Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11648/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nagykőrös Város Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrös Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52914636
Postai cím: Szabadság tér 5. Tér 5.
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Csaba
Telefon: +36 53550331
E-mail: fejlesztes@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nagykoros.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös kerékpárút kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000500362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút létesítése Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötésével a települések területén a hozzá kapcsolódó közmű kiváltások, kiemelten villamos hálózat átépítés és hírközlési hálózat átépítés, vasúti keresztezés, természetes vízfolyásokat keresztező híd és áteresz megvalósításával együtt.
Kiviteli tervek készítése:
A kiviteli terveket a kerékpárút útépítési, a vasúti pálya keresztez, a Gerje-patak keresztezése (híd) munkarészekre kiemelten kell elvégezni. A villamos hálózatok kiváltása és a meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása munkarészekre kiviteli tervek és engedélyek vannak érvényben. Minden meglévő terv mellékleten megküldésre kerül, ezek felülvizsgálata tervezési program szinten már az ajánlat készítéséhez javasolt!
Kerékpárút kiviteli tervek készítése:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az engedélyes tervben valamint az engedélyekben felsorolt vonatkozó jogszabályoknak és kezelői követelményeknek megfelelnek. A tervben szereplő műszaki megoldásokat megváltoztatni csak az építésügyi hatóság és a közút kezelője engedélyével és a tervező beleegyezésével lehet. Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet és a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott „Kivitelezési tervekre vonatkozó követelmények” tárgyú dokumentum szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Osztály által kiadott a II. szakaszra ÚT/613/6/2016 sz. engedély, az I. szakaszra az ÚT/613/2/2016 sz. építési engedély van érvényben és azok tartalmazzák. (a dokumentációban megadva)
Fontos!
A tervek nem csak a most kiépítésre kerülő szakaszra szólnak ezért az értelmezés és a kölcsönhatások összetettségére figyelemmel kell kalkulálni a műszaki, az időtartam ütemezési és a költségvetési tervezést! A jelenlegi közbeszerzési dokumentációban az értelmezhető műszaki, és a költségvetési adatok elkülönítésre kerültek, de nem helyettesítik az ajánlattevői, szak kivitelezői értelmezést!
Kerékpárút létesítése:
A 441. főút mellett, Cegléd irányába a Nagykőrös helységnév tábláig kiépített kerékpárút meghosszabbításaként a 441. számú út 1+531,7 - 12+585 km (főút szelvényezése szerinti) szelvények közötti szakaszon, Nagykőrös 030 hrsz. bekötőúttól Cegléd felé ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz.
A nyertes ajánlattevő által létesítendő kerékpárút teljes mennyisége összesen: 11,053 km
 külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki, a burkolat szélessége 2,6 méter, mindkét oldalon 40-40 cm padka
 tervezett belterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 3.30 m alakítandó ki, a burkolati szélesség 2.40 m, a két oldalon 45-45 cm széles padkával
 az elválasztott gyalog- és kerékpárút burkolatszélessége 3.75 m. A burkolat két oldalán 50-50 cm padka kerül kialakításra
 a tervezett szelvényezés szerint 10+334 km szelvényben keresztezzük egy vasútvonalat itt a tervezett átjáró szélessége 3.6 m a két oldalán 50 -50 cm padka kerül kialakításra a burkolat szélessége 2,6m. Az 1+292.45 km szelvényben keresztezünk egy patakot, itt a hídon a tervezett átjáró szélessége 4.75 m. A Gerje csatorna fölötti híd és a vasút keresztezés esetében a szakági engedélyezési tervek elkészítésre kerültek és az engedélyek hatályosak! Viszont kiviteli terv készítési kötelezettség van érvényben.
 a tervezett szelvényezés szerint 10+160 km szelvényben keresztezzük egy vízeret itt az átereszen tervezett burkolat szélessége 2.6 m a két oldalán 40-40 cm padka kerül kialakításra.
 A tervezett nyomvonal több ívből és az ívek között egyenes szakaszokból áll. Több helyen, az egyenes szakaszokon kisebb törések is kialakításra kerültek. A keresztezéseknél sárrázók kiépítésre kerülnek. 441 sz. főút átellenes oldaláról kerékpáros forgalom érdekében csatlakozó utak készülnek. 441 sz. főút útpadkája mellett profilozandó szikkasztó árok 1,5 m szélességben (60 cm mélységben 40 cm fenékszélességgel kerülne kialakításra.
 A tervezett burkolat egy oldali 2.0% oldaleséssel rendelkezik a tervezett pályaszerkezet:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
15.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
A tervezett csatlakozások burkolata a következő pályaszerkezettel alakítandó ki:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
20.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
 A tervezési területen bejelölt elektromos oszlopok áthelyezendők
 Kihelyezendő táblák, és a felfestendő burkolatjelek is készülnek. Fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben. A tábláknak legalább HI fóliával kell rendelkezniük, mérete 450 mm, anyaguk nem lehet alumínium, 60 mm átmérőjű horganyzott acél oszlopokra alsó élük a burkolat felett legalább 2.25 méter.
Meglévő érintett villamos hálózat átépítés: A 441 sz. főút 1+531.7-14+426.8 km szelvény közötti szakaszán a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút útépítését érintő 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat kiváltási munkájának elvégzése több (új) oszlop és hozzátartozó vezeték (új) építésével.
Meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása:
Cegléd belterületén és Cegléd-Nagykőrös között üzemelő optikai és réz erű földkábeles hálózat kábeleinek védelembe helyezése a létesülő kerékpárút érintettsége miatta tervben meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09328 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Kerékpárút létesítése Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötésével a települések területén a hozzá kapcsolódó közmű kiváltások, kiemelten villamos hálózat átépítés és hírközlési hálózat átépítés, vasúti keresztezés, természetes vízfolyásokat keresztező híd és áteresz megvalósításával együtt.
Kiviteli tervek készítése:
A kiviteli terveket a kerékpárút útépítési, a vasúti pálya keresztez, a Gerje-patak keresztezése (híd) munkarészekre kiemelten kell elvégezni. A villamos hálózatok kiváltása és a meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása munkarészekre kiviteli tervek és engedélyek vannak érvényben. Minden meglévő terv mellékleten megküldésre kerül, ezek felülvizsgálata tervezési program szinten már az ajánlat készítéséhez javasolt!
Kerékpárút kiviteli tervek készítése:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az engedélyes tervben valamint az engedélyekben felsorolt vonatkozó jogszabályoknak és kezelői követelményeknek megfelelnek. A tervben szereplő műszaki megoldásokat megváltoztatni csak az építésügyi hatóság és a közút kezelője engedélyével és a tervező beleegyezésével lehet. Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet és a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott „Kivitelezési tervekre vonatkozó követelmények” tárgyú dokumentum szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Osztály által kiadott a II. szakaszra ÚT/613/6/2016 sz. engedély, az I. szakaszra az ÚT/613/2/2016 sz. építési engedély van érvényben és azok tartalmazzák. (a dokumentációban megadva)
Fontos!
A tervek nem csak a most kiépítésre kerülő szakaszra szólnak ezért az értelmezés és a kölcsönhatások összetettségére figyelemmel kell kalkulálni a műszaki, az időtartam ütemezési és a költségvetési tervezést! A jelenlegi közbeszerzési dokumentációban az értelmezhető műszaki, és a költségvetési adatok elkülönítésre kerültek, de nem helyettesítik az ajánlattevői, szak kivitelezői értelmezést!
Kerékpárút létesítése:
A 441. főút mellett, Cegléd irányába a Nagykőrös helységnév tábláig kiépített kerékpárút meghosszabbításaként a 441. számú út 1+531,7 - 12+585 km (főút szelvényezése szerinti) szelvények közötti szakaszon, Nagykőrös 030 hrsz. bekötőúttól Cegléd felé ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz.
A nyertes ajánlattevő által létesítendő kerékpárút teljes mennyisége összesen: 11,053 km
 külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki, a burkolat szélessége 2,6 méter, mindkét oldalon 40-40 cm padka
 tervezett belterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 3.30 m alakítandó ki, a burkolati szélesség 2.40 m, a két oldalon 45-45 cm széles padkával
 az elválasztott gyalog- és kerékpárút burkolatszélessége 3.75 m. A burkolat két oldalán 50-50 cm padka kerül kialakításra
 a tervezett szelvényezés szerint 10+334 km szelvényben keresztezzük egy vasútvonalat itt a tervezett átjáró szélessége 3.6 m a két oldalán 50 -50 cm padka kerül kialakításra a burkolat szélessége 2,6m. Az 1+292.45 km szelvényben keresztezünk egy patakot, itt a hídon a tervezett átjáró szélessége 4.75 m. A Gerje csatorna fölötti híd és a vasút keresztezés esetében a szakági engedélyezési tervek elkészítésre kerültek és az engedélyek hatályosak! Viszont kiviteli terv készítési kötelezettség van érvényben.
 a tervezett szelvényezés szerint 10+160 km szelvényben keresztezzük egy vízeret itt az átereszen tervezett burkolat szélessége 2.6 m a két oldalán 40-40 cm padka kerül kialakításra.
 A tervezett nyomvonal több ívből és az ívek között egyenes szakaszokból áll. Több helyen, az egyenes szakaszokon kisebb törések is kialakításra kerültek. A keresztezéseknél sárrázók kiépítésre kerülnek. 441 sz. főút átellenes oldaláról kerékpáros forgalom érdekében csatlakozó utak készülnek. 441 sz. főút útpadkája mellett profilozandó szikkasztó árok 1,5 m szélességben (60 cm mélységben 40 cm fenékszélességgel kerülne kialakításra.
 A tervezett burkolat egy oldali 2.0% oldaleséssel rendelkezik a tervezett pályaszerkezet:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
15.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
A tervezett csatlakozások burkolata a következő pályaszerkezettel alakítandó ki:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
20.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
 A tervezési területen bejelölt elektromos oszlopok áthelyezendők
 Kihelyezendő táblák, és a felfestendő burkolatjelek is készülnek. Fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben. A tábláknak legalább HI fóliával kell rendelkezniük, mérete 450 mm, anyaguk nem lehet alumínium, 60 mm átmérőjű horganyzott acél oszlopokra alsó élük a burkolat felett legalább 2.25 méter.
Meglévő érintett villamos hálózat átépítés: A 441 sz. főút 1+531.7-14+426.8 km szelvény közötti szakaszán a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút útépítését érintő 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat kiváltási munkájának elvégzése több (új) oszlop és hozzátartozó vezeték (új) építésével.
Meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása:
Cegléd belterületén és Cegléd-Nagykőrös között üzemelő optikai és réz erű földkábeles hálózat kábeleinek védelembe helyezése a létesülő kerékpárút érintettsége miatta tervben meghatározottak szerint.
Helyesen:
Kerékpárút létesítése Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötésével a települések területén a hozzá kapcsolódó közmű kiváltások, kiemelten villamos hálózat átépítés és hírközlési hálózat átépítés, vasúti keresztezés, természetes vízfolyásokat keresztező híd és áteresz megvalósításával együtt.
Kiviteli tervek készítése:
A kiviteli terveket a kerékpárút útépítési, a vasúti pálya keresztez, a Gerje-patak keresztezése (híd) munkarészekre kiemelten kell elvégezni. A villamos hálózatok kiváltása és a meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása munkarészekre kiviteli tervek és engedélyek vannak érvényben. Minden meglévő terv mellékleten megküldésre kerül, ezek felülvizsgálata tervezési program szinten már az ajánlat készítéséhez javasolt!
Kerékpárút kiviteli tervek készítése:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az engedélyes tervben valamint az engedélyekben felsorolt vonatkozó jogszabályoknak és kezelői követelményeknek megfelelnek. A tervben szereplő műszaki megoldásokat megváltoztatni csak az építésügyi hatóság és a közút kezelője engedélyével és a tervező beleegyezésével lehet. Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet és a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott „Kivitelezési tervekre vonatkozó követelmények” tárgyú dokumentum szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Osztály által kiadott a II. szakaszra ÚT/613/6/2016 sz. engedély, az I. szakaszra az ÚT/613/2/2016 sz. építési engedély van érvényben és azok tartalmazzák. (a dokumentációban megadva)
Fontos!
A tervek nem csak a most kiépítésre kerülő szakaszra szólnak ezért az értelmezés és a kölcsönhatások összetettségére figyelemmel kell kalkulálni a műszaki, az időtartam ütemezési és a költségvetési tervezést! A jelenlegi közbeszerzési dokumentációban az értelmezhető műszaki, és a tájékoztató jellegű mennyiségi kimutatási adatok elkülönítésre kerültek, de nem helyettesítik az ajánlattevői, szak kivitelezői értelmezést!
Kerékpárút létesítése:
A 441. főút mellett, Cegléd irányába a Nagykőrös helységnév tábláig kiépített kerékpárút meghosszabbításaként a 441. számú út 1+531,7 - 12+585 km (főút szelvényezése szerinti) szelvények közötti szakaszon, Nagykőrös 030 hrsz. bekötőúttól Cegléd felé ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz.
A nyertes ajánlattevő által létesítendő kerékpárút teljes mennyisége összesen: 11,053 km
 külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki, a burkolat szélessége 2,6 méter, mindkét oldalon 40-40 cm padka
 tervezett belterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 3.30 m alakítandó ki, a burkolati szélesség 2.40 m, a két oldalon 45-45 cm széles padkával
 az elválasztott gyalog- és kerékpárút burkolatszélessége 3.75 m. A burkolat két oldalán 50-50 cm padka kerül kialakításra
 a tervezett szelvényezés szerint 10+334 km szelvényben keresztezzük egy vasútvonalat itt a tervezett átjáró szélessége 3.6 m a két oldalán 50 -50 cm padka kerül kialakításra a burkolat szélessége 2,6m. Az 1+292.45 km szelvényben keresztezünk egy patakot, itt a hídon a tervezett átjáró szélessége 4.75 m. A Gerje csatorna fölötti híd és a vasút keresztezés esetében a szakági engedélyezési tervek elkészítésre kerültek és az engedélyek hatályosak! Viszont kiviteli terv készítési kötelezettség van érvényben.
 a tervezett szelvényezés szerint 10+160 km szelvényben keresztezzük egy vízeret itt az átereszen tervezett burkolat szélessége 2.6 m a két oldalán 40-40 cm padka kerül kialakításra.
 A tervezett nyomvonal több ívből és az ívek között egyenes szakaszokból áll. Több helyen, az egyenes szakaszokon kisebb törések is kialakításra kerültek. A keresztezéseknél sárrázók kiépítésre kerülnek. 441 sz. főút átellenes oldaláról kerékpáros forgalom érdekében csatlakozó utak készülnek. 441 sz. főút útpadkája mellett profilozandó szikkasztó árok 1,5 m szélességben (60 cm mélységben 40 cm fenékszélességgel kerülne kialakításra.
 A tervezett burkolat egy oldali 2.0% oldaleséssel rendelkezik a tervezett pályaszerkezet:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
15.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
A tervezett csatlakozások burkolata a következő pályaszerkezettel alakítandó ki:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
20.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
 A tervezési területen bejelölt elektromos oszlopok áthelyezendők
 Kihelyezendő táblák, és a felfestendő burkolatjelek is készülnek. Fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben. A tábláknak legalább HI fóliával kell rendelkezniük, mérete 450 mm, anyaguk nem lehet alumínium, 60 mm átmérőjű horganyzott acél oszlopokra alsó élük a burkolat felett legalább 2.25 méter.
Meglévő érintett villamos hálózat átépítés: A 441 sz. főút 1+531.7-14+426.8 km szelvény közötti szakaszán a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút útépítését érintő 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat kiváltási munkájának elvégzése több (új) oszlop és hozzátartozó vezeték (új) építésével.
Meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása:
Cegléd belterületén és Cegléd-Nagykőrös között üzemelő optikai és réz erű földkábeles hálózat kábeleinek védelembe helyezése a létesülő kerékpárút érintettsége miatta tervben meghatározottak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Kerékpárút létesítése Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötésével a települések területén a hozzá kapcsolódó közmű kiváltások, kiemelten villamos hálózat átépítés és hírközlési hálózat átépítés, vasúti keresztezés, természetes vízfolyásokat keresztező híd és áteresz megvalósításával együtt.
Kiviteli tervek készítése:
A kiviteli terveket a kerékpárút útépítési, a vasúti pálya keresztez, a Gerje-patak keresztezése (híd) munkarészekre kiemelten kell elvégezni. A villamos hálózatok kiváltása és a meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása munkarészekre kiviteli tervek és engedélyek vannak érvényben. Minden meglévő terv mellékleten megküldésre kerül, ezek felülvizsgálata tervezési program szinten már az ajánlat készítéséhez javasolt!
Kerékpárút kiviteli tervek készítése:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az engedélyes tervben valamint az engedélyekben felsorolt vonatkozó jogszabályoknak és kezelői követelményeknek megfelelnek. A tervben szereplő műszaki megoldásokat megváltoztatni csak az építésügyi hatóság és a közút kezelője engedélyével és a tervező beleegyezésével lehet. Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet és a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott „Kivitelezési tervekre vonatkozó követelmények” tárgyú dokumentum szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Osztály által kiadott a II. szakaszra ÚT/613/6/2016 sz. engedély, az I. szakaszra az ÚT/613/2/2016 sz. építési engedély van érvényben és azok tartalmazzák. (a dokumentációban megadva)
Fontos!
A tervek nem csak a most kiépítésre kerülő szakaszra szólnak ezért az értelmezés és a kölcsönhatások összetettségére figyelemmel kell kalkulálni a műszaki, az időtartam ütemezési és a költségvetési tervezést! A jelenlegi közbeszerzési dokumentációban az értelmezhető műszaki, és a költségvetési adatok elkülönítésre kerültek, de nem helyettesítik az ajánlattevői, szak kivitelezői értelmezést!
Kerékpárút létesítése:
A 441. főút mellett, Cegléd irányába a Nagykőrös helységnév tábláig kiépített kerékpárút meghosszabbításaként a 441. számú út 1+531,7 - 12+585 km (főút szelvényezése szerinti) szelvények közötti szakaszon, Nagykőrös 030 hrsz. bekötőúttól Cegléd felé ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A nyertes ajánlattevő által létesítendő kerékpárút teljes mennyisége összesen: 11,053 km
 külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki, a burkolat szélessége 2,6 méter, mindkét oldalon 40-40 cm padka
 tervezett belterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 3.30 m alakítandó ki, a burkolati szélesség 2.40 m, a két oldalon 45-45 cm széles padkával
 az elválasztott gyalog- és kerékpárút burkolatszélessége 3.75 m. A burkolat két oldalán 50-50 cm padka kerül kialakításra
 a tervezett szelvényezés szerint 10+334 km szelvényben keresztezzük egy vasútvonalat itt a tervezett átjáró szélessége 3.6 m a két oldalán 50 -50 cm padka kerül kialakításra a burkolat szélessége 2,6m. Az 1+292.45 km szelvényben keresztezünk egy patakot, itt a hídon a tervezett átjáró szélessége 4.75 m. A Gerje csatorna fölötti híd és a vasút keresztezés esetében a szakági engedélyezési tervek elkészítésre kerültek és az engedélyek hatályosak! Viszont kiviteli terv készítési kötelezettség van érvényben.
 a tervezett szelvényezés szerint 10+160 km szelvényben keresztezzük egy vízeret itt az átereszen tervezett burkolat szélessége 2.6 m a két oldalán 40-40 cm padka kerül kialakításra.
 A tervezett nyomvonal több ívből és az ívek között egyenes szakaszokból áll. Több helyen, az egyenes szakaszokon kisebb törések is kialakításra kerültek. A keresztezéseknél sárrázók kiépítésre kerülnek. 441 sz. főút átellenes oldaláról kerékpáros forgalom érdekében csatlakozó utak készülnek. 441 sz. főút útpadkája mellett profilozandó szikkasztó árok 1,5 m szélességben (60 cm mélységben 40 cm fenékszélességgel kerülne kialakításra.
 A tervezett burkolat egy oldali 2.0% oldaleséssel rendelkezik a tervezett pályaszerkezet:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
15.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
A tervezett csatlakozások burkolata a következő pályaszerkezettel alakítandó ki:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
20.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
 A tervezési területen bejelölt elektromos oszlopok áthelyezendők
 Kihelyezendő táblák, és a felfestendő burkolatjelek is készülnek. Fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben. A tábláknak legalább HI fóliával kell rendelkezniük, mérete 450 mm, anyaguk nem lehet alumínium, 60 mm átmérőjű horganyzott acél oszlopokra alsó élük a burkolat felett legalább 2.25 méter.
Meglévő érintett villamos hálózat átépítés:
A 441 sz. főút 1+531.7-14+426.8 km szelvény közötti szakaszán a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút útépítését érintő 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat kiváltási munkájának elvégzése több (új) oszlop és hozzátartozó vezeték (új) építésével.
Meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása:
Cegléd belterületén és Cegléd-Nagykőrös között üzemelő optikai és réz erű földkábeles hálózat kábeleinek védelembe helyezése a létesülő kerékpárút érintettsége miatta tervben meghatározottak szerint.
Helyesen:
Kerékpárút létesítése Cegléd-Nyársapát- Nagykőrös összekötésével a települések területén a hozzá kapcsolódó közmű kiváltások, kiemelten villamos hálózat átépítés és hírközlési hálózat átépítés, vasúti keresztezés, természetes vízfolyásokat keresztező híd és áteresz megvalósításával együtt.
Kiviteli tervek készítése:
A kiviteli terveket a kerékpárút útépítési, a vasúti pálya keresztez, a Gerje-patak keresztezése (híd) munkarészekre kiemelten kell elvégezni. A villamos hálózatok kiváltása és a meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása munkarészekre kiviteli tervek és engedélyek vannak érvényben. Minden meglévő terv mellékleten megküldésre kerül, ezek felülvizsgálata tervezési program szinten már az ajánlat készítéséhez javasolt!
Kerékpárút kiviteli tervek készítése:
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az engedélyes tervben valamint az engedélyekben felsorolt vonatkozó jogszabályoknak és kezelői követelményeknek megfelelnek. A tervben szereplő műszaki megoldásokat megváltoztatni csak az építésügyi hatóság és a közút kezelője engedélyével és a tervező beleegyezésével lehet. Építési tevékenységet pusztán az engedélyezési terv alapján végezni nem szabad! Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendelet és a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott „Kivitelezési tervekre vonatkozó követelmények” tárgyú dokumentum szerinti kivitelezési tervdokumentációt kell készíttetni! A részletes műszaki megoldásokat a közbeszerzési dokumentáció, különösen az ahhoz melléklet engedélyes terv és a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Osztály által kiadott a II. szakaszra ÚT/613/6/2016 sz. engedély, az I. szakaszra az ÚT/613/2/2016 sz. építési engedély van érvényben és azok tartalmazzák. (a dokumentációban megadva)
Fontos!
A tervek nem csak a most kiépítésre kerülő szakaszra szólnak ezért az értelmezés és a kölcsönhatások összetettségére figyelemmel kell kalkulálni a műszaki, az időtartam ütemezési és a költségvetési tervezést! A jelenlegi közbeszerzési dokumentációban az értelmezhető műszaki, és a tájékoztató jellegű mennyiségi kimutatási adatok elkülönítésre kerültek, de nem helyettesítik az ajánlattevői, szak kivitelezői értelmezést!
Kerékpárút létesítése:
A 441. főút mellett, Cegléd irányába a Nagykőrös helységnév tábláig kiépített kerékpárút meghosszabbításaként a 441. számú út 1+531,7 - 12+585 km (főút szelvényezése szerinti) szelvények közötti szakaszon, Nagykőrös 030 hrsz. bekötőúttól Cegléd felé ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A nyertes ajánlattevő által létesítendő kerékpárút teljes mennyisége összesen: 11,053 km
 külterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0= 2.25 m alakítandó ki, a burkolat szélessége 2,6 méter, mindkét oldalon 40-40 cm padka
 tervezett belterületi kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút használati szélessége 3.30 m alakítandó ki, a burkolati szélesség 2.40 m, a két oldalon 45-45 cm széles padkával
 az elválasztott gyalog- és kerékpárút burkolatszélessége 3.75 m. A burkolat két oldalán 50-50 cm padka kerül kialakításra
 a tervezett szelvényezés szerint 10+334 km szelvényben keresztezzük egy vasútvonalat itt a tervezett átjáró szélessége 3.6 m a két oldalán 50 -50 cm padka kerül kialakításra a burkolat szélessége 2,6m. Az 1+292.45 km szelvényben keresztezünk egy patakot, itt a hídon a tervezett átjáró szélessége 4.75 m. A Gerje csatorna fölötti híd és a vasút keresztezés esetében a szakági engedélyezési tervek elkészítésre kerültek és az engedélyek hatályosak! Viszont kiviteli terv készítési kötelezettség van érvényben.
 a tervezett szelvényezés szerint 10+160 km szelvényben keresztezzük egy vízeret itt az átereszen tervezett burkolat szélessége 2.6 m a két oldalán 40-40 cm padka kerül kialakításra.
 A tervezett nyomvonal több ívből és az ívek között egyenes szakaszokból áll. Több helyen, az egyenes szakaszokon kisebb törések is kialakításra kerültek. A keresztezéseknél sárrázók kiépítésre kerülnek. 441 sz. főút átellenes oldaláról kerékpáros forgalom érdekében csatlakozó utak készülnek. 441 sz. főút útpadkája mellett profilozandó szikkasztó árok 1,5 m szélességben (60 cm mélységben 40 cm fenékszélességgel kerülne kialakításra.
 A tervezett burkolat egy oldali 2.0% oldaleséssel rendelkezik a tervezett pályaszerkezet:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
15.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
A tervezett csatlakozások burkolata a következő pályaszerkezettel alakítandó ki:
3.0 cm AC 8 KOPÓ
3.5 cm AC 11 KÖTŐ
20.0 cm Ckt vagy M56 mechanikai stabilizáció
25.0 cm Homokos kavics
 A tervezési területen bejelölt elektromos oszlopok áthelyezendők
 Kihelyezendő táblák, és a felfestendő burkolatjelek is készülnek. Fényvisszaverős kivitelű tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben. A tábláknak legalább HI fóliával kell rendelkezniük, mérete 450 mm, anyaguk nem lehet alumínium, 60 mm átmérőjű horganyzott acél oszlopokra alsó élük a burkolat felett legalább 2.25 méter.
Meglévő érintett villamos hálózat átépítés:
A 441 sz. főút 1+531.7-14+426.8 km szelvény közötti szakaszán a Cegléd-Nagykőrös közötti kerékpárút útépítését érintő 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat kiváltási munkájának elvégzése több (új) oszlop és hozzátartozó vezeték (új) építésével.
Meglévő érintett hírközlő hálózat bevédése, kiváltása:
Cegléd belterületén és Cegléd-Nagykőrös között üzemelő optikai és réz erű földkábeles hálózat kábeleinek védelembe helyezése a létesülő kerékpárút érintettsége miatta tervben meghatározottak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
A jelen szerződés ellenszolgáltatásának finanszírozása a Megrendelő által benyújtandó pályázat alapján megítélt támogatási összegből illetve adott esetben, önkormányzati költségvetési forrásból kerül finanszírozásra tekintettel arra, hogy a jelen szerződést megelőző közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. A tárgyi munka építési-kivitelezési része engedélyköteles építési tevékenység, ezért az építési-kivitelezési munkára vonatkozó számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.
- 1. részszámla: Megrendelő 1 (egy) darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a tárgybéli beruházásra vonatkozó, a jogerős és végrehajtható engedélyek alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő által történő jóváhagyását követően a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti mértékben;
- Megrendelő 5 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítések alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbiak szerint:
- 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben;
- 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 40%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
-4. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
-5. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 60 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékben,
-6. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
AT a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékben.
Helyesen:
A jelen szerződés ellenszolgáltatásának finanszírozása a Megrendelő által benyújtandó pályázat alapján megítélt támogatási összegből illetve adott esetben, önkormányzati költségvetési forrásból kerül finanszírozásra tekintettel arra, hogy a jelen szerződést megelőző közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére. A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. A tárgyi munka építési-kivitelezési része engedélyköteles építési tevékenység, ezért az építési-kivitelezési munkára vonatkozó számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.
- 1. részszámla: Megrendelő 1 (egy) darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a tárgybéli beruházásra vonatkozó, a jogerős és végrehajtható engedélyek alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció elkészítését és Megrendelő által történő jóváhagyását követően a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti mértékben;
- Megrendelő 5 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítések alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségösszesítőben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbiak szerint:
- 2. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 25%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben;
- 3. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 40%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott
árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
-4. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
-5. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 60 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékben,
-6. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó építési-kivitelezési költségekre vonatkozó vállalkozói díj tekintetében, Ajánlattevő által benyújtott árazott költségösszesítőben foglaltak szerinti ellenérték 15 %-ának megfelelő mértékben,
AT a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségösszesítőben meghatározott nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő mértékben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.)AK a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, erre tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó támogatási igény elfogadása.
2.) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tart., amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni. 3.)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 4.)Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.6.)Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat .Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.7.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 8.) Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania: az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott egyösszegű nettó ajánlati árát alátámasztó költségvetés, beárazva; 9.)Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok teljes listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezően előír. 10. )Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.11. )Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 12.) AT szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- mélyépítési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200.000.000.- Ft/év és 100.000.000.- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tervezés vonatkozásában - legalább minimum 2 millió Ft/káresemény és minimum 5 millió Ft/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 13.)A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 14.) AK a szerződés telj. érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. 15.)A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: a jótállásra vonatkozó 1. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli; a 2-3. értékelési szempontoknál ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó, többlet szakmai gyakorlatra vonatkozó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli. 16. )Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően.
Helyesen:
1.)AK a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, erre tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó támogatási igény elfogadása.
2.) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tart., amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni. 3.)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; 4.)Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.6.)Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat .Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.7.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 8.) Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania: az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott egyösszegű nettó ajánlati árát alátámasztó költségösszesítőt, beárazva; 9.)Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok teljes listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezően előír. 10. )Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.11. )Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 12.) AT szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- mélyépítési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 200.000.000.- Ft/év és 100.000.000.- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a tervezés vonatkozásában - legalább minimum 2 millió Ft/káresemény és minimum 5 millió Ft/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 13.)A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 14.) AK a szerződés telj. érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. 15.)A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: a jótállásra vonatkozó 1. értékelési szempont esetében ajánlatkérő a 24 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli; a 2-3. értékelési szempontoknál ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó, többlet szakmai gyakorlatra vonatkozó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli. 16. )Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. sz. korrigendum száma: KÉ: 10995/2020
Ajánlatkérő a felhívással együtt módosította a közbeszerzési dokumentumokat is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben