Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/126
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.01.
Iktatószám:11634/2020
CPV Kód:34330000-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tímár Judit
Telefon: +36 202967019
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-3rész (Keretm)
Hivatkozási szám: EKR000410762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34330000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jármű-, és munkagépalkatrész besz.1-3rész (Keretm)
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 104. § (3) bek. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti (egy ajánlattevővel megkötendő) keretmegállapodás megkötése céljából indítja.
A közbeszerzési eljárás során a részajánlattétel az AF II.1.6. pont szerint biztosított az alábbi részekre (3) vonatkozóan:
— 1. rész: Személy- és 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas gépjárművek alkatrészeinek beszerzése,
— 2. rész: 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsik, vontatók és pótkocsik alkatrészeinek beszerzése,
— 3. rész: Speciális építőipari munkagépek alkatrészeinek beszerzése.
A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre vagy adott esetben a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti konzultációs felhívás kibocsátására (majd egyedi megrendelés küldésére).
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege az 1. rész tekintetében nettó 5.000.000,-Ft, a 2. rész tekintetében nettó 5.000.000,-Ft, a 3. rész tekintetében pedig nettó 10.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására (egyik rész tekintetében sem), amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) és az Árazatlan Költségvetés tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10685 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven belül (36 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. rész: VW Transporter T5 vagy Citroen Jumper típusú gépjárművek vagy ezekkel egyenértékű (vagyis 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas) gépjárművek alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 15 db,
- Féktárcsa: 15 db,
- Motorolajszűrő: 18 db,
- Légszűrőbetét: 18 db,
- Üzemanyagszűrő: 11 db,
- Utastérszűrő: 11 db.
2. rész: Mercedes-Benz Actros típusú tehergépjármű vagy ezzel egyenértékű (vagyis 3,5 tonnát meghaladó össztömegű) tehergépjármű alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 18 db,
- Féktárcsa: 18 db,
- Motorolajszűrő: 11 db,
- Légszűrőbetét: 11 db,
- Üzemanyagszűrő: 7 db,
- Utastérszűrő: 7 db.
3. rész: az alábbi speciális munkagépek alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Aszfaltmaró munkagép – marótüske: 1500 db,
- Önfelszedős seprőgép – hengerseprű: 7 db,
- -Építőipari kismunkagépek – Motorolajszűrő: 22 db,
-Építőipari kissumnkagépek – Légszűrőbetét: 22 db.
Az M.1. pont szerinti referenciakövetelmény igazolható egy vagy több referenciaszerződésre való hivatkozás útján is (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok) összeadásával).
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven belül (36 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. rész: VW Transporter T5 vagy Citroen Jumper típusú gépjárművek vagy ezekkel egyenértékű (vagyis 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű, áruszállításra alkalmas) gépjárművek alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 15 db,
- Féktárcsa: 15 db,
- Motorolajszűrő: 18 db,
- Légszűrőbetét: 18 db,
- Üzemanyagszűrő: 11 db,
- Utastérszűrő: 11 db.
2. rész: Mercedes-Benz Actros típusú tehergépjármű vagy ezzel egyenértékű (vagyis 3,5 tonnát meghaladó össztömegű) tehergépjármű alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Fékbetét: 18 db,
- Féktárcsa: 18 db,
- Motorolajszűrő: 11 db,
- Légszűrőbetét: 11 db,
- Üzemanyagszűrő: 7 db,
- Utastérszűrő: 7 db.
3. rész: az alábbi speciális munkagépek alábbi alkatrészeinek szállítása:
- Aszfaltmaró munkagép – marótüske: 200 db,
-Építőipari kismunkagépek – Motorolajszűrő: 22 db,
-Építőipari kissumnkagépek – Légszűrőbetét: 22 db.
Az M.1. pont szerinti referenciakövetelmény igazolható egy vagy több referenciaszerződésre való hivatkozás útján is (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok) összeadásával).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati dokumentáció I. kötetét képező Segédlet is módosításra kerül egyidejűleg az M.1 alkalmassági követelményhez kapcsolódó nyilatkozatminta tekintetében (3. rész esetében). A szerkeszthető verzió is feltöltésre kerül az EKR-be.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben