Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11458/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kál Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:3350 Kál, HRSZ.: 0256/29;3350 Kál, HRSZ.: 865/2, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0256/22, 0256/23, 0256/24, 0256/25, 0256/26, 0256/27, 0256/28, 0256/29, 0256/30, Kompolt 058
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kál Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623942
Postai cím: Szent István Tér 2.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morvai János
Telefon: +36 36487001
E-mail: hivatal@kal.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kal.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület Kálban TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001
Hivatkozási szám: EKR000126612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Iparterület kialakítása Kál” - TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001 pályázattal összefüggő kivitelezési munkák megvalósítása 2. részben, az alábbi főbb műszaki tartalommal:
1. rész: Új szerelőcsarnok építése:
Az hagyományos acélszerkezetű épület 3 fő részből áll. Az épület szélső traktusaiban helyezkednek el a szerelőterek, központi részen a kétszintes szociális és irodablokk. Az északi szerelőtér szintén két felé van osztva, az egyik kelet felől, a másik nyugat felől közelíthető meg. Minden egyes szerelőtér ipari kapuval és személyi bejáróval ellátott. Az épület központi részén helyezkedik a szociális blokk, amely minden szerelőtérhez kapcsolódik. Az épület szociális blokkja kétszintes kialakítású, amely a főbejáratban elhelyezkedő
lépcsőn keresztül közelíthető meg. Az emeleti részen kerülnek kialakításra az irodák, és a szociális blokk fűtését ellátó kazán helyiség, amely a használati melegvizet is biztosítja.
Az épület összes nettó területe: 704,84 m2.
2. rész: Közmű és útépítés
Közműépítés:
Víziközmű létesítmények
- csapadékvíz elvezetés létesítményei,
- vízellátás létesítményei
- szennyvízelvezetés létesítményei
Nagyközép-nyomású gázelosztó vezeték-kiváltás
Meglévő 20kV légvezeték bontása és új 20 kV vezeték építés, közvilágítási hálózat kiépítése
Útépítés:
Az iparterület kiszolgálására, az iparterületi ingatlanok megközelítésére szolgáló útpálya a Jászapáti út (3207 Kál-Heves összekötő út) burkolatszélétől 481 m hosszban.
A megvalósítandó feladatok engedélyköteles tevékenységek.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: csarnoképítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45213250-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3350 Kál, HRSZ.: 0256/29
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Iparterület kialakítása Kál” - TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001 pályázattal összefüggő kivitelezési munkák megvalósítása 1. rész: Csarnoképítés
A megvalósítandó főbb műszaki tartalom:
Új szerelőcsarnok építése:
A hagyományos acélszerkezetű épület 3 fő részből áll. Az épület szélső traktusaiban helyezkednek el a szerelőterek, központi részen a kétszintes szociális és irodablokk. Az északi szerelőtér szintén két felé van osztva, az egyik kelet felől, a másik nyugat felől közelíthető meg. Minden egyes szerelőtér ipari kapuval és személyi bejáróval (5 db külső műanyag ajtó) ellátott. Az épület központi részén helyezkedik a szociális blokk, amely minden szerelőtérhez kapcsolódik. Az épület szociális blokkja kétszintes kialakítású, amely a főbejáratban elhelyezkedő lépcsőn keresztül közelíthető meg. Az emeleti részen kerülnek kialakításra az irodák, és a szociális blokk fűtését ellátó kazán helyiség, amely a használati melegvizet is biztosítja. Tetőfedés (770 m2) anyaga hőszigetelt szendvics panel, a falazat (884 m2) szintén hőszigetelt szendvics panelekkel készül. A lábazat 30 cm vastagságú zsalukőből készül (C16-24/KK beton minőséggel), kívül és alul vízszigeteléssel, valamint hőszigetelő réteggel szükséges ellátni. A belső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel látszó csavaros rögzítéssel készül, pur szigeteléssel 10 cm vastagságban (181 m2). A nem teherhordó, kizárólag térelválasztást lehatárolást biztosító válaszfalak (372,6 m2) gipszkarton rendszerűek. Nyílászárók: az ablakok (81 db) 2 rtg. hőszigetelő üvegezésű műanyag ablak min. 5 légkamrás, üvegezés Uw= 1,0 W/m2K , háromszoros EPDM gumitömítéssel, külső ablakpárkány (70 m) műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből, 20 mm vastagságban. Az ipari kapuk (3 db) panorámakapuk, normál sínvezetéssel, szekcionált kivitelben készülnek. A belső ajtók (23 db) utólag szerelt tokos kivitelűek, szerelt acél felületkezet tokkal, CPL ajtólappal ellátva.
Az épület összes nettó területe: 704,84 m2 ebből a földszint 637,18 m2, az emelet 67,66 m2
Gépészeti szerelés:Központi fűtés kialakítása (1 db kondenzációs gázkazán, 638 m acélcső, 145 m műanyag cső, 41 db radiátor)
Épületvillamosság (világítás (126 db lámpatest), szerelvényezés, riasztórendszer, villámvédelem)
Szellőzés: A szociális blokkban az ablak nélküli helyiségek gépi szellőzéssel kerülnek ellátásra (6 db ventilátor).
Közművek:
Vízellátás: a terület ívóvízzel ellátott.
Szennyvízelvezetés: kommunális szennyvíz a közműhálózatra kerül rákötésre.
Elektromos ellátás: a terület elektromos árammal ellátott.
Gázellátás: a terület vezetékes gázzal ellátott.
Csapadékvíz elvezetés: Horganyzott acéllemez csatornarendszer. Lefolyó csatornán keresztül az épület körül elvezetésre kerül, majd az ingatlanon kiépített csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bekötésre.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap)  10
2 2. Az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap) 10
3 3. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Az értékelésre kerülő szakemberek nevét a felolvasólapon fel kell tüntetni.
Kiegészítés a II.2.6) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadás-átvétel megtörténtétől számítódik.

II.2.1)
Elnevezés: közmű- és útépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231000-5
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232451-8
45233123-7
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3350 Kál, HRSZ.: 865/2, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0256/22, 0256/23, 0256/24, 0256/25, 0256/26, 0256/27, 0256/28, 0256/29, 0256/30, Kompolt 058
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Iparterület kialakítása Kál” - TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001 pályázattal összefüggő kivitelezési munkák megvalósítása 2. rész: Közmű és útépítés
A megvalósítandó főbb műszaki tartalom:
Víziközmű létesítmények
Csapadékvíz elvezetés, épül összesen 2388,2 m az alábbiak szerint:
"Csny-1” jelű vezeték
• 251,0m D160 PE-80 nyomóvezeték (a befogadónál végcsappantyúval)
o a vezeték a töltés alatt 38,0m hosszon acél védőcsőben épül
• 1 db 100x100 cm-es monolit tolózárakna szakaszoló tolózár
elhelyezésére
• 1 db, ~820 m3-es záportározó (árokszerű kialakításban)
o a záportározóhoz kapcsolódóan szivattyú-zsomp
(szivattyúval /1db tartalék szivattyúval előirányozva/,
szerelvényekkel, a megközelíthetőség biztosításával),
"Á-1” jelű árok:
• 21,70m DN800 PP/PE SN8 nagyméretű bordás csatornacső (CS-1)
• 21,30m DN600 PP/PE SN8 nagyméretű bordás csatornacső (CS-1)
• 100,00m II/60/50 előregyártott mederelem burkolat
• 341,80m földmedrű árok
"Á-2” jelű árok:
• 16,50m DN800 PP/PE SN8 nagyméretű bordás csatornacső (CS-1-1)
• 441,80m II/60/50 előregyártott mederelem burkolat
Árvízvédelmi töltés keresztezése:
Becsatlakozás a Tarna-patakba ~34+750 szelvényben
Záportározó kialakítása (820 m3)
Vízellátás, épül összesen 533,1 m az alábbiak szerint:
- 437,7 m D110 PE100 víz gerincvezeték,
- 95,4 m D32 PE100 víz bekötővezeték,
- 1 db földfeletti tűzcsap
Szennyvízelvezetés, épül összesen 1070,6 m az alábbiak szerint:
„Sz-1” jelű vezeték:
- 393,6 m DN200 KG PVC gyűjtővezeték,
- 10db (82 m) DN160 KG PVC bekötővezeték,
- 10 db beton tisztítóakna (belső átmérő 80 cm, hágcsóval),
- 1 db szennyvízátemelő (250 m3/d),
„Ny-1” jelű vezeték
- 677 m DN110 PE100 szennyvíz nyomóvezeték.
Nagyközép-nyomású gázelosztó vezeték-kiváltás, épül összesen 673 m az alábbiak szerint:
1-0-0 szakasz:
- 633 m dn90 elosztó vezeték, valamint 8 db (64 m) dn32 leágazó vezeték,
1-0-1 szakasz:
- 40 m dn63 elosztó vezeték, valamint 2 db (9 m) dn32 leágazó vezeték.
Villamos munkák:
Meglévő 20kV légvezeték bontása (752 m)
Új 20 kV vezeték építés (767 m)
Közvilágítási hálózat kiépítése, épül:
- 19 db kandeláber,
- 25 db lámpatest.
- közvilágítási kábel (360+1012 m).
Az iparterület kiszolgálására, az iparterületi ingatlanok megközelítésére szolgáló útpálya építése a Jászapáti út (3207 Kál-Heves összekötő út) burkolatszélétől 481 m hosszban, a 0256/26 hrsz-ú ingatlanom.
„Ú-1” út építése aszfalt burkolattal (2886 m2):
- hossza: 481 m
- szélessége. 6 m
- azfalt útpálya rétegrendje: 5,0 cm vtg. AC-11(F) aszfalt kopóréteg, 7,0 cm vtg. AC-22 (F) aszfalt kötőréteg, 20 cm vtg. Ckt. betonalap, 35 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció, földmű felső 50 cm-e Trg=95%-ra tömörítendő
- süllyesztett szegély: 40x20x15 cm előregyártott szegélyelem betongerendával
- 15 cm vtg. padka (bányameddő)
A megvalósítandó feladatok engedélyköteles tevékenységek, a jogerős engedélyek a műszaki dokumentáció részét képezi.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az AF III.1.3) M/2.4. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap) 10
2 2. Az AF III.1.3) M/2.5. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap) 10
3 3. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0 - 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Az értékelésre kerülő szakemberek nevét a felolvasólapon fel kell tüntetni.
II-2.6) ponthoz: A teljesítés határideje a munkaterület átadás-átvétel megtörténtétől számítódik.
Az ajánlattételi felhívás VI.3.4) pontjának folytatása:
12. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt részenként szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
13. Valamennyi a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megadott határidő EKR rendszeridő szerint értendő.
14. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pischné Tóth Andrea Magdolna (lajstromszám:00573)
15. A nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell az M/2.pont szerinti érvényes FMV jogosultsággal rendelkező szakemberekkel, továbbá bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított rendszerrel vagy egyenértékű intézkedéssel az alábbi területeken: a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2015); b) környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ EN ISO 14001: 2015); c) OHSAS 18001 vagy MSZ EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig a fentieket nem teljesíti, azt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köthet szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
16. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást feltételesen indította, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ennek megfelelően, amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó ajánlattevő ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, ajánlatkérő költségnövekmény támogatás iránti kérelmet fog benyújtani, melyre tekintettel a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptet feltételeként köti ki.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08374 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: csarnoképítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati ár minden ajánlattevő esetében meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZELE-BAU Épitőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26984896
Postai cím: Fő út alsó Út 9
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11167026210

Hivatalos név: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34878615
Postai cím: Sövényházi Út 1
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10263806206

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: közmű- és útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatokban szereplő ajánlati ár minden ajánlattevő esetében meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833244

Hivatalos név: ZELE-BAU Épitőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26984896
Postai cím: Fő út alsó Út 9
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11167026210

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96912375
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges