Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11400/2020
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Vaszar Község Önkormányzata
Teljesítés helye:H-8542 Vaszar, Jókai u. 13., hrsz. 77/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vaszar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969880
Postai cím: Fő Utca 29.
Város: Vaszar
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vaszar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Vaszar községben
Hivatkozási szám: EKR000454582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vaszar Község Önkormányzata a belterületén lévő, Jókai u. 13.. szám alatti, 77/4. hrsz. ingatlanon 1 csoportszobás bölcsőde építését tervezi. Az építési beruházás tárgya nevezett ingatlanon egy kb. nettó 330m2 alapterületű, földszintes 1 csoportos bölcsőde épület létesítése a szükséges kiegészítő helységekkel. Szükséges továbbá az új épület jogszabályok szerinti megközelíthetőségének a biztosítása egy akadálymentes rámpa és parkoló építésével, illetve az épületen belül biztosítandó egy mozgáskorlátozott mosdóhelység. Az akadálymentesítés mellett az épület hőtechnikai előírásoknak is megfelelő hőszigetelését is biztosítani kell.
A bölcsőde épület hagyományos építési rendszer szerint kerül megépítésre, földszintes, sávalapozásos, égetett blokktégla falazatos, vázkerámia vb. gerendás födémszerkezetes és magas tetős kialakítással.
További részletes információk a felhívás II.2.4. pontjában és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírásokban találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 128755112 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Vaszar községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: H-8542 Vaszar, Jókai u. 13., hrsz. 77/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett új épület földszintes kialakítású, szabálytalan „L” alaprajzú nyeregtetőkből és fél nyeregtetőkből álló összetett tetőidomú, szabadon álló, hagyományos építési technológiával készült, nevelési funkciójú építmény.
A bölcsőde megközelítése a Jókai utca irányából tervezett az új személy és gépjármű-forgalmi kapukon keresztül. Földszinti nettó alapterület összesen: 332,39 m2. Terasz, rámpa alapterület összesen: 37,42 m2. Az alapozása vasalatlant beton sávalap az alsó részeken C12/15-X0-32-F3 minőségű betonból, a felső részeken vasalt sávalap C20/25-XC1-16-F2 minőségű betonból, 4x12mm A500HW min. betonacél fővasalással, 8mm kengyelezéssel, 50x90cm keresztmetszettel, illetve 80x80/90cm alapméretű vb. pontalapok C20/25-XC1-16-F2 min. betonból, A500HW betonacél vasalással. A lábazati falszerkezete 30cm vastag Leier beton zsaluzóblokkból falazott szerkezet, C16/20-XC1-16-F3 min. kibetonozással. A földszinti rész teherhordó falazata Porotherm 30 típusú nútféderes kézi falazó blokk a külső oldali homlokzatokon 15cm vtg. hőszigeteléssel, illetve Porotherm 30 típusú nútféderes kézi falazó blokk falazat a közép főfalak esetén. A földszinti részeken a födémszerkezet Porotherm vb. gerendás födém 23 cm vastagságban, 4,0m, 6,0m fesztávval, a 4,50m támaszköz felett kettőzött vb. gerenda alkalmazásával, 60cm keresztirányú gerenda kiosztással, 6cm vtg. felbetonozással, C20/25-XC1-16-F3 min. betonból, A500HW (B.60.50.) betonacél vasalással. A fedett teraszok az épület kültéri részén 15x15cm faoszlopokkal, 15x10cm szarufákkal kialakított fél nyeregtetős, látszó gyalult kivitelű faszerkezetek, korcolt fémlemezfedéssel. A főépület tetőszerkezetek 15/10cm keresztmetszetű szarufákkal, 15/5cm fogópárokkal, 15/15cm talpszelemennel és középszelemennel készített állószékes nyeregtetők, M16 talpcsavaros rögzítéssel.Tetőfedés: Bramac TECTURA antracit beton cserépfedés, Bramac Eco Tec 110 páraáteresztő biztonsági fólia vízszigeteléssel 50x30 mm-es tetőlécezésre helyezve. A belső falfelületek 2xi glettelést, 1xi alapozást és 2xi diszperzites festést kapnak. A vizes helységek falfelületei ajtó magasságig csempézettek. A látszó fafelületek 2xi pácolással készítettek. Az acélszerkezetek 1xi alapozást követően 2xi mázolást, majd 1xi zománcozást kapnak. Számított adatok alapján a napi vízigény 4,40m3/nap amelyet a külső aknából földárokba fektetett KPE műanyag vízcsővel biztosítható a Kossuth Lajos utca irányából. Keletkező szennyvíz a meglévő belső udvari szennyvíz csatornahálózatba kerül elvezetésre KG-PVC műanyag lefolyó vezetékkel 4,40m3/nap fogyasztás figyelembe vételével. Az épület fűtési hőigénye a számítások alapján 14,2 kW. A fűtést és a melegvíz ellátást a REMEHA Tzerra M 24DS típusú földgáz üzemű kondenzációs gázkazán biztosítja (telj. 5,5kW-24,8 kW), amely a takarítóeszköz raktár-gépészeti helységben kerül elhelyezésre. A bölcsőde részére 3x20A villamos teljesítmény tervezett, amelyet a meglévő villamos hálózatról kerül lekötésre földkábellal. A tervezett 3db parkoló, melyből az egyik akadálymentes parkoló a bölcsőde épület ÉK-i homlokzata mellett került elhelyezésre, a H-1, E-1 jelű tervlapok szerinti elrendezéssel és mérettel.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
További részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap, megajánlható: 0-48 között) 20
2 Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma, megajánlható: 0-10 között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új bölcsőde építése Vaszar községben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96172834
Postai cím: Negyedik Utca 62. B.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
E-mail: csizmadiakft@globonet.hu
Telefon: +36 209205343
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 89315112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 133135322
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 128755112
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó bevonása az alábbi részfeladatokra: ácsmunka, felületképzés, épület-villamossági munkák, épületgépészet.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70899520
Postai cím: Hrsz.:01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110219

Hivatalos név: Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96172834
Postai cím: Negyedik Utca 62. B.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12977581219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges