Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11403/2020
CPV Kód:30213000-5
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:Szent István Egyetem 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Speciális számítógépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000074782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1 db Notebook (iFishIENCI)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 1 db Notebook (iFishIENCi)
Elvárt minimum követelmények: CPU min.: i9, 6 x 2.40GHz / 4,80GHz Turbo, 12 MB Cache RAM
min: 32GB DDR4 2666 Háttértár min: beépített 2 TB SSD OP: Windows 10 pro 64 Kijelző: 15-16”, 3840 x 2160 felbontás Kapcsolatok:
LAN 10/100/1000, WiFi 802.11ac, Billentyűzet: Teljes méretű, hátulról megvilágított, lapos, magyar billentyűzet HDMI Webkamera
Thunderbolt Bluetooth 5.0 USB csatlakozók: minimum 2 db USB 3.1 Súly maximum: 2.8 kg Garancia: 3 év
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08448 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZIE-K/31-60/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db Notebook (iFishIENCI)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 845700
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 1 db Notebook (iFishIENCi)
Elvárt minimum követelmények: CPU min.: i9, 6 x 2.40GHz / 4,80GHz Turbo, 12 MB Cache RAM
min: 32GB DDR4 2666 Háttértár min: beépített 2 TB SSD OP: Windows 10 pro 64 Kijelző: 15-16”, 3840 x 2160 felbontás Kapcsolatok:
LAN 10/100/1000, WiFi 802.11ac, Billentyűzet: Teljes méretű, hátulról megvilágított, lapos, magyar billentyűzet HDMI Webkamera
Thunderbolt Bluetooth 5.0 USB csatlakozók: minimum 2 db USB 3.1 Súly maximum: 2.8 kg Garancia: 3 év
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 845700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eladó 2020. május 11-én kelt nyilatkozatában (Eladói nyilatkozat termékcseréről) arról tájékoztatta a Vevőt, hogy az ajánlatában megjelölt termék beszerzése akadályba ütközik, mert a forgalmazó nem tudja leszállítani. Helyette megjelölt egy helyettesítő terméket (ASUS ZenBook Pro UX580GE-CTO notebook) és jelezte, hogy ezzel kíván eleget tenni a szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségének, mely termék a nyilatkozata szerint megfelel a Vevő által a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában foglalt elvárásoknak, specifikációnak, illetve műszakilag magasabb tartalmat képvisel.
A Vevő az Eladó nyilatkozata alapján megajánlott helyettesítő terméket, annak műszaki paramétereit összevetette a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki leírásban foglalt követelményekkel, valamint az Eladó által eredetileg megajánlott termékkel, ennek alapján megállapította, hogy az Eladó által felajánlott helyettesítő termék műszaki paraméterei tekintetében a közbeszerzési eljárás kiírásában foglaltaknak megfelel, az eredetileg megajánlott termékhez képest magasabb műszaki tartalommal rendelkezik. Ennek megfelelően a Felek módosították a Szerződés 2.2. pontját annak érdekében, hogy rögzítésre kerüljön a Szerződében az Eladó által ténylegesen leszállítandó termék.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlattételi határidő 2020. február 18. volt, a szerződéskötés 2020. május 07., időközben a gyártó megszüntette a termék forgalmazását, amelyet sem az ajánlattevő, sem az ajánlatkérő nem láthatott előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 845700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 845700 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben