Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11477/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Heves Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 3360 Heves, Deák Ferenc utca 11. (hrsz.: 330, 331)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24718110
Postai cím: Erzsébet Tér 2.
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Péter
Telefon: +36 36546103
E-mail: dr.nagy.peter@phheves.hu
Fax: +36 36546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heves.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Halász kúria turisztikai fejlesztése Hevesen
Hivatkozási szám: EKR000749422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Halász-kúria turisztikai fejlesztése Hevesen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: A teljesítés helye:
3360 Heves, Deák Ferenc utca 11. (hrsz.: 330, 331)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítés szerkezetei:
 Padlásfödém hőszigetelés
 Homlokzati nyílászárók
Belső átalakítás szerkezetei:
 Belső válaszfalak
 Falburkolat
 Padlóburkolatok
Épületszerkezetek bontása - azbeszt kezelés
Épületvillamossági munkák
Villámvédelem
Épületgépészet
Akadálymentesítés
Játszótér kialakítása
A meglevő állapot szerint az épület 324,94 m2, a felújítást követően 345,5 m2.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP -1.2.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18264 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Halász-kúria turisztikai fejlesztése Hevesen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@bastyamillenium.hu
Telefon: +36 12530267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 164930888
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: A teljesítés helye:
3360 Heves, Deák Ferenc utca 11. (hrsz.: 330, 331)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energetikai korszerűsítés szerkezetei:
 Padlásfödém hőszigetelés
 Homlokzati nyílászárók
Belső átalakítás szerkezetei:
 Belső válaszfalak
 Falburkolat
 Padlóburkolatok
Épületszerkezetek bontása - azbeszt kezelés
Épületvillamossági munkák
Villámvédelem
Épületgépészet
Akadálymentesítés
Játszótér kialakítása
A meglevő állapot szerint az épület 324,94 m2, a felújítást követően 345,5 m2.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 175745420
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@bastyamillenium.hu
Telefon: +36 12530267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítása:
Szerződő felek az általuk megkötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
a.)
Szerződés I. j.) pont:
j.) Teljesítési Határidő: a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben rögzített készrejelentési véghatáridő jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 8 hónap.
helyett
Szerződés I. j.) pont:
j.) Teljesítési Határidő: a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben rögzített készrejelentési véghatáridő jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 8 hónap, 16 hét, azaz 2020. október 13.
b.)
Szerződés XI. 11.1.) pont:
11.1 Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj: 164.930.888,- Ft + Áfa.
helyett
11.1 Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj: 175.745.420,- Ft + Áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéskötést követően, a munkák ütemterv szerinti menete során észrevételezték, hogy a műszaki dokumentációban meghatározottakkal ellentétben nem lehetett az ott meghatározott módszerekkel bizonyos feladatrészeket elvégezni az épület állagmegóvása mellett. Továbbá a felújítási munkálatok végzése közben derült csak fény arra, hogy a melléképületnek nemcsak a tetőszerkezetét, hanem a a teljes tartószerkezetet meg kellett erősíteni, amelyek igazolt pótmunkának számítanak.
Ezen többletmunkák, továbbá a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben jogszerű határidőmódosításra is szükség volt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 164930888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 175745420 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (2) bek. b.) pontban meghatározottak szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is módosítható, a következő feltételek teljesülése esetén:
1.2.1 A szerződés - egyéb – feltételek vizsgálata és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át.
1.2.2 Felek megállapítják, hogy az eredeti szerződéses érték nettó 164.930.888,- Ft volt, amely érték 15 %-át, a most pótmunkaként meghatározott nettó 10.814.532,- Ft nem éri el, így a szerződés a pótmunkák összegét tekintve megfelel a Kbt. 141. § (2) bek. b.) pontjában meghatározott feltételnek.
A Kbt. 141. § (4) bek. c.) pontban meghatározottak szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is módosítható, a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
1.3.1 a.) A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Mivel szerződő felek a pótmunkák szükségszerűségét, annak időigényét, továbbá a koronavírus világjárvánnyá terjedését, és az ezzel kapcsolatos közösségi távolságtartást, továbbá bizonyos munkavégzések időszakos ellehetetlenülését, időigényének meghosszabbodását sem a megrendelő sem a vállalkozó nem láthatta előre, ezért felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítási feltétel fennáll.
1.3.2 b.) Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; mivel a feladat jellege nem változott, kizárólag olyan, előre nem látható, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges feladatok elvégzésével bővült a vállalkozó feladatköre, amelyet a megrendelő tőle írásban megrendelt, továbbá, amely a Ptk. 6:244. § (2) bek. szerinti pótmunkának minősül, ezért felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítási feltétel fennáll.
1.3.3 c.) Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át; mivel a felek a pótmunkák ellenértékének növekedésének jogszerűségét a (2) bek. b.) pont szerinti jogcím alapján értékelték, ami azonban jelen pont szerinti feltétel szerinti értéket sem éri el, így megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítási feltétel fennáll.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben