Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11282/2020
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Teljesítés helye:4031 Debrecen, Kishegyesi út 156. (hrsz.: 17096/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84920595
Postai cím: Piac Utca 4-6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Zsófia
Telefon: +36 52412694
E-mail: gyori.zsofia@immanuelotthon.hu
Fax: +36 52412694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nagytemplom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő iskolaépület bővítése és felújítása
Hivatkozási szám: EKR000029472020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Részben Európai Uniós forrásból [projektazonosító: EFOP-4.1.6-16-2017-00011], részben a 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából [EGYH-KCP-19-P-0141] „A köznevelés támogató szerepének erősítése a DNRE Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolájában” projekt keretében megvalósuló súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekek számára nappali oktatási intézmény kivitelezése, melynek nyomán kialakításra kerülő épület és környezete alkalmassá válik kb. 80 fő halmozottan fogyatékkal élő gyermek számára speciális oktatási, étkeztetési, terápiás és fejlesztő tevékenységek ellátására, szabadidős és kültéri tevékenységek megvalósítására, továbbá az itt dolgozó pedagógusok, fejlesztő munkatársak, szakszemélyzet célcsoportot segítő tevékenységét szolgálják.
Az elvégzendő munkák különösen az alábbiak:
– Az ingatlanon meglévő orvosi rendelő épület bontása (bruttó alapterülete: 258 m2).
– Az ingatlanon meglévő egykori iskola épületrész felújítása, bővítése, korszerű iskolaépületté alakítása: emelet + földszint kialakítása, összes kialakítandó hasznos alapterület 1655,43 m2.
– A földszinten kerülnek megvalósításra a fejlesztő nevelés-oktatással kapcsolatos tevékenységek, a kialakítandó terek hasznos alapterülete: 1348,89 m2, itt kerülnek kialakításra az alábbi főbb helyiségek:
• tantermek: 14 db (hasznos alapterületük összesen: 363,46 m2),
• terápiás és speciális szobák, orvosi szoba: 8 db (hasznos alapterületük összesen: 127,71 m2),
• étterem tálalókonyhával (hasznos alapterület összesen: 101,79 m2),
• tornatermek: 2 db és szertár (hasznos alapterület összesen: 53,56 m2),
• 1 db lift (8 személy/635 kg)
• aula, előterek és közlekedő terek, porta helyiség (hasznos alapterületük összesen: 555,70 m2),
• akadálymentes helyiségek, illemhelyek (hasznos alapterület összesen: 75,42 m2),
• kiszolgáló helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 69,75 m2).
– Az emeleten az intézmény vezetése és adminisztratív tevékenységek kapnak helyet, a kialakítandó terek hasznos alapterülete: 306,54 m2, itt kerülnek kialakításra:
• vezetői, nevelői, adminisztrációs célú helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 114,27 m2),
• illemhelyek, mosdók, közlekedők, kiszolgáló helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 192,27 m2).
– Az udvaron
• zöldfelület fejlesztése 2948,62 m2-en,
• 19 db parkoló, ebből 5 db mozgássérült parkolóhely kialakítása,
• 16 db kerékpár tárolására alkalmas támasz-rendszer elhelyezése,
• akadálymentes kiskert rendszer (50 m2), játszótér (180 m2), mezítlábas sétány (55 m2), kerekesszékes gyakorlópálya (140 m2), pihenő és fogadóterek kialakítása.
A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális célcsoportból fakadóan az akadálymentesítési követelmények teljesítésére, továbbá az épületnek meg kell felelnie a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírásoknak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 837809800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő iskolaépület bővítése és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45112723-9
45232120-9
45233160-8
45233228-3
45260000-7
45261310-0
45262300-4
45262310-7
45262520-2
45262522-6
45310000-3
45311000-0
45312000-7
45312100-8
45312310-3
45313100-5
45314300-4
45320000-6
45324000-4
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45432000-4
45442100-8
45453100-8
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 156. (hrsz.: 17096/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Részben Európai Uniós forrásból [projektazonosító: EFOP-4.1.6-16-2017-00011], részben a 1808/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából [EGYH-KCP-19-P-0141] „A köznevelés támogató szerepének erősítése a DNRE Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolájában” projekt keretében megvalósuló súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekek számára nappali oktatási intézmény kivitelezése, melynek nyomán kialakításra kerülő épület és környezete alkalmassá válik kb. 80 fő halmozottan fogyatékkal élő gyermek számára speciális oktatási, étkeztetési, terápiás és fejlesztő tevékenységek ellátására, szabadidős és kültéri tevékenységek megvalósítására, továbbá az itt dolgozó pedagógusok, fejlesztő munkatársak, szakszemélyzet célcsoportot segítő tevékenységét szolgálják.
Az elvégzendő munkák különösen az alábbiak:
– Az ingatlanon meglévő orvosi rendelő épület bontása (bruttó alapterülete: 258 m2).
– Az ingatlanon meglévő egykori iskola épületrész felújítása, bővítése, korszerű iskolaépületté alakítása: emelet + földszint kialakítása, összes kialakítandó hasznos alapterület 1655,43 m2.
– A földszinten kerülnek megvalósításra a fejlesztő nevelés-oktatással kapcsolatos tevékenységek, a kialakítandó terek hasznos alapterülete: 1348,89 m2, itt kerülnek kialakításra az alábbi főbb helyiségek:
• tantermek: 14 db (hasznos alapterületük összesen: 363,46 m2),
• terápiás és speciális szobák, orvosi szoba: 8 db (hasznos alapterületük összesen: 127,71 m2),
• étterem tálalókonyhával (hasznos alapterület összesen: 101,79 m2),
• tornatermek: 2 db és szertár (hasznos alapterület összesen: 53,56 m2),
• 1 db lift (8 személy/635 kg)
• aula, előterek és közlekedő terek, porta helyiség (hasznos alapterületük összesen: 555,70 m2),
• akadálymentes helyiségek, illemhelyek (hasznos alapterület összesen: 75,42 m2),
• kiszolgáló helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 69,75 m2).
– Az emeleten az intézmény vezetése és adminisztratív tevékenységek kapnak helyet, a kialakítandó terek hasznos alapterülete: 306,54 m2, itt kerülnek kialakításra:
• vezetői, nevelői, adminisztrációs célú helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 114,27 m2),
• illemhelyek, mosdók, közlekedők, kiszolgáló helyiségek (hasznos alapterületük összesen: 192,27 m2).
– Az udvaron
• zöldfelület fejlesztése 2948,62 m2-en,
• 19 db parkoló, ebből 5 db mozgássérült parkolóhely kialakítása,
• 16 db kerékpár tárolására alkalmas támasz-rendszer elhelyezése,
• akadálymentes kiskert rendszer (50 m2), játszótér (180 m2), mezítlábas sétány (55 m2), kerekesszékes gyakorlópálya (140 m2), pihenő és fogadóterek kialakítása.
A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális célcsoportból fakadóan az akadálymentesítési követelmények teljesítésére, továbbá az épületnek meg kell felelnie a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírásoknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03237 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Meglévő iskolaépület bővítése és felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi Utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: center@keviep.hu
Telefon: +36 52513700
Internetcím(ek): (URL) www.keviep.hu
Fax: +36 52513723
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11149422209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 927569888
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 837809800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szerkezetépítés, helyszíni beton és vasbeton munkák, kőműves munkák, szárazépítészeti munkák, hideg- és melegburkolási munkák, nyílászárók szerelése, felületképzési munkák, szigetelési munkák, felvonó szerelési munkák, erős- és gyengeáramú rendszerek munkái, épületgépészeti munkák, konyhatechnológiai munkák, út- és parkoló építés, kertészeti munkák, öntözőrendszer kiépítés, árnyékolástechnika,
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Épkerservice Építőipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81680281
Postai cím: Veres Péter Utca 95
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11907303209

Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi Utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11149422209

Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96835270
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244

Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40681296
Postai cím: Dobozi Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110508209

Hivatalos név: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61701944
Postai cím: Piac Utca 53. 1/4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062233209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.5) pont folytatásaként: beépített berendezési tárgyak elhelyezése, hulladékszállítási feladatok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges