Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11409/2020
CPV Kód:34114400-3
Ajánlatkérő:Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft
Teljesítés helye:3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bodrogkeresztúrért Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52595767
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztankó-Molnár Kármen
Telefon: +36 707740087
E-mail: office@sztanko-molnar.hu
Fax: +36 212512003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bodrogkeresztur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000458672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000458672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: elektromos kisbusz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000458672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114400-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db legalább 14 személy szállítására alkalmas elektromos kisbusz és 1 db legalább 23 személy szállítására alkalmas elektromos kisbusz beszerzése.
Kizárólag elektromos meghajtású, új autóbusz szállítása, üzembe helyezése. Ajánlatkérő újnak tekinti azt a gépjárművet, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt. Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól kell származniuk, és a kategórián belül ugyanazon típusúnak kell lenniük.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a gépjármű flotta beszerzésére vonatkozó részajánlattétel lehetőségét, és megállapította, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, továbbá a közbeszerzési szerződés teljesítése során, a gépjárművek egységes szervízelésére, kis- és nagy javítására, alkatrész utánpótlására várhatóan negatívan hatna, ezért ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
A felhívásban meghatározott beszerzési tárgy természetéből adódóan kizárja a részekre történő ajánlattétel lehetőségének a biztosítását, ajánlatkérő ezen beszerzési igényének kielégítésével éppen az lenne ellentétes, ha lehetséges lenne a részekre történő ajánlattétel jelen közbeszerzési eljárásban, mivel abban az esetben nem teljesülne az az ajánlatkérői sajátos beszerzési igény, hogy azonos gyártmányú kisbuszokból álló egységes gépjármű flottát szerezzen be.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 3 db elektromos kisbusz beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db legalább 14 személy szállítására alkalmas elektromos kisbusz és 1 db legalább 23 személy szállítására alkalmas elektromos kisbusz beszerzése.
2 db 14 személyes busz:
Szállítható személyek száma 14 fő
Motor: 72V min 7,5kW AC Engine
Vezérlés: Curtis
Váz: hegesztett acél váz, PP műanyag karosszéria, nyitott kabin, alumínium oldalszegély, műbőr
mosható ülések, rozsdamentes alvázvédelem
Váltó: fokozatmentes automata
Jelző, mérő berendezések: kürt, tolató hangjelzés, akkumulátor töltöttség szintjelző, sebességmérő,
Ampermérő, Voltmérő, megtett útmérő, vészvillogó, ablaktörlő
Akkumulátor: min 12 db 225 Ah gondozásmentes
Töltő: Beépített fedélzeti töltőberendezés 230V
Kormánymű: Elektromos szervokormány
Fékrendszer: Két körös hidraulikus fékrendszer, elöl tárcsa, hátul dobfék
Felfüggesztés: Hidraulikus lengéscsillapítók, elöl spirál, hátul erősített laprugók
Kiegészítők:
Esővédő huzat (ponyva)
14 db 2 pontos biztonsági öv
USB portos rádió min 4db hangszóróval
USB csatlakozó, szivargyújtó
forgalomba helyezéshez szükséges dokumentáció (műszaki adatlap)
1 db 23 személyes busz:
Szállítható személyek száma 23 fő
Motor: 72V min 15 kW AC Engine
Vezérlés: Curtis
Váz: hegesztett acél váz, PP műanyag karosszéria, nyitott kabin, alumínium oldalszegély, műbőr
mosható ülések, rozsdamentes alvázvédelem
Váltó: fokozatmentes automata
Jelző, mérő berendezések: kürt, tolató hangjelzés, akkumulátor töltöttség szintjelző, sebességmérő,
Ampermérő, Voltmérő, megtett útmérő, vészvillogó, ablaktörlő
Akkumulátor: min 24 db 225 Ah gondozásmentes
Töltő: 2 db Beépített fedélzeti töltőberendezés 230V
Kormánymű: Elektromos szervokormány
Fékrendszer: Két körös hidraulikus fékrendszer, elöl tárcsa, hátul dobfék
Felfüggesztés: Hidraulikus lengéscsillapítók, elöl spirál, hátul erősített laprugók
Kiegészítők:
Esővédő huzat (ponyva)
23 db 2 pontos biztonsági öv
USB portos rádió min 4db hangszóróval
USB csatlakozó, szivargyújtó
forgalomba helyezéshez szükséges dokumentáció (műszaki adatlap)
Kizárólag elektromos meghajtású, új autóbusz szállítása, üzembe helyezése. Ajánlatkérő újnak tekinti azt a gépjárművet, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt. Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól kell származniuk, és a kategórián belül ugyanazon típusúnak kell lenniük.
Ajánlatkérő a megjelölt műszaki előírások tekintetében minden esetben elfogad az előírásokkal egyenértékű megoldásokat is, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet műszaki tartalom: audio guide rendszer (db) [legkedvezőbb 3 db, legkedvezőtlenebb 0 db] 10
2 Többlet műszaki tartalom: téli gumi szett (db) [legkedvezőbb 3 db, legkedvezőtlenebb 0 db] 10
3 Többletjótállás időtartama (hónap) [legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00027
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q) pontjai szerinti kizáró okokat érvényesíti a jelen közbeszerzési eljárásban. Ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokból.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának módjaként a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.rend, valamint a Kbt.114. § (2) bek. alapján az alábbiakat követeli meg: az ajánlattevőnek ajánlatában Korm.rend. 17.§ (1) bek. szerinti egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt Kbt 62.§ (1) bek. g)-k) és m), valamint q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közb.i eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 62. § (1) bek g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; A Kbt. 62. § (1) bek k) pontjára vonatkozóan a) a Kbt. 62. § (1) bek k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; b) a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló tv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; c) a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, ill részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; a Kbt. 62. § (1) bek m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában a hivatkozott Korm.rend 17. § (2) bek szerint kell eljárni. Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolására más szervezetet. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alábbi pontokban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a következő bekezdésekben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Teljes árbevétel: Ajánlatkérő felhívására csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal, vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény, és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Teljes árbevétel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételeinek összesített értéke nem éri el a 13.500.000,- forintot. Azon ajánlattevő esetében, amelyik nem rendelkezik legalább három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően, az ajánlattevőnek a vizsgált teljes időszak tekintetében előírt árbevétellel rendelkeznie kell.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alábbi pontokban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a következő bekezdésekben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Referencia: Ajánlatkérő felhívására csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a felhívás jelen pontjában az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább: (1) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) legalább év, hónap és nap megjelölésével (2) a szerződést kötő másik fél megnevezését (3) a szállítás tárgyát (a leszállított minimum 14 személy szállítására alkalmas kisbuszok darabszámának megjelölésével) (4) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. és 24. § vonatkozó bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Referencia: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, átadás-átvétellel lezárt referenciát, amelynek során legalább 2 db minimum14 személy szállítására alkalmas tisztán elektromos üzemű kisbusz került leszállításra. Ajánlattevő a jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést legfeljebb két szállítás bemutatásával igazolhatja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: késedelem minden egyes naptári napja után a Vételár ÁFA nélkül számított összege 0,5%-ának megfelelő összeg;
-Hibás teljesítési kötbér: a Vételár ÁFA nélkül számított összege 5%-ának megfelelő összeg;
- Meghiúsulási kötbér: a Vételár ÁFA nélkül számított összege 20%-ának megfelelő összeg;
- Kötelező jótállás időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejű alkalmazása kizárt.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme: forint (HUF). A teljesítési igazolást az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint állítja ki. A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési határidővel a Kbt. 135. § alapján – figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseire – a nyertes ajánlattevő részére az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlára történő átutalással történik. Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő számára az előteljesítés lehetőségét. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beszerzését a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú felhívásra GINOP-7.1.9-17-2018-00027 azonosítószámon benyújtott, és támogatásban részesített projekt keretében, a Pénzügyminisztérium, mint támogatóval kötött támogatási szerződés értelmében állami támogatásból tervezi megvalósítani. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Ajánlatkérő biztosítja az előleg (30%) igénylésének lehetőségét. A nyertes ajánlattevő az előlegszámlát a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, a Vételár 30%-ának megfelelő összegben, a végszámlát a tisztán elektromos üzemű kisbuszok teljesítési helyre történő szállítását, valamint a teljesítési igazolás kiállítását követően Vételár 70%-ának
megfelelő összegben jogosult kiállítani.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-1500
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A "KD I - Tájékoztató" néven csatolt dokumentumban található a részletes meghatározás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani, amelyben kötelesek az összes, műszaki leírásban részletezett egyenértékűségre vonatkozó műszaki adatot, valamint az adott eszköz konkrét típusmegjelölését feltüntetni, továbbá egyértelműen megjelölni, hogy a többletműszaki tartalmat mely megajánlott eszköz tekintetében vállalja.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti összes adatot. Kérjük, hogy az ajánlati árat minden esetben nettó összegben szíveskedjenek megadni! Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá azt, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az Ajánlattevő vonatkozásában cégeljárás van folyamatban, kérjük, hogy ajánlattevő csatolja: az esetleges el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a változásbejegyzési kérelem és a céginformációs szolgálat által a változásbejegyzési kérelem beérkezéséről kiadott igazolást.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlattevő vonatkozásában előírt kizáró okok hiányáról.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Értékelés: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 0-15 pont (súlyszám:70)
2.Többlet műszaki tartalom: audio guide rendszer: 0-15 pont (súlyszám:10)
3.Többlet műszaki tartalom: téli gumi szett: 0-15 pont(súlyszám:10)
4.Többletjótállás időtartama (hónap) [legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0
hónap]: 0-15 pont(súlyszám:10)
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb
ár-érték arányt megjelenítő (legmagasabb pontszámú) ajánlat értékelési szempontja alapján értékeli. Az egyes résszempontok
vonatkozásában elért pontszámok a feltöltött Tájékoztatóban szereplő módszer szerint, a kerekítés általános szabályai szerint,
egy tizedesjegy pontossággal kerülnek kiszámításra. A részszempontok vonatkozásában elért pontszámok a megadott
súlyszámmal kerülnek megszorzásra, a szorzás értékeit ajánlatkérő összeadja, így kerül megállapításra az ajánlat pontszáma.
Elérhető maximális pontszám 0-1500 pont. Az értékelési szempontok részletes ismertetése, egyéb fontos információk az EKR
karakterkorlátaira tekintettel a közbeszerzési dokumentumok közé feltöltésre kerülő Tájékoztatóban találhatók.
Az eljárásban ajánlatkérő részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sztankó-Molnár Kármen (lajstromszám:
00651) és dr. Gurbi Marianna (lajstromszám: 00652).
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk: Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a felhívás II.1.5) és II.2.6) pontjaiban feltüntetett becsült érték nem valós adat, az 1,- HUF a hirdetmény kötelező formai elemének teljesítéseként került kiírásra, azonban az AK nem kívánja megadni a beszerzés becsült értékét.
Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket. [III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság]
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges