Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11558/2020
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:1125 Budapest, Zalai út 2., hrsz: 10761/74
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi felújítások és fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR000436692020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozó feladata: a bölcsőde épületben üzemelő 400 adagos főzőkonyha korszerűsítése keretében a konyha teljes építészeti felújítása. A padló (190 m2) és falburkolatok (290 m2) teljes mértékű felújítása, belső nyílászárók (18 db) cseréje. Az egyes helységek funkciója megmarad, kivéve a most gépházként üzemelő helység, ahol diétás konyha lesz kialakítva. A burkolatok eltávolítása után, a falban lévő víz- és csatorna vezetékek kicserélése. Mivel az utóbbi években a csatorna alapvezeték a konyha helységeiben cserére került, ezért a csatorna vezetékeket az egyes fogyasztási pont és az alapvezetékbe való csatlakozás között kell cserélni, a vízvezetéket a konyha teljes területén cserélni kell. Új szerelvények kerülnek mindenhová felszerelésre. Az új konyhatechnológiai terv szerint készül egy hűtő és egy fagyasztó kamra. A konyha teljes elektromos ellátását fel kell újítani, új kismegszakítókat, kapcsolót és vezérlő szekrényeket, vezetékeket és szerelvényeket kell felszerelni. Világítást energiatakarékos LED fényforrásokkal kell kialakítani.
A konyha akadálymentesítése is meg fog történni, egy akadálymentes mosdó kiépítésével a jelenlegi felnőtt (szülői) WC helyén.
A konyha területén a jelenleg nem üzemelő szellőzőrendszert el kell bontani. Az új szellőző rendszer, amit a tervek alapján kell megvalósítani, biztosítani fogja az éppen aktuális időjárás függvényében a fűtött vagy hűtött friss levegőt, gondoskodva az elhasznált levegő elszívásáról. Az újonnan létesülő légtechnikai rendszer központi klímablokk és hőszivattyúk elhelyezésére az épület belső udvarán nyílik mód, ahol nem találhatók zajvédelmet igénylő foglalkoztató helységek.
A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Intézményi felújítások és fejlesztések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45111100-9
45310000-3
45330000-9
45331210-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Zalai út 2., hrsz: 10761/74
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó feladata: a bölcsőde épületben üzemelő 400 adagos főzőkonyha korszerűsítése keretében a konyha teljes építészeti felújítása. A padló (190 m2) és falburkolatok (290 m2) teljes mértékű felújítása, belső nyílászárók (18 db) cseréje. Az egyes helységek funkciója megmarad, kivéve a most gépházként üzemelő helység, ahol diétás konyha lesz kialakítva. A burkolatok eltávolítása után, a falban lévő víz- és csatorna vezetékek kicserélése. Mivel az utóbbi években a csatorna alapvezeték a konyha helységeiben cserére került, ezért a csatorna vezetékeket az egyes fogyasztási pont és az alapvezetékbe való csatlakozás között kell cserélni, a vízvezetéket a konyha teljes területén cserélni kell. Új szerelvények kerülnek mindenhová felszerelésre. Az új konyhatechnológiai terv szerint készül egy hűtő és egy fagyasztó kamra. A konyha teljes elektromos ellátását fel kell újítani, új kismegszakítókat, kapcsolót és vezérlő szekrényeket, vezetékeket és szerelvényeket kell felszerelni. Világítást energiatakarékos LED fényforrásokkal kell kialakítani.
A konyha akadálymentesítése is meg fog történni, egy akadálymentes mosdó kiépítésével a jelenlegi felnőtt (szülői) WC helyén.
A konyha területén a jelenleg nem üzemelő szellőzőrendszert el kell bontani. Az új szellőző rendszer, amit a tervek alapján kell megvalósítani, biztosítani fogja az éppen aktuális időjárás függvényében a fűtött vagy hűtött friss levegőt, gondoskodva az elhasznált levegő elszívásáról. Az újonnan létesülő légtechnikai rendszer központi klímablokk és hőszivattyúk elhelyezésére az épület belső udvarán nyílik mód, ahol nem találhatók zajvédelmet igénylő foglalkoztató helységek.
A feladatok részletes meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, max. 12 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Intézményi felújítások és fejlesztések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás nem nyilvánítható eredményessé az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési szerződés megkötése esetén az építési munkaterületet Vállalkozó részére legkésőbb a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kellene átadnia. A Zugliget Óvodába és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Zugligeti Bölcsődébe (továbbiakban: intézmény) járó gyerekek szüleit az Önkormányzat az eÜgyintézési rendszer Hírlevélküldő modulján keresztül – figyelemmel a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra, miszerint 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. - 2020. június 5-én tájékoztatta az óvodát és bölcsődét érintő 2020. évben történő felújítási munkákról. Mivel az óvoda és bölcsőde felújítása alatti átmeneti időszakban a lakóhelyüktől távolabb lévő másik befogadó intézményekben lenne lehetséges csak a gyermekek elhelyezése - így ezen tájékoztatásnak a keretében az Önkormányzat véleménynyilvánító szavazást kezdeményezett az érintett szülők körében a tekintetben, hogy az óvoda és bölcsőde konyhájának felújítása 2020. év nyarán vagy 2021. év nyarán történjen-e meg (mely időszak alatt az intézmény zárva tart). A megkérdezett 212 főből 146 fő adta le szavazatát, melyből 104 fő szavazat érkezett arra, hogy csak 2021. év nyarán történjen meg a felújítás. Ennek megfelelően a szülők véleményét figyelembe véve ajánlatkérő az intézmény felújítását 2021. év nyarán kezdi csak meg, amely körülmény miatt a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerinti munkaterület átadásra és az egyéb megrendelői kötelezettségek teljesítésére nem képes. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont szerint eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SIZOLEV MENEDZSMENT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69602595
Postai cím: Dévény Utca 5/C 224582/14/A/40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25592971243

Hivatalos név: 3R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97900553
Postai cím: Alkotás Utca 35. al. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12810370243

Hivatalos név: DELANTE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12472956
Postai cím: József Nádor Utca 6.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14441857216

Hivatalos név: Regnum-Trend Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43641060
Postai cím: Szamóca Utca 14a
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22778297213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont szerint eredménytelen.
Ajánlattevők:
1. DELANTE Kft., 5300 Karcag, József Nádor utca 6. - 14441857-2-16
2. SIZOLEV MENEDZSMENT Kft., 1222 Budapest, Dévény utca 5/C. 224582/14/A/40. - 25592971-2-43
3. 3 R Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 35. al. 5. - 12810370-2-43
4. REGNUM TREND-BAU Kft., 2013 Pomáz, Szamóca u. 14/A. - 22778297-2-13

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges