Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11384/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Polgár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98261035
Postai cím: Barankovics Tér 5.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Barta Piroska
Telefon: +36 52573510
E-mail: polghiv@polgar.hu
Fax: +36 52391455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Polgáron
Hivatkozási szám: EKR000081562020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A P1 szakasz hossza: 2144,50 m
A tervezett kétirányú önállóan vezetett kerékpárút 2×1 sávos.
A P2 szakasz hossza: 2791,50 m
Az első alszakasz kezdete a 3324 j. összekötő út 1+740,00 - 4+280,00 km szelvények közötti 2540,00 m-es hosszát öleli fel, mely az adott útszakaszon irányhelyes kerékpársáv kijelölést foglal magába, illetve a szakasz végén egy elválasztott gyalog- és kerékpárúti 251,50 m hosszú szakaszt. A tervezési szakaszon a forgalmi sávok szélessége 3,00 m-es kialakítással került megtervezésre, továbbá ehhez adódik még a kerékpársávok 1,25 m-es szélessége. Az így előálló nem csomóponti szakaszokon a burkolatszélesség min. 8,50 m-es kell hogy legyen, ezért azon szakaszokon ahol ez a szélesség nincs meg ott burkolatszélesítést kell készíteni. Az alapréteg szélesítésének min. 0,70 m-nek kell lennie. A felette lévő rétegeket 20,0 – 20,0 cm-enként be kell lapolni. A hosszhézagokba bitumenes tömítő szalagot kell beépíteni, az alaprétegre pedig 20,0 cm-el szintén belapolva min. 0,90 m szélességben aszfalt erősítő rácsot kell beépíteni. A tervezési szakaszon két buszmegálló található melyek eredeti helyükön kerülnek felújításra. A buszváró utas peronok hossza 18,00 m, mely a jobb oldalon az 1+776,00 – 1+794,00 km szelvények közé, míg bal oldalon az 1+799,00 – 1+817,00 km szelvények közé esik.
Az új peronok kiemelt szegéllyel határoltak és aszfalt burkolattal ellátottak, fellépő magasságuk pályaszint +15,0 cm.
A P3 jelű szakasz hossza: 2095,26 m.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
A P4 jelű szakasz hossza: 1480,00 m, mely magába foglalja a kerékpáros nyomok kijelöléseit is.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
A temető bejárataihoz 1-1 db kerékpáros tárolót kell elhelyezni, 10 illetve 20 db férőhellyel.
A P5 jelű szakasz hossza 430,00 m.
A fürdő bejárataihoz 1 db napelemes energiaellátással megtáplált 20 férőhelyes kerékpáros tárolót kell elhelyezni.
A kerékpárút pályaszerkezete az alábbi:
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. kopóréteg
4,0 cm vtg. AC 11 kötő j. kötő réteg
20,0 cm vtg. M56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg alkalmatlan fedőréteg eltávolítása geotechnikai szakvélemény alapján
meszes talajstabilizáció geotechnikai szakvélemény alapján
meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A buszváró peronok és új építésű aszfaltos járdák pályaszerkezete az alábbi:
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. kopóréteg
15,0 cm vtg. FZKA 0/56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg
meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A meglévő térkő burkolatú buszöböl pályaszerkezete „B” jelű forgalmi terhelési
osztály esetén:
16,0 cm vtg. CP 4/3 j. bazalt betonburkolat
1 rtg. polietilén fólia
15,0 cm vtg. Ckt-4 jelű cementstabilizációs alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg
meglévő térkő burkolat teljes elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A térkő burkolatú járdák és szigetek pályaszerkezete az alábbi:
6,0 cm vtg. térkő
3,0 cm vtg. NZ 2/4 j. ágyazóréteg
20,0 cm vtg. M56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A humuszolt földpadka szerkezete:
füvesítés
10,0 cm vtg. humuszterítés
Az útpadka szerkezete a P1 jelű szakasz bal oldalán szerkezete a P1 jelű szakasz bal oldalán a 0+000,00 – 0+410,00 km sz. k.:
15,0 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos színű dolomitból
Kerékpárhíd:
- Teherbírási osztály: 5,0 KN/m2
- Szabad nyílás: 11,50 m
- Szerkezeti hossz: 12,70 m
- Pályaszélesség: 3,10 m
Anyagminőség:
Betonok
Vasbeton cölöp C30/37-XC2-16-F5
Cölöpösszefogó gerenda C30/37-XC4-XF2-24-F3
Hídfő, szárnyfal C35/45-XF2(H)-XC4-16-F3
Betonacél (MSZ 339 szerint) B500B (B60.50)
Faszerkezet C 40
Acélszerkezet S 235 JR (Fe 235 J) (MSZ 10025)
Ajánlattevőknek valamennyi rész esetén figyelembe kell vennie a műszaki dokumentáció részét képező KETOSZ észrevételeket és az arra adott tervezői válaszokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5044/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben