Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11563/2020
CPV Kód:45112720-8
Ajánlatkérő:Kunszentmárton Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22667515
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Kunszentmárton
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 56461158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kunszentmarton.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kunszentmarton.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000596712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000596712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szabó Gyula KIK felújítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000596712020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés: Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem udvarának felújítása és kerti kiülő telepítése az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú projekt keretében
A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító teremnek helyet biztosító telek Kunszentmárton
város központjában található, a Kossuth Lajos út 16. szám alatti közbenső telekre telepítve. Az épülethez kapcsolódóan mintegy 500 m2 alapterületű udvar tartozik. Az udvar kihasználtsága
eddig szinte csak közlekedésre, járművek parkolására korlátozódott, Az Önkormányzat
és az Intézmény vezetése ezen az állapoton szeretne most változtatni, és az udvart alkalmassá
tenni kültéri rendezvények megtartására, kiállítási terület bővítésére.
Az udvaron szabadtéri rendezvények megtartására is sor kerül, ezen rendezvények komfortosabbá tételét is szolgálja, a kifagyásos, repedezett betonburkolat helyett új térburkolat készítése..
- Bontás: elbontandó a meglévő betonburkolat, melynek elszállítása az Önkormányzat
által megjelölt helyre a kivitelező feladata.
- Új térburkolat: Az új térburkolat előkészítéseként a humuszos termőréteget el kell távolítani,
majd szintezett tükröt kell kialakítani, melyet tömöríteni szükséges. A tükörre
homokos kavics talajjavító réteg kerül 15 cm vastagságban. A térburkolat következő
rétegrendi eleme telepen kevert vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel,
CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics. A térburkolat záró rétege
kvarc kopórétegű Beton-Viacolor Borostyán térburkoló betonlapok 8cm vastagságban,
bazaltzúzalékkal kisöpörve, 3 cm vastag homokágyazatra fektetve.
- Parkosítás: Az udvar térburkolattal nem fedett része talaj előkészítés után pázsit fűmaggal
lesz parkosítva.
Fedet kerti kiülő:
A kerti kiülő helyeként a hátsó telekhatár és a főépület közötti udvarrészen, egy már
elbontott épület helye lett megjelölve. Az elbontott épület alapjai még megvannak, amit az
új fedett kerti kiülő (lábakon álló tető) alépítményeként fellehetett használni.
- Szerkezeti leírás: Kétállószékes, függesztőműves faszerkezetű csarnok épület nyeregtetővel,
5,80 m fesztávolsággal, 50 cm széles eresz kialakítással. A szerkezeti elemek
fűrészelt, gyalult, felületkezelt fenyőgerendákból készülnek. A függőleges és vízszintes
tartógerendák keresztmetszeti mérete 15×15 cm, a ferde elhelyezkedésű szaru, könyök,
és függesztő elemek keresztmetszeti mérete 8×15 cm. A faanyagot beépítés előtt
gomba és rovarmentesítővel kell kezelni. Az állószék oszlopai alatt 45×45 cm oldalméretű,
1 m mély pontalapok készülnek. A faoszlopok és a pontalapok közötti kapcsolatot
a betonba 50 cm hosszon 14 mm átmérőjű köracél biztosítja. Az oszlopok a köracél
tetejére hegesztett acél kelyhekbe lesznek befogatva, csavaros rögzítéssel, a padlószinttől
5 cm–re kiemelve.
A kerti kiülő hátsó telekhatáron lévő hosszanti oldalán 1,80 m magasságú mellvédfal
készül gyalult, hornyolt fenyődeszkából, a tetőszerkezet állószékeihez rögzítve 5×10
cm méretű tartó hevederekkel
- Tetőhéjazat: Natúr téglavörös színű CREATON Róna szegmensvágású, húzott, hornyolt,
hódfarkú cserépfedés készül, normál kivitelben, natúr téglavörös színben. A tetőhéjazat
alatt dióbarna lazúrozású, látszódó felületű, hajópadló deszkaburkolat készül
- Felületképzés: A fa szerkezeti elemek dióbarna színben, 2 réteg MILESI pácolt, lazúrral
lesznek bevonva. Burkolat: A kerti kiülő padlóburkolata 5 cm vastag BARABÁS téglakő burkolólap-pal
készül, antracit-barna színárnyalatban, csúszásmentes felülettel. A padlóburkolat alatt
15 cm-es kavicsfeltöltés készül, amire 12 cm-es vasalt aljzatbeton kerül C25/30 -
X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m szilárdsági jelű betonból.
A kerti kiülő sarkában kialakított mosogató sarok mázas csempeburkolattal lesz burkolva
a mosogató medence felett.
- Asztalok, padok: A fedett kiülő alatt a szabadtéri rendezvények hangulatához harmonikusan
illeszkedő rönkfából készült, 5 db egyedi kialakítású, időtálló asztal, és hozzátartozó
padok lesznek elhelyezve, a padlóburkolathoz fixen rögzített kivitelben. Faragott
pad és asztal tölgyfából, kézi faragással, kerti csapozott asztalgarnitúra 2,50 m
hosszú 80 cm széles asztal és hozzátartozó 2 db pad.
- Kiállítási tárgyakat bemutató felület: Az intézmény jellegéből adódóan kiállító teremként
is funkcionál. A kiállítási tárgyak bemutatását nem szeretnék csak a zárt térbe
korlátozni, ezért az olyan jellegű kiállítási tárgyak részére melyek szabad térben is
bemutathatóak a fedett kiülő mellet, a hátsó telekhatárra telepítve kétoldalon lesz kialakítva
kiállítási felület 180 cm magasságú gyalult vörösfenyőből, esővédős lezárással,
80×60×3 mm szénacél tartóoszlopokkal, 40×40×3 mm szénacél hossztartó hevederekkel,
kétsoros kivitelben. A kiállítási felület tartó oszlopai C20/25 - X0v(H) - 24 –
F3 - CEM 42,5 szilárdsági jelű beton alapba lesznek befogatva. A beton alap tetejére
lábazati vasbeton koszorú készül 0,20×0,30 cm keresztmetszettel, a talajszinttől 15
cm-re kiemelve
- Csapadékvíz elvezetés: horganyzott lemez függőeresz és lefolyócsatorna. A keletkezett
csapadékvíz saját telken belül lesz elszikkasztva.
- Tűzrakóhely: A kerti kiülőtől különállóan tűzrakóhely készül 25cm falvastagságú tömör
kisméretű téglából falazó cementhabarcsba falazva.
- Mosogató sarok: A szabadtéri rendezvényekhez bográcsozás, grillezés, szalonnasütés
is társulhat. A keletkező szennyes edény tisztítására mosogatósarok lesz kialakítva,
melynek része egy kétmedencés mosogató, melegvizet előállító 15 l-es bojler, csepegtető
asztal.
- Elektromos ellátás: A kerti kiülő megvilágítása, csatlakozóhelyek kialakítása, elektromos
bojler használat elektromos ellátást igényel. Az elektromos munkákról külön
elektromos kiviteli terv készül.
- Épületgépészet: A mosogatósarok ivóvízellátása és a keletkezett szennyvíz elvezetése
szükségessé teszi az ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési vezetékek kiépítését...folytatása II.2.4) pontban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő olyan építési beruházást kíván beszerezni, mely komplett, egy projektre vonatkozik (EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú pályázat, Humán szolgáltatások fejlesztése, a Kunszentmártoni Járásban) részekre bontása műszaki és gazdasági szempontból nem releváns, nem megoldható. (Kbt. 50. § (1) bek k) pont) az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A tárgyi beruházás egy helyrajzi szám alatt lévő egyetlen területet érint (egy helyrajzi számon megtalálható külső tér fejlesztés a beszerzés tárgya). A tervezett kivitelezés jellegéből adódóan nem osztható. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében, valamint a kivitelezés ideje alatt párhuzamosan nem biztosítható több vállalkozó egyidejű építési munkáinak végzése. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, valamint a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szabó Gyula KIK felújítási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:45233250-6
45236200-2
45236290-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem udvarának felújítása és kerti kiülő telepítése (továbbiakban: Létesítmény) az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú projekt keretében
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy lentebb felsorolt munkák és munkamennyiségek a tárgyi projekt főbb mennyiségei és munkanemei, nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
239 m2-en: tükörkészítés, simító hengerlés, talaj stabilizálás, térburkolás.
Kerti kiülő készítése
- 65 m ivóvízszerelési munkák
- 85,1 m2 teraszburkolat készítése
- 92,7 m2 hornyolt cserépfedéses tetőhéjalással
- 73,13 m2 fa szerkezetű kerti kiülő kivitelezése
- 30 m csapadékvízvíz elvezető folyókarendszer kivitelezése
- 239 m2 térburkolat készítése kieg. mellékmunkákkal
- 201 m2 zöldfelületi kialakítás komplex kivitelezéssel
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó engedélyek, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.
Ajánlatkérő a 321/ 2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra is utalhat. Az ilyen hivatkozás alkalmazása,indokolt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő.,Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
II.1.4) folytatása: Az ivóvízvezeték
a főépület mellett lefektetett udvari vezetékre lesz csatlakoztatva. a vezeték
pontos helye nem ismert, kutató árkok ásása szükséges. A telken belüli szennyvíz gerincvezeték
a kerti kiülőtől néhány m-re van lefektetve, a keletkezett szennyvíz ebbe
lesz bevezetve. Az udvari szennyvíz gerincvezeték nyomvonala a tervezett kerti kiülő
alatt van lefektetve, továbbá az egyik tisztító/fordító akna is a kerti kiülő tervezett területén
van elhelyezve. A kivitelezés során a szennyvíz gerincvezeték kiváltásáról, a
tisztító/fordító akna áthelyezéséről gondoskodni kell. A mosogatósarok felszereltsége:
szabvány kétmedencés mosogató, hideg melegvizes csapteleppel. A melegvíz ellátást
a mosogató pult alatt elhelyezett 15 l-es elektromos bojler biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata  10
2 3. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata  10
3 4.A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama ( hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú pályázat
II.2.13) További információ
HELYSZíNI BEJÁRÁS: Ajánlatkérő 2020.07.02-án 11.00 órátol lehetőséget biztosít a helyszín megtekintésére. Gyülekezés:
KUNSZENTMÁRTON, Kossuth Lajos u. 16. Ajánlatkérő konzultációst NEM tart! Kérdéseiket a Kbt. 114. § (6) bek. szerint tehetik fel.

II.2.5) pont értékelési szempontok részletezése (karakterkorlát miatt kerül ezen a helyen pontosan megfogalmazva):

2.A III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
3A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
4.A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama ( hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

VI.3.9. részletezése:
AK a KH útmutatója alapján (amely a KÉ 2020. évi 60. számában; 2020.03.25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa.) a 2.-3.-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. ab.) módszerét alkalmazza.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott AK a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
AK a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
AK a 2-4. értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlatban kéri a többlet szakmai tapasztalatot igazoló szakemberek szakmai önéletrajzát benyújtani oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható és elkülöníthető legyen az alkalmassági minimumkövetelmény és az értékelési szempont vonatkozásában tett adat.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel időpontjában kötelező az EKR rendszerben űrlapon megnevezni azt a szakembert, akivel az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlását igazolja. A szakember megnevezésének hiánya nem hiánypótoltatható, azaz érvénytelenséget eredményez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a
gazdasági szereplőnek ( GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) valamint q)
pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található
információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő
köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban
található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található
nyilatkozatokat is újból megtenni. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára
vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás
jogintézményével. A közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A
kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.) Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a
gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján Ajánlattevő - adott esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- az SZ.1. alkalmassági követelmény esetében előzetesen csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, a részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, eljárást megindító felhívásban előírt tartalmú igazolását, Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Részletes igazolás:
Az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11), (12) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági minimum követelményeket:
M.1-M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét (az EKR rendszerben), foglalkoztatás jogviszonyát, nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A Magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a bemutatott (megjelölt) szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát Ajánlattevőnek meg kell adnia az EKR rendszerben létrehozott űrlapon. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági minimumkövetelményben előírtakat:
A végzettség/képzettség oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával, valamint az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden esetben lefelé kerekít!
Ajánlattevőnek az ajánlatban ez esetben nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést

A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként, így a párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szöveg szerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére!!!
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6). (7) és (9) - (12) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó rendelkezései.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- M. 1. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- M. 2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy pozícióra kizárólag egy fő jelölhető. Ugyanazon szakemberrel több vagy akár valamennyi alkalmassági követelmény igazolható.
A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a. 30 naptári napot
meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a szerződést jogosult felmondani. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben
az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért követelhet. Jótállás: Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás minimális időtartama 12 hónap, amely
meghosszabbodik ajánlattevő többlet megajánlásával. Kötbér tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. irányadó.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes Ajánlattevő max. a szerződéses összeg 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti szerződéskötést követően,a Kbt. 135. § (8) bek. alapján. Előleg igénylése esetén az előlegszámlát a (vég)számlából le Ajánlatkérő.
Számlázás: A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
Az ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme:HUF. Ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással
történik. Ajánlatkérő egy (vég)számla benyújtására ad lehetőséget, mely benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A teljesítés elismerése és az igazolás
kiadására a Kbt.135.§(1)-(2) bek.-ben foglalt feltétételek irányadók.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:322/2015. Kormányrendelet 30-32.§, Alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A és 32/B §; Kbt.135.§ (1)-(3),(5)-(6) bek. ;Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.3.10. folytatása:
11. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. Ajánlattevő a Kbt. 44. § -ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek.)
12. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
13. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
14. . A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. §alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 5 M Ft/év, és
2M Ft/káresemény értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést ott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30. (harmincadik) nap.
15. 424/2017. (XII.17) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
16. benyújtandó file formátumok: pdf formátum azzal, hogy az árazott költségvetést kérjük excelben IS feltölteni.
17. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban.
18. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzés eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ÉSz: fordított arányosítás, 2-4. ÉSz: egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik. Technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatosan a https://nekszt.hu/ oldalon megtalálható elérhetőségeken tudnak információt kapnin.
2. AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek.e).
3. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. § (2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.,valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
6. Kérjük, hogy az árazott költségvetést excel formában is benyújtani szíveskedjenek.
7. Ajánlattételi határidőben BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt. 66. § (1) bek szerint. ahol az EKR az AK által létrehozandó
dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017 . (XII. 19.) (Kr)11. § (7) bek.)
EKR rendszerben űrlapok
Gazdasági szereplő adatai (tárolt cégkivonat adatai szerint)
Felolvasólap
Kbt.66.§ (2)bek.szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kizáró okokról
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tek. (tárolt cégkivonattal összhangban)
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
AKbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (7)bek.szerinti nyilatkozata (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat összeállítóban további nyilatkozatok:
NYILATKOZAT A 2. -3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. vonatkozásában
Nyilatkozat fordításról
Árazótábla – pdf formátumban, cégszerűen aláírva,és szerkeszthető , excel formátumban
Önéletrajz(ok) Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megajánlást tett a 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában, kötelező a szakmai önéletrajz benyújtása. A szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény, és értékelési szempont vonatkozásában megadott szakmai tapasztalat idejét is.
Végzettség igazolása az értékelési szempont vonatkozásában megnevezett szakemberek vonatkozásában ajánlattételkor(amennyiben nem szerepel a szakember a kamarai nyilvántartásban FMV-ként).
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, VAGY EV és magánszemély esetén 2006.évi V.törvény 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintája (értékelési szempontot igazoló szakember esetén is kötelező aláírás nyilatkozat)
Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7)bek.szerinti, szerződésben vagy előszerződésben vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat(kötelező, amennyiben az adott eset fennáll), és nyilatkozat a Kbt. 114. §(2) bek szerint.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt.35. § (2a)bek.szerinti meghat. (kötelező, amennyiben az adott eset fennáll) (nyilatkozatban)
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai
A benyújtandó dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák, a felhívás karakterkorlátozás miatt nem teljes.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni: az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető gazd.
szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben el. űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg
9. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén
10. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges