Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:11572/2020
CPV Kód:77300000-3
Ajánlatkérő:Göd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Göd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91282132
Postai cím: Pesti Út 81.
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujlaki Anikó
Telefon: +36 27530064
E-mail: ujlakianiko@god.hu
Fax: +36 27530064
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.god.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Göd - közterület fenntartás, parkgondozás
Hivatkozási szám: EKR000570572020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közterület fenntartási és parkgondozási munkák elvégzése Göd Város Önkormányzata közterületein az 1. sz. mellékletben szereplő műszaki tartalommal és gyakorisággal a 2. sz. és mellékletben felsorolt helyszíneken
II. osztályú területek fenntartási munkaműveletei
fűnyírás összesen 47.028. m2
Kaszálék, szemét összegyűjtése, azonnali elszállítással 47.028. m2
III. Játszóterek fenntartási munkaműveletei
összesen: 123 m3
Homokcsere 20 cm mélységig helyszínre szállítással és a kikerülő homok elszállításával, a homok anyagárával együtt

IV. Extenzív területek fenntartási munkaműveletei
Gyepfelületek fenntartása összesen 1.580.052. m2
Természeti védettség alatt álló területek fenntartása összesen 252.450. m2
Nádas területek fenntartása összesen 2.000. m2
Hordaléklerakódás eltávolítása közutakról és kerékpárutakról összesen 6.356. m2
Kerékpárutak fenntartása összesen 9.036. m2

Önkormányzati területek (volt golfpálya) fűkaszálása és kaszálék elszállítása
összesen 834.760. m2

A kaszálást igénylő területek egybefüggő nagyobb felületekből, épületek közötti kisebb tagolt területekből, meredek rézsűkből, és intenzív művelésű díszparkok gyepfelületeiből tevődnek össze. A különböző művelést igénylő vegetációnak köszönhetően, a gépparknak alkalmasnak kell lenni a lentebb felsorolt területek kaszálására.

Opcionális tétel Göd Város Önkormányzata közigazgatási területén a fásításra kijelölt megvásárolt területek 293.900. m2 terület(en) évente 2 alkalommal történő gépi, illetve kézi kaszálása és kaszálék elszállítása. A műszaki leírásban megjelölt területek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt évente 3 alkalommal jogosult rendkívüli munkavégzés megrendelésére. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt évente (2+3) azaz 5 alkalommal jogosult az opciós munkavégzés lehívására. Az opcionális tétel megrendeléséről az Ajánlatkérő a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás ismeretében dönt.
Ajánlattevő jó minőségű teljesítésre vállalkozik és ennek megfelelően teljesít. A munkavégzések ideje a munkaterületen:
hétköznap reggel 7-órától 17-óráig, külterületen 7-órától 19 óráig,
Munkaszüneti napokon és Ünnepnapokon munka nem végezhető, kivételt képez ez alól a rendkívüli munkavégzés megrendelése Ajánlatkérő részéről!
Nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása, egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10590 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás az alábbi kiadott Közbeszerzési dokumentumot érinti:
Az Ajánlati dokumentáció 24. oldalán:
„Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 10 000 000 Ft/év és legalább 2 000 000 Ft/kár kifizetési limit összegű felelősségbiztosítással.”
Továbbá az EKR felületén Közbeszerzési Dokumentáció menüpontban Egyéb NYILATKOZAT (6.7. számú dokumentum A biztosítási szerződésről, illetőleg megkötésének vállalásáról szóló nyilatkozat) került létrehozásra, mely kitöltése az EKR használatával kötelező az Ajánlattevő részéről"
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben