Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11510/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4080 Hajdúnánás, külterület, hrsz.: 0870.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67993060
Postai cím: Köztársaság Tér 1.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónyáné Veres Mária
Telefon: +36 52382176
E-mail: konyane@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Portéka Ház
Hivatkozási szám: EKR001134322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Portéka Ház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262410-8
45262500-6
45311000-0
45312310-3
45314300-4
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás, külterület, hrsz.: 0870.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” tárgyú projekt [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] megvalósítása részeként Portéka Ház építése.
A tervezett épület ingatlanon belül szabadon állóan hagyományos beépítési móddal földszint kialakítással kerül megvalósításra.
Építendő épület bruttó alapterülete: 336,04 m2,
Épület tervezett hasznos beépítése 228,09 m2 + terasz 57,56 m2,
Padlástér 301,57 m2,
Épületmagasság: 10,29 m,
Építménymagasság: 5,23 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10708 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 358-12/2019 Rész száma: Elnevezés: Portéka Ház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95056247
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tanyibertalan@gmail.com
Telefon: +36 303825282
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95178887
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262410-8
45262500-6
45311000-0
45312310-3
45314300-4
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080 Hajdúnánás, külterület, hrsz.: 0870.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” tárgyú projekt [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020] megvalósítása részeként Portéka Ház építése.
A tervezett épület ingatlanon belül szabadon állóan hagyományos beépítési móddal földszint kialakítással kerül megvalósításra.
Építendő épület bruttó alapterülete: 336,04 m2,
Épület tervezett hasznos beépítése 228,09 m2 + terasz 57,56 m2,
Padlástér 301,57 m2,
Épületmagasság: 10,29 m,
Építménymagasság: 5,23 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95438920
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95056247
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: tanyibertalan@gmail.com
Telefon: +36 30/3825282
Internetcím(ek): (URL) www.mikronfm.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.2. pont
Eredeti:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, az 1. sz. szerződésmódosítás és annak melléklete, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
Módosított:
Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, az 1. sz. és 2. sz. szerződésmódosítás és azok mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza.
2.3. pont
Eredeti:
A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2019. november 30-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított:
A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát 2020. március 20-ig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.
4.1. pont
Eredeti:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen nettó 95.326.521. Ft, azaz nettó kilencvenötmillió-háromszázhuszonhatezer-ötszázhuszonegy forint összegű vállalkozói díj illeti meg.
Módosított:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen nettó ‭95.438.920‬. Ft, azaz nettó kilencvenötmillió-négyszázharmincnyolcezer-kilencszázhúsz forint összegű vállalkozói díj illeti meg.
6.1. pont
Eredeti:
A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be:
Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a szerződés módosítását megelőző 25%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen nettó 23.794.722. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonkettő forint összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a szerződés módosítását megelőző 50%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mind-összesen nettó 23.794.722. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonkettő forint összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a szerződés módosítását megelőző 75%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával nettó 23.794.722. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonkettő forint összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
Módosított:
A vállalkozó részszámlákat az alábbiak szerinti nyújthat be:
Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a szerződés módosítását megelőző 25%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen nettó 23.794.722. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonkettő forint összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a szerződés módosítását megelőző 50%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mind-összesen nettó 23.794.722. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-hétszázkilencvennégyezer-hétszázhuszonkettő forint összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
6.3. pont utolsó bekezdés
Eredeti:
A végszámla összege: nettó 23.942.355. Ft, azaz nettó huszonhárommillió-kilencszáznegyvenkettőezer-háromszázötvenöt forint.
Módosított:
A végszámla összege: nettó ‭47.849.476‬. Ft, azaz nettó negyvenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-négyszázhetvenhat forint.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A cella kitöltésére csak a hirdetmény megjelentetése érdekében kerül sor, a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdés jelenti, a részletes indokolás a VII.1.1) pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 95326521 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95438920 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés.
A szerződésmódosításra elsősorban a kivitelezés műszaki tartalmának módosítása miatt kerül sor, mely érinti a szerződéses árat és a végszámla összegét, valamint a szerződés teljesítési ha-táridejét.
I. A kivitelezés műszaki tartalmának változása
A megrendelő a 2019. szeptember 19-i kooperációs értekezleten ismertette, hogy az épület üzemeltetése érdekében szükségessé válik a kiviteli terv szerinti vegyestüzelésű kazán fűtési rend-szer gázüzeműre történő módosítása, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, illetve a kiviteli terv készítés során meghatározott, a műszaki dokumentációban szereplő fűtési rendszer működtetésére tervezett 1 főt a közfoglalkoztatási csoport 2020. évtől nem tudja biztosítani, így a megrendelő az épületet csak gázüzemű gépészeti rendszer kialakításával tudja üzemeltetni. A módosítás a fűtésrendszer vegyes tüzelésű kazánról PB gázra alapozott gázkazános fűtés és melegvíz ellátásra vonatkozik.
A fentiekkel összefüggésben az épületgépészeti tervek elkészítését a tervező két héten belül elkészíti, ugyanakkor a szolgáltató által jóváhagyott, záradékolt gázterv csak 2020. januárra várható. A megrendelő a fentieken túl felvette a kapcsolatot tartályos gáztartály telepítése érdekében a Prímaenergia Zrt-vel, melynek képviselői a telepítési helyszínt megtekintették és azt meg-felelőnek tartották, s jelezték, hogy az engedélyes terveket 2019. december 31-ig elkészítik.
A vállalkozó az említett kooperációs értekezleten jelezte, hogy az előző szerződésmódosítás nyomán megváltozott műszaki tartalom még továbbra is tartalmaz olyan tételeket, amelyek el-végzése nem indokolt az épület rendeltetés szerinti kialakításához. Ezen tételek közé tartozik a válaszfal-, gipszkarton álmennyezet és előfal készítés, továbbá a fafödém készítés. Szintén nem szükséges az elmaradt tetőtér beépítéshez kapcsolódó textilburkolat fektetés és beltéri nyílászárók beépítése, továbbá a betervezett elektromos kézszárítók teljesítményének meghatározása sem megfelelő. A vállalkozó ismertette továbbá, hogy az épületben keletkező szennyvizet a megrendelő a tárgyi ingatlanon lévő szennyvízaknába kívánta vezetni, azonban az időközben megemelkedett talajvíz miatt a meglévő akna befogadóképessége nem elegendő a tervezett épület szennyvíz befogadására, emiatt új vasbeton szennyvízakna építése válik szükségessé.
A műszaki ellenőr a fenti változásokat szükségesnek minősítette, továbbá ismertette a megrendelővel és a vállalkozóval, hogy az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatához egyéb munkák elvégzése is szükséges a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, ilyen munkák: az épület megközelítését szolgáló meglévő járdától új térburkolatú közlekedésre alkalmas burkolat kialakítása, valamint az épület fedett teraszánál korlát megépítése, tekintettel arra, hogy a meglévő terepszint és a terasz padlómagassága között 75 cm a szintkülönbség, mely leesést, balesetveszélyt jelenthet.
A megrendelő felkérte a vállalkozót az elmaradó munkák és az újonnan felmerülő munkák tételes kimutatásának elkészítésére, melyet mind a műszaki ellenőr, mind pedig a megrendelő jóváhagyott.
II. A szerződéses ár módosítása
A műszaki tartalom módosítása nyomán elkészült ún. különbözeti költségvetésből az derült ki, hogy összességében nettó 112.399. Ft-tal növelni kell a szerződéses árat, mellyel összefüggésben a felek megállapodnak abban, hogy a fenti különbözetet a végszámlában érvényesítik, így a növekmény a kifizetett részszámlák összegét nem érinti. [A szerződéses ár növekedését a mű-szaki ellenőr megalapozottnak és reálisnak minősítette.]
A vállalkozó javasolta továbbá, hogy a kivitelezési feladatok elhúzódása miatt a harmadik rész-számlát és a végszámlát a felek vonják össze, melyet a megrendelő elfogadott.
III. Teljesítési határidő
A műszaki tartalom módosítás együtt járt az épületgépészeti tervek és a gázterv módosításával is, mely tervek csak 2020. január 31-re készülnek el. Az új teljesítési határidő megállapításánál ezt a tényt kénytelenek voltak figyelembe venni a felek, továbbá figyelemmel voltak a berendezések megrendeléséhez, szállításához, beépítéséhez, valamint a beüzemeléshez és a közmű és egyéb szolgáltatói jóváhagyásokhoz, átvételekhez szükséges időre.
A műszaki ellenőr az új teljesítési határidőt megfelelőnek és időarányosnak tartja az új gépészeti tervek elkészítésének dátumától számítva a fűtési rendszer kivitelezéshez, valamint az üzem-be helyezéshez szükséges időt is figyelembe véve.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben