Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11369/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft;Rendszer-Klíma Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69280001
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3. 3340/2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havassy Sándor
Telefon: +36 76513708
E-mail: kozbeszerzes@bacs.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR000124272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti, 17 szintes, összesen közel 5000 m2 hasznos alapterületű irodaépület részleges belső felújítása, az alábbiak szerint:
1. rész: Felvonók telepítése: A liftek cseréje két ütemben valósul meg. Először az ún. teherlift kerül lezárásra, az összes szinten munkaterület lekerítésével, a teljes lift szerkezet és kabin kibontásra, a 15. technológiai szinten lévő lift gépházból a teljes hajtómű és annak tartószerkezetének elbontása után, az aknafalon és a födémen javítási vasbeton javítások és új nyílások készítése, majd megkezdődik az új lift beszerelése. A személyszállító liftek cseréje csak a kis lift használatbavétele után kezdődhet meg. Az átépítés idejére az épület teljes állománya ezt a kis liftet fogja használni és a folyamatban lévő építési munkálatok anyagmozgatása is ezzel történik. Ezért szükséges erre az időszakra egy ideiglenes belső védelmet kialakítani a kis liftbe, hogy ne történjenek benne sérülések, a technológiai használat során. A két nagy lift cseréje egyidőben történik. Minden szinten ajtóval ellátott, teljes szintmagasságú lezárás készül a munkaterület biztosítására. A liftek a csatolt lift tervek alapján kerülnek beépítésre.
2. rész: Klímaszerelési munkák: Az épület észak-nyugati oldalán 57 olyan irodában folyik munka, ahol hűtési lehetőség nincs kiépítve, nyáron a délutáni nap átmelegíti az irodákat. Ezen irodák klimatizálása céljából kiépül egy 5 körös VRF azaz hővisszanyerős hőszivattyús rendszer. A kültéri egységekből három az irattár feletti lapostetőn, kettő a legfelső szint feletti lapostetőn kerül elhelyezésre. A beltéri egységek az irodák ajtaja fölé, a belső folyosó felőli falra kerülnek, a folyosón, az ajtók felett húzódó kábel alagútba haladó fésűs rendszerű csövezéssel. A kábel alagút jelenleg nem járható át végig, jelentős mértékű építőmesteri bontás és elektromos átépítés szükséges. A klímagáz és cseppvíz vezetékek függőleges vezetése a folyosók közepén található vizesblokkok egyik korábbi szellőző strangjában történik, tűzvédelmi előírások betartása mellett, a szintek közti tűzterjedés megakadályozására tűzgátak kialakításával. Az előterek szellőzését az ajtókba beépített szellőzőrácsok biztosítják. A beltéri egységeknél keletkező kondenzvizet a meglévő csatornahálózatba kell bekötni mosdó vagy falikút bűzelzáró szifonján keresztül. A kültéren keletkező kondenzvíz a lapostető esővíz elvezető rendszerébe folyik. Minden kültéri egységhez saját elektromos megtáplálást kell vezetni az elektromos szekrényből. A klímák beszerelése a csatolt épületgépészeti tervek és költségkiírás alapján történik.
3. rész: Elektromos szerelés: Erős- és gyengeáramú felújítási munkálatok: Klíma rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése 5 db kültéri és 57 db beltéri egységhez. Liftek elektromos betáplálásának kiépítése: 3 lift tekintetében, pince szinti elektromos kapcsolószekrényből a 17. szinti liftgépházig, liftaknában vezetve. Folyosók és aula fénycsöves lámpáinak led panelre cserélése, rögzítő kerettel. Klíma rendszer kiépítésével összehangolva, folyosói kábelalagutakban elektromos kábelek feltárása, használaton kívüli és elavult erősáramú kábelek kibontása. Kábel alagútba osztott kábeltálca beépítése, klíma vezetékekkel összhangban. Meglévő megmaradó gyengeáramú hálózat tálcára szerelése. Új erősáramú kábelhálózat tálcán való kiépítése. Kábel alagútban lévő régi elektromos szinti elosztók bontása és új elosztók beépítése szintenként 4 db. Irattár világítási rendszerének kiépítése. Irattár tűzjelző, riasztó, beléptető és kamera rendszerének kiépítése az épületben üzemelő rendszerek kibővítésével. A tűzjelző kiépítéshez szükséges tervek és Katasztrófavédelmi engedélyek beszerzésével kompletten. Épület főbejáratánál és hátsó bejáratánál beléptető rendszer cseréje/korszerűsítése. Napelemes rendszer kiépítése 340 Wp teljesítményű napelem modulokkal.
4. rész: Építőmesteri munkák: Liftek cseréhez kapcsolódó építési munkák a részletes műleírás szerint. Klímaszereléshez kapcsolódó építési munkálatok a csatolt kiviteli tervek szerint. Tüzivíz hálózat felújítása a csatolt kiviteli tervek szerint. Az új tüzivízcsap hálózatot a csatolt tűzvédelmi műszaki leírás és épületgépészeti tervekben szereplő módon kell kialakítani. Új nyomásfokozó szivattyúk és teljesen új vezetékrendszer épül ki. A liftek melletti tűzcsapok helyére kerülnek beépítésre az új OTSZ-nek megfelelő tűzcsapok. Irattár kialakítása régi kazánház helyén: A három szint magas egylégterű helyiségben egy három járószintes polcrendszer beépítésével irattár és raktár helyiség kerül kialakításra. UNIRACK raktári polcrendszer készül a rajzmelléklet szerinti állványmezőkkel és polcosztásokkal. Tetőszigetelési munkálatok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 281343665 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felvonók telepítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Felvonók telepítése: A liftek cseréje (3 db) két ütemben valósul meg. Először az ún. teherlift kerül lezárásra, az összes szinten munkaterület lekerítésével, a teljes lift szerkezet és kabin kibontásra, a 15. technológiai szinten lévő lift gépházból a teljes hajtómű és annak tartószerkezetének elbontása után, az aknafalon és a födémen javítási vasbeton javítások és új nyílások készítése, majd megkezdődik az új lift beszerelése. A személyszállító liftek cseréje csak a kis lift használatbavétele után kezdődhet meg. Az átépítés idejére az épület teljes állománya ezt a kis liftet fogja használni és a folyamatban lévő építési munkálatok anyagmozgatása is ezzel történik. Ezért szükséges erre az időszakra egy ideiglenes belső védelmet kialakítani a kis liftbe, hogy ne történjenek benne sérülések, a technológiai használat során. A két nagy lift cseréje egyidőben történik. Minden szinten ajtóval ellátott, teljes szintmagasságú lezárás készül a munkaterület biztosítására. A liftek a csatolt lift tervek alapján kerülnek beépítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempontok részletezése:
1. ért. részszemp.: Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) - a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díj HUF-ban kifejezve/Súlyszám:70.
2. ért. részszemp.: Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap)/Súlyszám:15.
3. ért. részszemp.: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások/Súlyszám:15.
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések 3.1) Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 20 %-ban (igen vagy nem) 3.2) A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen vagy nem) 3.3) Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen vagy nem).
A PONTSZÁMÍTÁS MÓDSZERE:
AK a benyújtott ajánlatokat a a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10.
1. ért. részszemp.: fordított arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár–10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
A pontozás módszere:
P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
Avizsgált
2. ért. részszemp.: egyenes arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben a legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontszámot (felső ponthatár–10 pont) adja, azzal, hogy AK a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó megajánlás [mint legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja [Kbt. 77. § (1) bek.]. AK abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat a megjelölteknél előnyösebb megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
3. ért. részszemp.:
A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján kiadott, 2020/60. számú útmutatója alapján Ajánlatkérő e részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok értékelésére.
Ez alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon pontozza, hogy a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (10 pont). A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P max: a pontskála felső határa, azaz 10;
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0;
A legjobb: 3 (mint maximális legkedvezőbb megajánlás);
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő pedig a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a Felolvasólapon szereplő vizsgált vállalás vonatkozásában a pozitív tartalmú (igen) megajánlást értékeli – és ennek összesítése szerepel a felolvasólapon, így amennyiben a vizsgált vállalásnál ajánlatkérő nem ad meg sem igen, sem pedig nem választ, vagy mást ad, abban az esetben ajánlata érvénytelen!

II.2.1)
Elnevezés: Klímaszerelési munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Klímaszerelési munkák: Az épület észak-nyugati oldalán 57 olyan irodában folyik munka, ahol hűtési lehetőség nincs kiépítve, nyáron a délutáni nap átmelegíti az irodákat. Ezen irodák klimatizálása céljából kiépül egy 5 körös VRF azaz hővisszanyerős hőszivattyús rendszer. A kültéri egységekből három az irattár feletti lapostetőn, kettő a legfelső szint feletti lapostetőn kerül elhelyezésre. A beltéri egységek az irodák ajtaja fölé, a belső folyosó felőli falra kerülnek, a folyosón, az ajtók felett húzódó kábel alagútba haladó fésűs rendszerű csövezéssel. A kábel alagút jelenleg nem járható át végig, jelentős mértékű építőmesteri bontás és elektromos átépítés szükséges. A klímagáz és cseppvíz vezetékek függőleges vezetése a folyosók közepén található vizesblokkok egyik korábbi szellőző strangjában történik, tűzvédelmi előírások betartása mellett, a szintek közti tűzterjedés megakadályozására tűzgátak kialakításával. Az előterek szellőzését az ajtókba beépített szellőzőrácsok biztosítják. A beltéri egységeknél keletkező kondenzvizet a meglévő csatornahálózatba kell bekötni mosdó vagy falikút bűzelzáró szifonján keresztül. A kültéren keletkező kondenzvíz a lapostető esővíz elvezető rendszerébe folyik. Minden kültéri egységhez saját elektromos megtáplálást kell vezetni az elektromos szekrényből. A klímák beszerelése a csatolt épületgépészeti tervek és költségkiírás alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempontok részletezése:
1. ért. részszemp.: Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) - a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díj HUF-ban kifejezve/Súlyszám:70.
2. ért. részszemp.: Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap)/Súlyszám:15.
3. ért. részszemp.: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások/Súlyszám:15.
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések 3.1) Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 20 %-ban (igen vagy nem) 3.2) A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen vagy nem) 3.3) Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen vagy nem).
A PONTSZÁMÍTÁS MÓDSZERE:
AK a benyújtott ajánlatokat a a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10.
1. ért. részszemp.: fordított arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár–10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
A pontozás módszere:
P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
Avizsgált
2. ért. részszemp.: egyenes arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben a legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontszámot (felső ponthatár–10 pont) adja, azzal, hogy AK a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó megajánlás [mint legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja [Kbt. 77. § (1) bek.]. AK abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat a megjelölteknél előnyösebb megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
3. ért. részszemp.:
A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján kiadott, 2020/60. számú útmutatója alapján Ajánlatkérő e részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok értékelésére.
Ez alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon pontozza, hogy a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (10 pont). A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P max: a pontskála felső határa, azaz 10;
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0;
A legjobb: 3 (mint maximális legkedvezőbb megajánlás);
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő pedig a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a Felolvasólapon szereplő vizsgált vállalás vonatkozásában a pozitív tartalmú (igen) megajánlást értékeli – és ennek összesítése szerepel a felolvasólapon, így amennyiben a vizsgált vállalásnál ajánlatkérő nem ad meg sem igen, sem pedig nem választ, vagy mást ad, abban az esetben ajánlata érvénytelen!

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos szerelési munkák
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Elektromos szerelés: Erős- és gyengeáramú felújítási munkálatok: Klíma rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése 5 db kültéri és 57 db beltéri egységhez. Liftek elektromos betáplálásának kiépítése: 3 lift tekintetében, pince szinti elektromos kapcsolószekrényből a 17. szinti liftgépházig, liftaknában vezetve. Folyosók és aula fénycsöves lámpáinak led panelre cserélése, rögzítő kerettel. Klíma rendszer kiépítésével összehangolva, folyosói kábelalagutakban elektromos kábelek feltárása, használaton kívüli és elavult erősáramú kábelek kibontása. Kábel alagútba osztott kábeltálca beépítése, klíma vezetékekkel összhangban. Meglévő megmaradó gyengeáramú hálózat tálcára szerelése. Új erősáramú kábelhálózat tálcán való kiépítése. Kábel alagútban lévő régi elektromos szinti elosztók bontása és új elosztók beépítése szintenként 4 db. Irattár világítási rendszerének kiépítése. Irattár tűzjelző, riasztó, beléptető és kamera rendszerének kiépítése az épületben üzemelő rendszerek kibővítésével. A tűzjelző kiépítéshez szükséges tervek és Katasztrófavédelmi engedélyek beszerzésével kompletten. Épület főbejáratánál és hátsó bejáratánál beléptető rendszer cseréje/korszerűsítése. Napelemes rendszer kiépítése 340 Wp teljesítményű napelem modulokkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempontok részletezése:
1. ért. részszemp.: Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) - a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díj HUF-ban kifejezve/Súlyszám:70.
2. ért. részszemp.: Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap)/Súlyszám:15.
3. ért. részszemp.: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások/Súlyszám:15.
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések 3.1) Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 20 %-ban (igen vagy nem) 3.2) A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen vagy nem) 3.3) Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen vagy nem).
A PONTSZÁMÍTÁS MÓDSZERE:
AK a benyújtott ajánlatokat a a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10.
1. ért. részszemp.: fordított arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár–10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
A pontozás módszere:
P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
Avizsgált
2. ért. részszemp.: egyenes arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben a legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontszámot (felső ponthatár–10 pont) adja, azzal, hogy AK a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó megajánlás [mint legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja [Kbt. 77. § (1) bek.]. AK abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat a megjelölteknél előnyösebb megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
3. ért. részszemp.:
A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján kiadott, 2020/60. számú útmutatója alapján Ajánlatkérő e részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok értékelésére.
Ez alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon pontozza, hogy a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (10 pont). A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P max: a pontskála felső határa, azaz 10;
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0;
A legjobb: 3 (mint maximális legkedvezőbb megajánlás);
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő pedig a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a Felolvasólapon szereplő vizsgált vállalás vonatkozásában a pozitív tartalmú (igen) megajánlást értékeli – és ennek összesítése szerepel a felolvasólapon, így amennyiben a vizsgált vállalásnál ajánlatkérő nem ad meg sem igen, sem pedig nem választ, vagy mást ad, abban az esetben ajánlata érvénytelen!

II.2.1)
Elnevezés: Építőmesteri munkák
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Építőmesteri munkák: Liftek cseréhez kapcsolódó építési munkák a részletes műleírás szerint. Klímaszereléshez kapcsolódó építési munkálatok a csatolt kiviteli tervek szerint. Tüzivíz hálózat felújítása a csatolt kiviteli tervek szerint. Az új tüzivízcsap hálózatot a csatolt tűzvédelmi műszaki leírás és épületgépészeti tervekben szereplő módon kell kialakítani. Új nyomásfokozó szivattyúk és teljesen új vezetékrendszer épül ki. A liftek melletti tűzcsapok helyére kerülnek beépítésre az új OTSZ-nek megfelelő tűzcsapok. Irattár kialakítása régi kazánház helyén: A három szint magas egylégterű helyiségben egy három járószintes polcrendszer beépítésével irattár és raktár helyiség kerül kialakításra. UNIRACK raktári polcrendszer készül a rajzmelléklet szerinti állványmezőkkel és polcosztásokkal. Tetőszigetelési munkálatok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempontok részletezése:
1. ért. részszemp.: Ajánlati ár (egyösszegű átalányár, nettó Ft) - a teljes építési beruházásra vonatkozó -általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díj HUF-ban kifejezve/Súlyszám:70.
2. ért. részszemp.: Többlet jótállás időtartama (a kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletvállalás, min. 0 hónap, max. 36 hónap)/Súlyszám:15.
3. ért. részszemp.: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások/Súlyszám:15.
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések 3.1) Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 20 %-ban (igen vagy nem) 3.2) A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen vagy nem) 3.3) Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen vagy nem).
A PONTSZÁMÍTÁS MÓDSZERE:
AK a benyújtott ajánlatokat a a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány) szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10.
1. ért. részszemp.: fordított arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár–10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet szerint:
A pontozás módszere:
P= Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
Avizsgált
2. ért. részszemp.: egyenes arányosítás módszere, mely alapján AK a legkedvezőbb (jelen esetben a legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontszámot (felső ponthatár–10 pont) adja, azzal, hogy AK a 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó megajánlás [mint legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja [Kbt. 77. § (1) bek.]. AK abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat a megjelölteknél előnyösebb megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
3. ért. részszemp.:
A Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján kiadott, 2020/60. számú útmutatója alapján Ajánlatkérő e részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatok értékelésére.
Ez alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat oly módon pontozza, hogy a maximális 3 darab vállalást megajánló Ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (10 pont). A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb ponttal kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján:
A pontozás módszere:
P= Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P max: a pontskála felső határa, azaz 10;
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0;
A legjobb: 3 (mint maximális legkedvezőbb megajánlás);
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 0 darab vállalást megajánló Ajánlattevő pedig a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a Felolvasólapon szereplő vizsgált vállalás vonatkozásában a pozitív tartalmú (igen) megajánlást értékeli – és ennek összesítése szerepel a felolvasólapon, így amennyiben a vizsgált vállalásnál ajánlatkérő nem ad meg sem igen, sem pedig nem választ, vagy mást ad, abban az esetben ajánlata érvénytelen!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Felvonók telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29849620
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.priegl1@schindler.com
Telefon: +36 209383477
Internetcím(ek): (URL) www.schindler.com
Fax: +36 12069005
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10392380243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gyorke.gabor@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 87759720 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29849620
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10392380243

Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Klímaszerelési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Rendszer-Klíma Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51438344
Postai cím: Rákoczi Utca 22
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
E-mail: toth.gabor@rendszerklima.com
Telefon: +36 703342885
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11742953213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46784253
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46228800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gyorke.gabor@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

Hivatalos név: Rendszer-Klíma Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51438344
Postai cím: Rákoczi Utca 22
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11742953213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Elektromos szerelési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: baugeneral@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64710143
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67128129
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Építőmesteri munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: baugeneral@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85745195
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85186736
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárás 3. részében (ELEKTROMOS SZERELÉSI MUNKÁK) a szerződés teljesítéséhez szükséges ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) biztosítása érdekében – a nyertes ajánlat alapján mindösszesen nettó 2.417.986,- forint, azaz bruttó 3.070.842,- forint többletfedezet bevonása szükséges. A szükséges többletfedezet a kormányhivatal 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 2. Az eljárás 4. részében (ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK) a szerződés teljesítéséhez szükséges ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) biztosítása érdekében – a nyertes ajánlat alapján mindösszesen nettó 2.441.541,- forint, azaz bruttó 3.100.757,- forint többletfedezet bevonása szükséges. A szükséges többletfedezet a kormányhivatal 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges