Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/125
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.30.
Iktatószám:11697/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kiskunfélegyháza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32777240
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuricza Gergő
Telefon: +36 76562065
E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Fax: +36 76562065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunfelegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari Park kivitelezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000818762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari Park kivitelezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunfélegyháza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 azonosítószámú „Kiskunfélegyháza Ipari Park II. ütem fejlesztése” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására az alábbiak, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
- aszfalt burkolatú út 1080 m, közúti útcsatlakozással
- stabilizált padka 1,5 m szélességben
- nyílt árok 2,5 m szélességben
- fásítás az út mindkét oldalon
- térvilágítás kiépítése az út egyik oldalán
- tereprendezés 44 m szélességben
- kerítés építés 2580 m
- portakonténer közmű bekötéssel
- beléptető rendszer kiépítése
- gyengeáram kiépítése ~1300 m
- transzformátor állomás 2 db
- elektromos vezeték kiépítése ~2500 m
- vízvezeték kiépítése ~2150 m
- szennyvízvezeték kiépítése ~1900 m
- lámpaoszlopok száma 33 db
- cementes talajstabilizáció 1663 m3
- a gázvezeték kiépítését (~1100 m) a gázszolgáltató végzi az Ajánlatkérővel kötött megállapodás alapján, azonban a csatolt tervdokumentáció figyelembevétele szükséges, az egyéb kivitelezési munkák tekintetében.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22452 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari Park kivitelezési feladatainak ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefon: +36 62517727
Internetcím(ek): (URL) www.delut.hu
Fax: +36 62517727
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 960900573
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak:45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunfélegyháza
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 azonosítószámú „Kiskunfélegyháza Ipari Park II. ütem fejlesztése” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására az alábbiak, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
- aszfalt burkolatú út 1080 m, közúti útcsatlakozással
- stabilizált padka 1,5 m szélességben
- nyílt árok 2,5 m szélességben
- fásítás az út mindkét oldalon
- térvilágítás kiépítése az út egyik oldalán
- tereprendezés 44 m szélességben
- kerítés építés 2580 m
- portakonténer közmű bekötéssel
- beléptető rendszer kiépítése
- gyengeáram kiépítése ~1300 m
- transzformátor állomás 2 db
- elektromos vezeték kiépítése ~2500 m
- vízvezeték kiépítése ~2150 m
- szennyvízvezeték kiépítése ~1900 m
- lámpaoszlopok száma 33 db
- cementes talajstabilizáció 1663 m3
- a gázvezeték kiépítését (~1100 m) a gázszolgáltató végzi az Ajánlatkérővel kötött megállapodás alapján, azonban a csatolt tervdokumentáció figyelembevétele szükséges, az egyéb kivitelezési munkák tekintetében.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 960900573
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89149652
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@delut.hu
Telefon: +36 62517727
Internetcím(ek): (URL) www.delut.hu
Fax: +36 62517727
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A Szerződés 3.1pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés hatályba lépésétől számított 363 napon belül elvégezni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 960900573 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 960900573 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosításának indoklása:
Szerződő felek a Szerződés 3.1. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják, figyelemmel arra, hogy
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át

A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja szerinti feltételnek történő megfelelés megállapítható, figyelemmel az alábbiakra:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határidejét a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásokra figyelemmel, a szerződés tárgyát képező feladatokkal arányosan határozta meg. Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Ajánlatkérő a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § szerinti előzetes régészeti dokumentáció elkészítése iránt intézkedett, amelyet a gyors előzetes elemzés lehetősége, valamint a költséghatékony próbafeltárások megvalósítása érdekében, a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerint adattári és lelőhely-felderítési (ERD-I.), valamint próbafeltárási (ERD-II.) fázisban készíttetett el.
Az adattári és lelőhely-felderítési fázis (ERD-I.) elkészítésére Ajánlatkérő és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. 2019. május 23. napján szerződést kötöttek. Az ERD elkészítésében a Várkapitányság Nonprofit Zrt. megbízása alapján a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai is részt vettek.
Az ERD-I. alapján megállapításra került, hogy a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem került azonosításra olyan örökségi elem, amelyet el kell kerülni. A beruházás területén régészeti lelőhely nem található.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) az alábbiakat rögzíti a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti feltétel teljesülése vonatkozásában:

„Ebben az esetben tehát az előreláthatóság is vizsgálandó, amely tekintetben a korábbi joggyakorlat irányadónak tekinthető. Ennek megfelelően általánosságban elmondható, hogy az előre nem láthatóság követelménye alapvetően akkor valósulhat meg, ha a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt tudomása, és arra az ajánlatkérő a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem is számíthatott.”
Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően intézkedett az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése érdekében, amely nem azonosított olyan körülményt, amely a munkálatok akadályoztatását indokolta volna. Ajánlatkérő a beszerzés körülményeit a jó gazda gondosságával felmérte és ennek megfelelően határozta meg a teljesítési határidőt. A szerződéskötést megelőzően nem került azonosításra olyan körülmény, amely kivitelezési munkálatok felfüggesztését bármilyen formában valószínűsítené.
A fentiek ellenére a Várkapitányság Nonprofit Zrt.2019. november 19. napján rögzítette, hogy a munkaterület átadásához, kivitelezés megkezdéséhez csak a további régészeti feladatellátásokat követően járul hozzá. Várkapitányság Nonprofit Zrt. a fenti bejegyzésében rögzítette, hogy ugyan nincs adat régészeti érintettségről, így azonban a váratlanul előkerülő leletek mégis hátráltathatják a kivitelezést, így az előzetesen az ERD-I. során felmerült adatok ellenére kérte a kivitelezési munkálatok halasztását, valamint lőszermentesetét elvégzését.
A fentiek szerint a kivitelezési munkákat Vállalkozó nem tudta megkezdeni, csak az akadályközlésben is rögzített 93 napos késedelemmel, amely az alábbi ütemezés szerint kalkulálandó:
• 2019. november 19. Várkapitányság Nonprofit Zrt. csak a régészeti feladatellátásokat követően járul hozzá a munkakezdéshez
• 2019. november 26. ERD szerződés aláírása
• 2019. december 3. lőszermentesítés elvégzése
• 2019. december 19. ERD II postázása, amely alapján megelőző feltárás szükséges a Kecskeméti Katona József Múzeum által.
• 2019. december 20. Szerződéskötés a Kecskeméti Katona József Múzeummal
• 2020. február 19: Kecskeméti Katona József Múzeum a régészeti munkálatokat befejezi
• 2020. február 27. Kecskeméti Katona József Múzeum megküldi a szakmai jelentést.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontja szerinti feltételnek történő megfelelés megállapítható, figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok jellege és mennyisége változatlanul marad. A módosítás tárgyát a szerződés teljesítése során felmerülő körülményekre tekintettel szükséges teljesítési határidő meghosszabbítása képezi.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontja szerinti feltételnek történő megfelelés szintén megállapítható, figyelemmel arra, hogy a vállalkozói díjat a szerződés módosítása nem érinti.
A fentiekben kifejtettek alapján megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel arra, hogy azt olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Ajánlatkérő kellő gondosság mellett eljárva sem láthatott előre. A teljesítési határidő módosítás továbbá a felmerült akadályoztatással arányos mértékben került megállapításra
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben