Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11362/2020
CPV Kód:35261000-1
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68644040
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szanyiné dr. Vitinger Mónika
Telefon: +36 96522233
E-mail: vitinger.monika@gymsmo.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gymsmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros turisztikai infrastruktúra kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000123552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35261000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpáros turisztikai infrastruktúra kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye területén, 110 településen a Közbeszerzési dokumentációban (műszaki leírás) részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. Kerékpáros zarándokútvonalak kijelölése táblázással
648 kerékpározásra ajánlott hálózat kitáblázása 110 települést érintve
- Előkészítő tevékenység: útvonal-kijelölő táblázási terv aktualizálása – útvonalbejárás során a jelzőtáblák és oszlopok számának és telepítési helyeinek ellenőrzése, végleges adatok rögzítése; közútkezelői hozzájárulások beszerzése és aktualizált telepítési terv késztése.
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett táblák legyártása, leszállítása és kihelyezése:
- 96 db kerékpáros útirányjelző tábla, mérete: 750 x 150 mm
- 892 db kerékpárosok haladási irányát jelölő és útvonal azonosító tábla, mérete: 300 x 200 mm
- 42 db infópontot és pihenőhelyet jelző tábla, mérete: 300 x 200 mm
- 7 db „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla, mérete: 700 mm
- 1037 db beton alaptestbe kihelyezett acéloszlop - tartószerkezet mérete: d= 60 x 3500 x 2 mm
- az oszlok tekintetében a tervek aktualizálása alapján kialakult és a műszaki leírás részét képező közútkezelői hozzájárulásnak megfelelő darabszám fenti számtól való, 10 %-t meghaladó eltérése esetén tételes elszámolás alkalmazandó a szerződésben részletezettek szerint

2. Szakrális látnivalókat bemutató információs pontok létesítése (Információs panelek térképekkel)
- Előkészítő tevékenység: térképes-információs táblák telepítési tervének aktualizálása – útvonalbejárás során véglegesített pontos táblahelyek rögzítése; a táblaképek szerkesztése a műszaki leírás 3.1 pontjában részletezett módon és tartalommal;
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett táblák legyártása, leszállítása és kihelyezése:
- 93 településen 139 db térképes-információs tábla telepítése
- táblák mérete: 1150 x 750 mm
- mindkét oldalán szöveges-térképes-fotós információkat tartalmaz
- 2 oszlop közé szerelve, tartószerkezet mérete: d= 76 x 2200 x 5 mm
3. Kis kerékpáros pihenőhelyek kialakítása
- Előkészítő tevékenység: kerékpáros pihenőhelyek tervének aktualizálása, a pihenőhelyi elemek térbeli elhelyezését részletesen bemutató dokumentum készítése
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett berendezések leszállítása és kihelyezése:
- 64 település 83 helyszínén 85 db garnitúra - legalább 5 kerékpártámasz, 2 db támlás pad (legalább 1800 x 600 mm ülőfelülettel), 1 db asztal (legalább 1500 x 1000 mm lappal), 1 db legalább 50 literes hulladékgyűjtő - telepítésével
Részletes leírás a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/013 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 131 - 321576

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpáros turisztikai infrastruktúra kiépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54181476
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gabor@alfa-girod.hu
Telefon: +36 309475435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 232210 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás időpontja: 2020. június 17.
VII.2.2) A módosítás okai (folytatás karakterkorlát miatt): A szállítási határidő módosítás Szerződés IV.1. pontjától eltérő mértékű hosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételek fennállása indokolja figyelemmel arra, hogy az 1. pontban részletezett körülmények a szerződés megkötésekor nem ismert körülmények voltak, Megrendelő kellő gondossággal sem láthatta előre – csak a megrendelés során váltak ismertté, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a változás nem érinti és nem eredményezi ellenérték változását. A szerződésmódosítás feltételei fennállnak.
A VII.1.5) pontban a szerződés módosított időtartama vonatkozásában 14 hónap került rögzítésre, mivel az EKR-ben technikai okokból nem adható meg a 14,5 hónap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 155. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35261000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35261000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye területén, 110 településen a Közbeszerzési dokumentációban (műszaki leírás) részletezettek szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Kerékpáros zarándokútvonalak kijelölése táblázással
648 kerékpározásra ajánlott hálózat kitáblázása 110 települést érintve
- Előkészítő tevékenység: útvonal-kijelölő táblázási terv aktualizálása – útvonalbejárás során a jelzőtáblák és oszlopok számának és telepítési helyeinek ellenőrzése, végleges adatok rögzítése; közútkezelői hozzájárulások beszerzése és aktualizált telepítési terv késztése.
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett táblák legyártása, leszállítása és kihelyezése:
- 96 db kerékpáros útirányjelző tábla, mérete: 750 x 150 mm
- 892 db kerékpárosok haladási irányát jelölő és útvonal azonosító tábla, mérete: 300 x 200 mm
- 42 db infópontot és pihenőhelyet jelző tábla, mérete: 300 x 200 mm
- 7 db „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla, mérete: 700 mm
- 1037 db beton alaptestbe kihelyezett acéloszlop - tartószerkezet mérete: d= 60 x 3500 x 2 mm
- az oszlok tekintetében a tervek aktualizálása alapján kialakult és a műszaki leírás részét képező közútkezelői hozzájárulásnak megfelelő darabszám fenti számtól való, 10 %-t meghaladó eltérése esetén tételes elszámolás alkalmazandó a szerződésben részletezettek szerint

2. Szakrális látnivalókat bemutató információs pontok létesítése (Információs panelek térképekkel)
- Előkészítő tevékenység: térképes-információs táblák telepítési tervének aktualizálása – útvonalbejárás során véglegesített pontos táblahelyek rögzítése; a táblaképek szerkesztése a műszaki leírás 3.1 pontjában részletezett módon és tartalommal;
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett táblák legyártása, leszállítása és kihelyezése:
- 93 településen 139 db térképes-információs tábla telepítése
- táblák mérete: 1150 x 750 mm
- mindkét oldalán szöveges-térképes-fotós információkat tartalmaz
- 2 oszlop közé szerelve, tartószerkezet mérete: d= 76 x 2200 x 5 mm
3. Kis kerékpáros pihenőhelyek kialakítása
- Előkészítő tevékenység: kerékpáros pihenőhelyek tervének aktualizálása, a pihenőhelyi elemek térbeli elhelyezését részletesen bemutató dokumentum készítése
- az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezett berendezések leszállítása és kihelyezése:
- 64 település 83 helyszínén 85 db garnitúra - legalább 5 kerékpártámasz, 2 db támlás pad (legalább 1800 x 600 mm ülőfelülettel), 1 db asztal (legalább 1500 x 1000 mm lappal), 1 db legalább 50 literes hulladékgyűjtő - telepítésével
Részletes leírás a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 232210
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54181476
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gabor@alfa-girod.hu
Telefon: +36 309475435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződést első alkalommal 2019. október 22. napján módosították a teljesítési határidő tekintetében, mely alapján Eladó a szerz. tárgyát képező eszközöket legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 10,5 hónapon belül köteles leszállítani és telepíteni, valamint a Vevő képviselőjének a Vevő által a műszaki leírásban megjelölt helyszíneken. Ezzel összfüggésben a részhatáridők is módosultak: 1.részhatáridő: a szerz. hatályba lépésétől számított 8,5 hónap; 2.részhatáridő: a szerz. hatályba lépésétől számított 9,5 hónap; 3.Véghatáridő: a szerz. hatályba lépésétől számított 10,5 hónap, mely időpontig 100%-os teljesítésnek kell megvalósulnia.
Felek a Szerződést második alkalommal 2020. április 28. napján módosították a teljesítési határidő tekintetében, mely alapján Eladó a szerz. tárgyát képező eszközöket legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 12,5 hónapon belül köteles leszállítani és telepíteni, valamint a Vevő képviselőjének a Vevő által a műszaki leírásban megjelölt helyszíneken. A módosítás így a véghatáridőt érintette.
Felek a Szerződést harmadik alkalommal 2020. június 15. napján módosították az alábbiak szerint:
IV.1 pontját módosítják a véghatáridő tekintetében:„IV. 1. Eladó a szerződés tárgyát képező eszközöket legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 14,5 hónapon belül köteles leszállítani és telepíteni, valamint a Vevő képviselőjének a Vevő által a műszaki leírásban megjelölt helyszíneken. Részhatáridők: 1. részhatáridő: a szerződés hatályba lépésétől számított 8,5 hónap; 2. részhatáridő: a szerződés hatályba lépésétől számított 9,5 hónap; 3. Véghatáridő: a szerződés hatályba lépésétől számított 12,5 hónap, mely időpontig 100%-os teljesítésnek kell megvalósulnia. Előteljesítés valamennyi részhatáridő és a véghatáridő tekintetében lehetséges.”
II. Ezzel egyidejűleg Szerződő Felek a vételár megfizetésének ütemezése tekintetében is módosítják a Szerződés III. 4. pontját a módosított véghatáridőhöz igazodóan, így a végszámlához kapcsolódó részteljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 14,5 hónap.
III. Szerződés V.6. pontjának módosítása: 6. Vevő a következő egyeztetési folyamatot, valamint dokumentumokat kéri Eladótól: a) A jelen szerz. hatályába lépésétől számított 13,5 hónap időtartam alatt - Kerékpáros zarándokútvonalak kijelölése táblázással feladathoz kapcsolódó útvonalbejárás eredményeképpen az aktualizált telepítési terv alapján friss írásos közútkezelői hozzájárulás beszerzése a műszaki leírásban meghatározottak szerint, majd azt követően Vevő részére történő átadása. - Szakrális látnivalókat bemutató információs pontok létesítése feladathoz az útvonalbejárás során az érintett települési önkormányzatokkal jegyzőkönyvben rögzített egyeztetést lefolytatva kell a végleges táblahelyeket rögzíteni (az átnézeti helyszínrajzok és a településekre bontott kimutatás aktualizálásával), majd azt Vevő részére a jegyzőkönyvekkel együtt átadni. - Kis kerékpáros pihenőhelyek kialakítása feladathoz kapcsolódóan az útvonalbejárás során az érintett települési önkormányzatokkal jegyzőkönyvben rögzített egyeztetést lefolytatva kell a végleges telepítési helyeket rögzíteni (az átnézeti
helyszínrajzok és a településekre bontott kimutatás aktualizálásával), majd azt Vevő részére a jegyzőkönyvekkel együtt átadni. b) A jelen szerz.hatályába lépésétől számított 13,5 hónap időtartam alatt a következő egyeztetési folyamatot, valamint dokumentumokat kéri Eladótól: Szakrális látnivalókat bemutató információs táblák tartalmának szerkesztése a műszaki leírás alapján, majd a 139 db végleges táblakép Vevő részére jóváhagyásra történő benyújtása.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2020. június 15. napján tájékoztatta Vevőt, hogy a megrendelésünk 2020. június 12-én teljesült, azonban az anyagmegrendelés teljesítésének késése következtében a tárgyra vonatkozó szerződés teljesítése is elhúzódik. Jelentős akadályozó tényező, hogy a Covid-19 okán Eladó a vírussal kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően komoly megszorító intézkedéseket hajtott végre a munkahelyek megtartása és a dolgozók védelme érdekében. A munkahelyek kialakítását és a munkamenet irányítását megváltoztatva a működés hatékonysága komoly mértékben visszaesett. Ehhez járul még, hogy a termelési vezető, egyben a szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető és felelős műszaki vezető 2020.03.11- től 06.05-ig külföldön rekedt, hazatérését követően karanténban tartózkodik, és személyes távolléte is hátráltatja a termékgyártás folyamatát. Szerződő Felek a Szerződés módosítás jogcímeként a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakat jelölik meg, melynek feltételei fennállnak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 232210 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 232210 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben