Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11516/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Solt Város Önkormányzat
Teljesítés helye:6320 Solt, Nagymajori út 24. (1892 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bevonat Bt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Solt Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57907095
Postai cím: Béke Tér 1 1
Város: Solt
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh István
Telefon: +36 78486014
E-mail: lokine.brigitta.solt@gmail.com
Fax: +36 78486014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.solt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.solt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kissolti melegítő-tálaló konyha felújítása II.ütem
Hivatkozási szám: EKR000463702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI Nagymajori úti telephelyén található az iskola főépülete a sportcsarnokkal. A sportcsarnok mellett található a melegítő-tálaló konyha mely egy épületben, de különállóan lett kialakítva. A melegítő tálaló konyha a következő helyiségekből áll: szélfogó: 3,51 m2, folyosó: 21,84 m2, étkező: 90,83 m2, közlekedő: 12,77 m2, tálaló: 10,00 m2, melegítőkonyha: 37,22 m2, mosogató: 4,53 m2, közlekedő: 6,47 m2, öltöző: 7,80 m2, wc: 3,24 m2, iroda: 6,86 m2.
Az összes hasznos alapterület: 205,06 m2.

Elbontásra kerülnek a padlóburkolatok, melyből 76 m2 lapburkolat és lineóleum burkolatú 129 m2. Az elszállítandó törmelék mennyisége: 36 m3. Új kerámia burkolat készül 205 m2 felületen, talajnedvesség elleni szigeteléssel és hőszigeteléssel is. A födém két réteg hőszigetelést kap ROCKWOOL Multirock kőzetgyapotból 236 m2-en. Belső falfestés történik előkészítéssel, diszperziós anyaggal 497 m2 felületen.
  
A tálaló konyha és étkezőben új központi fűtés kerül, melyhez kis mértékben a gázellátást is át kell alakítani. Elbontásra kerül a régi 2 db gázkazán a csatlakozó csővezetékekkel (244 fm). A fűtési és használati melegvizet 1 db Viessmann Vitodens 100 W35 kW gázkazán biztosítja. Új fűtési csőhálózat kerül kiépítésre különböző átmérőkkel 290 fm hosszban. Acéllemez lapradiátorok kerülnek felszerelésre különböző méretben 18 tagegységben. Új szellőző rendszer kerül kiépítésre, mely légkezelő automatikával és szabályozással rendelkezik (1 db komplett).

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27019360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kissolti melegítő-tálaló konyha felújítása II. üte
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6320 Solt, Nagymajori út 24. (1892 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI Nagymajori úti telephelyén található az iskola főépülete a sportcsarnokkal. A sportcsarnok mellett található a melegítő-tálaló konyha mely egy épületben, de különállóan lett kialakítva. A melegítő tálaló konyha a következő helyiségekből áll: szélfogó: 3,51 m2, folyosó: 21,84 m2, étkező: 90,83 m2, közlekedő: 12,77 m2, tálaló: 10,00 m2, melegítőkonyha: 37,22 m2, mosogató: 4,53 m2, közlekedő: 6,47 m2, öltöző: 7,80 m2, wc: 3,24 m2, iroda: 6,86 m2.
Az összes hasznos alapterület: 205,06 m2.

Elbontásra kerülnek a padlóburkolatok, melyből 76 m2 lapburkolat és lineóleum burkolatú 129 m2. Az elszállítandó törmelék mennyisége: 36 m3. Új kerámia burkolat készül 205 m2 felületen, talajnedvesség elleni szigeteléssel és hőszigeteléssel is. A födém két réteg hőszigetelést kap ROCKWOOL Multirock kőzetgyapotból 236 m2-en. Belső falfestés történik előkészítéssel, diszperziós anyaggal 497 m2 felületen.
  
A tálaló konyha és étkezőben új központi fűtés kerül, melyhez kis mértékben a gázellátást is át kell alakítani. Elbontásra kerül a régi 2 db gázkazán a csatlakozó csővezetékekkel (244 fm). A fűtési és használati melegvizet 1 db Viessmann Vitodens 100 W35 kW gázkazán biztosítja. Új fűtési csőhálózat kerül kiépítésre különböző átmérőkkel 290 fm hosszban. Acéllemez lapradiátorok kerülnek felszerelésre különböző méretben 18 tagegységben. Új szellőző rendszer kerül kiépítésre, mely légkezelő automatikával és szabályozással rendelkezik (1 db komplett).

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. szempont: 12 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap) 2
2 3. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember 12 hónap feletti többlet tapasztalata (hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Egyéb: Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm. r. 11. § (9) bek.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kissolti melegítő-tálaló konyha felújítása II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bevonat Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41727423
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: info@color64.hu
Telefon: +36 302155284
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20485533203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27079057
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27019360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bevonat Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41727423
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20485533203

Hivatalos név: Földvár Terv Tervező és Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75456476
Postai cím: Bartók Béla Utca 34. 4/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23183209243

Hivatalos név: Solt-Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62210083
Postai cím: Dirdomb Dülő 11.
Város: Solt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23877588203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges