Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11335/2020
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Veresegyház Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Veresegyház
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veresegyház Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75025241
Postai cím: Fő Út 35.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Edit
Telefon: +36 28588628
E-mail: simon.edit@veresegyhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veresegyhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése
Hivatkozási szám: EKR001592522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Veresegyház
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték építése:
Épül össszesen 511,0 fm D110 KPE vízvezeték ‒ 4 db DN80-as föld feletti tűzcsap.
Pál János által tervezett összesen 788,0 fm ivóvíz vezetékből a „Veresegyház, Ligetek városrész ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, engedélyezési terv” tárgyú helyszínrajzon jelölt Csp-1- Csp-3, valamint a Csp-3 és Csp-8 csomópontok közötti 277 fm hosszúságú szakasz nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát. Így a közbeszerzésre az árazatlan költségvetésnek megfelelően 511 fm hosszúságú ivóvízvezeték kerül megépítésre .
Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ 315,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 3,0 – 10,0 ‰ ‒ 13 db tisztítóakna Befogadó: A tervezett csatorna az átépítésre kerülő 55 fm hosszúságú csatornaszakasz és 2 db tisztítóakna elbontását követően megépített új vezetékszakasszal csatlakozik a meglévő, Lisznyai Szabó Gábor utcában üzemelő DN200 KG-PVC csatornához. Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ 213,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 5,0 ‰ ‒ 6 db tisztítóakna Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ az 1-12 Csp pontok között 33,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 15,0 ‰ ‒ 1 db tisztítóakna Végső befogadó: Veresegyházi szennyvíztisztító telep.
A dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05450 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23550425
Postai cím: Budapesti Utca 3/E/B
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.izracska@gmail.com
Telefon: +36 308254235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45665938
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Veresegyház
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték építése:
Épül össszesen 511,0 fm D110 KPE vízvezeték ‒ 4 db DN80-as föld feletti tűzcsap.
Pál János által tervezett összesen 788,0 fm ivóvíz vezetékből a „Veresegyház, Ligetek városrész ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, engedélyezési terv” tárgyú helyszínrajzon jelölt Csp-1- Csp-3, valamint a Csp-3 és Csp-8 csomópontok közötti 277 fm hosszúságú szakasz nem képezi jelen közbeszerzés tárgyát. Így a közbeszerzésre az árazatlan költségvetésnek megfelelően 511 fm hosszúságú ivóvízvezeték kerül megépítésre .
Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ 315,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 3,0 – 10,0 ‰ ‒ 13 db tisztítóakna Befogadó: A tervezett csatorna az átépítésre kerülő 55 fm hosszúságú csatornaszakasz és 2 db tisztítóakna elbontását követően megépített új vezetékszakasszal csatlakozik a meglévő, Lisznyai Szabó Gábor utcában üzemelő DN200 KG-PVC csatornához. Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ 213,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 5,0 ‰ ‒ 6 db tisztítóakna Gravitációs elválasztott rendszerű gravitációs szennyvíz csatorna ‒ az 1-12 Csp pontok között 33,0 fm DN200 KG-PVC csatorna ‒ I = 15,0 ‰ ‒ 1 db tisztítóakna Végső befogadó: Veresegyházi szennyvíztisztító telep.
A dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48597122
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23550425
Postai cím: Budapesti Utca 3/E/B
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.izracska@gmail.com
Telefon: +36 308254235
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozótól az elektronikus építési naplóban részletezett, műszaki szükségszerűségből elrendelt pótmunkák megrendelésére kerül sor, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, ezért az eredeti szerződéses ár módosítása vált szükségessé. Az eredeti szerződés értéke: nettó 45 665 938 Ft. Az ellenérték növekedése: nettó 2 931 184 Ft, mely az eredeti szerződés értékének 6,42 %-a.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szennyvíz vezeték építés során kézi feltárást követően a 2. sz. tisztítóakna szintjének mérésekor láthatóvá vált, hogy az új vezeték bekötése az eredetileg tervezett módon nem valósítható meg. A tervezővel egyeztetve erre a szakaszra fedvényterv készült a DMRV Zrt. szakembereinek bevonásával. Az új vezeték a biztonságos esés kialakításával az 1. sz. aknába kerül bekötésre, a régi, átépítésre szánt csatornával párhuzamosan. Az így kiépítésre kerülő csatorna az 1. sz. és a 4. sz. tisztítóakna szakaszán 78,5 m hosszban valósulhat meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45665938 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48597122 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben