Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.26.
Iktatószám:11461/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Károli Gáspár Református Egyetem
Teljesítés helye:Nagykőrös, Arany J. utca 28. szám alatti beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyházi belső jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15597353
Postai cím: Kálvin Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12351085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyházi belső jogi személy
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykőrös, Arany J. utca 28. szám alatti beruházás
Hivatkozási szám: EKR000513502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen beruházás keretében kollégium felújítási munkálatait kell elvégezni. A nyári felújítási munkálatokat az intézmény jellegéből fakadóan a II.2.12) pontban megjelölt részhatáridő betartásával kell teljesíteni, az utólagos falszigetelési- és belső átalakítási munkálatokat a II.1.5) és II.2.7) pontokban meghatározott véghatáridőre kell befejezni.
A kollégium nyári felújítási munkálatai keretében a részhatáridőre elvégzendő munkák:
- 25,55 m2 betonjárda bontása és 2,04 m3 aljzatbeton készítése
- 275,85 m2 padlóburkolat bontása és építése
- 33,6 m lépcső járólap és 40,80 homloklap burkolat készítése
- 45,0 m2 eresz- és tetődeszkázat bontása és építése, 30,0 m2 tetőfóliázás
- 50,0 m2 vakolatjavítás
- 20,0 m2 síkpalafedés bontás és építés
- 43,20 m attikacsatorna, 16,2 m2 fémlemezfedés bontás
- 30,0 m2 fémlemezfedés készítés
- 43,20 m falszegély készítés
- 530,0 m2 belső falfestés
- 45,0 m2 külső fafelületek lazúrozása
A véghatáridőre elvégzendő utólagos falszigetelési- és belső átalakítási munkák :
- 310,73 m2 aljzatbeton és betonjárda bontása-
- 30,52 m3 vasaltaljzatbeton, 17,81 m3 aljzatbeton és 56,40 m2 járda készítés
- 361,62 m2 padlóburkolat és csempe, melegpadló bontása
- 24,74 m3 feltöltések bontása és 109,98 m3 földkiemelése, 41,62 m3 feltöltések készítése
- meglévő wc-ben válaszfalak bontása, ui. akadálymentes vizesblokk kialakítása
- régi vakolat leverése a vakolati díszek szükség szerinti megbontásával és eredi állapot szerinti helyreállítással, belsővakolat 937,45 m2 és homlokzatról 256,38 m2 mennyiségben
- új vízzáró javítóvakolat 63,00 m2, szellőző, falszárító vakolat 188,65 m2, légpórusos vakolat beltérben homlokzaton 1005,18 m2 készítése
- új összesen 306 m2 hideg padló, csempe, csaphornyos, laminált padló készítése
- belső és homlokzati páraáteresztő és öntisztuló festékkel történő 1201,13 m2 festés, 156,00 m2 111 m2 nyílászárók mázolása
- 287,33 m2 talajnedvesség elleni, 254,33 m2 padló hőszigetelés készítés
- 124,62 ker.m2 akrilát-géles injektált fúrt, 212,39 m2 ideiglenes aktív sócsökkentő elektrolitikus rendszer készítése
- megfigyelő, akadálymentes wc segélyhívó és beléptető rendszer kiépítése
- teljes elektromos hálózat felújításra kerül
- régi víz és csatorna hálózatrendszer helyett új rendszer kerül kiépítésre.
További részletek a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykőrös, Arany J. utca 28. szám alatti beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45310000-3
45332400-7
45410000-4
45431000-7
45432130-4
45442100-8
45453100-8
45261210-9
45261300-7
45261410-1
45261900-3
45261420-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykőrös, Arany J. utca 28. szám alatti beruházás
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen beruházás keretében kollégium felújítási munkálatait kell elvégezni. A nyári felújítási munkálatokat az intézmény jellegéből fakadóan a II.2.12) pontban megjelölt részhatáridő betartásával kell teljesíteni, az utólagos falszigetelési- és belső átalakítási munkálatokat a II.1.5) és II.2.7) pontokban meghatározott véghatáridőre kell befejezni.
A kollégium nyári felújítási munkálatai keretében a részhatáridőre elvégzendő munkák:
- 25,55 m2 betonjárda bontása és 2,04 m3 aljzatbeton készítése
- 275,85 m2 padlóburkolat bontása és építése
- 33,6 m lépcső járólap és 40,80 homloklap burkolat készítése
- 45,0 m2 eresz- és tetődeszkázat bontása és építése, 30,0 m2 tetőfóliázás
- 50,0 m2 vakolatjavítás
- 20,0 m2 síkpalafedés bontás és építés
- 43,20 m attikacsatorna, 16,2 m2 fémlemezfedés bontás
- 30,0 m2 fémlemezfedés készítés
- 43,20 m falszegély készítés
- 530,0 m2 belső falfestés
- 45,0 m2 külső fafelületek lazúrozása
A véghatáridőre elvégzendő utólagos falszigetelési- és belső átalakítási munkák :
- 310,73 m2 aljzatbeton és betonjárda bontása-
- 30,52 m3 vasaltaljzatbeton, 17,81 m3 aljzatbeton és 56,40 m2 járda készítés
- 361,62 m2 padlóburkolat és csempe, melegpadló bontása
- 24,74 m3 feltöltések bontása és 109,98 m3 földkiemelése, 41,62 m3 feltöltések készítése
- meglévő wc-ben válaszfalak bontása, ui. akadálymentes vizesblokk kialakítása
- régi vakolat leverése a vakolati díszek szükség szerinti megbontásával és eredi állapot szerinti helyreállítással, belsővakolat 937,45 m2 és homlokzatról 256,38 m2 mennyiségben
- új vízzáró javítóvakolat 63,00 m2, szellőző, falszárító vakolat 188,65 m2, légpórusos vakolat beltérben homlokzaton 1005,18 m2 készítése
- új összesen 306 m2 hideg padló, csempe, csaphornyos, laminált padló készítése
- belső és homlokzati páraáteresztő és öntisztuló festékkel történő 1201,13 m2 festés, 156,00 m2 111 m2 nyílászárók mázolása
- 287,33 m2 talajnedvesség elleni, 254,33 m2 padló hőszigetelés készítés
- 124,62 ker.m2 akrilát-géles injektált fúrt, 212,39 m2 ideiglenes aktív sócsökkentő elektrolitikus rendszer készítése
- megfigyelő, akadálymentes wc segélyhívó és beléptető rendszer kiépítése
- teljes elektromos hálózat felújításra kerül
- régi víz és csatorna hálózatrendszer helyett új rendszer kerül kiépítésre.
További részletek a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a kötelezően előírt jótálláson felül vállat többlet jótállás [hónap] 20
2 az előírt teljesítési részhatáridőnél vállalt korábbi teljesítés [nap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – egyösszegű nettó ajánlati ár [HUF] Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
A II.1.5) és II.2.7) pontokban meghatározott teljesítési határidő a teljes beruházás teljesítési határideje a szerződéskötéstől számítva.
A II.2.5) pontban értékelési szempontként meghatározott, a teljesítési részhatáridőnél vállalt korábbi teljesítés a kollégium nyári felújítási munkáinak elvégzésére előírt 60 naptári napnál korábbi teljesítésre tett vállalást jelenti.
A műszaki dokumentációban a kollégiumi nyári felújítási munkálatokat a tervezők egyéb felújítási munkáknak nevezték, míg az utólagos falszigetelési- és belső átalakítási munkák ezen elnevezéssel szerepelnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykőrös, Arany J. utca 28. szám alatti beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárás alapadatai között az EKR -ben rögzítette a rendelkezésre álló fedezet (nettó 94 488 189 Ft) értékét, melyet a bontási jegyzőkönyvben nyilvánosságra hozott.
Ajánlatkérő így a Kbt. 70.§ (1) bekezdésére hivatkozással a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjának jogcímén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert a rendelkezésre álló fedezet összegét az ajánlatok mindegyike meghaladta.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97563031
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41673524
Postai cím: KERT UTCA 10.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10301412203

Hivatalos név: RE-CONCRET ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37276124
Postai cím: Birs Utca 7
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13610757203

Hivatalos név: " HUNGARIAN PROJECT " Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63181476
Postai cím: Szövetség Tér 1
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11428754203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében előírtakra hivatkozva az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges