Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11456/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42845890
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 304886888
E-mail: nyerges.eni@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://lovarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DC-101 Kompetencia mérés, képzés szervezés
Hivatkozási szám: EKR000765592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések me
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföldi régió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek
megtalálása, akik részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt vállalkozóvá válás
képzésen. Feladatok: - Képzés (2105 fő részére, 8-15 fős csoportban 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a
vállalkozás működésével kapcsolatos képzések 56 órában: gazdasági, jogi, pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási,
munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek, projektmenedzsment) Ajánlattevő feladata, hogy
a képzéseket akár párhuzamosan is meg kell tudni valósítania. Felkészültnek kell lennie olyan esetre is, hogy akár egy időben
ugyanazokat a tantárgyakat ugyanabban az időben legalább 6 helyszínen egyszerre szükséges leoktatni. - A nyertes pályázó biztosítja
a képzések alatt a 2105 fő hallgató részére az ellátást
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 023 - 051378

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések me
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29219087
Postai cím: Tarján Utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: dekan.tamas@gmail.com
Telefon: +36 309522637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 276150000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:80500000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföldi régió
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek
megtalálása, akik részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt vállalkozóvá válás
képzésen. Feladatok: - Képzés (2105 fő részére, 8-15 fős csoportban 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a
vállalkozás működésével kapcsolatos képzések 56 órában: gazdasági, jogi, pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási,
munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek, projektmenedzsment) Ajánlattevő feladata, hogy
a képzéseket akár párhuzamosan is meg kell tudni valósítania. Felkészültnek kell lennie olyan esetre is, hogy akár egy időben
ugyanazokat a tantárgyakat ugyanabban az időben legalább 6 helyszínen egyszerre szükséges leoktatni. - A nyertes pályázó biztosítja
a képzések alatt a 2105 fő hallgató részére az ellátást
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 276150000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29219087
Postai cím: Tarján Utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: dekan.tamas@gmail.com
Telefon: +36 309522637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Előzmény:
A 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 2020. május 27. napjával módosította az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-át, miszerint „képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program a képzés vagy a modulzáró vizsga tekintetében a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamelyik formáját lehetővé teszi, a képzés, illetve a modulzáró vizsga kizárólag akként szervezhető meg.”
Felek fenti jogszabály-módosításra tekintettel a szerződésnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése szerinti módosítása mellett döntöttek.
Módosítás: Felek rögzítik, hogy a 2. sz. szerződésmódosításban bevezetett távolléti oktatás, távoktatás, digitális képzés megszervezésének és befejezésének lehetőségét – hivatkozással a 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-ára - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően is fenntartják.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján kötik meg. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében jelölt feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek tekintettel arra, hogy a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
A módosítás az ajánlati árat nem érinti.
A szerződésmódosítás dátuma: 2020.06.09.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 234/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 2020. május 27. napjával módosította az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-át miszerint „képzés abban az esetben is megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 276150000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 276150000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben