Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11628/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Záportározó: 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1899, 4357 hrsz. Elvezető: 3235, 2985, 2686/1, 98/25, 49/4 hrsz. Szervízút: 53122. j. Seregélyesi bekötőút 0+173 km szelvény jobb oldalán. Részletesen lásd KD.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ékisz Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81549735
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonyi László
Telefon: +36 78311122
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax: +36 78311766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Záportározó és csapadékvíz elvezető rendszerek
Hivatkozási szám: EKR000500122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Záportározó és csapadékvíz elvezető rendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45233000-9
45233252-0
45233340-4
45240000-1
45247000-0
45247110-4
45247112-8
45247270-3
45248100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Záportározó: 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1899, 4357 hrsz.
Elvezető: 3235, 2985, 2686/1, 98/25, 49/4 hrsz.
Szervízút: 53122. j. Seregélyesi bekötőút 0+173 km szelvény jobb oldalán.
Részletesen lásd KD.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskőrös Város Önkormányzata a városból lefolyó csapadékvizek tárolására, illetve helyben tartására a város déli mélyfekvésű területén csapadékvíz tározót kíván létesíteni. A tározó célja a város déli részén összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozásmentes levezetése a Sáhor csatornán keresztül. A cél elérése érdekében szükséges a befogadó csatornára egy vízkormányzási műtárgy megépítése, ami a Soltvadkert felől érkező többletvízmennyiségek tározóba történő kormányázására szolgál.
A záportátározó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák szakszerű és hatékony ellátásának céljából egy stabilizációs szervízút kiépítésére lesz szükség, mely szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Továbbá a csapadékvíz elvezetés hatékonyságának növelése céljából, szükséges a Klapka utcában, Dózsa György utcában, Hrúz M és Tompa M. utcában található már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója. Az érintett területeken jelenleg az alábbi csapadékvíz elvezető rendszerek találhatóak: funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, átereszekkel, illetve szikkasztó árkok, melyek nincsenek összekötve. A területen föld medrű csapadékcsatorna, valamint zárt csatornaszakaszok vannak kialakítva, a kiépített csapadékvíz elvezető műtárgyak állapota rossz, a csatorna több helyen a folyásiránnyal ellentétesen lejt. Szükséges a meglévő földmedrű árkok szintjének egységes lejtéssel történő átalakítása, mélyítése, szintbe hozása és burkolása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadóba vezethetőek.
Főbb műszaki beavatkozások és mennyiségek:
Záportározó:
- Üzemi vízszint (gravitációs bevezetés esetén): 98,24 mBf.
- Üzemi vízszint (nyomott bevezetés esetén): 99,48 mBf.
- Tározó fenékszint: 97,48 mBf.
- Tározó térfogata (gravitációs bevezetés esetén): 20 318 m3
- Tározó térfogata (nyomott bevezetés esetén): 53 468 m3
- Tározó tényleges térfogata: 66 835 m3
- 1 db átemelő akna
- 2 db 13,5 kW telj. szivattyú
- stabilizációs szervízút: 1239,3 m
Utcák:
CS 1-0-0 jelű csatorna (Dózsa György utca):
- Hossza: 26,0 m Ø1000 betoncső (rek.)
- 89,0 m Ø600 betoncső (tervezett)
- 273,0 m nyílt árok mederburkoló elemekkel (rek.)
- 303,0 m 100x100 keretelem csatorna (rek.)
- 77,5 m meglévő 100x100 keretelem csatorna
- 21,0 m meglévő 100x150 monolit vasbeton
- 60,0 m meglévő DN 1600 hódcső
CS 2-0-0 jelű csatorna (Tompa, Hrúz utca):
- Hossza: 80,5 m Ø1200 betoncső
- 5 db. víznyelő akna
CS 3-0-0 jelű csatorna (Klapka utca):
- Csatorna hossza: 272,00 fm
- Aknaszám: 14 db
- Burkolat bontás: 120,0 fm
- Meglévő csatorna (áteresz) bontás: 272,0 fm
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációt, vízjogi létesítési engedélyt és a kivitelezéshez és a szakszerű ajánlattételhez szükséges további dokumentumokat.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11069 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Záportározó és csapadékvíz elvezető rendszerek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ékisz Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64929785
Postai cím: Kiskőrösi Út 16
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tercsi.miklos@ekisz.hu
Telefon: +36 209920182
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76509059
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296839400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45233000-9
45233252-0
45233340-4
45240000-1
45247000-0
45247110-4
45247112-8
45247270-3
45248100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Záportározó: 1873/1, 1873/2, 1873/3, 1899, 4357 hrsz.
Elvezető: 3235, 2985, 2686/1, 98/25, 49/4 hrsz.
Szervízút: 53122. j. Seregélyesi bekötőút 0+173 km szelvény jobb oldalán.
Részletesen lásd KD.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskőrös Város Önkormányzata a városból lefolyó csapadékvizek tárolására, illetve helyben tartására a város déli mélyfekvésű területén csapadékvíz tározót kíván létesíteni. A tározó célja a város déli részén összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozásmentes levezetése a Sáhor csatornán keresztül. A cél elérése érdekében szükséges a befogadó csatornára egy vízkormányzási műtárgy megépítése, ami a Soltvadkert felől érkező többletvízmennyiségek tározóba történő kormányázására szolgál.
A záportátározó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák szakszerű és hatékony ellátásának céljából egy stabilizációs szervízút kiépítésére lesz szükség, mely szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
Továbbá a csapadékvíz elvezetés hatékonyságának növelése céljából, szükséges a Klapka utcában, Dózsa György utcában, Hrúz M és Tompa M. utcában található már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója. Az érintett területeken jelenleg az alábbi csapadékvíz elvezető rendszerek találhatóak: funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, átereszekkel, illetve szikkasztó árkok, melyek nincsenek összekötve. A területen föld medrű csapadékcsatorna, valamint zárt csatornaszakaszok vannak kialakítva, a kiépített csapadékvíz elvezető műtárgyak állapota rossz, a csatorna több helyen a folyásiránnyal ellentétesen lejt. Szükséges a meglévő földmedrű árkok szintjének egységes lejtéssel történő átalakítása, mélyítése, szintbe hozása és burkolása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadóba vezethetőek.
Főbb műszaki beavatkozások és mennyiségek:
Záportározó:
- Üzemi vízszint (gravitációs bevezetés esetén): 98,24 mBf.
- Üzemi vízszint (nyomott bevezetés esetén): 99,48 mBf.
- Tározó fenékszint: 97,48 mBf.
- Tározó térfogata (gravitációs bevezetés esetén): 20 318 m3
- Tározó térfogata (nyomott bevezetés esetén): 53 468 m3
- Tározó tényleges térfogata: 66 835 m3
- 1 db átemelő akna
- 2 db 13,5 kW telj. szivattyú
- stabilizációs szervízút: 1239,3 m
Utcák:
CS 1-0-0 jelű csatorna (Dózsa György utca):
- Hossza: 26,0 m Ø1000 betoncső (rek.)
- 89,0 m Ø600 betoncső (tervezett)
- 273,0 m nyílt árok mederburkoló elemekkel (rek.)
- 303,0 m 100x100 keretelem csatorna (rek.)
- 77,5 m meglévő 100x100 keretelem csatorna
- 21,0 m meglévő 100x150 monolit vasbeton
- 60,0 m meglévő DN 1600 hódcső
CS 2-0-0 jelű csatorna (Tompa, Hrúz utca):
- Hossza: 80,5 m Ø1200 betoncső
- 5 db. víznyelő akna
CS 3-0-0 jelű csatorna (Klapka utca):
- Csatorna hossza: 272,00 fm
- Aknaszám: 14 db
- Burkolat bontás: 120,0 fm
- Meglévő csatorna (áteresz) bontás: 272,0 fm
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációt, vízjogi létesítési engedélyt és a kivitelezéshez és a szakszerű ajánlattételhez szükséges további dokumentumokat.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296839400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ékisz Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64929785
Postai cím: Kiskőrösi Út 16
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tercsi.miklos@ekisz.hu
Telefon: +36 209920182
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76509059
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítás dátuma: 2019.06.20
Korábbi módosítás:
Jelen szerződésmódosításban Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazását kívánják rögzíteni, tekintettel arra, hogy az alapszerződés tárgyát képező kivitelezés (építési-szerelési munka) hatósági engedélyköteles tevékenység. Ezen módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
a) A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, melyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel a módosítás az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat nem érinti.
Továbbá azon körülmény, mely szerint a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét lehetővé tették volna, a Kbt. 115. §-a szerinti eljárások esetén az eljárásfajta jellegéből adódóan nem vizsgálandó, hiszen a Kbt. 115. § (2) bekezdése az ajánlatkérő számára lehetővé teszi, hogy a közvetlen felhívással maga döntsön az eljárásban részt vevő ajánlattevők személyéről.
b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a vállalkozói díj nem módosul. Továbbá az úgynevezett fordított ÁFA fizetés alkalmazása nem eredményez Vállalkozó számára gazdasági előnyt.
c) A módosítás a szerződés tárgyát jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy jelen módosítás változatlanul hagyja a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát, mely már az Ajánlattételi Felhívás II.2.4) pontjában is hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységként került bemutatásra. Továbbá mivel a Közbeszerzési Dokumentáció mellékletét képező Műszaki melléklet már tartalmazta a releváns hatósági engedélyeket, jelen módosítás nem eredményez újabb vállalkozói feladatot.

Az alapszerződés 5.2. pontjában jelenleg a következő szerepel:
„A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak. Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát Vállalkozó fizeti meg, a kifizetés nem tartozik az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá (fordított ÁFA fizetés).”
Az alapszerződés fentiekben idézett 5.2. pontját a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„A Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak. Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát Megrendelő vallja be és fizeti meg, a kifizetés az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik (fordított ÁFA fizetés). Az Áfa tv. 142. §-a szerinti fordított adózás igénybevételét Felek nyilatkozat formájában rögzítik és azt jelen Vállalkozási Szerződéshez mellékletként csatolják.”
Jelenlegi módosítás dátuma: 2020.06.10.
Jelenlegi módosítás:
Felek rögzítik, hogy a módosítás az alapszerződés rendelkező részeit nem érinti, tekintettel az 1.6. pontban előadottakra. Ezáltal az alapszerződés szövegszerű módosítására nincs szükség. Ugyanakkor a módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes ajánlatot, azon belül is az árazott költségvetést érinti. Fentiekre tekintettel Felek a módosított tételeket összegező költségvetést jelen szerződésmódosításhoz, annak elválaszthatatlan mellékleteként csatolják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek – a módosítás tárgyának és indokának gondos áttanulmányozása után - jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg, amely szerint:
„(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 296839400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 296839400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Korábbi módosítás okai:
Jelen szerződésmódosításban Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazását kívánják rögzíteni, tekintettel arra, hogy az alapszerződés tárgyát képező kivitelezés (építési-szerelési munka) hatósági engedélyköteles tevékenység.
Jelenlegi módosítás okai:
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Jelen szerződésmódosításban Felek a kivitelezés során megejtett egyeztetések eredményeként megállapított műszaki tartalomváltozást kívánják rögzíteni. Az egyeztetések és a műszaki jellegű módosítások megállapítása során Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 28. §-ában előírásokra tekintettel jártak el.
1.6. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg:
a) Felek a kivitelezés során az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetéseket folytattak, amelyek során az eredeti költségvetésben szereplő bizonyos tételek (építőanyagok, termékek) helyett műszakilag egyenértékű vagy jobb műszaki megoldást eredményező tételek beépítéséről, kivitelezéséről állapodtak meg. Továbbá Megrendelő a hatékonyabb műszaki funkcionalitás elérése és az üzemeltetési feltételek javulása céljából minimális módosítások megejtését javasolta a nyomvonal 5 pontján, melyeket Vállalkozó elfogadott.
Vállalkozó elkészítette a változást, módosított tételeket bemutató költségvetést. Felek megállapodása értelmében a műszaki tartalomváltozás sem a módosítással érintett tételek egységárainak, sem pedig az alapszerződésben foglalt vállalkozói díj módosítását nem igényli, azokat változatlanul hagyja.
Felek az egyeztetések során közösen értelmezték a Korm. rend. 28. §-ának előírásait és megállapították, hogy a változásokat az alapszerződés Kbt. szerinti módosításával szükséges kezelni.
Fentiek alapján kijelenthető, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, melyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, tekintettel arra, hogy mind az egyes tételek egységárai, mind pedig az alapszerződésben rögzített vállalkozói díj változatlan marad, ezáltal pedig a módosítás az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat nem érinti.
Továbbá azon körülmény, mely szerint a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét lehetővé tették volna, a Kbt. 115. §-a szerinti eljárások esetén az eljárásfajta jellegéből adódóan nem vizsgálandó, hiszen a Kbt. 115. § (2) bekezdése az ajánlatkérő számára lehetővé teszi, hogy a közvetlen felhívással maga döntsön az eljárásban részt vevő ajánlattevők személyéről.
b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a vállalkozói díj és az egyes tételek árai nem módosulnak.
c) A módosítás a szerződés tárgyát jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban és az alapszerződésben behatárolt beszerzési igény a módosítást követően sem módosul. Vállalkozó az egyenértékű és/vagy magasabb minőségű, hatékonyságú műszaki megoldások, tételek alkalmazásával is ugyanazon szerződéses feladatait, szerződéses tárgyat köteles teljesíteni, kivitelezni. Jelen módosítás a Vállalkozó számára nem eredményez többlet feladatokat.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben