Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11554/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6, Hrsz: 4690
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TLT GROUP Építőipari tervező, Bonyolító és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán
Hivatkozási szám: EKR001122802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Váll. szerz. Csillag u. orvosi rendelő felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6, Hrsz: 4690
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
A tervezett épület hasznos (nettó) alapterülete: 335,39 m2
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 8m3
Padlóburkolat készítése, beltérben 390,4m2
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00679 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: II. Rész száma: 2 Elnevezés: Váll. szerz. Csillag u. orvosi rendelő felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TLT GROUP Építőipari tervező, Bonyolító és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40202451
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.szalai@tltgroup.hu
Telefon: +36 303222962
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 167417206
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6, Hrsz: 4690
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fontosabb kivitelezési mennyiségek:
A tervezett épület hasznos (nettó) alapterülete: 335,39 m2
Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 8m3
Padlóburkolat készítése, beltérben 390,4m2
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 186014979
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TLT GROUP Építőipari tervező, Bonyolító és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40202451
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.szalai@tltgroup.hu
Telefon: +36 303222962
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.1.) Műszaki tartalom módosítása miatti árváltozás
A vállalkozási szerződés eredeti IV.1. pontja értelmében:
1. Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 167.417.206,- Ft, azaz százhatvanhétmillió-négyszáztizenhétezer-kettőszázhat forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
A vállalkozási szerződés eredeti IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 186.014.979,- Ft, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-tizennégyezer-kilencszázhetvenkilenc forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Költségcsökkentési okokból javasolt műszaki tartalom változással összefüggésben:
Az épületre eredetileg tervezett PREFA kiselemes bevonattal ellátott alumíniumlemez fedés helyett a tervezettel megegyező színű klikkes bevonatos, tűzi horganyzott „kemény” acéllemezből készített, előkorcolt tetőprofilokból álló tetőfedés készül, a Megrendelő költségcsökkentési kérésének megfelelően. A fedés teljes felületű deszkaaljzatra készülhet. A deszka aljzatot alkotó deszkák anyaga legalább II. osztályú gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő legyen, a deszkák vastagsága legalább 24 mm legyen, míg szélessége a 80-140 mm közötti tartományba essen. Azokon a helyeken, ahol alsó oldali szélnyomás kialakulásának esélye fennáll (például eresz), csak horonyeresztékes deszkázat alkalmazható. A fedés alá rendszerazonos alátétaljzatot kell elhelyezni. A tetőfedés teljes felületen átszellőztetett kivitelben készül.
Karakterkorlát miatt folytatás VII.1. pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 167417206 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 186014979 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2. pont folytatása:
Utólag megrendelt munkával, mint pótmunkával összefüggésben:
Megrendelő, a tervező és műszaki ellenőr javaslatára a kivitelezés során az alábbi pótmunkákat rendelte meg Vállalkozótól, mely munkák szükségességének alátámasztásául szolgáló dokumentumokat a szerződés mellékletei tartalmazzák:
- az épület külső - belső falainak injektálása, belső falak sótalanítása
- a kerítés egyes részeinek bontása és újjáépítése, a megmaradó részek injektálása
Indoklás: az épület több éven keresztül használaton kívül volt és a teherhordó falszerkezetek eltakart pozíciókban voltak (lebontott berendezési tárgyak, nyílászárók, gépészeti berendezések, műanyag falburkolatok stb.) így azok vizsgálata csak részlegesen szemrevételezéssel történhetett a tervezés során. A falazatok nedvesség és sótartalmának pontos meghatározása céljából részletes faldiagnosztikai vizsgálat elkészítésére a kivitelezés folyamán azután nyílt mód, hogy a belső terek kitakarítása, belső falburkolatok lebontása megtörtént. A mellékelt műszaki leírás a megkapott adatok birtokában kiegészíti az épület már megtervezett talajnedvesség elleni szigetelési rendszereit.
Az utcai kerítésre merőleges szakaszon négy mező elbontása és újraépítése szükséges, pillérekkel megerősítve, talajnedvesség ellen szigetelt kivitelben. Felületkezelése az utcai szakasszal megegyezik. A bontás a kerítés állékonyságának nagyfokú romlása és stabilitás vesztése okán szükséges.
A meglévő, megmaradó falazott kerítésmezőkre/pillérekre a következő műszaki beavatkozások szükségesek:
A kerítésről teljes felületen le kell verni a meglévő vakolatot, a porló fugákat 2 cm mélyen ki kell vésni, a téglafelületeket drótkoronggal, vasseprűvel, vagy vegyi lemosással a kirakódott sótól meg kell tisztítani. Mivel a falazat nedvességgel terhelt és a jellemző nedvességterhelése kapilláris úton támad, ezért a további felszívódó nedvesség megakadályozására vízszintes falszigetelés, un. injektált vízszintes vízzár létesítése szükséges hidrofóbizáló hatású szigetelőanyaggal az épületfalaknál alkalmazott technológiával. Az injektálást megelőzően egy technológiai kéreg kialakítása szükséges, mely áll a laza málló fugák kikaparásából, majd visszatöltéséből és egy réteg hátoldali nyomásnak ellenálló szigetelésből azért, hogy a nyomás alatt az injektáló anyag ne lépjen ki a repedéseken, réseken, hanem a falazaton belül terjedjen.
A közbeszerzési dokumentáció és a Vállalkozási szerződés nem tartalmazta ezen munkálatokat, azonban a gazdasági és műszaki észszerűség keretén belül szükséges.

A szerződés módosítás indokolása:
1.) A Kbt. 141 § (2) bekezdésében szereplő mértékig egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2.) Szerződő felek rögzítik, hogy tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban van az alábbiak szerint:
A vállalkozási szerződés jelen okirat szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltétel.
A szerződéses ellenérték módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésének előírásaival összhangban van: a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban írt módosításokra tekintettel hivatkozott összegek összértéke a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 18.597.773,- Ft) mindösszesen 11,1086 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj 11,1086 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 15-%-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés is teljesül.
3.) Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás során a fentiekben jelzett műszaki szempontból indokolt pótmunkák és gazdasági észszerűség okán elhagyott munkák miatt szükséges a vállalkozási díjnak módosítása.
4.) Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak is, tekintve, hogy jelen szerződésmódosítás során az ellenszolgáltatás mértékének változása nem ütközik a Kbt. 141. § (3) bekezdésének második mondatában foglaltakba, mely szerint ''Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.''
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben