellátásához szükséges gépjárművek, munkagépek, gépek, adapterek beszerzése Tiszaluc közigazgatási területén, a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 009217 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 106 - 255936
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új, Szimplafülkés, önrakodó darus, billenőplatós tehergépjármű beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új - azaz első alkalommal forgalomba helyezett – jármű lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. szállítható személyek száma: 3 fő
2. megengedett legnagyobb össztömeg maximum 12 000 kg
3. hasznos teherbírás minimum 4500 kg
4. kocsiszekrény: szimplafülkés, billenő platós, a fülke mögött önrakodó daruval, fehér alapszín
5. Diesel rendszerű: üzemanyag: gázolaj, környezetvédelmi besorolás: EURO-VI , teljesítmény minimum 150 kW, nyomaték minimum 740 (Nm), hengerűrtartalom maximum 4600 (cm3)
6. sebességváltó: kézi, minimum 6+1 fokozatú mechanikai kézi
7. hátsókerék hajtás, hajtásképlet: 4x2
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csak olyan járművel pályázhat, mely alvázának javítására magyarországi márkaszerviz rendelkezésre áll, illetve csak olyan felépítménnyel pályázhat, melynek javítására magyarországi javítóbázis rendelkezésre áll.
Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: forgalomba hozáshoz szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (forgalomba helyezés, műszaki vizsga, forgalmi engedély, stb.) de a szükséges KGFB biztosítást Ajánlatkérő köti meg és fizeti.
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, 24 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Helyesen:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új, Szimplafülkés, önrakodó darus, billenőplatós tehergépjármű beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új - azaz első alkalommal forgalomba helyezett – jármű lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. szállítható személyek száma: 3 fő
2. megengedett legnagyobb össztömeg maximum 12 000 kg
3. hasznos teherbírás minimum 4500 kg
4. kocsiszekrény: szimplafülkés, billenő platós, a fülke mögött önrakodó daruval, fehér alapszín
5. Diesel rendszerű: üzemanyag: gázolaj, környezetvédelmi besorolás: EURO-VI , teljesítmény minimum 150 kW, nyomaték minimum 740 (Nm), hengerűrtartalom maximum 5200 (cm3)
6. sebességváltó: kézi, minimum 6+1 fokozatú mechanikai kézi
7. hátsókerék hajtás, hajtásképlet: 4x2
8. légzsák legalább a vezető oldalon
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csak olyan járművel pályázhat, mely alvázának javítására magyarországi márkaszerviz rendelkezésre áll, illetve csak olyan felépítménnyel pályázhat, melynek javítására magyarországi javítóbázis rendelkezésre áll.
Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: forgalomba hozáshoz szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (forgalomba helyezés, műszaki vizsga, forgalmi engedély, stb.) de a szükséges KGFB biztosítást Ajánlatkérő köti meg és fizeti.
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gépjármű ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a gépjárműre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, 24 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új kistraktor beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új gép lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. Motor teljesítmény minimum 26 kW
2. Hengerűrtartalom minimum 1650 cm3
3. Üzemanyag: gázolaj
4. Sebességváltó: mechanikus min. 12 előre 12 hátra
5. Meghajtás: összkerékhajtás
6. Differenciálzár
7. Szervo kormányzás
8. Közúti világításkészlet
9. Hátsó 3. pont függgesztés
10. Hátsó TLT hajtás
11. Frontfüggesztés
12. Zárt, fűtött kezelőfülke, klímával
13. Adapterek: hótolólap adapter: minimum 160 cm széles, gumi kopóéllel rugós biztosítású kitéréssel, hidraulikus szögállítás-sal, sószóró adapter minimum 200 liter térfogat, közúti világítássall
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a gép teljeskörű szervizelésére vonatkozóan magyarországi javítóbázissal rendelkezzen. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: használatához szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (típusbizonyítvány, megfelelősségi nyilatkozat, stb.).
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gép ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a munkagépre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „üzemóra-korlátozás” nélküli-, 12 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Helyesen:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új kistraktor beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új gép lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. Motor teljesítmény minimum 22 kW
2. Hengerűrtartalom minimum 1300 cm3
3. Üzemanyag: gázolaj
4. Sebességváltó: min. 8 előre 4 hátra
5. Meghajtás: összkerékhajtás
6. Differenciálzár
7. Szervo kormányzás
8. Közúti világításkészlet
9. Hátsó 3. pont függgesztés
10. Hátsó TLT hajtás
11. Frontfüggesztés
12. Zárt, fűtött kezelőfülke, klímával
13. Adapterek: hótolólap adapter: minimum 160 cm széles, gumi kopóéllel rugós biztosítású kitéréssel, hidraulikus szögállítás-sal, sószóró adapter minimum 200 liter térfogat, közúti világítássall
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a gép teljeskörű szervizelésére vonatkozóan magyarországi javítóbázissal rendelkezzen. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: használatához szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (típusbizonyítvány, megfelelősségi nyilatkozat, stb.).
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gép ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a munkagépre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „üzemóra-korlátozás” nélküli-, 12 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új fűnyírótraktor beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új fűnyírótraktor lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. Motor teljesítmény minimum 25 Le
2. Lökettérfogat minimum 600 ccm
3. Üzemanyag: benzin
4. Sebességváltó: hidrosztatikus
5. Kerekezés: első önbeálló kerekek belső tömlő nélkül
6. Vágási szélesség: minimum 150 cm
7. Kormányzás: 2 db karral
8. Kezelőülés kartámasztóval ellátva
9. Bukókerettel ellátva
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a fűnyírótraktor teljeskörű szervizelésére vonatkozóan magyarországi javítóbázissal rendelkezzen. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: használatához szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (típusbizonyítvány, megfelelősségi nyilatkozat, stb.).
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gép ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a munkagépre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „üzemóra-korlátozás” nélküli-, 12 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Helyesen:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott 1 db új fűnyírótraktor beszerzése. A szállítás tárgya kizárólag új fűnyírótraktor lehet. Elvárt műszaki paraméterek:
1. Motor teljesítmény minimum 24 Le
2. Lökettérfogat minimum 600 ccm
3. Üzemanyag: benzin
4. Sebességváltó: hidrosztatikus
5. Kerekezés: első önbeálló kerekek belső tömlő nélkül
6. Vágási szélesség: minimum 135 cm
7. Kormányzás: 2 db karral
8. Kezelőülés kartámasztóval ellátva
9. Bukókerettel ellátva
További műszaki minimum paraméterek a műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a fűnyírótraktor teljeskörű szervizelésére vonatkozóan magyarországi javítóbázissal rendelkezzen. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A műszaki megfelelősség igazolása érdekében ajánlattevőknek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártmány és típusmegjelölést, valamint a megajánlott termék származási helyét.
Ajánlatkérő kizárólag új gép szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés közvetett tárgyának a teljesítési helyre történő eljuttatása és átadása, valamint Ajánlatkérő tulajdonba adása, továbbá a műszaki leírásban foglalt egyéb kötelezettségek ellátása: használatához szükséges valamennyi tárgyi és jog feltétel biztosítása, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságához szükséges valamennyi hatósági és egyéb eljárás lebonyolítása (típusbizonyítvány, megfelelősségi nyilatkozat, stb.).
A részletes műszaki elvárásokat tartalmazó termék specifikációt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő a gép ellenértékét a szállítást követően teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint.
Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő a munkagépre az átadás-átvételtől számított teljes körű, „üzemóra-korlátozás” nélküli-, 12 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra és alkatrészekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Fődarabok: a motor, nyomatékváltó, kormánymű, hajtáslánc.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (járművek és/vagy munkagépek értékesítése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevétele nem éri el összesen legalább az alábbi összegeket.
1. rész esetén: összesen 5 000 000 Ft + Áfa
2. rész esetén: összesen 17 000 000 Ft + Áfa
3. rész esetén: összesen 5 000 000 Ft + Áfa
4. rész esetén: összesen 7 000 000 Ft + Áfa
5. rész esetén: összesen: 3 000 000 Ft + Áfa
6. rész esetén: összesen: 2 000 000 Ft + Áfa
7. rész esetén: összesen: 2 000 000 Ft + Áfa
8. rész esetén: összesen: 3 000 000 Ft + Áfa
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Helyesen:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (járművek és/vagy munkagépek értékesítése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevétele nem éri el összesen legalább az alábbi összegeket.
1. rész esetén: összesen 5 000 000 Ft + Áfa
2. rész esetén: összesen 17 000 000 Ft + Áfa
3. rész esetén: összesen 5 000 000 Ft + Áfa
4. rész esetén: összesen 7 000 000 Ft + Áfa
5. rész esetén: összesen: 3 000 000 Ft + Áfa
6. rész esetén: összesen: 2 000 000 Ft + Áfa
7. rész esetén: összesen: 1 000 000 Ft + Áfa
8. rész esetén: összesen: 3 000 000 Ft + Áfa
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő minden késedelmes nap után 2%/naptári nap késedelmi kötbért, és 20 % meghiúsulási kötbért ír elő. Jótállás: „kilométer-korlátozás” nélküli, min. 24 havi kötelező jótállás 1-4 részben, és minimum 12 havi kötelező jótállás 5-8 részben. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra. Előleget nem biztosít, előteljesítést elfogad. A szerződésszerű,
ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő 1 db számla kibocsátására
biztosít lehetőséget, a gépjárművek leszállítását követően. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő minden késedelmes nap után 1%/naptári nap késedelmi kötbért, és 20 % meghiúsulási kötbért ír elő. Jótállás: „kilométer-korlátozás” nélküli, min. 24 havi kötelező jótállás 1-4 részben, és minimum 12 havi kötelező jótállás 5-8 részben. A kötelezőn felül vállalt jótállási idő értékelési szempont.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra. Előleget nem biztosít, előteljesítést elfogad. A szerződésszerű,
ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a
Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ajánlatkérő 1 db számla kibocsátására
biztosít lehetőséget, a gépjárművek leszállítását követően. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás módosítás által a műszaki tartalom táblázat vonatkozó sorai is ennek megfelelően módosulnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ