Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11612/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Timár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4466 Timár, Lehel út 17 sz. (182 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Timár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74660537
Postai cím: Szabadság Út 100
Város: Timár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rabatin Ildikó
Telefon: +36 204028232
E-mail: timarph@timar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.timar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.timar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Timár, Lehel út 17 sz. alatti Óvoda bővítés"
Hivatkozási szám: EKR000546522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építészet:
HÉSZ, és rendezési terv szerinti övezeti előírás: Övezeti besorolás: VT Zöldfelület: min 10 % Megengedett beépítési %: 60%
Megengedett maximális épületmagasság 7,5m Telek területe: 2725 m2 Beépítettség bővítés előtt: 429,54 m2 15,7 % Beépítettség bővítés után : 627,97 m2 23,1 % < 60 % megfelel Zöldfelület : 57.4 % > 10 % megfelel Burkolt felület tervezettel: 530 m2 19,5 %
Számított építménymagasság: 3,57 m < 7,5 m megfelel ÉPÍTMÉNYÉRTÉK: Bruttó beépített új alapterület: 198,43 m2
Építményérték egységára: 140.000 Ft/ m2 PARKOLÓ SZÁMÍTÁS: OTÉK : Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után kell parkolót létesíteni: Foglalkoztatók alapterülete: 171,83 m2 / 20 = 8,59 Összesen 9 db parkoló szükséges.
Tereprendezés: A telek kialakult környezettel rendelkezik. A meglévő parkolónál nem szükséges az átépítés, viszont a járda kismértékű átépítéséhez nem szükséges a jelentős tereprendezési földmunka.
Alapozás: Bővítés esetében sávalapozás statikai terveknek megfelelően.
Főfalak: A külső teherhordó falak 38 cm vtg., a külső oldalon 12 cm hőszigetelést kapnak. Rámpa, élőlépcső beton lépcsők készűlnek tervek szerint.
Födémek: Fa szerkezetű, statikailag méretezett. Válaszfalak: 12 cm vtg válaszfal lapok Koszorúk: vasbeton koszorúk statikai tervek
szerint.
A nyílásáthidalások: A kiváltásoknál statikai kiviteli terv szerinti kiváltók készülnek! Aljzatbeton 6 cm vtg. aljzatbeton készül.
Tetőszerkezet: Fa tetőszerkezet Tetőfedés: Tondach tangó kerámia cserép kerül elhelyezésre. Terrakotta színben a rendszerhez
kapcsolódó kiegészítőkkel ( szellőző cserepek, átvezető, kupás stb.).
Bádogos szerkezetek: 0,6mm vastag horganyzott festett Lindab rainline bádogos szerkezetek kerülnek elhelyezésre.
Külső burkolatok: A homlokzati felületek simított, dörzsölt ásványi vékonyvakolattal készülnek TERRANOVA nemesvakolat rendszer 12 cm hőszigeteléssel, halványsárga színben TERRANOVA lábazati vakolatrendszer 5 cm hőszigeteléssel, szürke színben
Nyílászárók: Hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetű külső nyílászárók konszignáció szerint, Gelan IQ8000 6 kamrás acélmerevítéssel. Belül műanyag könyöklővel , kívül 06 mm vastag horganyzott festett Lindab ablakpárkánnyal. A közszolgáltatással érintett helyiségek belső ajtai hörmann típusú konszignáció szerinti küszöbmentes kialakításúak. A beltérben Hörmann acél tokos szerkezetű nyílászárók kerülnek elhelyezésre. MINDEN NYÍLÁSZÁRÓ CSAK A HELYSZÍNI MÉRET ELLENŐRZÉS UTÁN GYÁRTHATÓ!
Burkolatok: A helyiségek 8 mm vastag greslap burkolatot kapnak, a vizesblokkokban csúszásmentes kivitelben. A vizesblokkokban csempeburkolat 2,1 m magasságig. A csatlakozó hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (Pl.: FUGASZIL.). Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikonnal kitöltött fugával. A csoport szobákban 8 mm-es 32-es kopásállósságú laminált parketta kerül beépítésre. Kerámiaburkolatoknál 10 cm magas kísérőlábazat készül ragasztva, egységes színben. Felületképzések: Belső terek felületképzése a falak mennyezetek felületen kétszeri diszperziós felújító festés készül.
Elektromos vezetékek: Elektromos kiviteli tervek szerint. Villámvédelem: Külön terv szerinti kialakításban, meglévő villámvédelem átalakítása bontása újjáépítésével! Vízvezetékek: Gépész kiviteli tervek szerint.
Vízszigetelések:
Vizes helységeknél burkolat alatt kenhető szigetelés készül. Hőszigetelések:. A külső falazat külső oldalán 12 cm hőszigetelés.
Padláson20 cm Rockwool Airrock LD szigetelés. Padlón 8 cm Nikecell EPS 150 hőszigetelés. Csapadékvíz elvezetés. A területen
jelenleg is megoldott a csapadék vízelvezetés nem történik változás. Kémények: Beépített új készülékek rendszer kéményeikkel kerülnek elhelyezésre gépész terv szerint, csatorna szellőző kivezetések készülnek a meglévő vizes helyiségekből.
PARKOLÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK: Az ingatlan jelenleg is rendelkezik útcsatlakozással . Területen kialakított parkolóval, 9 db amelyből 1 akadálymentes. A parkoló közforgalom elől kapuval elzárt. Parkoló átépítése felújítása térkő burkolattal készül jelen kivitelezésben.
Víz – csatorna: A vízellátás hálózati ivóvízvezetékről biztosított. Gépész szerelések gépész kiviteli terv szerint.
Elektromos ellátás: A villamos energia ellátás földkábelen keresztül, szolgáltató által biztosított. Elektromos szerelések elektromos kiviteli terv szerint Szennyvízkezelés: A keletkező szennyvíz a zárt szennyvízcsatornába kerül elvezetésre.Nem változik. Szennyvízelvezetések gépész kiviteli terv szerint Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92362951 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Timár, Lehel út 17 sz. alatti Óvoda bővítés"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4466 Timár, Lehel út 17 sz. (182 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet: HÉSZ, és rendezési terv szerinti övezeti előírás: Övezeti besorolás: VT Zöldfelület: min 10 % Megengedett beépítési %: 60% Megengedett maximális épületmagasság 7,5m Telek területe: 2725 m2 Beépítettség bővítés előtt: 429,54 m2 15,7 % Beépítettség bővítés után : 627,97 m2 23,1 % < 60 % megfelel Zöldfelület : 57.4 % > 10 % megfelel Burkolt felület tervezettel: 530 m2 19,5 % Számított építménymagasság: 3,57 m < 7,5 m megfelel ÉPÍTMÉNYÉRTÉK: Bruttó beépített új alapterület: 198,43 m2 Építményérték egységára: 140.000 Ft/ m2
PARKOLÓ SZÁMÍTÁS:
OTÉK : Bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után kell parkolót létesíteni:
Foglalkoztatók alapterülete: 171,83 m2 / 20 = 8,59 Összesen 9 db parkoló szükséges.
Tereprendezés: A telek kialakult környezettel rendelkezik. A meglévő parkolónál nem szükséges az átépítés, viszont a járda kismértékű átépítéséhez nem szükséges a jelentős tereprendezési földmunka.
Alapozás: Bővítés esetében sávalapozás statikai terveknek megfelelően.
Főfalak: A külső teherhordó falak 38 cm vtg., a külső oldalon 12 cm hőszigetelést kapnak. Rámpa, élőlépcső beton lépcsők készűlnek tervek szerint.
Födémek: Fa szerkezetű, statikailag méretezett. Válaszfalak: 12 cm vtg válaszfal lapok Koszorúk: vasbeton koszorúk statikai tervek szerint.
A nyílásáthidalások: A kiváltásoknál statikai kiviteli terv szerinti kiváltók készülnek!
Aljzatbeton 6 cm vtg. aljzatbeton készül.
Tetőszerkezet: Fa tetőszerkezet Tetőfedés: Tondach tangó kerámia cserép kerül elhelyezésre. Terrakotta színben a rendszerhez kapcsolódó kiegészítőkkel ( szellőző cserepek, átvezető, kupás stb.).
Bádogos szerkezetek: 0,6mm vastag horganyzott festett Lindab rainline bádogos szerkezetek kerülnek elhelyezésre.
Külső burkolatok: A homlokzati felületek simított, dörzsölt ásványi vékonyvakolattal készülnek TERRANOVA nemesvakolat rendszer 12 cm hőszigeteléssel, halványsárga színben TERRANOVA lábazati vakolatrendszer 5 cm hőszigeteléssel, szürke színben
Nyílászárók: Hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetű külső nyílászárók konszignáció szerint, Gelan IQ8000 6 kamrás acélmerevítéssel. Belül műanyag könyöklővel , kívül 06 mm vastag horganyzott festett Lindab ablakpárkánnyal.
A közszolgáltatással érintett helyiségek belső ajtai hörmann típusú konszignáció szerinti küszöbmentes kialakításúak. A beltérben Hörmann acél tokos szerkezetű nyílászárók kerülnek elhelyezésre. MINDEN NYÍLÁSZÁRÓ CSAK A
HELYSZÍNI MÉRET ELLENŐRZÉS UTÁN GYÁRTHATÓ!
Burkolatok: A helyiségek 8 mm vastag greslap burkolatot kapnak, a vizesblokkokban csúszásmentes kivitelben. A vizesblokkokban csempeburkolat 2,1 m magasságig. A csatlakozó hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (Pl.: FUGASZIL.). Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikonnal kitöltött fugával. A csoport szobákban 8 mm-es 32-es kopásállósságú laminált parketta kerül beépítésre. Kerámiaburkolatoknál 10 cm magas
kísérőlábazat készül ragasztva, egységes színben.
Felületképzések: Belső terek felületképzése a falak mennyezetek felületen kétszeri diszperziós felújító festés készül.
Elektromos vezetékek: Elektromos kiviteli tervek szerint.
Villámvédelem: Külön terv szerinti kialakításban, meglévő villámvédelem átalakítása bontása újjáépítésével!
Vízvezetékek: Gépész kiviteli tervek szerint.
Vízszigetelések: Vizes helységeknél bukolat alatt kenhető szigetelés készül. Hőszigetelések:. A külső falazat külső oldalán 12 cm hőszigetelés. Padláson20 cm Rockwool Airrock LD szigetelés. Padlón 8 cm Nikecell EPS 150 hőszigetelés. Csapadékvíz elvezetés. A területen jelenleg is megoldott a csapadék vízelvezetés nem történik változás.
Kémények: Beépített új készülékek rendszer kéményeikkel kerülnek elhelyezésre gépész terv szerint, csatorna szellőző kivezetések készülnek a meglévő vizes helyiségekből.
PARKOLÓK,ÚTCSATLAKOZÁSOK: Az ingatlan jelenleg is rendelkezik útcsatlakozással . Területen kialakított parkolóval, 9 db amelyből 1 akadálymentes. A parkoló közforgalom elől kapuval elzárt. Parkoló átépítése felújítása térkő burkolattal készül jelen kivitelezésben.
Víz– csatorna: A vízellátás hálózati ivóvízvezetékről biztosított.
Gépész szerelések gépész kiviteli terv szerint.
Elektromos ellátás: A villamos energia ellátás földkábelen keresztül, szolgáltató által biztosított. Elektromos szerelések elektromos kiviteli terv szerint
Szennyvízkezelés: A keletkező szennyvíz a zárt szennyvízcsatornába kerül elvezetésre.Nem változik. Szennyvízelvezetések gépész kiviteli terv szerint
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember magasépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 40.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 20.000.000- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással,amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Timár, Lehel út 17 sz. alatti Óvoda bővítés"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
E-mail: topprojrktkft@gmail.com
Telefon: +36 203105632
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85379364
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92362951
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947215

Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404215

Hivatalos név: Optiber Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26729417
Postai cím: Szabadság Utca 2
Város: Timár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13272047215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges