Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11447/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1029 Budapest, Szent József utca 8. (Hrsz.: 51584/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Portness C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23204274
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buszlai Krisztián
Telefon: +36 17994660
E-mail: titkarsag@omszinonprofitkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.omszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OMSZI intézményeinek felújítási munkái I. ütem
Hivatkozási szám: EKR001392302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyugdíjas otthon beltéri felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1029 Budapest, Szent József utca 8. (Hrsz.: 51584/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon az Építtető a meglévő konyha tisztasági festését, konyha rész belső ajtóinak cseréjét, jelölt helyen raktár helyiség újraburkolását, átkötő folyosón jelölt helyen copolit üvegfal cseréjét műanyag nyílászáróra, jelölt helyen gipszartonos eldobozolását, lapostetőn a meglévő tetőtéri bevilágítók eltávolítását és lefedését, a beázás megszüntetését, meglévő tetőszakaszok cseréjét valamint a lapostetőre zúzottkő réteg fektetésének létesítését kívánja elvégezni a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
Tisztasági festés: Konyha terület falainak tisztasági festése.
Belső ajtók cseréje: konyha területén a jelenlegi belső ajtók cseréje Hörmann ZK típusú nyílászárókra, a jelenlegi küszöbök eltávolításra kerülnek és újak helyettük nem kerülnek beépítésre. Az új ajtók két oldalán 15-15 cm szélességben a kerámia burkolat cseréjére is sor kerül a meglévő kerámia burkolattal azonos magasságig, sötét színben.
Burkolat csere: Jelölt helyen konyhai tároló kerámia padlóburkolatának cseréje.
Beépített szekrény: jelölt helyen a konyhai folyosó területén lévő falfülke ajtóinak cseréje kétszárnyú, MDF ajtólapokra, fehér színben.
Üvegfal cseréje: jelölt helyen az átkötő folyosó egyik oldalán elhelyezkedő copolit üvegfal cseréje egyszárnyú fix és oztott bukó-fix műanyag nyílászárókra, csatolt konszignáció és terv szerint, soroló profilokkal ellátva.
Üvegfal eldobozolása: jelölt helyen az átkötő folyosó meglévő copolit üvegfal két réteg gipszkarton réteggel elfedésre kerül. A pillérek közé CW50 acél profilváz kerül elhelyezésre 60 cm-ként, pozíciójuk csatolt terv szerint úgy, hogy a második gipszkarton réteg a folyosó felől ráfedjen a meglévő szerkezeti gerenda belső síkjára egész a mennyezetig.
Felülvilágítók cseréje: jelenleg négy felülvilágító található a meglévő lapostetőn. Mind a 4 elbontásra kerül és helyükre 40/80 acél zártszelvény keret kerül elhelyezésre, melyre utána OSB lap eldobozolás vízszigeteléssel, s rá FAKRO DXG P2 140x140 cm-es felülvilágítók kerülnek beépítésre, gártó specifikációi alapján.
Meglévő félnyereg előtető bontása: a meglévő félnyereg tető bitumenes fedéssel elbontásra kerül a meglévő ereszcsatornával együtt. Helyette új acél tartóváz kerül beépítésre, deszka borítással, új horganyzott ereszcsatorna profillal csatolt terv szerint. Tervezett tető szakaszon új vízszigetelés kerül elhelyezésre, ráfedve az ereszcsatorna peremére. Meglévő tetőrészen a beázás megszüntetésre érdekében új vízszigetelő sáv kerül elhelyezésre 1 m szélességben az új ereszcsatornától befele, arra ráfedve. Végül egy U alakú perforált lemezprofillal a tervezett csatorna lefedésre kerül.
Meglévő nyereg tető javítása: a lépcső feletti nyeregtető fedése acélvázig visszabontásra kerül, helyére új deszkaborítás és rajta korcolt fémlemez fedés kerül kialakításra szürke színben.
Zúzottkő réteg kialakítása: Meglévő és a tervezett tetőrész területén 5 cm zúzottkő réteget fektetünk le.
A felújítással érintett terület összesen: 118,73 + 95,50 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09163 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyugdíjas otthon beltéri felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Portness C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94839777
Postai cím: Vörösmarty Utca 9.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: konyveles@portness.hu
Telefon: +36 303964243
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19222030
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1029 Budapest, Szent József utca 8. (Hrsz.: 51584/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon az Építtető a meglévő konyha tisztasági festését, konyha rész belső ajtóinak cseréjét, jelölt helyen raktár helyiség újraburkolását, átkötő folyosón jelölt helyen copolit üvegfal cseréjét műanyag nyílászáróra, jelölt helyen gipszartonos eldobozolását, lapostetőn a meglévő tetőtéri bevilágítók eltávolítását és lefedését, a beázás megszüntetését, meglévő tetőszakaszok cseréjét valamint a lapostetőre zúzottkő réteg fektetésének létesítését kívánja elvégezni a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
Tisztasági festés: Konyha terület falainak tisztasági festése.
Belső ajtók cseréje: konyha területén a jelenlegi belső ajtók cseréje Hörmann ZK típusú nyílászárókra, a jelenlegi küszöbök eltávolításra kerülnek és újak helyettük nem kerülnek beépítésre. Az új ajtók két oldalán 15-15 cm szélességben a kerámia burkolat cseréjére is sor kerül a meglévő kerámia burkolattal azonos magasságig, sötét színben.
Burkolat csere: Jelölt helyen konyhai tároló kerámia padlóburkolatának cseréje.
Beépített szekrény: jelölt helyen a konyhai folyosó területén lévő falfülke ajtóinak cseréje kétszárnyú, MDF ajtólapokra, fehér színben.
Üvegfal cseréje: jelölt helyen az átkötő folyosó egyik oldalán elhelyezkedő copolit üvegfal cseréje egyszárnyú fix és oztott bukó-fix műanyag nyílászárókra, csatolt konszignáció és terv szerint, soroló profilokkal ellátva.
Üvegfal eldobozolása: jelölt helyen az átkötő folyosó meglévő copolit üvegfal két réteg gipszkarton réteggel elfedésre kerül. A pillérek közé CW50 acél profilváz kerül elhelyezésre 60 cm-ként, pozíciójuk csatolt terv szerint úgy, hogy a második gipszkarton réteg a folyosó felől ráfedjen a meglévő szerkezeti gerenda belső síkjára egész a mennyezetig.
Felülvilágítók cseréje: jelenleg négy felülvilágító található a meglévő lapostetőn. Mind a 4 elbontásra kerül és helyükre 40/80 acél zártszelvény keret kerül elhelyezésre, melyre utána OSB lap eldobozolás vízszigeteléssel, s rá FAKRO DXG P2 140x140 cm-es felülvilágítók kerülnek beépítésre, gártó specifikációi alapján.
Meglévő félnyereg előtető bontása: a meglévő félnyereg tető bitumenes fedéssel elbontásra kerül a meglévő ereszcsatornával együtt. Helyette új acél tartóváz kerül beépítésre, deszka borítással, új horganyzott ereszcsatorna profillal csatolt terv szerint. Tervezett tető szakaszon új vízszigetelés kerül elhelyezésre, ráfedve az ereszcsatorna peremére. Meglévő tetőrészen a beázás megszüntetésre érdekében új vízszigetelő sáv kerül elhelyezésre 1 m szélességben az új ereszcsatornától befele, arra ráfedve. Végül egy U alakú perforált lemezprofillal a tervezett csatorna lefedésre kerül.
Meglévő nyereg tető javítása: a lépcső feletti nyeregtető fedése acélvázig visszabontásra kerül, helyére új deszkaborítás és rajta korcolt fémlemez fedés kerül kialakításra szürke színben.
Zúzottkő réteg kialakítása: Meglévő és a tervezett tetőrész területén 5 cm zúzottkő réteget fektetünk le.
A felújítással érintett terület összesen: 118,73 + 95,50 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19222030
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Portness C.E. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94839777
Postai cím: Vörösmarty Utca 9.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: konyveles@portness.hu
Telefon: +36 303964243
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti tartalma:
VI.1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába. Vállalkozó teljesítése a munkaterület átadását követő napon kezdődik.
Módosított tartalom:
VI.1. A munkaterületet Megrendelő az Országos Tisztifőorvos 13305-8/2020/EÜIG számú határozatában, foglalt korlátozások feloldásától számított legkésőbb 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába. Amennyiben a korlátozásokat jogszabályban foglalt rendelkezések oldják fel, úgy az 5 munkanap a korlátozásokat feloldó rendelkezések hatálybalépésének napjától kezdődik.
Vállalkozó teljesítése a munkaterület átadását követő napon kezdődik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A karakterkorlátozások miatt részletek a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19222030 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19222030 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1) Előre nem látható indokok:
Az Alapszerződés 2020 május 13-án, a felek aláírásával lépett hatályba. 2020. március 8-án, az Országos Tisztifőorvos 13305-8/2020/EÜIG számú határozatában a Magyarország területén működő összes fekvő-beteg ellátó, és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben látogatási tilalmat rendelt el, figyelemmel a járványügyi veszélyhelyzetre a COVID-19 megbetegedésekkel összefüggésben.
A kivitelezési munkálatok helyszíne a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon (1029 Budapest, Szent József u. 8.) mely intézmény nyugdíjas pedagógusoknak biztosít bentlakásos elhelyezést, illetőleg gondozási szükségleteik kielégítéséhez nyújt szolgáltatást. A teljesítés helyszíne érintett az Országos Tisztifőorvos fentiekben hivatkozott, látogatási tilalmával, mivel bentlakásos, szociális ellátást nyújtó intézménynek minősül.
Az Alapszerződés VI.1. pontja értelmében „A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába. Vállalkozó teljesítése a munkaterület átadását követő napon kezdődik.”
Megrendelő, az elrendelt látogatási tilalom, valamint a bentlakó gondozottak egészségének megóvása érdekében a munkaterületet nem tudta átadni a Vállalkozó részére, melynek okán a kivitelezés a szerződés szerint nem kezdődhetett meg.
2) Kbt-nek való megfelelés:
A Kbt. 141.§ (4) c) pontja alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A szerződésmódosítás 2. pontjában rögzített előre nem látható körülmények bemutatására figyelemmel a megkötött Alapszerződés módosítása elengedhetetlenné vált a megfelelő kivitelezés elvégzése érdekében. A feltárt körülményekkel Felek sem a 2020 január 31-i közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, sem pedig a 2020. március 6-i ajánlattételi határidőig nem számolhattak, a körülmények bekövetkezéséért egyik fél sem felelős. Megállapítható, hogy a késedelem a járványügyi veszélyhelyzettel közvetlen összefüggésben áll.
A munkaterület átadás időpontjának változása az Alapszerződés általános jellegét nem változtatja meg. A beruházás megkezdésével, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti funkciójú fejlesztés valósul meg.
A szerződésmódosítás harmadik feltétele sem alkalmazandó, ugyanis ellenérték változására nem kerül sor.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a jelen Szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az Alapszerződés.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben