Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11463/2020
CPV Kód:45262500-6
Ajánlatkérő:Szendrő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3752 Szendrő, Rákóczi út 10. (Hrsz: 1488/4)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Reneval Color Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szendrő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61732195
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Szendrő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3752
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Istenes Ibolya jegyző
Telefon: +36 48560506
E-mail: titkarsag@szendro.hu
Fax: +36 48560508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szendro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi ügyelet kialakítása Szendrőben TOP 4.1.1.
Hivatkozási szám: EKR000439062020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szendrő városban a Rákóczi út 10. alatti ingatlanon orvosi ügyelet került kialakításra.
A közegészségügyi előírások betartása, valamint az épület funkciójából adódó helyigény szükségessé teszi az épület korszerűsítése, felújítása mellett az épület bővítését. A meglévő épületben alakítjuk ki az orvosi ügyeletet és kiszolgáló helyiségeit, míg ügyeleti gépjármű garázsa a bővítményben kap helyet.
A kivitelezés megkezdése előtt szükség szerint közmű üzemeltetői egyeztetés alapján kell gondoskodni az esetleges ideiglenes közmű lekötésekről.
Meglévő, átalakítandó épületrész:A meglévő épület műszakilag rendkívül avult, tetőszerkezet bontandó. Teljes, komplex felújítást igényel.
Alapozás: meglévő – megmaradó.
Lábazati fal: Meglévő megmaradó. Utólagos hőszigetelése zártcellás hőszigetelővel történik
Függőleges teherhordó szerkezetek: A falszerkezet statikailag megfelelő állapotúak, beavatkozást nem igényelnek. A falszerkezet az energetikai szempontokat nem elégíti ki, ezért szükséges a falszerkezet utólagos hőszigetelése.
Belső válaszfalak: Részben meglévő, megmaradó. Az új belső térelválasztó szerkezetek Porotherm PTH10 válaszfal falazóelemmel készülnek. A válaszfalakat két soronként a vízszintes hézagokban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falhoz csatlakoztatni, bekötni. Esetlegesen (egyeztetést követően) a Porotherm válaszfalak kiválthatóak száraz építési technológiára (pl. Rigips szerelt válaszfal rendszer, U merevítő profillal, ásványgyapot hangszigetelő kitöltéssel) a vizes helyiségek kivételével. A válaszfalak többlet teherrel nem terhelhetők, vizes és egyéb berendezések csak külön tartószerkezettel szerelhetők.
Szigetelések: Nem megfelelők, utólagos kialakításuk szükséges.
Födémszerkezet: Megmaradó födém. A szerkezet statikailag megfelelő állapotúak, beavatkozást nem igényelnek.
Nyílásáthidalások: Részben meglévő-megmaradó. Terv szerinti nyílászárók támaszeszközeinek megfelelő Porotherm elem magas áthidalókat kell elhelyezni az új nyílásokhoz. Főfalban: 3 db. PHT S jelű elem magas áthidalások 8 cm kiegészítő hőszigeteléssel válaszfalban: PHT A10
Nyílászárók: Külső homlokzaton műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
Belső új nyílászárók egyedi gyártású fa nyílászárók. A földszinten minden feladat ellátási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ajtók szabad nyílásmérete 90 cm legyen, ezért ezeket cserélni szükséges. A földszinten az ajtókat küszöb- mentesíteni kell.
Az üvegfelületek, üvegajtók, mélyen üvegezett kialakításánál gyártásánál figyelembe kell venni, hogy az üvegek vastagsága és szerkezete olyan kialakítású legyen, amely biztonságot nyújt minden építmény használó számára. Emeleten a belső nyílászárók cseréjét a felújítás nem érinti.
Felületképzések: A belső fal és padlóburkolatok cseréjét el kell végezni.
Technológiai, kiszolgáló és vizes helyiségek padló burkolata nagy kopásállóságú, csúszásmentes ragasztott kerámia. Menekülési útvonalként szolgáló közlekedők padlóburkolata csak kerámia burkolat lehet!
A burkolatok választásánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény közintézmény és a burkolat fokozott igénybevételnek van kitéve.
Belső helyiségekben általános falfelületeken diszperzites háromrétegű festés készül. A jelenlegi festést el kell távolítani és a falfelület szükség szerinti javítását is el kell végezni.
Bádogos munkák: A tetőszerkezet elbontott lefolyó és függőeresz vízelvezető rendszerét, szegélyeket új Lindab elemekre cseréljük.
Tetőfedés: A jelenlegi cserépfedés bontásra kerül és LINDAB fémlemez fedés kerül elhelyezésre.
Kialakítandó új épületrész (garázs): hagyományos építési szerkezettel készül.
Főbb munkanem mennyiségek:
• 821 m3 állványozás
• 130 m2 falazat építés
• 270 m2 fa tetőszerkezet építése
• 396 m2 vakolás,rabicolás
• 392 m2 hidegburkolás
• 50 m2 laminált padló építés
• 339 m2 bádogozás és Lindab fedőlemez elhelyezés
• 34 db nyílászáró elhelyezése
• 1 db garázskapu szerelése
• 554 m2 belső festés
• 325 m2 szigetelés
• 99 m2 külső térburkolás
• 1731 m villamos vezetékelés
• 21 db fűtőtest szerelés
• 475 m fűtési vezeték kiépítés
• 1 db gázüzemű fűtőkészülék elhelyezése,bekötése
• 4 db WC csésze és öblítő elhelyezése,bekötése
• 24 db csaptelep és szerelvényei beszerelése
• 144 m ivóvíz vezeték szerelés és szigetelés
• 7 db mosdó,mosogató elhelyezése
A fenti főbb munkanem mennyiségek tájékoztató értékek,a pontos volumeneket és a további munkanemeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A vállalási árnak tartalmaznia kell a szükséges bontási és helyreállítási munkálatok költségeit is.
Ajánlattevő kötelezettsége a műszaki tervdokumentációban szereplő,de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett,vagy nem szereplő,de a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok elvégzése. Az ajánlati árat ajánlattevő ezen szempont figyelembevételével alakítsa ki.
Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének, műszaki és építészeti követelményeinek egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48955404 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi ügyelet kialakítása Szendrőben TOP 4.1.1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3752 Szendrő, Rákóczi út 10. (Hrsz: 1488/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szendrő városban a Rákóczi út 10. alatti ingatlanon orvosi ügyelet került kialakításra.
A közegészségügyi előírások betartása, valamint az épület funkciójából adódó helyigény szükségessé teszi az épület korszerűsítése, felújítása mellett az épület bővítését. A meglévő épületben alakítjuk ki az orvosi ügyeletet és kiszolgáló helyiségeit, míg ügyeleti gépjármű garázsa a bővítményben kap helyet.
A kivitelezés megkezdése előtt szükség szerint közmű üzemeltetői egyeztetés alapján kell gondoskodni az esetleges ideiglenes közmű lekötésekről.
Meglévő, átalakítandó épületrész:A meglévő épület műszakilag rendkívül avult, tetőszerkezet bontandó. Teljes, komplex felújítást igényel.
Alapozás: meglévő – megmaradó.
Lábazati fal: Meglévő megmaradó. Utólagos hőszigetelése zártcellás hőszigetelővel történik
Függőleges teherhordó szerkezetek: A falszerkezet statikailag megfelelő állapotúak, beavatkozást nem igényelnek. A falszerkezet az energetikai szempontokat nem elégíti ki, ezért szükséges a falszerkezet utólagos hőszigetelése.
Belső válaszfalak: Részben meglévő, megmaradó. Az új belső térelválasztó szerkezetek Porotherm PTH10 válaszfal falazóelemmel készülnek. A válaszfalakat két soronként a vízszintes hézagokban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falhoz csatlakoztatni, bekötni. Esetlegesen (egyeztetést követően) a Porotherm válaszfalak kiválthatóak száraz építési technológiára (pl. Rigips szerelt válaszfal rendszer, U merevítő profillal, ásványgyapot hangszigetelő kitöltéssel) a vizes helyiségek kivételével. A válaszfalak többlet teherrel nem terhelhetők, vizes és egyéb berendezések csak külön tartószerkezettel szerelhetők.
Szigetelések: Nem megfelelők, utólagos kialakításuk szükséges.
Födémszerkezet: Megmaradó födém. A szerkezet statikailag megfelelő állapotúak, beavatkozást nem igényelnek.
Nyílásáthidalások: Részben meglévő-megmaradó. Terv szerinti nyílászárók támaszeszközeinek megfelelő Porotherm elem magas áthidalókat kell elhelyezni az új nyílásokhoz. Főfalban: 3 db. PHT S jelű elem magas áthidalások 8 cm kiegészítő hőszigeteléssel válaszfalban: PHT A10
Nyílászárók: Külső homlokzaton műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
Belső új nyílászárók egyedi gyártású fa nyílászárók. A földszinten minden feladat ellátási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ajtók szabad nyílásmérete 90 cm legyen, ezért ezeket cserélni szükséges. A földszinten az ajtókat küszöb- mentesíteni kell.
Az üvegfelületek, üvegajtók, mélyen üvegezett kialakításánál gyártásánál figyelembe kell venni, hogy az üvegek vastagsága és szerkezete olyan kialakítású legyen, amely biztonságot nyújt minden építmény használó számára. Emeleten a belső nyílászárók cseréjét a felújítás nem érinti.
Felületképzések: A belső fal és padlóburkolatok cseréjét el kell végezni.
Technológiai, kiszolgáló és vizes helyiségek padló burkolata nagy kopásállóságú, csúszásmentes ragasztott kerámia. Menekülési útvonalként szolgáló közlekedők padlóburkolata csak kerámia burkolat lehet!
A burkolatok választásánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény közintézmény és a burkolat fokozott igénybevételnek van kitéve.
Belső helyiségekben általános falfelületeken diszperzites háromrétegű festés készül. A jelenlegi festést el kell távolítani és a falfelület szükség szerinti javítását is el kell végezni.
Bádogos munkák: A tetőszerkezet elbontott lefolyó és függőeresz vízelvezető rendszerét, szegélyeket új Lindab elemekre cseréljük.
Tetőfedés: A jelenlegi cserépfedés bontásra kerül és LINDAB fémlemez fedés kerül elhelyezésre.
Kialakítandó új épületrész (garázs): hagyományos építési szerkezettel készül.
Főbb munkanem mennyiségek:
• 821 m3 állványozás
• 130 m2 falazat építés
• 270 m2 fa tetőszerkezet építése
• 396 m2 vakolás,rabicolás
• 392 m2 hidegburkolás
• 50 m2 laminált padló építés
• 339 m2 bádogozás és Lindab fedőlemez elhelyezés
• 34 db nyílászáró elhelyezése
• 1 db garázskapu szerelése
• 554 m2 belső festés
• 325 m2 szigetelés
• 99 m2 külső térburkolás
• 1731 m villamos vezetékelés
• 21 db fűtőtest szerelés
• 475 m fűtési vezeték kiépítés
• 1 db gázüzemű fűtőkészülék elhelyezése,bekötése
• 4 db WC csésze és öblítő elhelyezése,bekötése
• 24 db csaptelep és szerelvényei beszerelése
• 144 m ivóvíz vezeték szerelés és szigetelés
• 7 db mosdó,mosogató elhelyezése
A fenti főbb munkanem mennyiségek tájékoztató értékek,a pontos volumeneket és a további munkanemeket az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A vállalási árnak tartalmaznia kell a szükséges bontási és helyreállítási munkálatok költségeit is.
Ajánlattevő kötelezettsége a műszaki tervdokumentációban szereplő,de a költségvetésben esetlegesen figyelembe nem vett,vagy nem szereplő,de a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatok elvégzése. Az ajánlati árat ajánlattevő ezen szempont figyelembevételével alakítsa ki.
Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének, műszaki és építészeti követelményeinek egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz képest (hónapokban) [0-36 további hónap intervallumban értékelve] 10
2 Rendelkezésre állás (műszaki segítségnyújtás) a jótállás idején a hibabejelentéstől számítottan, órákban kifejezve (legalább 10, legfeljebb 24 óra) 10
3 Vállalt többlet jótállás ideje hónapokban meghatározva, a minimálisan elvárt 36 hónap jótállási időtartam felett[legfeljebb 48 hónap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00022
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§.(4)-(5) bekezdéseinek rendelkezéseit:
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni,a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a 72.§. szerinti eljárást. Az ajánlatok bírálatát,az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy ,vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Orvosi ügyelet kialakítása Szendrőben TOP 4.1.1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Reneval Color Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82592431
Postai cím: Október 23 Tér 1
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
E-mail: renevalcolor@gmail.com
Telefon: +36 205593833
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23971376205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49664845
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48955404
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Reneval Color Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82592431
Postai cím: Október 23 Tér 1
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23971376205

Hivatalos név: Hódos Épker Kereskedelmi Építőipari, és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26654515
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 82
Város: Borsodnádasd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3671
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14784675205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő az eljárás során: Boronkayné Görzsöny Éva (Lajsromszám: 00516).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges