Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11327/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Az I. részajánlati kör vonatkozásában: Szeged belvárosának Nagykörút és a Tisza által határolt területe, valamint a Felső Tisza-part az Etelka sorig és a Felső Tisza-part - Hajós utca - Szilléri sugárút - Római körút által határolt terület. A műszaki ellenőri szolgáltatással érintett tervezési terület a határoló utakat,csomópontokat is magában foglalja.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MHV-COSINUS Mérnöki Kft.;ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések tárgyú projektek kapcsán 3 részajánlati körben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések tárgyú projektek kapcsán 3 részajánlati körben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
További tárgyak:71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Az I. részajánlati kör vonatkozásában:
Szeged belvárosának Nagykörút és a Tisza által határolt területe, valamint a Felső Tisza-part az Etelka sorig és a Felső Tisza-part - Hajós utca - Szilléri sugárút - Római körút által határolt terület. A műszaki ellenőri szolgáltatással érintett tervezési terület a határoló utakat,csomópontokat is magában foglalja.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések tárgyú projektek kapcsán 3 részajánlati körben
A szerződéses feladatok mind a három részajánlati körben 4 fő megvalósítási fázisra bonthatóak:
1. Tervezés során ellátandó műszaki szakértői feladatok
2. A kivitelezés megkezdése előtt ellátandó műszaki szakértői feladatok
3. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
4. A kivitelezések után ellátandó műszaki ellenőri feladatok
A kivitelezési munkák tervezett befejezése 2019. II. féléve. Tervezett legkésőbbi projektzárási határidő 2020.
A részajánlati kör megnevezése:
I. részajánlati kör: Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában tárgyú projekt kapcsán;
Az I. részajánlati körben a műszaki szakértői, és műszaki ellenőri feladatok az alábbi kettő ütemhez
kapcsolódnak:
Oskola utca-Stefánia kerékpáros tengelyt érintő terület;
Szeged belváros más részeit érintő terület.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 80 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-SG1-2018-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1222 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában tárgyú projekt kapcsán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MHV-COSINUS Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hamvas utca 7-9. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
E-mail: mhvcosinus@mhvcosinus.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: eco-tec@eco-tec.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
További tárgyak:71630000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Az I. részajánlati kör vonatkozásában:
Szeged belvárosának Nagykörút és a Tisza által határolt területe, valamint a Felső Tisza-part az Etelka sorig és a Felső Tisza-part - Hajós utca - Szilléri sugárút - Római körút által határolt terület. A műszaki ellenőri szolgáltatással érintett tervezési terület a határoló utakat,csomópontokat is magában foglalja.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések tárgyú projektek kapcsán 3 részajánlati körben
A szerződéses feladatok mind a három részajánlati körben 4 fő megvalósítási fázisra bonthatóak:
1. Tervezés során ellátandó műszaki szakértői feladatok
2. A kivitelezés megkezdése előtt ellátandó műszaki szakértői feladatok
3. A kivitelezések folyamán ellátandó műszaki ellenőri feladatok
4. A kivitelezések után ellátandó műszaki ellenőri feladatok

A részajánlati kör megnevezése:
I. részajánlati kör: Műszaki szakértői, műszaki ellenőri feladatok ellátása a kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában tárgyú projekt kapcsán;
Az I. részajánlati körben a műszaki szakértői, és műszaki ellenőri feladatok az alábbi kettő ütemhez
kapcsolódnak:
Oskola utca-Stefánia kerékpáros tengelyt érintő terület;
Szeged belváros más részeit érintő terület.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 80 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MHV-COSINUS Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiss Ernő utca 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1046
Ország: HU
E-mail: mhvcosinus@mhvcosinus.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: eco-tec@eco-tec.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. Megbízott székhelye 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A., adószáma 13004152-2-41, mely adatok a fenti Megbízott adataiban módosításra kerültek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. Megbízott Megbízó felé jelezte, hogy székhelye és adószáma megváltozott, a jövőben az új székhelyet (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A.) és az új adószámot (13004152-2-41) kéri figyelembe venni a teljesítés során.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A megbízási szerződés módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a Megbízott a Szerződésben meghatározott tevékenységét a szerződés 2.1. pontjában megjelölt időponttól kezdődően a kapcsolódó kivitelezési munka műszaki átadás-átvételének sikeres lezárásáig végzi, majd a kivitelezés befejezését követően a jótállási időszakra a saját tevékenysége és a kivitelezési munkák jótállási tevékenysége körében köteles eljárni. Az előzőek alapján a teljesítés időtartama nem határozható meg egzaktan,a hirdetmény II.2.5) és VI.1.5) pontjában megadott időtartam egy becsült teljesítési időszak, amely annak érdekében került megjelölésre, hogy a hirdetmény hivatkozott pontjai ne maradjanak kitöltetlenül.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben