Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11288/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15948465
Postai cím: Kazinczy Út 35.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maros Péter
Telefon: +36 47523563
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Fax: +36 47324360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000333852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszeripari termékek beszerzése a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön részére adásvételi keretszerződés keretében,
20 + 6 hónapra, 8 részben az alábbiak szerint:
1. rész - Húsok és egyéb húskészítmények
2. rész - Mirelit termékek
3. rész - Hűtött, vákuumcsomagolt, konyhakészre tisztított zöldségek
4. rész- Sütőipari termékek
5. rész – Szárazáru
6. rész - Tej, tejtermékek
7. rész – Tojás
8. rész - Zöldség és gyümölcs
A részletes műszaki leírást és a mennyiségi előírásokat, az egyedi megrendelések várható gyakoriságát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kereskedelmi ártáblázatban szereplő mennyiségek tervezett mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 9008 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 100 - 239962
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Hús- húskészítmények beszerzése 20 hónapra nettó 1 650 000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint: Mennyiség: 103 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 50000 db. Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/ leszállított mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság: heti három alkalommal. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
Ha a 20 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
A beszállított termékeknek rendelkezni kell a szavatossági idejük minimum 80%-ával.
Helyesen:
Tojás beszerzése 20 hónapra nettó 1 650 000,- Ft keretösszeg erejéig. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 50000 db. Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/ leszállított mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
Szállítási gyakoriság: heti három alkalommal. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
Ha a 20 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
A beszállított termékeknek rendelkezni kell a szavatossági idejük minimum 80%-ával.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).
g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére
j) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
l) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3.sz.minta)
m) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (4. sz.minta)
További benyújtandó dokumentumok:
A) Ajánlat részeként:
1. Felolvasólap (EKR űrlap),
2. Kereskedelmi ártáblázat (1.sz.minta) Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki kell töltenie, ennek
hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. ESPD (EKR űrlap),
4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok
5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
8. A KD 19.4./9. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta
9. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – (adott esetben EKR űrlap)
10. Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap), Üzleti titok indokolás (adott esetben)
12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)
13. Nyilatkozat korábbi közbesz. eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (EKR űrlap)
14. Titoktartási nyilatkozat (EKR űrlap)
15. A KD 19.4.15. pontja szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
16. Egyenértékű termékekre vonatkozó nyilatkozat - a műszaki ajánlat részét
képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem ajánl egyenértékű terméket (6.sz.minta).
Helyesen:
a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).
g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére
j) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
l) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (3.sz.minta)
m) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (4. sz.minta)
További benyújtandó dokumentumok:
A) Ajánlat részeként:
1. Felolvasólap (EKR űrlap),
2. Kereskedelmi ártáblázat (1.sz.minta) Ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki kell töltenie, ennek
hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. ESPD (EKR űrlap),
4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok
5. Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
6. Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
7. Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyil. (EKR űrlap)
8. A KD 19.4./9. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta
9. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat – (adott esetben EKR űrlap)
10. Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap), Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (EKR űrlap), Üzleti titok indokolás (adott esetben)
12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (EKR űrlap)
13. Nyilatkozat korábbi közbesz. eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (EKR űrlap)
14. Titoktartási nyilatkozat (EKR űrlap)
15. A KD 19.4.15. pontja szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
16. Egyenértékű termékekre vonatkozó nyilatkozat - a műszaki ajánlat részét
képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem ajánl egyenértékű terméket (6.sz.minta).
A KKD mellékletét képező műszaki elírás módosításra került. A módosított műszaki leírás elérhető az EKR-ben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ