Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0114/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2040 Budaörs, Templom tér 12. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HARD LIKE STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Templom tér 12. statikai megerősítése
Hivatkozási szám: EKR001260632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budaörs, Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése
A 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám 110/6 hrsz. alatt található épület Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában áll. A Templom tér felőli épületrész földszintjén a BABtér kulturális központ működik, a Clementis L. utca felőli épületrész földszintjén pedig a PostArt kulturális központ működik.
Feladat a csatolt műszaki dokumentáció és költségvetés alapján egyes területek statikai megerősítési munkálatai a kapcsolódó feladatokkal együtt, valamint a Clementis L. utca felőli épületrészben található vizesblokk átépítése. Mindezen munkálatok szakszerű, jogszerű, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas elvégzése.
A feladatok rövid leírása feladatrészenként:
1. A szalon helyiségben új vasbeton födém elkészítése és kapcsolódó munkálatok (festés, burkolás).
2. A nagyterem helyiségben új vasbeton födém elkészítése és kapcsolódó munkálatok (festés, burkolás).
3. A kávézó helyiségben válaszfal lebontása és gipszkartonból való újraépítése a kapcsolódó elektromos, gépész munkálatokkal, illetve új burkolat készítése.
4. A Clementis L. utca felőli épületrészben található zuhanyzó, WC-k, gépészeti helyiség, tároló elbontása, új födém készítése és új alaprajzi elrendezéssel tágasabb, a nagytermet jobban kiszolgáló WC csoport és öltöző kialakítása kompletten.
5. Az alagsori (közbülső pincerész) középfőfal megerősítése.
6. A lépcsőház alatti pillér megerősítése, a szellőzőkürtők befalazásának kibontása.
7. Külső munkák, melyek az épület talajnedvesség elleni védelmét szolgálják.
8. A pincelépcső födémének átalakítása.
9. A Templom tér felőli épületrész emelet feletti fafödém és tetőszerkezet megerősítési munkái.
Vállalkozó feladata a kivitelezéssel, felvonulással érintett terület építési tevékenységgel összefüggésben történő esetleges károsodásainak helyreállítása is.
Feladat része továbbá a szükséges mérések elvégzése, mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási dokumentáció elkészítése.
A feladatot részben működő létesítmény mellett kell megvalósítani. A munkát a munkaterület szükség szerinti elkerítése és a berendezési eszközök szükség szerinti megvédése után, a biztonsági követelmények maximális betartása mellett lehet végezni.
A munkálatok nem építési engedélyhez kötött tevékenységek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94224941 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Templom tér 12. statikai megerősítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budaörs, Templom tér 12. statikai megerősítési munkálatai és vizesblokk átépítése
A 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám 110/6 hrsz. alatt található épület Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában áll. A Templom tér felőli épületrész földszintjén a BABtér kulturális központ működik, a Clementis L. utca felőli épületrész földszintjén pedig a PostArt kulturális központ működik.
Feladat a csatolt műszaki dokumentáció és költségvetés alapján egyes területek statikai megerősítési munkálatai a kapcsolódó feladatokkal együtt, valamint a Clementis L. utca felőli épületrészben található vizesblokk átépítése. Mindezen munkálatok szakszerű, jogszerű, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas elvégzése.
A feladatok rövid leírása feladatrészenként:
1. A szalon helyiségben új vasbeton födém elkészítése és kapcsolódó munkálatok (festés, burkolás).
2. A nagyterem helyiségben új vasbeton födém elkészítése és kapcsolódó munkálatok (festés, burkolás).
3. A kávézó helyiségben válaszfal lebontása és gipszkartonból való újraépítése a kapcsolódó elektromos, gépész munkálatokkal, illetve új burkolat készítése.
4. A Clementis L. utca felőli épületrészben található zuhanyzó, WC-k, gépészeti helyiség, tároló elbontása, új födém készítése és új alaprajzi elrendezéssel tágasabb, a nagytermet jobban kiszolgáló WC csoport és öltöző kialakítása kompletten.
5. Az alagsori (közbülső pincerész) középfőfal megerősítése.
6. A lépcsőház alatti pillér megerősítése, a szellőzőkürtők befalazásának kibontása.
7. Külső munkák, melyek az épület talajnedvesség elleni védelmét szolgálják.
8. A pincelépcső födémének átalakítása.
9. A Templom tér felőli épületrész emelet feletti fafödém és tetőszerkezet megerősítési munkái.
Vállalkozó feladata a kivitelezéssel, felvonulással érintett terület építési tevékenységgel összefüggésben történő esetleges károsodásainak helyreállítása is.
Feladat része továbbá a szükséges mérések elvégzése, mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási dokumentáció elkészítése.
A feladatot részben működő létesítmény mellett kell megvalósítani. A munkát a munkaterület szükség szerinti elkerítése és a berendezési eszközök szükség szerinti megvédése után, a biztonsági követelmények maximális betartása mellett lehet végezni.
A munkálatok nem építési engedélyhez kötött tevékenységek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama - hónap 15
2 Késedelmi kötbér vállalt értéke - %/nap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlattevő feladata az érvényes ajánlattételhez napi részletezettségű műszaki ütemterv készítése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választható.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Templom tér 12. statikai megerősítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HARD LIKE STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64577737
Postai cím: Dózsa György Utca 45.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
E-mail: hardlikestone@freemail.hu
Telefon: +36 209441218
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28567035
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988732213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74215316
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94224941
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés, gépészet, burkolás, festés, építőmesteri, bádogozás, ács, tetőszerkezet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99877000
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213

Hivatalos név: HARD LIKE STONE Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64577737
Postai cím: Dózsa György Utca 45.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988732213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges