Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1134/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:2458 Kulcs, Rákóczi F.u. 141 szám 4106/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24455804
Postai cím: KOSSUTH LAJOS UTCA 83
Város: KULCS
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2458
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jobb Gyula
Telefon: +36 25440400
E-mail: jegyzo@kulcs.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő bővítése
Hivatkozási szám: EKR001216972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orvosi rendelő bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2458 Kulcs, Rákóczi F.u. 141 szám 4106/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az egészségház felújításával kapcsolatosan a közbeszerzés a tanulmányterv alapján a tervkészítés és kivitelezési munkálatok elvégzésére is irányul az alábbiak szerint:
Ajtók
Az ajtóknak méretüknél, kialakításuknál fogva biztosítani kell az akadálymentes használatot, a szükséges minimális 90 cm szabad nyílásszélességet. Kétszárnyú ajtó esetén ez aszimmetrikus ajtóval, a nyíló szárny minimálisan 90 cm-es szabad szélességével oldható meg. Az ajtók küszöbbel készülnek, de a küszöb magassága az 1,5 cm nem haladja meg. Az ajtó kilincs 90 cm magasságban kerül elhelyezésre, könnyen megfogható, működtethető kivitelben.
Illemhely
A mozgásukban korlátozottak részére külön WC-t alakítunk ki a szükséges berendezésekkel és kiegészítőkkel. A helyiségben a manőverezéshez szükséges 1,50 m átmérőjű szabad terület biztosított.
Az ajtó könnyen nyitható és ülve is zárható legyen. Az ajtó kilincs 90 cm magasságban kerül elhelyezésre, könnyen megfogható, működtethető kivitelben, alatta egyszerű működésű, nagyméretű zárszerkezet. Az ajtó szabad nyílásmérete 90 cm, küszöb nélküli. Az ajtó belülről zárható oly módon, hogy kívül jelezze a foglalt állapotot, vész esetén kívülről nyitható legyen. A villanykapcsoló felszerelési magassága 90-110 cm, a kapcsoló kívül, a nyitási oldalon kerül elhelyezésre. Az ajtó külső oldalán a kilincs melletti oldalon 120 cm magasságban kb. 15x15 cm-es, kitapintható piktogram jelzi a funkciót.
A WC csésze magasított kialakítású 46 cm-es ülési magassággal, falra szerelt kivitelben, alsó zsanéros, stabil ülőkével ellátva. A WC csésze falsíktól való kiállása 70 cm. A WC hátsó kifolyású, beépített víztartállyal, a tartályon nagyméretű, színes, kitapintható jellel ellátott nyomógombbal. A WC mindkét oldalán, egymástól 60 cm tengelytávolságra, 80 cm falsíktól való kiállással kapaszkodó kerül beépítésre. A kapaszkodók magassága 75 cm. Akadálymentes elérési tartományban kerül elhelyezésre a WC papír tartó. A WC mellett 30 és 90 cm magasságban vészcsengő kerül elhelyezésre. A WC önálló használatát az egyik oldalán a 90 cm széles szabad terület biztosítja, valamint lehetséges a szemből és átlósan történő átülés is.
A mosdó konkáv, térdszabad kialakítású, állítható magasságú, a szerelvényezés elburkoltan készül, kialakítása biztosítja a kerekesszékkel történő kényelmes használatot. A mosdó a faltól 55 cm-re nyúlik be a térbe. Használatához min. 80 cm széles és 120 cm hosszú terület szükséges. A mosdó mellett kétoldali kapaszkodó kerül elhelyezésre felhajtható kivitelben. A mosdó egykarú keverő csapteleppel szerelt, felette ülve és állva is használható méretű tükör kerül elhelyezésre, alsó síkja 90 cm, felső 180 cm magasságú. A mosdó mellett papír kéztörlő tartó és folyékony szappantartó kerül felszerelésre. Ezek alsó éle 110 cm.
SZERKEZETI – TARTÓSZERKEZETI LEÍRÁS
Alapozás és földmunka:

C 12-24/kk minőségű beton sávalap készül. Az alap alsó síkja a terepszint alatt min. 100 cm mélyen helyezkedik el. Amennyiben a meglévő alapzási sík, illetve a teherhordó talaj mélyebben lenne, akkor az alapozási síkot le kell süllyeszteni.
Lábazati fal és szigetelés:
A lábazatot beton zsalukőből alakítjuk ki, mely a statikus tervfejezetben meghatározott vasalást kapja. A lábazati falat 8 cm vastagságú hőszigeteléssel látjuk el.
A tereppel érintkező szerkezeteket talajnedvesség ellen kell szigetelni. A teljes
felületen oldószeres kellősítés készül a szigetelés alatt, általános felületen
0,25-0,3 kg/m2 anyagfelhasználással. Erre 1 réteg 4 mm vastag modifikált bitumenes
lemez kerül beépítésre. A szigetelő lemez általános helyen teljes felületű ragasztással ( 8 cm keresztirányú és 10 cm hosszirányú átfedéssel fektetett ), a hajlatok és élek mentén erősítő sávval ellátott. A szigetelésre 15 cm vastagságú Austroterm AT-N100 szigetelést helyezünk.
A tető porhó elleni védelmét Delta – Vent S Plusz páraáteresztő fóliával tervezzük biztosítani. A födémszerkezet hőszigetelését 30 cm vastagságú Austrotherm AT N100 hőszigetelés biztosítja. A vasbeton koszorúk és áthidalók előtt bentmaradó zsaluzatként AT-N70 hőszigetelést alkalmazunk 12 cm vastagságban.

Részletes műszaki leírás a Műszaki dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25225 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelő bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58775585
Postai cím: Duna Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@ngt.hu
Telefon: +36 309406274
Internetcím(ek): (URL) www.ngt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66998000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2458 Kulcs, Rákóczi F.u. 141 szám 4106/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az egészségház felújításával kapcsolatosan a közbeszerzés a tanulmányterv alapján a tervkészítés és kivitelezési munkálatok elvégzésére is irányul az alábbiak szerint:
Ajtók
Az ajtóknak méretüknél, kialakításuknál fogva biztosítani kell az akadálymentes használatot, a szükséges minimális 90 cm szabad nyílásszélességet. Kétszárnyú ajtó esetén ez aszimmetrikus ajtóval, a nyíló szárny minimálisan 90 cm-es szabad szélességével oldható meg. Az ajtók küszöbbel készülnek, de a küszöb magassága az 1,5 cm nem haladja meg. Az ajtó kilincs 90 cm magasságban kerül elhelyezésre, könnyen megfogható, működtethető kivitelben.
Illemhely
A mozgásukban korlátozottak részére külön WC-t alakítunk ki a szükséges berendezésekkel és kiegészítőkkel. A helyiségben a manőverezéshez szükséges 1,50 m átmérőjű szabad terület biztosított.
Az ajtó könnyen nyitható és ülve is zárható legyen. Az ajtó kilincs 90 cm magasságban kerül elhelyezésre, könnyen megfogható, működtethető kivitelben, alatta egyszerű működésű, nagyméretű zárszerkezet. Az ajtó szabad nyílásmérete 90 cm, küszöb nélküli. Az ajtó belülről zárható oly módon, hogy kívül jelezze a foglalt állapotot, vész esetén kívülről nyitható legyen. A villanykapcsoló felszerelési magassága 90-110 cm, a kapcsoló kívül, a nyitási oldalon kerül elhelyezésre. Az ajtó külső oldalán a kilincs melletti oldalon 120 cm magasságban kb. 15x15 cm-es, kitapintható piktogram jelzi a funkciót.
A WC csésze magasított kialakítású 46 cm-es ülési magassággal, falra szerelt kivitelben, alsó zsanéros, stabil ülőkével ellátva. A WC csésze falsíktól való kiállása 70 cm. A WC hátsó kifolyású, beépített víztartállyal, a tartályon nagyméretű, színes, kitapintható jellel ellátott nyomógombbal. A WC mindkét oldalán, egymástól 60 cm tengelytávolságra, 80 cm falsíktól való kiállással kapaszkodó kerül beépítésre. A kapaszkodók magassága 75 cm. Akadálymentes elérési tartományban kerül elhelyezésre a WC papír tartó. A WC mellett 30 és 90 cm magasságban vészcsengő kerül elhelyezésre. A WC önálló használatát az egyik oldalán a 90 cm széles szabad terület biztosítja, valamint lehetséges a szemből és átlósan történő átülés is.
A mosdó konkáv, térdszabad kialakítású, állítható magasságú, a szerelvényezés elburkoltan készül, kialakítása biztosítja a kerekesszékkel történő kényelmes használatot. A mosdó a faltól 55 cm-re nyúlik be a térbe. Használatához min. 80 cm széles és 120 cm hosszú terület szükséges. A mosdó mellett kétoldali kapaszkodó kerül elhelyezésre felhajtható kivitelben. A mosdó egykarú keverő csapteleppel szerelt, felette ülve és állva is használható méretű tükör kerül elhelyezésre, alsó síkja 90 cm, felső 180 cm magasságú. A mosdó mellett papír kéztörlő tartó és folyékony szappantartó kerül felszerelésre. Ezek alsó éle 110 cm.
SZERKEZETI – TARTÓSZERKEZETI LEÍRÁS
Alapozás és földmunka:

C 12-24/kk minőségű beton sávalap készül. Az alap alsó síkja a terepszint alatt min. 100 cm mélyen helyezkedik el. Amennyiben a meglévő alapzási sík, illetve a teherhordó talaj mélyebben lenne, akkor az alapozási síkot le kell süllyeszteni.
Lábazati fal és szigetelés:
A lábazatot beton zsalukőből alakítjuk ki, mely a statikus tervfejezetben meghatározott vasalást kapja. A lábazati falat 8 cm vastagságú hőszigeteléssel látjuk el.
A tereppel érintkező szerkezeteket talajnedvesség ellen kell szigetelni. A teljes
felületen oldószeres kellősítés készül a szigetelés alatt, általános felületen
0,25-0,3 kg/m2 anyagfelhasználással. Erre 1 réteg 4 mm vastag modifikált bitumenes
lemez kerül beépítésre. A szigetelő lemez általános helyen teljes felületű ragasztással ( 8 cm keresztirányú és 10 cm hosszirányú átfedéssel fektetett ), a hajlatok és élek mentén erősítő sávval ellátott. A szigetelésre 15 cm vastagságú Austroterm AT-N100 szigetelést helyezünk.
A tető porhó elleni védelmét Delta – Vent S Plusz páraáteresztő fóliával tervezzük biztosítani. A födémszerkezet hőszigetelését 30 cm vastagságú Austrotherm AT N100 hőszigetelés biztosítja. A vasbeton koszorúk és áthidalók előtt bentmaradó zsaluzatként AT-N70 hőszigetelést alkalmazunk 12 cm vastagságban.

Részletes műszaki leírás a Műszaki dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66998000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58775585
Postai cím: Duna Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@ngt.hu
Telefon: +36 309406274
Internetcím(ek): (URL) www.ngt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II.1. A Felek a Vállalkozási Szerződés I.3. és V.22. pontjában rögzített előírásokat az alábbiak szerint módosítják – tekintettel arra, hogy azok nincsenek összhangban a meghirdetett Felhívásban foglaltakkal –:
A szerződés I.3. pontja helyében az rendelkezés lép:
„Megrendelő a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok részét képező dokumentációban, és műszaki leírásban, valamint árazatlan költségvetési kiírásban (a továbbiakban: Műszaki Specifikáció) és a jelen Szerződéshez mellékelt feladatlistában részletesen meghatározta.”
A szerződésV.22. pontja helyében az rendelkezés lép:
„Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a műszaki dokumentáció 1 (egy) példányát. Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott dokumentációt a Szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a Megrendelőt az iratok felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha az iratok valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Felek a Vállalkozási Szerződés I.3. és V.22. pontjában rögzített előírásokat az alábbiak szerint módosítják – tekintettel arra, hogy azok nincsenek összhangban a meghirdetett Felhívásban foglaltakkal.
A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. Jelen esetben a módosítás mindössze a Felhívásban előírt tartalommal való összhang megteremtését szolgálja, tehát, hogy a közbeszerzés a tanulmányterv alapján a tervkészítés és kivitelezési munkálatok elvégzésére irányult, így a tervek átadása nem Megrendelő kötelezettsége.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66998000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66998000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben