Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11445/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505700
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jászberény, Faiskola u.7. kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000488912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6 ingatlanon kivitelezési munkák teljesítése.
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház, amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken belüli közmű ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra. A telek közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a gázellátás a tervezett felújítás során kerül kialakításra. A felújítás során kialakításra kerülő lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-, gázüzemű hőtermelő berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása tervezett, melynek során az épületben 15db lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. A tervdokumentáció az épület erős- és gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó társasház létesítése tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról működtetve. A vizes mellékhelyiségek szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „utánfutást” biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramkörök biztosítása szükséges. A használati melegvíz indirekt fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni az elektromos fűtőpatron részére. A tervezett épületen jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület alapterülete nem bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti védelem létesítése tervezett.
A kivitelezési munkák részletes leírását, részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09079 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Közbeszerzési dokumentumok módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben