Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11538/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75531906
Postai cím: Seregélyesi Út 3
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001253302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület 1. emeletén a már meglévő és működő osztály korszerűsítési koncepciójának a kiviteli terve elkészült. (részletek a közbeszerzési dokumentumokban).
Az épület 1. emeletén a már meglévő és működő osztály korszerűsítési koncepciójának a kiviteli terve elkészült.
Elvégzendő átalakítások:
- az egyágyas szülőszobákhoz saját fürdőszoba kialakítása, a meglévő szülőszobák felújítása, a szülőszobák egyik falának átlátszó üvegfalra cserélésre,
- családi szülőszoba kialakítása vízben vajúdásra illetve szülésre alkalmas káddal,
- a vajúdónak vizesblokk, fürdőszoba WC kialakítása,
- apás öltöző felújítása vizesblokkok kialakítása,
- az egész szülőszobai traktus festése mázolása,
- a gyermekágyas osztályon 1 illetve 2ágyas 24 órás rooming-in elhelyezésre alkalmas szobák kialakítása önálló vizesblokkal.
- a családbarát elveknek megfelelően látogatásra alkalmas helyiség kialakítása, a gyermekágyas osztály átalakítással nem érintet kórtermeinek festése, mázolása, burkolat cseréje
Építészet:
Az osztály folyamatos működése mellett szakaszosan kell a kivitelezést végezni(részletek a közbeszerzési dokumentumokban).
Szülőszoba fürdőinek folyosóra nyíló ajtói kibontásra kerülnek, és a szülőszoba felöl kerül beépítésre. A helyiség belső burkolata, álmennyezete és a teljes padlószerkezete kibontásra kerül. A zuhanytálcák megszűnnek, és épített zuhanyzók kerülnek kialakításra új csempézéssel és padlóburkolással. A wc-k rejtett tartállyal, fali függesztett kialakításúak lesznek. A szülőszobákban vezetőképes Vinylpvc padlóburkolat készül, hegesztett hézagmentes kivitelben. A folyosó felé fix üvegablak kerül beépítésre, nem átlátszó üvegezéssel, árnyékolással hézagmentes gipszkarton álmennyezet készül. 3 egymással szomszédos helyiség átalakításával egy új szülőszoba kerül kialakításra fürdő helyiséggel.
A betegszobák átalakítása egy blokkban (jobb oldal) történik meg. A betegszobai traktusban az átalakítás a szerelt válaszfalak elbontásával és új falak építésével történik. Az átépítésben 5 db új szoba és fürdőszoba készül. Az átépített szobákba új vinylpvc padló és beépített bútorzat készül. A 101 - 106 szobákhoz tartozó fürdőszobák belső felújítása elkészül hasonló színvonalra, mint az átépített szobák esetében. - a vajúdónak vizesblokk, fürdőszoba WC kialakítása, A jelenleg vajúdónak használt helyiségben nincs fürdőszoba, WC, ezek kialakítása szükséges.
Apás öltöző felújítása, vizesblokk kialakítása:
Jelenleg a hozzátartozók öltözésére használt helyiségben nincs fürdőszoba, WC. Ennek kialakítása, illetve a berendezések felújítása, festés, átöltözésre alkalmas tér kialakítása szükséges.
Az egész szülőszobai traktus festése, mázolása.
A családbarát elveknek megfelelően látogatásra alkalmas helyiség kialakítása.
A gyermekágyas osztály átalakítással nem érintet kórtermeinek festése, mázolása, burkolat cseréje.
Épületgépészet:
A tárgyi épület 1. emeletén részleges épületgépészeti átalakítás történik. A kórtermi részen a nagyobb alapterületű betegszobák egy része megosztásra kerül, új fürdők kialakítása történik. A középső részen új alternatív szülőszoba, valamint fürdők kerülnek kialakításra. A meglévő szülőszobák teljes felújítást kapnak, mindegyikhez fürdőszoba fog tartozni. Fürdőszobák egy része meglévő, illetve újak is készülnek. Az épület gépészeti rendszerei nem változnak, meglévők megmaradók, a terv szerinti kiegészítésekkel. Többlet igény fűtésnél és víz- csatornánál nem lesz, az átalakítás a meglévőkre való csatlakozással megoldható. Szellőzésnél az alternatív szülőszoba miatt új fogyasztó jelentkezik, de a meglévő rendszer átalakításával-átszabályozásával a feladat megoldható. A nyertes ajánlattevő betekintést kap a régi tervekbe.
Elektromos munkák:
Az átalakításokkal érintett terület villamos hálózata (világítás, csatlakozó aljzatok, ..) bővítésre kerülnek, új hálózatok kiépítésével a meglevő elosztó szekrények tartalékainak felhasználásával ill. szekrénybővítéssel.
Az új kialakítások, átalakítások és a velük összefüggésben álló régebbi villamos hálózatok esetén a vonatkozó szabványok szerint kell a kivitelezést végezni.
A tervek eszerint készültek.
Belsőépítészet:
A szülőágyakkal szemközti falra posztertapéta felhelyezése. Új álmennyezeti tagolásban rejtett ledszalagokat kell beépíteni. A folyosóra nyíló ablakokhoz igazodva, tároló bútorok kerültek kialakításra, melyek egy leülő paddal egészülnek ki. Fali kapaszkodó és dobogó készítése.
Betegszobákban szobánként tervezett egyedi fali panel (4+1+1 db), fali polc (4 db), akasztós falipanel (1 db), polcos elem (1 db), újszülött fürdető pulttal és pelenkázóval (5 db) és hangulatvilágítás (35 m rejtett LED szalag) kerül beépítésre.
Az építési beruházás nem engedélyköteles.
Ahol a közbeszerzési dokumentáció, illetve a tervdokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége és AT egyenértékűséget bizonyító műszaki dokumentumokat köteles ajánlatához csatolni illetve a kivitelezés során a műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22137 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály átalakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16400645
Postai cím: Huszár Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: hydrostate@gmail.hu
Telefon: +36 202181400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61124000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület 1. emeletén a már meglévő és működő osztály korszerűsítési koncepciójának a kiviteli terve elkészült. (részletek a közbeszerzési dokumentumokban).
Az épület 1. emeletén a már meglévő és működő osztály korszerűsítési koncepciójának a kiviteli terve elkészült.
Elvégzendő átalakítások:
- az egyágyas szülőszobákhoz saját fürdőszoba kialakítása, a meglévő szülőszobák felújítása, a szülőszobák egyik falának átlátszó üvegfalra cserélésre,
- családi szülőszoba kialakítása vízben vajúdásra illetve szülésre alkalmas káddal,
- a vajúdónak vizesblokk, fürdőszoba WC kialakítása,
- apás öltöző felújítása vizesblokkok kialakítása,
- az egész szülőszobai traktus festése mázolása,
- a gyermekágyas osztályon 1 illetve 2ágyas 24 órás rooming-in elhelyezésre alkalmas szobák kialakítása önálló vizesblokkal.
- a családbarát elveknek megfelelően látogatásra alkalmas helyiség kialakítása, a gyermekágyas osztály átalakítással nem érintet kórtermeinek festése, mázolása, burkolat cseréje
Építészet:
Az osztály folyamatos működése mellett szakaszosan kell a kivitelezést végezni(részletek a közbeszerzési dokumentumokban).
Szülőszoba fürdőinek folyosóra nyíló ajtói kibontásra kerülnek, és a szülőszoba felöl kerül beépítésre. A helyiség belső burkolata, álmennyezete és a teljes padlószerkezete kibontásra kerül. A zuhanytálcák megszűnnek, és épített zuhanyzók kerülnek kialakításra új csempézéssel és padlóburkolással. A wc-k rejtett tartállyal, fali függesztett kialakításúak lesznek. A szülőszobákban vezetőképes Vinylpvc padlóburkolat készül, hegesztett hézagmentes kivitelben. A folyosó felé fix üvegablak kerül beépítésre, nem átlátszó üvegezéssel, árnyékolással hézagmentes gipszkarton álmennyezet készül. 3 egymással szomszédos helyiség átalakításával egy új szülőszoba kerül kialakításra fürdő helyiséggel.
A betegszobák átalakítása egy blokkban (jobb oldal) történik meg. A betegszobai traktusban az átalakítás a szerelt válaszfalak elbontásával és új falak építésével történik. Az átépítésben 5 db új szoba és fürdőszoba készül. Az átépített szobákba új vinylpvc padló és beépített bútorzat készül. A 101 - 106 szobákhoz tartozó fürdőszobák belső felújítása elkészül hasonló színvonalra, mint az átépített szobák esetében. - a vajúdónak vizesblokk, fürdőszoba WC kialakítása, A jelenleg vajúdónak használt helyiségben nincs fürdőszoba, WC, ezek kialakítása szükséges.
Apás öltöző felújítása, vizesblokk kialakítása:
Jelenleg a hozzátartozók öltözésére használt helyiségben nincs fürdőszoba, WC. Ennek kialakítása, illetve a berendezések felújítása, festés, átöltözésre alkalmas tér kialakítása szükséges.
Az egész szülőszobai traktus festése, mázolása.
A családbarát elveknek megfelelően látogatásra alkalmas helyiség kialakítása.
A gyermekágyas osztály átalakítással nem érintet kórtermeinek festése, mázolása, burkolat cseréje.
Épületgépészet:
A tárgyi épület 1. emeletén részleges épületgépészeti átalakítás történik. A kórtermi részen a nagyobb alapterületű betegszobák egy része megosztásra kerül, új fürdők kialakítása történik. A középső részen új alternatív szülőszoba, valamint fürdők kerülnek kialakításra. A meglévő szülőszobák teljes felújítást kapnak, mindegyikhez fürdőszoba fog tartozni. Fürdőszobák egy része meglévő, illetve újak is készülnek. Az épület gépészeti rendszerei nem változnak, meglévők megmaradók, a terv szerinti kiegészítésekkel. Többlet igény fűtésnél és víz- csatornánál nem lesz, az átalakítás a meglévőkre való csatlakozással megoldható. Szellőzésnél az alternatív szülőszoba miatt új fogyasztó jelentkezik, de a meglévő rendszer átalakításával-átszabályozásával a feladat megoldható. A nyertes ajánlattevő betekintést kap a régi tervekbe.
Elektromos munkák:
Az átalakításokkal érintett terület villamos hálózata (világítás, csatlakozó aljzatok, ..) bővítésre kerülnek, új hálózatok kiépítésével a meglevő elosztó szekrények tartalékainak felhasználásával ill. szekrénybővítéssel.
Az új kialakítások, átalakítások és a velük összefüggésben álló régebbi villamos hálózatok esetén a vonatkozó szabványok szerint kell a kivitelezést végezni.
A tervek eszerint készültek.
Belsőépítészet:
A szülőágyakkal szemközti falra posztertapéta felhelyezése. Új álmennyezeti tagolásban rejtett ledszalagokat kell beépíteni. A folyosóra nyíló ablakokhoz igazodva, tároló bútorok kerültek kialakításra, melyek egy leülő paddal egészülnek ki. Fali kapaszkodó és dobogó készítése.
Betegszobákban szobánként tervezett egyedi fali panel (4+1+1 db), fali polc (4 db), akasztós falipanel (1 db), polcos elem (1 db), újszülött fürdető pulttal és pelenkázóval (5 db) és hangulatvilágítás (35 m rejtett LED szalag) kerül beépítésre.
Az építési beruházás nem engedélyköteles.
Ahol a közbeszerzési dokumentáció, illetve a tervdokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség alátámasztása az Ajánlattevő kötelezettsége és AT egyenértékűséget bizonyító műszaki dokumentumokat köteles ajánlatához csatolni illetve a kivitelezés során a műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68466230
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDRO-STATE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16400645
Postai cím: Huszár Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: hydrostate@gmail.hu
Telefon: +36 202181400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4.1. Felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalom a jelen okirat 1. sz. mellékletében foglalt költségvetések és tervdokumentációk szerint változik. Az abban foglalt tételeket Megrendelő megrendeli, a teljesítést Vállalkozó elvállalja.
4.2. A Szerződés 4.2.1 pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul
„A teljesítés végső határideje a munkaterület átadását követő 8+20=28 naptári nap, amelybe a 3 nap műszaki átadás-átvétel is beleszámít. Előteljesítés – Megrendelő hozzájárulásával – megengedett.”
4.3. A Szerződés 4.2.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Felek rögzítik, hogy a 2020. március 19. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tekintetében elrendelt korlátozások időszakára, de legfeljebb 120 napig tartó időszak alatt a teljesítés – teljesítési akadály miatt - szünetel, munkavégzés, ez idő alatt, objektív okokból nem történik. A teljesítési határidőből fennmaradó 8+20. naptári nap az akadály elhárításától számítandó.
Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a munkaterületet a fentiekben rögzített időszaknál korábban képes lesz vállalkozó birtokába adni, a fennmaradó 8+20=28 naptári napot a munkaterület ismételt átadásától kell számítani”
4.4. A Szerződés 4.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul
Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a 4.4 pont szerinti átadás-átvétel a 4.2.1 pontban foglalt időszak utolsó napján lezárul.
4.5. A Szerződés 5.2 pontja az alábbiak szerint módosul
A vállalkozó díj mértéke 68 466 230 Ft + ÁFA, azaz Hatvannyolcmillió-négyszázhatvanhatezer-kettőszázharmincforint+ÁFA
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1.1. A teljesítés során Vállalkozó megállapította, hogy a szülőszobai rész, az alternatív szülőszoba és a létesítendő orvosi szoba fürdőszobájának szennyvízelvezetése a tervezett módon nem oldható meg, mivel a födémvastagság nem megfelelő. A födémben nem férnek el a szennyvízcsövek, ennek okán szükséges a födémátfúrása, amely érinti az alatta elhelyezkedő sürgősségi gyermekellátást.
2.1.2. A rendelkezésre álló adatok szerint a tervezés során a födém vastagságát megállapítani (feltárással) nem lehetett, ezért Megrendelő, mint ajánlatkérő, kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre ezeket a körülményeket.
2.1.3. Vállalkozó a további munkák költségeit a szerződés megkötésekor előre nem láthatta.
2.1.4. A további munkák tekintetében, a mű rendeltetésszerű használatra való átadása érdekében a műszaki tartalom megváltoztatása és a megváltozott műszaki tartalom megvalósításához további határidő biztosítása szükséges.
2.1.5. A fentiek alapján Megrendelő a további munkákat megrendeli, azok
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61124000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68466230 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben